PrimariaMea
Reacția autoritǎților la protestul asistenților personali, serviciile proprii create de municipalitate şi reparația podului Mihai Viteazul Image
28 feb. 2024

Reacția autoritǎților la protestul asistenților personali, serviciile proprii create de municipalitate şi reparația podului Mihai Viteazul

Primăria a revenit la ședințele în format fizic. Unul dintre subiectele care a fost abordat în cadrul acesteia a fost protestul asistenților personali din duminica trecutǎ. Funcționarii au venit cu explicații şi precizǎri. Dintre cei 630 de asistenți personali înregistrați în capitalǎ, mai mulți dintre ei s-au pomenit la semnarea contractelor noi cǎ li s-a redus numǎrul orelor de muncǎ și respectiv a salariului. Fǎcând trimitere la prevederile legii, şefa Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Tatiana Oboroc susține cǎ: „Acțiunile noastre sunt legale, corecte şi transparente".


Primǎria Chişinǎu revine la şedințele în format fizic


De la pandemie încoace şedințele serviciilor primǎriei se desfǎşurau doar în regim online, fǎrǎ prezența presei. În 2021 Primǎria Mea a fǎcut un apel public cǎtre Primǎria Chişinǎu, fiind semnat şi de alte organizații şi instituții media. În calitate de organizație care monitorizează activitatea Primăriei Chișinău, am solicitat asigurarea accesului presei la ședințele săptămânale ale serviciilor primăriei și acordarea posibilității de a adresa întrebări la finalul ședințelor. În februarie 2022, într-un răspuns oferit asociației de către autoritatea publică, am fost asigurați că după stabilizarea situației pandemice, primăria va reveni la ședințele în format fizic. La o distanțǎ de circa doi ani, primarul Ion Ceban a anunțat cǎ, o dată la două săptămâni şedințele serviciilor primǎriei vor avea loc în sala de Ședințe a Consiliului Municipal Chișinău, cu prezența presei.


Prioritǎțile autoritǎților pentru viitorul apropiat


Începând cu sǎptǎmâna curentǎ, responsabililor serviciilor municipale li s-a solicitat sǎ iasǎ în teren pentru a efectua inventarierea spațiilor publice atrǎgând atenția asupra proiectelor de reabilitare realizate şi a celor planificate. De asemenea, pretorii, Direcția generalǎ locativ-comunalǎ şi Direcția parcuri, cultură și odihnă vor efectua inventarierea şi vor prezenta peste douǎ sǎptǎmâni o viziune de intervenție în toate sectoarele capitalei.

În Chişinǎu a fost dat startul salubrizǎrii de primǎvarǎ. Autoritǎțile planificǎ spǎlarea strǎzilor şi trotuarelor, curǎțenia în spațiile publice şi în curțile blocurilor de locuit. În acest context, Ion Ceban a solicitat viceprimarului, Ilie Ceban sǎ înainteze un demers organelor de poliție pentru înlǎturarea maşinilor parcate pe trotuare.


Situația în sǎnǎtatea publicǎ


Vladimir Bolocan, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, a raportat peste 3 mii de adresǎri în unitǎțile de primiri urgente a instituțiilor medicale municipale. Chiar dacǎ, 60% dintre acestea s-au soldat cu internǎri, se atestǎ o scǎdere a celor diagnosticate cu pneumonie şi bronhopneumonie. Persistǎ îmbolnǎvirile de rujeola în rândul copiilor. Un tratament specific medicamentos nu existǎ, fiind necesarǎ administrarea vaccinului care este gratuitǎ.
O persoanǎ a fost internatǎ, fiind diagnosticatǎ cu COVID-19.


Serviciile sociale proprii create de municipalitate


În cadrul Direcției generale asistențǎ medicalǎ şi socialǎ existǎ urmǎtoarele servicii proprii garantate de cǎtre Guvern:
- îngrijiri sociale la domiciliu;
Autoritatea municipalǎ raporteazǎ cǎ 2 800 de persoane beneficiazǎ anual de acest serviciu.
- plasament în azile specializate;
Anual, municipalitatea alocǎ în aceastǎ direcție circa 2 mil. lei.
- echipa mobilǎ;
Cele douǎ echipe multidisciplinare oferǎ asistențǎ psihologicǎ şi kinetoterapeuticǎ la domiciliu.
- cǎlǎtorie gratuitǎ în transportul public;
- asistențǎ socialǎ comunitarǎ;
- asistențǎ alimentarǎ;
- ajutoare financiare pentru ameliorarea situației materiale (bugetul cheltuit fiind peste 30 mln. lei);
Tot aici, Vladimir Bolocan, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială a enumerat centrele aflate în gestiunea Direcției, precum: START (bugetul alocat 10 mln. lei), ADIR (bugetul alocat 3,6 mln. lei), Centrul de găzduire şi orientare a persoanelor fără domiciliu stabil.
În cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, CMC a dezvoltat 24 de servicii sociale, printre care: servicii de tip rezidențial (centrele de plasament, centrul paternal, casa comunitarǎ pentru copii aflați în situație de risc, casǎ comunitarǎ pentru persoanele cu nevoi speciale), servicii de prevenire (centre de zi pentru copii şi familii aflați în situații de risc).
Şefa Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Tatiana Oboroc, a fǎcut unele precizǎri privind serviciul de asistențǎ personalǎ care a fost creat de cǎtre CMC din 2014. Numǎrul beneficiarilor ajunge la 630 de persoane. 


Protestul asistenților personali


Pe 25 februarie, zeci de asistenți personali au protestat în centrul capitalei, dupǎ ce ar fi fost obligați de responsabilii Primǎriei Chișinǎu sǎ semneze contracte noi prin care acceptǎ sǎ li se reducǎ numǎrul orelor de muncǎ și, respectiv, salariul. În caz contrar, ar fi fost amenințați cu eliberarea din funcție. Reacția şefei Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Tatiana Oboroc: „Acțiunile noastre sunt legale, corecte şi transparente". Potrivit ei, în urma evaluǎrii serviciului unor asistenți personali le-a fost redus regimul de muncǎ de la 40 de ore la 20. Raportoarea a precizat cǎ niciun asistent personal nu a fost concediat.
„Din 630 de asistenți personali înregistrați, 180 au rǎmas pe unitate, pentru cǎ în cadrul evaluǎrilor s-a constatat cǎ ei corespund tuturor criteriilor şi într-adevăr îşi îndeplinesc obligațiile conform fişei postului. Însă, 300 de angajați beneficiază în continuare de salariu de 0,5, adică 20 de ore săptămânal, iar restul activează pe o normă de 0,75.”, a adǎugat şefa Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului.

Primăria a redus salariile asistenților personali din capitalǎ dupǎ ce Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu a alocat bani pentru finanțarea acestora susținând că, municipiul Chișinău și Găgăuzia „pot finanța salariile asistenților personali din veniturile proprii și transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat pentru prestațiile de asistență socială”. În același timp, Ministerul Finanțelor a menționat că în 2024 transferurile de la bugetul de stat către bugetul municipal Chișinău s-a majorat cu 81,5 mil. lei față de anul trecut. Citiți mai multe detalii AICI


Întreținerea infrastructurii rutiere


Exdrupo a supravegheat formarea poleiului pe carosabil, menținând personalul şi echipamentul pregǎtit pentru intervenții. Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale mobilitate urbană a menționat că au fost efectuate lucrări de lichidare a situațiilor de avariere de pe o suprafață de 550 metri pătrați. Sǎptǎmâna trecutǎ a fost inițiatǎ acțiunea de spǎlare a carosabilului.
 


Cât va mai dura repararea podului de pe str. Mihai Viteazul?


Luând în considerare cǎ lucrǎrile au fost începute în luna martie 2023, autoritǎțile informeazǎ cǎ se aflǎ la etapa de finisare. Pe partea carosabilǎ, în luna mai se planificǎ aplicarea asfaltului fierbinte. Ulterior, va fi permisǎ circulația transportului public pe acea porțiune. De asemenea, cablurile de tensiune înaltǎ urmeazǎ a fi strǎmutate. Apoi, va intra în reparație cealaltǎ jumătate a podului. 

În zona podului ar putea fi instalate camere de supraveghere video pentru a fi posibilǎ identificarea mașinilor care vor depǎși norma de greutate admisibilǎ. 


Ce se aude despre taxele locale?


Potrivit viceprimarei Olga Ursu, proiectul de decizie privind stabilirea taxelor locale a fost supus la 20 de sesiuni de consultǎri. Toate propunerile recepționate au fost examinate. Astfel, decizia privind aplicarea taxelor locale este gata de a fi inclusǎ pe ordinea de zi a şedinței CMC. 

 


Publicat de:

Distribuie