Executarea bugetului, subiecte funciare și proiectele restante ale programului Buget Civil

 

Consilierii au aprobat transmiterea în proprietate privată a mai multor terenuri și reîntoarcerea în gestiunea primăriei a două terenuri de pe bd. Mircea cel Bătrân arendate de către SRL „Green Hills Mall”. Subiectul despre implementarea a 13 proiecte restante din cadrul Programului Buget Civil a fost trimis din nou la reexaminare. De asemenea, aleșii locali au audiat rapoarte privind organizarea procesului de învățământ și situația epidemiologică.

 

Președintele ședinței a fost ales Corneliu Pântea (PUN).

 

Consilierii au intervenit cu modificări la ordinea de zi inițială. Aceștia au exclus p. 2 de pe ordinea de zi (raportul privind executarea bugetului municipal în primul semestru al anului 2020) și au completat-o cu subiectele:

– Aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Piața Centrală”;

– Informație privind situația din instituțiile de învățământ și posibilitatea de a prelungi programul de lucru pentru clasele primare;

– Raport privind situația epidemiologică (Covid-19).


Cetățenii participă

 

Cinci proprietarii de pe str. Sf. Andrei 45 care dețin în proprietate privată un teren de 11,5 ari solicită consilierilor să li se elibereze certificat de urbanism pentru construcția unor spații comerciale (spălătorie, magazin funerar etc.).


Declarații

 

Vasile Grădinaru (PAS) a declarat că, la ședința din 4 august 2020, consiliul a expus la licitație un teren din sectorul Ciocana. Cancelaria de Stat, care verifică legalitatea proiectelor adoptate de către consilieri, a identificat unele nereguli privind această decizie. Președintele fracțiunii PAS a cerut demisia arhitectei-șefe a Chișinăului – Svetlana Dogotaru, pentru că aceasta ar fi insistat la ședința din 4 august că decizia este absolut legală.

 

Conform lui Corneliu Pântea (PUN), arhitecta Svetlana Dogotaru este una dintre cei mai buni specialiști în domeniu și problema nu ar consta în ea. Consilierul nu a precizat cine ar fi vinovații.

 

Conform alesei locale Aliona Mandatii (DA) Cancelaria a notificat decizia din motiv că terenul nu este încă înregistrat ca bun imobil al municipalității. Totuși, menționează consiliera, în proiect era menționat că terenul va fi expus la licitație doar după ce va fi înregistrat ca proprietate a Chișinăului. După notificarea Cancelariei, s-a stabilit că se va elabora un Plan Urbanistic Zonal și apoi se va expune la licitație terenul.

Vasile Grădinaru (PAS) a insistat însă că fracțiunea PAS a atenționat consilierii despre necesitatea elaborării PUZ-ului atunci când s-a adoptat decizia.

 

Angela Munteanu-Pojoga (PAS) a declarat că în primăria Chișinău se truchează concursurile de angajare, oferind ca exemplu cazul Direcției pentru protecția drepturilor copiilor, Direcția educație, tineret și sport și Direcția cultură. Conform consilierei, în aceste direcții intenționat sunt menținuți directori interimari sau sunt favorizate unele persoane la funcțiile de conducere.

 

Dinari Cojocaru (PSRM) a reproșat fracțiunii PAS că intenționat creează impedimente pentru supunerea la licitație a terenurilor. Consilierul a susținut, de asemenea, că și membrii PAS au ocupat funcții publice în structurile primăriei și întreprinderilor subordonate ei.

 

Ion Cebanu (PL) a afirmat că:

–  Reabilitarea străzii Albișoara și trotuarelor din preajma Guvernului este realizată de o companie selectată de către executivul central, ci nu de primărie, cum ar fi trebuit, dat fiind faptul că restabilirea acestora este finanțată din bugetul municipal. Consilierul susține că restabilirea mai multor străzi și trotuare se face de agenții economici cărora li s-au promis anumite favoruri de către primărie în schimbul lucrărilor de reconstrucție. Ion Cebanu a solicitat crearea unei comisii de anchetă pentru investigarea modului în care se fac lucrările de construcție pe străzile din Chișinău.

– Bugetul municipal a înregistrat la ora actuală pierderi care nu sunt reflectate în raportul care trebuia să fie prezentat la ședință. 

– Executivul nu a prezentat până în prezent, cum se pregătește orașul pentru sezonul rece, deși această informație a fost solicitată anterior.

 

Valerii Klimenco (Partidul Șor) l-a acuzat pe alesul local Vasile Chirtoca (PSRM) că a blocat lărgirea străzii Mesager din motiv că această lucrare ar solicita desproprietărirea unor terenuri a fabricii de cosmetică „Viorica”, parte a grupului de companii DAAC, gestionat de către acesta. Lărgirea străzii ar fi permis crearea unei noi conexiuni cu str. Calea Ieșilor. Consilierul a cerut repetat retragerea lui Vasile Chirtoca din funcția de președinte al comisiei CMC construcții, arhitectură și relații funciare.

 

Vasile Chirtoca (PSRM) a precizat că proiectul prevede trecerea printr-o zonă verde unde Valerii Klimenco ar fi planificat construcția unei clădiri multietajate și, din acest motiv, s-a intervenit cu modificări. De asemenea, acesta afirmă că fabrica „Viorica” nu deține bunuri imobile în această zonă, ci doar le arendează.

 

Corneliu Pântea (PUN) a declarat că vicepretorul sectorului Botanica instalează și dezinstalează garduri preferențial. Despre același subiect, consilierul a vorbit la ședința din 11 august. Acesta susține că, în urma acelui discurs, a primit mai multe plângeri de la locuitori la adresa vicepretorului. 

Vasile Grădinaru (PAS) susține însă că alesul local Corneliu Pântea este nemulțumit că vicepretorul (afiliat Partidului Acțiune și Solidaritate) ar fi autorizat dezinstalarea unui gard din apropierea casei sale, ca urmare a plângerii mai multor locuitori.

 

Durata: 5 h 38 min

 


Ordinea de zi inițială


1. Măsurile de administrare a unor terenuri din municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

În 2013, printr-o decizie de judecată, primăria a fost obligată să ofere în arendă pentru 5 ani două terenuri municipale de pe bd. Mircea cel Bătrân companiei „Green Hills Mall”, în schimbul terenului din bd. Renașterii – str. Tudor Vladimirescu – Calea Orheiului. Consilierii au aprobat expirarea termenului de arendă pentru ca agentul să nu interpreteze că acesta s-ar fi prelungit tacit.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16* 7 8 2 1
Contra
Abțineri 2 2 1 1

Decizia finală

 

* Consilierul PSRM Vasile Chirtoca nu a participat la vot pentru că proprietarul „Green Hills Mall” ar fi cumătrul și prietenul său, astfel atestându-se un conflict de interese.


2. Raport privind situația epidemiologică (Covid-19)

 

Numărul cazurilor de îmbolnăvire crește. Pe 24 septembrie, în municipiul Chișinău erau înregistrate 20 776 cazuri, dintre care 14 280 persoane vindecate și 423 decese. În suburbii, cele mai multe cazuri sunt înregistrate în Durlești, Trușeni, Stăuceni, Băcioi, Sângera, Bubuieci. Cele mai afectate categorii de vârste sunt „peste 60” și „30-39 ani”.

De la reluarea procesului de educație, în instituțiile de învățământ s-au atestat 317 îmbolnăviri în 129 de instituții preuniversitare (156 copii și 161 angajați) și 63 de cazuri (10 copii și 53 angajați) în grădinițe. Crește numărul cazurilor de pneumonie printre copii, ca urmare a infectării cu virusul Covid-19.

671 lucrători medicali au fost infectați până la data de 24 septembrie.

 

Consilierul Ion Cebanu (PL) a solicitat executivul să investigheze cum se stabilesc prețurile pentru testul Covid-19, care sunt prea mari pentru locuitori.


3. Atribuirea unor servicii de interes economic general S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 8 4 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


4. Încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil (de alternativă), pentru perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 8 4 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


5. Aprobarea Statutelor Întreprinderilor municipale 

 

Proiectul prevede aprobarea, în redacție nouă, a statutelor a patru întreprinderi municipale, care au fost examinate și aprobate de către Consiliu la ședințele precedente. Agenția Servicii Publice a examinat statutele și a propus modificări, astfel fiind necesară adoptarea repetată a statutelor, cu redactările realizate.

 

5.1 Direcția parcurilor cultură și odihnă

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 9 5 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 1

Decizia finală

 

5.2 Centrul Stomatologic Municipal

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 9 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

5.3 ÎMPSL Râșcani

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 9 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

5.4 Piața Centrală

Proiectul de decizie a fost inclus pe ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 9 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


6. Abrogarea deciziei nr. 5/6-1 din 13.05.2010 „Aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de eliberare a adeverinței de scoatere a bunurilor persoanelor fizice care au locuit pe teritoriul municipiului Chișinău și se stabilesc cu traiul în afara țării” 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 9 5 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


7. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat al unor încăperi din str. Romană, 19/2 lit. A secția II (subsol cu geamuri), Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– Noțiunea de „direcția comerț, alimentație publică și prestări servicii” s-a înlocuit cu „direcția economie, comerț și turism”, ca urmare a reorganizării direcției.

– Noțiunea „direcția economie, reforme și relații patrimoniale” de la p. 2 s-a înlocuit cu „direcția economie, comerț și turism”, ca urmare a reorganizării direcției.

– S-a actualizat în preambulul proiectului de decizie articolele din Codul Civil care reglementează relațiile contractuale.

– Termenul „contractul de locațiune” de la p. 3 s-a înlocuit cu „contractul de comodat”.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 7 6 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


8. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. 31 August 1989, 63 lit. A(01) și A1(01) (parter) Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale

Proiect de decizie

 

Amendament:

– Noțiunea „Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale” s-a înlocuit cu „direcția economie, comerț și turism”, ca urmare a reorganizării direcției.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 7 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 5

Decizia finală


9. Operare de modificări

 

Subiectul include trei proiecte prin care se modifică deciziile aprobate de Consiliile precedente în 2009, 2015 și 2018, prin înlocuirea și completarea listei coproprietarilor unor loturi de pământ.

 

9.1 Str. Ion Neculce

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 6 4 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

9.2 Str. Danubius

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 13 6 5 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

9.3 Str. Hipodromului

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 6 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 5

Decizia finală


10. Implementarea proiectelor restante în cadrul Programului Buget Civil, din edițiile 2017-2018, aprobate spre finanțare

Proiect de decizie

 

Conform proiectului de decizie, până pe 30 noiembrie, urmează a fi implementate cele 13 proiecte restante din cadrul Programului Buget Civil, edițiile din 2017 și 2018.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 13 6 2 2 1 1 1 1
Contra 7
Abțineri

11. Transmiterea în proprietate privată

 

Subiectul prevede 32 de proiecte de decizie privind transmiterea în proprietate privată a unor terenuri.

 

11.1 Str. Mihail Lermontov

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 14 6 6 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.2 Str. Ion Luca Caragiale

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 5 5 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.3 Str. Virtuții

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 5 5 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.4 Str. Vasile Vărzaru

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 5 5 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.5 Str. Cărămidarilor

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 5 4 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.6 Str. Liuba Dimitriu

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 6 5 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 1

Decizia finală

 

11.7 Str. Călătorilor

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.8 Str. Torino

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 4 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.9 Str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 4 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.10 Str. Liviu Rebreanu

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 4 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.11 Str. Paul Gore

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.12 Str. Lămâiței

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.13 Str-la Actor Chiril Știrbu

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.14 Str. Hanul Morii

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.15 Str. Constructorilor

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.16 Str. Chițcani

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.17 Str. Dinu Lipati

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.18 Str. Colonița

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.19 Str. Dragomirna

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.20 Str-la Bisericii

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.21 Str. Tăbăcăria Veche

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.22 Str. Pitulicii

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.23 Str. Aerodromului

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.24 Str. Anton Crihan

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.25 Str. Constructorilor

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.26 Str. Humulești

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.27 Str. Sf. Andrei

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.28 Str. Valea Dicescu

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.29 Str. Liviu Rebreanu

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.30 Str. Ion Luca Caragiale

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.31 Str. Alexandru Hâjdeu

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.32 Str. Cișmele

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


12. Transmiterea în proprietate privată comună

 

Subiectul conține 12 proiecte de decizie care prevăd transmiterea în proprietate privată comună a mai multor terenuri de pe adresele: str. Butuceni 15, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici 45, Criuleni 44, str. Montana 20, str. Suceava 116, str-la 2 Lvov 75, str. D. Moruzi 9, str. Toporașilor 3, str. Colonița 130, str. Prigoreni 14, str. Simeon Murafa 31 și str. Ioan Livescu 12.

 

12.1 Str. Montana

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 14 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.2 Str. Suceava

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 14 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.3 Str-la Lvov

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 14 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.4 Str. D. Moruzi

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 14 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.5 Str. Toporașilor

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 14 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.6 Str. Colonița

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 14 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.7 Str. Prigoreni

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 14 5 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.8 Str. Simeon Murafa

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 14 6 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.9 Str. Ioan Livescu

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 6 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.10 Str. Butuceni

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 6 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.11 Str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 6 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.12 Str. Criuleni

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 6 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


Informație privind organizarea procesului de învățământ

 

La 23 septembrie, activau 148 de instituții de învățământ. Fiecare instituție a selectat unul dintre modelele de organizare a studiilor, propuse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării: desfășurarea orelor offline, online sau mixt. 77 de instituții au organizat orele în două schimburi, pentru a reduce numărul elevilor prezenți la ore.

 

În cazul infectării unui elev, toată clasa intră în regim de izolare, la domiciliu, pentru 14 zile, iar orele continuă online. Dacă se infectează un membru al familiei, doar elevul intră în carantină. Atunci când se infectează un profesor, plasarea în carantină a elevilor se decide de către conducătorul instituției în coordonare cu Centrul de Sănătate Publică.

 

Direcția educație, cultură și sport analizează posibilitatea prelungirii programului de învățământ pentru clasele mici (grupe suplimentare după ore), dacă se vor identifica resursele necesare pentru salarizarea profesorilor.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md