Ședința CMC: Regulamente, statute, parteneriate publice-private, executarea bugetului și proiecte restante

 

Consilierii vor examina 24 de subiecte, printre care mai multe regulamente, statutele (în redacție nouă) întreprinderilor municipale, inițierea a 17 parteneriate public-private, executarea bugetului municipal și implementarea a 13 proiecte restante din cadrul programului „Buget civil”. De asemenea, consilierii vor decide privind amenajarea pe teritoriul liceului Spiru Haret a unui tir pentru Serviciul de Protecție și Pază de Stat și demolarea apartamentului avariat de pe str. Alexandru cel Bun nr. 52 (etajul I).


Ordinea de zi


1. Transmiterea la balanța Direcției educație, tineret și sport sectorul Buiucani a valorii contabile în urma investițiilor capitale în imobilul din str. Ștefan Neaga, 19, de Î.S. CRIS „Registru” (succesor Agenția Servicii Publice)

 

2. Revocarea titlului de autentificare a deținătorului de teren cu nr. cadastral 0100415097

Proiectul de decizie nu a fost publicat.

 

3. Măsuri de administrare a terenului din str. Drumul Băcioiului, cu nr. cadastral 0100118294

 

4. Aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat

Proiectul prevede inițierea a 17 parteneriate public-private, printre care: amenajarea spațiilor de parcare, modernizarea rețelelor de iluminat public, construcția unui nou sediu al primăriei, reconstrucția și valorificarea clădirilor istorice, reabilitarea subteranei de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și str. Ismail, managementul deșeurilor de la Țânțăreni, reabilitarea stațiilor de așteptare a transportului public ș.a.

 

5. Aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

6. Aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău

7. Aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)

8. Încadrarea în domeniul public al municipiului Chișinău a unor bunuri imobile (construcții și încăperi izolate)

9. Darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 8 (etajul 1), Direcției generale asistență socială și sănătate

 

10. Acceptarea transmiterii construcției din str. Maria Cebotari, 53 din proprietatea municipiului Chișinău în proprietatea statului

Conform proiectului, clădirea și teritoriul de 107,8 metri pătrați a Liceului Teoretic „Spiru Haret” de pe str. Maria Cebotari 53 va trece în proprietatea statului, cu scopul amenajării unui tir de tip închis pentru angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

 

11. Reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a efectivului-limită de personal al acesteia

 

12. Audierea Raportului privind executarea bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2020

Raportul urma să fie analizat la ședința CMC din 24 septembrie, însă a fost exclus din ordinea de zi, din motiv că raportorul nu era prezent (din motive de sănătate).

 

13. Corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 cu prevederile Legii nr. 173/2020

14. Desemnarea candidaturilor pentru funcțiile de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din sectoarele municipiului Chișinău

15. Desemnarea candidaturilor pentru funcțiile de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din cadrul Circumscripției electorale pentru localitățile din stânga Nistrului nr. 37

 

16. Acceptarea participării în cadrul Proiectului „ArheoDanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă”

Proiectul, implementat de Asociația Obștească „Urban Lab Chișinău” în cooperare cu Primăria municipiului Chișinău, va fi finanțat în proporție de 85% de Uniunea Europeană. Proiectul propune redistribuirea resurselor alocate pentru documentația urbanistică pentru finanțarea livrabilelor proiectului, ca parte componentă a studiilor de fundamentare istorico-arheologice necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic General.

 

17. Modificarea denumirii Liceului Teatral Orășenesc în Liceul Teatral Orășenesc „Iurie Harmelin”

Proiectul a fost elaborat la solicitarea consilierului Nicolai Rusol (PCRM), adresată la ședința CMC din 31 august 2020

Iurie Harmelin, regizor și pedagog, a fondat liceul teatral orășenesc și teatrul dramatic „De pe strada Trandafirilor”. Regizorul a fost consilier municipal în actualul mandat, în cadrul fracțiunii PSRM, până în august 2020, când a decedat.

 

18. Aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020

19. Modificarea Regulamentului, Organigramei și Statului de personal ale Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău

20. Demolarea și excluderea din evidență a apartamentului avariat nr. 8 (proprietate municipală) din str. Alexandru cel Bun nr. 52, et. I

 

21. Aprobarea statutelor unor întreprinderi de alimentație publică, reorganizate în întreprinderi municipale

Întreprinderile de alimentație publică „Liceist”, „Rîșcani – SC” și „Adolescența” au fost organizate în întreprinderi municipale. Proiectul prevede aprobarea noilor statute ale acestor întreprinderi.

Administratorii instituțiilor vor înregistra statutele aprobate la Agenția Servicii Publice și își vor continua activitatea până la inițierea concursurilor de angajare a directorilor întreprinderilor.

 

22. Aprobarea Statutului Întreprinderilor municipale

Subiectul, constituit din opt proiecte, prevede adoptarea repetată (cu modificările propuse de Agenția Servicii Publice) a statelor întreprinderilor municipale: Primtrans, Liftservice, Grădina Zoologică, Chișinăuproiect, SL Buiucani, Parcul Dendrariu, SL Centru, SL Botanica.

 

23. Preluarea rețelelor electrice publice

 

24. Inițierea elaborării Regulamentului privind modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice

Direcția Cultură urmează să repartizeze 1500 mii lei asociațiilor obștești și de creație, persoanelor fizice și juridice, pentru implementarea proiectelor culturale. În acest sens, Direcția urmează să elaboreze până pe 30 noiembrie un regulament privind modalitatea de finanțare a proiectelor.

 

25. Stabilirea relațiilor funciare de superficie contractuală asupra sectorului de teren din str. Ginta Latină, 8

26. Substituirea anexei nr. 1 la Regulamentul Comisiei municipale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensațiilor în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin decizia nr. 13/6 din 27 decembrie 2007

27. Operarea de modificări la deciziile Consiliului municipal Chișinău nr. 1/4-1 din 15.11.2019, nr. 1/4-2 din 15.11.2019 și nr. 2/11 din 20.11.2019

 

28. Implementarea proiectelor restante în cadrul Programului Buget Civil, din edițiile 2017-2018, aprobate spre finanțare

Conform proiectului de decizie, până pe 30 noiembrie, urmează a fi implementate cele 13 proiecte restante din cadrul Programului Buget Civil, edițiile din 2017 și 2018.

Proiectul a fost discutat de către consilieri și trimis la reexaminare la ședințele din 13 august și 24 septembrie

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md