PrimariaMea
Cum va arăta transportul public conform standardelor de calitate aprobate Image
06 aug. 2021

Cum va arăta transportul public conform standardelor de calitate aprobate

Începând cu 1 ianuarie 2022, chișinăuienii vor circula în transport public spațios, confortabil, modern și prietenos mediului, cel puțin astfel stabilesc standardele de calitate recent aprobate de Consiliul municipal. Conform acestora, microbuzele vor fi scoase din circulație sau înlocuite cu unități mai mari până în septembrie 2022, iar,  până în 2025, locuitorii nu vor aștepta mai mult de 30 de minute în stație. Implementarea standardelor depinde însă de capacitatea primăriei de a asigura municipiul cu suficiente unități noi și confortabile și cu infrastructură necesară (benzi separate, drumuri calitative etc). Dacă până în septembrie 2022, primăria nu va pune pe rută suficiente unități, suburbiile vor rămâne fără microbuze și fără alternativă. 

Transportul public din municipiul Chișinău este aglomerat, incomod și nepunctual. Cetățenii sunt nemulțumiți de numărul mic de unități ce determină aglomerația în transportul public, precum și nerespectarea orarului afișat la stații. Situația se agravează în fiecare zi, în special în suburbii și ca urmare a pandemiei. Microbuzele își încetează activitatea, administratorii declarând că prețul de 3 lei per călătorie este prea mic pentru a activa și face investiții. Din 2014 și până în aprilie 2021, numărul microbuzelor a scăzut de la 1750 la 470 unități, dintre care activau 300-350 unități. Doar în perioada pandemică mai 2020 - aprilie 2021, pe rutele municipale și-au încetat activitatea peste 300 de microbuze.

Municipalitatea își propune să înlocuiască rutele părăsite de microbuze cu autobuze și troleibuze moderne, dotate cu rampe de acces și aer condiționat.

 

Noile standarde de calitate votate de consilieri

Consilierii municipali consideră că suplinirea rutelor nu este suficientă pentru îmbunătățirea calității transportului public. Mai este necesară asigurarea unor criterii de calitate care ar spori confortul transportului municipal și ar motiva astfel orășenii să opteze pentru călătoriile în comun în detrimentul utilizării automobilului personal. Astfel, pe 22 iulie 2021, Consiliul municipal Chișinău a aprobat standardele de calitate în transportul public din municipiul Chișinău care stabilesc o serie de norme (vârsta și dimensiunile minime ale unităților, densitatea maximă admisibilă, standarde eco etc.) pentru toți transportatorii de pasageri care activează în raza municipiului Chișinău. 

Standardele au fost înaintate de către fracțiunea PAS din CMC. Proiectul a fost susținut de 31 din 37 consilieri prezenți în sală. Consilierii PL, ȘOR, PCRM și PUN s-au abținut de la vot. 

Decizia va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2022 și se va implementa treptat în următorii trei ani, până în anul 2025. 

Conform noilor standarde:

- Vechimea troleibuzelor care circulă pe rutele municipale nu trebuie să depășească 20 ani, iar cea a autobuzelor 15 ani, din momentul producției. La moment, mai mult de jumătate din unitățile Parcului de Autobuze au depășit termenul de exploatare, iar cea mai nouă unitate de microbuz a fost produsă în anul 2010.

- Municipalitatea trebuie să asigure cel puțin 75 400 locuri în transportul public, un loc la 2500 călători, până în 2025. Acum, pentru un loc concurează 4306 călători, cu mult peste bunele practici din orașele europene cu un număr similar de locuitori, ceea ce înseamnă supraaglomerare și disconfort.

- Din septembrie 2022, pe rutele municipale vor circula doar unități de transport mai mari de 7,5 m lungime, 2,2 mm lățime și 3 m înălțime. Astfel, microbuzele care activează azi pe străzile municipale, vor trebui retrase de pe rute și înlocuite cu unități mai mari. Conform autorului proiectului, acest standard este cel mai important pentru că va permite chișinăuienilor să circule în unități spațioase, fără a sta încovoiați cum se întâmplă în prezent în microbuzele de 2 metri.

- Transportul municipal trebuie să respecte standardele eco europene (Euro 6 sau Euro 7) doar parțial. Astfel dacă limita de emisii europeană este E6, atunci în Chișinău se permite circulația transportului public E4 și E5 (limita minină Euro n-2). Indicatorii se referă la oxizi de azot, monoxid de carbon, particule și alți poluanți dăunători pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. O descriere detaliată a acestora și starea din mun. Chișinău poate fi citită în cercetarea „Aerul care ne îmbolnăvește”. 

Activistul și expertul în energetică Eugen Camenscic consideră însă că E4 este prea puțin și că ar trebui să urmăm în totalitate standardele europene. Conform lui, primăria ar trebui să achiziționeze transport public E6 cum prevăd normele europene, iar în cazul autoturismelor cu parcurs de cel puțin E5.

- Până în 2022, jumătate din autobuze și troleibuze trebuie să fie dotate cu rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, iar până în ianuarie 2025 - toate unitățile.

- Până în 2022, 70% din autobuze și 20% din troleibuze trebuie echipate cu aparate de aer condiționat, iar până la sfârșitul lui 2024, toate autobuzele și 50% din troleibuze.

- Intervalul maxim admisibil dintre unitățile care activează pe aceeași rută va fi de 30 de minute, până în 2025. Actualmente intervalul maxim e de 2 h și 45 minute. Abaterea maximă de la orar (întârzieri) nu trebuie să depășească 5 minute.

- Unitățile de transport trebuie spălate în exterior o dată la 3 zile, în interior în fiecare zi și dezinfectate o dată pe săptămână. Adițional, înainte de a începe activitatea, zilnic va fi testată sănătatea șoferilor și starea tehnică a unităților (sistemul de frânare, suspensie etc.).

 

De la hârtie la implementare e o cale lungă 

Dacă standardele vor fi implementate, chișinăuienii vor aștepta mai puțin în stații și vor circula în unități mai spațioase și confortabile, mai puțin aglomerate, mai noi și sigure și mai puțin dăunătoare mediului. Practica arată însă că multe inițiative onorabile aprobate în Consiliul municipal rămân pe hârtie, sunt implementate parțial sau cu abateri.

Consiliul municipal a delegat implementarea deciziei viceprimarului Ilie Ceban, iar monitorizarea respectării standardelor de calitate de către transportatori Direcției municipale transport și căi de comunicație. Aceasta va prezenta Consiliului, anual, până pe 1 martie, un raport privind respectarea standardelor de calitate.

Direcția transport și căi de comunicație însă, a avizat negativ proiectul cu referire la standardele de calitate, criticând mai multe prevederi, printre care scoaterea microbuzelor din circulație, care va lăsa cartierele greu accesibile fără transport, și intervalul minim de 30 de minute între unități, care nu ar lua în considerație fluxul pasagerilor în diferite perioade ale zilei. Alexandr Trubca a declarat în CMC că Direcția și-a retras ulterior pretențiile față de proiect. Primăria Mea a contactat în nenumărate rânduri Direcția pentru a solicita un comentariu, dar apelurile noastre au rămas fără răspuns.

 

De ce este nevoie pentru implementarea standardelor? 

Pentru implementarea cu succes a standardelor este necesară achiziționarea constantă de noi unități pentru suplinirea rutelor și înlocuirea unităților care nu se încadrează în limitele de vârstă, dimensiuni sau specificațiile tehnice prevăzute de decizia aprobată în CMC. Conform planului de reînnoire a parcului rulant aprobat de Consiliul municipal, până în 2023 primăria trebuie să achiziționeze 250 autobuze, 70 troleibuze și 20 troleibuze articulate. Pe lângă aceasta primăria cumpără unități cu parcurs pentru înlocuirea temporară a troleibuzelor și autobuzelor învechite și periculoase.

În 2021, primăria este în proces de achiziție a 100 de autobuze noi ISUZU (după două licitații și o așteptare de mai bine de un an) și a procurat 58 de autobuze cu parcurs (18 din din Norvegia și 40 din Olanda). Autobuzele vor fi repartizate prioritar pe rutele suburbane.

Conform urbanistului Victor Chironda, pentru implementarea standardelor de calitate în transport, pe lângă extinderea și renovarea parcului de troleibuze și autobuze, primăria trebuie să asigure alte două elemente importante:

- Reforma sistemului de finanțare a transportului public municipal (taxarea electronică veritabilă, biletul unic de călătorie, restructurarea tarifelor, reorganizarea rutelor și contractarea serviciilor de transport de la operatorii privați) pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de transport public municipal.

- Reorganizarea Direcției Transport a primăriei Chișinău, astfel încât să aibă capacitatea să implementeze și să monitorizeze respectarea standardelor.

„Municipalitatea are nevoie de o instituție mult mai eficientă, mai specializată, care dispune de resurse umane și financiare mult mai serioase decât cele pe care le are la moment. Cineva trebuie să colecteze informație și date, să le analizeze și să planifice în baza acestora dezvoltarea sistemului de transport public și mobilitate urbană. La moment acest lucru se întâmplă în regim manual, iar deciziile nu sunt bazate pe date și pe strategii ci pe convingerile celor care iau decizii”, susține Victor Chironda. 

Activistul civic Andrei Tudos este de părerea că standardele aprobate de CMC „arată foarte și foarte optimist”. Acesta punctează că pentru implementarea standardelor sunt necesare alocări bugetare, iar unele dintre acestea, precum respectarea intervalului între unități și respectarea orarului, solicită abordări și soluții complexe.

„Este imposibilă respectarea normei de 5 minute abatere maximă de la orar, atât timp cât transportul public circulă în trafic comun cu automobilele. Nimeni nu poate prezice când și ce ambuteiaje vor fi și cât de mult acestea vor afecta deplasarea transportului public. Pentru a îmbunătăți situația la acest capitol este nevoie de o rețea de benzi rezervate transportului public, dar și acestea n-ar rezolva problema sută la sută, pentru că e imposibil să faci benzi rezervate pe toate străzile unde circulă transportul public”

Andrei Tudos recomandă primăriei să reexamineze printr-un audit al întregii flote de autobuze și troleibuze ce achiziții și lucrări trebuie să efectueze în următorii 4 ani pentru a respecta standardele în cauză. „Dacă se propune să scăpăm de maxi-taxi până în septembrie 2022, primăria ar trebui cel târziu până în februarie-martie 2022 să lanseze licitații de achiziție a autobuzelor compacte (7.5-9 m), care ar putea asigura cu transport public cartierele cu densitate joasă, unele rute suburbane, străzi înguste, etc.” afirmă Tudos.

Alt aspect necesar, conform lui Tudos, ar fi întocmirea unei scheme de sancționare, în caz de neîndeplinire a planului de modernizare a transportului public. Actualmente, nu există garanții că standardele vor fi realizate și nu este clar ce va întreprinde primăria în caz contrar.

O alternativă propusă de autorul proiectului, Alexandr Trubca, este achiziționarea serviciilor de transport de la operatorii privați, în caz că primăria nu va putea asigura servicii de calitate. Transportatorii ar trebui însă se conformeze cu noile standarde, și, în special, cu dimensiunile impuse de acestea. Astfel, transportatorii care doresc să activeze pe rutele municipale trebuie să asigure unități de minim 7.5 m lungime și 3 m înălțime. La această etapă însă, nu este clar câți dintre transportatori sunt dispuși să investească în unități spațioase și confortabile și cât ar costa serviciile lor în aceste condiții.


Standardele de calitate stabilesc nivelul de siguranță și confort a călătoriilor în transportul public din Chișinău. Stabilirea lor este o măsură necesară. Primăria și-a asumat astfel repetat angajamentul să investească în modernizarea transportului municipal și impune transportatorilor o serie de condiții pe care trebuie să le asigure chișinăuienilor. Implementarea acestora depinde însă de capacitatea financiară și de management a primăriei. Mai multe dintre standardele aprobate necesită investiții majore și soluții complexe, precum restructurarea tarifelor, revizuirea rutelor sau benzi separate pentru transport. Experiența arată însă că multe inițiativele bune ale primăriei rămân uitate pe rafturile prăfuite ale funcționarilor sau în memoria cetățenilor care așteaptă implementarea acestora. Aprobarea standardelor indică deocamdată cum ar trebui să arate transportul municipal până în 2025, dar nu există garanții sau penalități în caz de nereușită. 

Autoare: Cristina Voroneanu

 


Publicat de:

Distribuie