Blocuri de peste 10 etaje lângă Circ, Buget Civil și Spații Verzi

Consilierii au aprobat noul Regulament privind Bugetul Civil, au audiat informația  privind situația creată la grădinița 50 și au votat pentru construcția unor blocuri de peste 10 etaje în zona Circului.


CETĂȚENII PARTICIPĂ

Locuitorii din str. Piața Unirii 1 (3 blocuri a câte 450 de apartamente) solicită suportul consilierilor pentru a se reorganiza în asociație de locatari. Conform unei locuitoare, prezentă la ședință, locatarii nu cunosc în gestiunea cui se află blocul în prezent, însă condițiile sunt mizere. Astfel, ei organizează pe 20 august, la ora 18.00, adunare cu locatarii.

Andrei Năstase (DA) a atenționat executivul că această chestiune e de competența lor și le-a cerut funcționarilor să se ocupe de acest caz.

 

Durata: 3 h 35 min


Ordinea de zi


23. Transmiterea investițiilor efectuate în cadrul lucrărilor de amenajare a străzii Eugen Doga

Proiect de decizie

 

Compania „Efes Vitanta Moldova Brewery” a amenajat, în baza unui acord de sponsorizare din 2013, strada Pietonală „Eugen Doga”. Prin acest proiect Consiliul a luat act de finalizarea lucrărilor (în valoare de 2 411 089,88 lei) și a aprobat trecerea la balanța primăriei a lucrărilor de reamenajare și instalațiilor aferente.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 10 7 1 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


24. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. 31 August 1989, lit. V (subsol, parter), Asociației Obștești „Centrul de Caritate pentru Refugiați”

Proiect de decizie

 

Încăperea se oferă în folosință pentru 10 ani, prin prelungirea contractului de comodat încheiat în 2006. Proiectul prevede și mărirea teritoriului cu 248,7 metri pătrați, din contul suprafețelor ocupate de Casa Națională de Asigurări Sociale. Cei 248 de metri pătrați se află într-o stare deplorabilă, iar Centrul de Caritate pentru Refugiați se angajează să îi amenajeze.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 10 8 1 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


25. Aprobarea în calitate de obiect pentru parteneriat public-privat al proiectului privind reamenajarea și exploatarea terenului sportiv al Liceului Teoretic ,,Mircea cel Bătrân” din str. Sarmizegetusa, 39 (nr. cadastral 0100108946)

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede reabilitarea terenului sportiv al liceului prin implicarea agenților economici. Selectarea agentului economic va fi realizată de o comisie constituită din reprezentanții executivului (inclusiv pretorul sectorului Botanica), directorul liceului, reprezentantul Agenției Proprietate Publică și 4 consilieri.

 

Amendamente:

– P. 3 a fost exclus din proiectul de decizie. 

– P. 5 s-a completat cu „viceprimara Inga Ionesii va asigura elaborarea și transmiterea spre avizare a studiului de fezabilitate”.

– Numărul consilierilor din comisie a fost modificat de la 4 la 6.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9 9 1 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


26. Implementarea proiectelor restante în cadrul Programului Buget Civil, din edițiile 2017-2018, aprobate spre finanțare

Proiect de decizie

 

În perioada 2017-2018 au fost aprobate 68 proiecte, dintre care s-au implementat 44. Ediția a treia a concursului nu a putut fi lansată din cauza restanțelor, deși s-au alocat resurse. Primăria a organizat o comisie care a reevaluat proiectele restante și le-au exclus pe cele neconforme. Astfel, s-a propus implementarea a 13 din cele 24 proiecte restante care au fost aprobate în 2017-2018.

 

Statut: Transmis la reexaminare 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 8 2 2 1 1 1
Contra 9
Abțineri

Decizia finală


27. Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind Bugetul Civil 

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– Decizia va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021. Astfel, Regulamentul se va aplica pentru proiectele ulterioare.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 9 1 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


28. Aprobarea măsurilor în vederea asigurării sortării deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede concesionarea serviciului de sortare a deșeurilor, pe un termen de 1 an, cu posibilitatea de prelungire, unui agent economic privat. Direcția locativ-comunală și amenajare va stabili criteriile tehnice și indicatorii de performanță printr-un caiet de sarcini până pe 15 septembrie 2020. În baza acestui caiet, care trebuie aprobat în Consiliu, se va desfășura achiziția publică pentru contractarea serviciilor de sortare.

 

Amendamente:

– Se aprobă și se include în calitate de proiect al parteneriatului public-privat în lista proiectelor investiționale aprobată prin decizia CMC 14/4 din 2006 „Cu privire la aprobarea listei proiectelor investiționale”, proiectul public-privat sortarea deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău.

– Se aprobă, ca obiect al parteneriatului public-privat, prestarea serviciilor de sortare a deșeurilor menajere solide, se pune în sarcina Direcției locativ-comunale și amenajare elaborarea condițiilor generale de realizare a parteneriatului public-privat și se pune în sarcina viceprimarului de ramură revizuirea studiului de fezabilitatea din 2019.

– Se contractează serviciul de sortare a deșeurilor menajere solide de către operator privat, prin licitație deschisă, pentru 1 an, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 1 an.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 7 9 1 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


29. Atribuirea statutului de scuar unor terenuri/spații verzi renovate

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 7 9 1 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


30. Situația creată la grădinița nr. 50 din sectorul Râșcani (str. Miron Costin 13/4)

 

În 2001, imobilul grădiniței a fost acordat în arendă Fundației „Ecoul Cernobâlului” pentru 5 ani, fără drept de privatizare, cu titlu gratuit. Ulterior, prin decizia CMC, arenda a fost prelungită până în 2012. În 2015 și 2017, pretura Râșcani a solicitat informație de la Direcția economie, reforme și relații patrimoniale privind disponibilitatea acestui imobil, din motiv că a crescut numărul de cereri privind instituționalizarea copiilor. La acel moment, elevii din clasele primare de la Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes” foloseau spațiul la alte două instituții: grădinița 38 și școala auxiliară nr. 6, ce îngreuna procesul de învățământ.

Municipalitatea a creat un grup de lucru, constituit din reprezentanții executivului și consilieri, care a analizat situația și a stabilit transferul claselor primare din școala nr. 6 în imobilul grădiniței 50. Propunerea grupului de lucru a fost aprobată de CMC. Astfel, municipalitatea a preluat imobilul în gestiunea sa, iar organizația a fost evacuată forțat.

 

Natalia Hasan, președinta Fundației „Ecoul Cernobâlului”, afirmă că în 2001 când organizația a preluat în gestiune imobilul, acesta se afla într-o stare deplorabilă. Fundația a investit în reabilitarea imobilului, iar în schimb, susține președinta Fundației, primăria i-a evacuat cu arme din imobil.

Valeriu Bogdan, juristul primăriei, a declarat însă că în momentul evacuării imobilul se afla într-o stare rea, fapt confirmat prin raportul executorului judecătoresc și fotografii. Conform executivului, primăria a desfășurat lucrări de reparație suplimentare după preluarea imobilului.


31. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal cuprins în perimetrul străzilor „Calea Orheiului – bd. Renașterii Naționale – str-la 2 Pietrăriei – str. Carierei”

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

PUZ-ul, realizat de ChișinăuProiect, a fost inițiat și plătit de către S.R.L. „GHERCOM-PRIM”, care deține un teren pe acest teritoriu și pe care vrea să edifice un complex rezidențial, unele blocuri având peste 10 etaje. Mai detaliat despre PUZ în articolul „Construcția unor noi blocuri de peste 10 etaje în preajma Circului a fost votată de Consiliul Municipal”.

Fracțiunea PAS a atenționat consilierii și executivul că compania „GHERCOM-PRIM” nu a înregistrat profit în ultimii ani și nu este clar care este sursa sponsorizării acordate întreprinderii ChișinăuProiect pentru elaborarea PUZ-ului.

Conform consilierului Sergiu Tofilat (Forța Nouă), aprobarea PUZ-ului va duce la modificarea codului urbanistic al terenului, ceea ce este o procedură ilegală. Svetlana Dogotaru a afirmat însă că prin PUZ-uri se poate completa documentația urbanistică precum Planul Urbanistic General și Planul Urbanistic de Detaliu. 

 

Amendamente:

– Planul va prevedea construcția trecerilor supraterane sau subterane pe str. Calea Orheiului, între str. Cărăușilor până la sensul giratoriu de la intersecția Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale și str. Poștei.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 6 2 2 1 1
Contra 8 1
Abțineri 2

Decizia finală


32. Protejarea spațiilor verzi de lângă porțile Chișinăului

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

Terenurilor de lângă porțile Chișinăului s-a acordat statut de scuar pentru protejarea acestor zone, care astfel nu vor putea fi date în arendă.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD* F9 PCRM PUN
Pro 20 6 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 2

Decizia finală

 

* Consilierii PD au refuzat să participe la vot.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md