Vaccinare, autobuze și reforma Direcției arhitectură

 

Consilierii au examinat 6 din cele 19 subiecte de pe ordinea de zi. Aleșii locali au audiat 4 rapoarte (vaccinarea în municipiu, starea transportului suburban, reforma direcției arhitectură și alimentația în școli) și au aprobat două proiecte:

– eliberarea autorizațiilor pentru amplasarea teraselor fără prezentarea contractului de superficie sau de locațiune;

– procurarea autobuzelor cu parcurs (la mâna a doua) cu o vechime de 10 ani și 500 mii km parcurs, ci nu 8 ani și 400 mii km, cum au stabilit inițial.

 

Ședința a început cu prezența a 35 de consilieri și un schimb de replici între fracțiunile PAS și PSRM. Președintele ședinței a fost ales Dumitru Ivanov (PAS).

Aleșii locali au modificat ordinea de zi (OZ):

– Subiectul „Informație privind starea transportului public în suburbii și asigurarea acestora prioritar cu unitățile necesare” a fost adăugat pe OZ (p. 2).

– Subiectele 21 și 3 au fost schimbate cu locurile în ordinea de zi.

– P. 18.2 (darea în locațiune a unui teren de pe str. Valea Crucii 22/2) și 18.4 (stabilirea relațiilor de superficie a unui lot de pământ din str. Al. Sciusev 121) au fost excluse de pe OZ. 

Direcția arhitectură a retras de pe OZ subiectele nr. 16 (Prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga SRL „Renacom”) și nr. 17 (Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (în volum parțial) pentru teritoriul adiacent str. Bucovinei), iar direcția juridică p. 15 (Prelungirea termenului de folosință a unui lot din bd. Ștefan cel Mare).

 

Subiectul 20 de pe ordinea de zi (asigurarea copiilor din instituțiile publice primare cu apă potabilă) a creat noi discuții între consilieri PAS și PSRM, din motiv că nu a fost prezentat proiectul de decizie. Conform raportoarei și autoarei proiectului, Zinaida Popa, acesta nu fusese examinat încă în comisia de specialitate și nu avea avizul viceprimarei de ramură. Astfel, proiectul urma să fie prezentat ulterior, înainte de a fi analizat în Consiliul municipal. Consilierii au dezbătut dacă proiectele care nu au fost avizate sau prezentate pot fi incluse în OZ, o practică întâlnită în Consiliul municipal. Într-un final, proiectul a rămas pe ordinea de zi.

 

Consilierii s-au contrazis inclusiv privind modalitatea de asigurare a copiilor cu apă potabilă. Dinari Cojocaru (PSRM) a insistat că instituțiile trebuie să utilizeze apa din robinet, care este bună pentru consum, iar Valerii Klimenco (P.P. Șor) a propus instalarea în instituții a mecanismelor de filtrare a apei și renunțarea la butelii.

 

Durata ședinței: 6 h 13 min (fără pauze)


DECLARAȚII


Andrei Năstase (DA) a acuzat aleșii locali (făcând referire la colegii din PAS) de populism, interese electorale și că l-au „tras în jos” la ultimele alegeri. În calitate de președinte al fracțiunii DA, acesta a cerut încetarea atacurilor la adresa fracțiunii și a declarat că aleșii DA vor părăsi sala la orice tentativă a colegilor din Consiliu de a obstrucționa ședința.

Consilierul i-a reproșat și primarului că își ignoră promisiunile electorale și că îndatorează bugetul municipal. 

 

Aliona Mandatii (DA) a declarat că consiliile de administrare ale mai multor întreprinderi municipale nu sunt funcționale și delapidează bani publici prin atribuirea de salarii, prime și alte scheme (achiziții directe la prețuri duble, locațiunea spațiilor în interes personal etc.). Fracțiunea DA a propus trei luni în urmă un proiect de decizie privind realizarea unui audit a tuturor întreprinderilor, însă, susține consiliera, șeful Direcției economiei se opune inițiativei. Consiliera cere examinarea proiectului de decizie de către CMC și tragerea la răspundere a celor care și-au însușit bani publici, precum și obligarea acestora să-i restituie.

 

Angela Munteanu-Pojoga (PAS) a informat consilierii privind Regulamentul pentru comerț, subiect care a fost exclus de pe ordinea de zi. Conform alesei, în pofida licitațiilor desfășurate, locurile pentru amplasarea gheretelor sunt adjudecate de trei agenți economici, prin companii subordonate. Deși în comisia pentru licitații sunt încadrați 8 consilieri, comisia nu ar dispune de posibilitatea de a verifica beneficiarii finali. Mai mult, consiliera susține că  licitația 4 pentru amplasarea gheretelor s-a desfășurat cu încălcări (executivul a schimbat adresa a două loturi destinate pentru gherete care au fost aprobate de CMC) și cere anularea acesteia. Consiliera a solicitat preturilor să afișeze pe pagina lor loturile adjudecate și beneficiarii acestora.

 

Serghei Burgudji (P.P. Șor) a declarat că, conform informației recepționate de la direcția economie și comerț, unii agenți care au participat la licitații refuză loturile adjudecate. Astfel, municipalitatea va primi cu peste 31 mil. mai puțin decât planifica. Consilierul susține că unii agenți intenționat propun la licitații sume colosale, știind că nu vor achita ulterior, pentru a amâna plata arendei și a nu permite ca locul să fie ocupat de alți agenți. Conform lui Serghei Burgudji, acești agenți deseori se bucură de protecția preturilor de sector.

Alesul local cere preturilor să evacueze gheretele care nu se conformează Regulamentului.

 

Alexei Dimitrov, activist civic, a informat consilierii că amenajarea scuarului de pe str. Trandafirilor se realizează cu defrișarea spațiilor verzi, înlăturarea pavajului vechi funcțional și cu amenajarea unei parcări. Activistul consideră că modificările se realizează pentru a servi interesele unei biserici care ar fi construită în zonă ilegal.

 

Roman Cojuhari (PAS) a declarat că dezvoltarea orașului trebuie să se realizeze prin investiții în suburbii. Consilierul a cerut primarului să distribuie banii alocați în buget pentru suburbii, ca aceștia să poată să-i valorifice până la sfârșitul anului. Svetlana Popa (PSRM), ca răspuns la declarațiile consilierului, a declarat că în Trușeni consilierii PAS ar fi blocat construcția apeductului în localitate pentru că nu votează alocarea resurselor pentru aceste lucrări. Vasile Grădinaru (PAS) susține însă că, din contra, consilierii PAS au contribuit la identificarea și promovarea acestei priorități, în timp ce primara susținea că prioritatea nr. 1 ar fi construcția unei anexe la casa de cultură. Subiectul a servit drept ocazie pentru un nou schimb de replici între PAS și PSRM.

 

Sergiu Bejenari, comunicatorul fracțiunii PAS, a reproșat aleșilor că au distribuit informație falsă pe rețelele sociale despre identitatea acestuia. Comunicatorul a fost prezent la ședința în care consilierii s-au luat la pumni. După aceasta, aleșii DA, PSRM și PCRM ar fi declarat că acesta este un agent străin care ar fi organizat intenționat bătaia din CMC. Sergiu Bejenari le-a reproșat consilierilor, în timp ce mai mulți dintre aceștia cereau să i se refuze dreptul la declarații, că își permit un astfel de comportament față de un cetățean. 

 

Alexandr Trubca (PAS) a amintit aleșilor că Consiliul a alocat 50 mil. lei pentru procurarea autobuzelor cu parcurs (la mâna a doua). Această alocare s-a realizat fără calcule exacte privind impactul pe termen lung. În ședința din 15 aprilie, consilierii vor examina posibilitatea de a procura autobuze cu o vechime și un parcurs mai mare decât cel aprobat de consilieri (400 mii km și 8 ani vechime). Consilierul a cerut colegilor să nu susțină această decizie, din motiv că, din nou, propunerea nu e bazată pe calcule privind impactul de mediu sau costurile de întreținere a unor autobuze mai vechi.

 

Corneliu Pântea (PUN) și-a manifestat nemulțumirea față de activitatea organizației obștești „Urmașii lui Ștefan”, care ar promova mesaje antiromânești, și a cerut acestora să se abțină de la astfel de acțiuni.

 

Valerii Klimenco (P.P. Șor) a afirmat că locuitorii capitalei sunt neîndreptățiți comparativ cu alte localități:

– o parte semnificativă din taxele lor ajung în bugetul republican;

– spre deosebire de suburbii, Chișinăul nu are un Consiliul local, ci doar cel municipal care reprezintă interesele inclusiv a suburbiilor;

– din bugetul municipal multe resurse se distribuie către suburbii fără consultarea locuitorilor din capitală.

 

Aliona Doroș (DA) s-a adresat secretarului CMC și șefilor de direcții, reproșându-le că nu răspund la solicitările de informație adresate de consilieri. Consiliera a cerut prezentarea informațiilor solicitate.


Ordinea de zi modificată


1. Raport privind procesul de vaccinare anti-COVID-19 în ÎMSP municipale

 

În total în Moldova s-au înregistrat, până la 15 aprilie 2021, 243 000 cazuri Covid-19 și 5 450 decese. În Chișinău, s-au înregistrat peste 103 000 cazuri și 1 750 decese. Deși numărul cazurilor de infectare și deces este în scădere, situația rămâne gravă. Crește numărul persoanelor care nu respectă restricțiile Covid-19. 

 

În spitale, zilnic sunt disponibile aproximativ 500 de paturi libere. Ca urmare, numărul paturilor pentru internarea pacienților Covid-19 va fi micșorat. Totuși, în continuare se atestă o insuficiență de paturi în secțiile de reanimare. 

 

90% din personalul medical din spitale și 40% din cadrele didactice au fost vaccinate. Procesul de vaccinare continuă cu populația din etapa II de vaccinare (bătrâni, persoane cu comorbidități, lucrători din sectorul social și educațional). S-au creat puncte de vaccinare în spitalele municipale, iar doritorii de a se vaccina, care se încadrează în categoria II, pot contacta medicii de familie pentru a se programa.


2. Informație privind asigurarea suburbiilor cu transport public și starea acestuia

 

Din 2014 și până în prezent numărul microbuzelor, care deserveau prioritar suburbiile, s-au redus de la 1750 la 300 – 350 unități. În consecință, suburbiile se confruntă cu un deficit de transport public. Primăria urmează să achiziționeze autobuze noi și cu parcurs (la mâna a doua) pentru a suplini necesarul de unități. Direcția transport nu dispune în prezent de calcule privind numărul de unități necesar pentru fiecare suburbie și care dintre localitățile suburbane trebuie prioritizate la distribuția noilor unități. Conform șefului interimar al direcției, Vitalie Mihalache, o astfel de analiză va fi prezentată Consiliului în două săptămâni.


3. Informație despre mersul procesului de reformare a Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

 

La începutul anului 2020, a fost inițiat procesul de reorganizare și modernizare a direcției. La baza reorganizării au stat o serie de analize și rapoarte realizate în anii precedenți, inclusiv auditul intern realizat din 2017. Adițional, cu suportul UNDP, a fost contractat un expert din România care a analizat structura organizațională a direcției.

Prin dispoziția primarului, a fost creat un grup de lucru care a organizat circa 20 de interviuri cu secțiile și serviciile din cadrul direcției. 

Grupul de lucru a constat că:

– Structura actuală a direcției nu este capabilă să facă față excesului de atribuții care i-au fost delegate de-a lungul timpului. Numărul locurilor de muncă disponibile nu sunt acoperite (cc 30 locuri vacante), ceea ce sporește volumul de muncă al angajaților, care trebuie să preia atribuțiile posturilor vacante. 

– Documentația urbanistică nu a fost actualizată din 2007, monitorizarea și evaluarea gradului de realizarea a obiectivelor de dezvoltare urbană nu a fost realizată, inclusiv din cauza personalului direcției care trebuie să realizeze un volum sporit de muncă în timp ce remunerarea financiară este nesatisfăcătoare.

– Direcția emitea cca 3500 acte anual (70 săptămânal), inclusiv autorizații de construcții, certificate de urbanism, scheme de amplasare etc. Deseori, acestea se emiteau cu depășirea termenilor legali sau cu alte încălcări, ceea ce reprezenta temei pentru litigii legale.

– Regulamentul aprobat în 2006 nu prevedea delimitarea clară a atribuțiilor diviziunilor direcției, ceea ce permite suprapunerea competențelor, secțiile realizând aceleași funcții.

– Documentația urbanistică (Planul Urbanistic General, Regulamentul local de urbanism etc.) conține prevederi contradictorii care permit interpretarea cadrului legal și alimentează corupția la nivelul administrației publice locale. De asemenea, administrația locală nu dispune de atribuții pentru a constata încălcările cadrului legal (ex. demolări ilegale, ocuparea abuzivă a terenului). Astfel, direcția admitea seturi incomplete de acte pentru eliberarea autorizațiilor de construcție și erau create premize pentru eliberarea necondiționată a documentației de construcție (principiul aprobării tacite).

– În atribuțiile direcției intra și evidența plăților pentru arenda spațiilor municipale, ce nu ține de competența acesteia.

În baza constatărilor grupului de lucru, au fost elaborate o serie de recomandări pentru reformarea direcției:

– stabilirea competențelor direcției și repartizarea clară a atribuțiilor subdiviziunilor acesteia;

– transferarea atribuțiilor de evidență a plăților pentru arendă direcției economie;

– restabilirea secției juridice în cadrul direcției arhitectură;

– crearea unei direcții responsabile de monitorizare și evaluare ș.a.

 

În vara anului 2020, direcția a publicat spre consultare un nou proiect de regulament. Acesta însă nu prevedea principalele modificări propuse de grupul de lucru și trebuie revăzut. În prezent, încă se lucrează la modificarea acestuia, iar varianta finală va fi publicată spre consultare.


4. Modificarea deciziei nr. 2/5 din 30.03.2021 „Majorarea capitalului statutar Î.M. „Parcul Urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs”

Proiect de decizie

 

La ședința din 30 martie, consilierii au decis procurarea mai multor autobuze la mâna a doua, în valoare de 50 milioane lei. Autobuzele urmau să aibă un parcurs maxim de 400 mii km și 8 ani vechime. Primăria a recepționat 12 oferte, majoritatea propunând unități cu o vechime de 9-10 ani. Diferența de preț dintre o unitate de 8 ani vechime și una de 9 sau 10 ani vechime este semnificativă. Astfel, la propunerea direcției transport, consilierii au aprobat majorarea parcursului maxim până la 500 mii km, iar vechimea unităților până la 10 ani, pentru a procura mai multe autobuze, la un preț mai avantajos. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS* PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9 2 1
Contra
Abțineri 2 2 1

Decizia finală

 

* Cei 7 consilieri PAS prezenți în sală nu au participat la vot. În procesul-verbal al primăriei voturile acestora vor fi înregistrate ca abțineri.


5. Operarea de modificări la Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2020

Proiect de decizie

 

În urma modificărilor realizate, agenții economici care doresc să amenajeze terase în perioada estivală nu vor mai trebui să prezinte contractul de superficie sau de locațiune pentru a obține autorizația de amplasare.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 2 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7 7

Decizia finală nu a fost publicată


6. Rezultatele auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar incluse în Hotărârea Curții de Conturi nr. 79/2020

Proiect de decizie

 

Curtea de Conturi a constat, în baza auditului realizat în 2019, mai multe nereguli în asigurarea alimentației copiilor de către primărie. Executivul a pregătit un plan de acțiuni din 5 pași pentru înlăturarea neconformităților.

 

Raportul Curții de Conturi poate fi analizat aici.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 13 8 5 2 2 1
Contra
Abțineri 1

Decizia finală

 

Ședința s-a finalizat cu examinarea subiectului 7 din ordinea de zi – Efectuarea lucrărilor de amenajare a pieței specializate din str. Cărbunari, 9 din cadrul Î.M. „Piața Centrală” . Proiectul nu a fost supus votului din motiv că aleșii locali au început a părăsi sala, iar ulterior au solicitat amânarea ședinței pentru 20 aprilie.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md