Noi standarde pentru transportul public municipal și acorduri de colaborare cu România

 

Consilierii au examinat și aprobat noile standarde privind transportul public, care prevede inclusiv scoaterea din funcțiune a maxi-taxiurilor de pe 1 septembrie 2022, dar și normele ecologice, dimensiunile și accesoriile unităților de transport public care circulă pe străzile orașului. Consiliul Municipal a aprobat două acorduri de cooperare cu județe din România și un acord de înfrățire între pretura Râșcani și primăria sectorului 6 din București. După mai multe dezbateri, consilierii au aprobat și punerea în circulație a unui troleibuz turistic, planul de combatere a infecției cu HIV/SIDA, dar și modificări la bugetul municipal pentru anul curent. În totalitate, din 38 de subiecte pe ordinea de zi, consilierii au reușit să examineze 17 proiecte.

La ședință au fost prezenți mai mulți orășeni care au informat consilierii despre problemele cu care se confruntă: construcția problematică de pe str. E. Coca 7 și inacțiunea autorităților pentru a o stopa, demolarea ilegală a restaurantului „Sănătate” de pe bd. Gr. Vieru și îngrădirea accesului în curtea unor agenți economici de pe str. Mitr. Varlaam de către o companie de construcție.

 

Prezenți la deschiderea ședinței au fost 39 de consilieri, iar cei absenți nu au informat secretarul Consiliului despre motivul lipsei. Președinte al ședinței a fost ales Iurie Tesa (Platforma DA), fără dezbateri, în urma înțelegerii consilierilor la ședința din 15 iulie. 

 

De pe ordinea de zi au fost retrase subiectele:

2. Modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021;

9.2 Recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanța unor instituții de învățământ sau primării suburbane;

10. Operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 „Recepționarea și transmiterea unor obiective”;

11. Aprobarea caietului de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău;

23.12. Adjudecarea la licitație publică, prin vânzare – cumpărarea unui lot de pământ din str. Vasile Lupu (0.33164 ha); 

23.13. Formarea unor bunuri imobile din str. Doina și adjudecarea lor la licitație funciară, prin vânzare – cumpărare (0.1615 ha); 

23.17. Formarea unor bunuri imobile și adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare – cumpărare, a unui lot lot de pământ din str. Ișnovăț (0.0806 ha); 

23.20. Adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare – cumpărare, a unui lot de pământ din str. Porumbrele (0.0354 ha);

24. Transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ în cartierul locativ din str. Bucovinei-Calea Orheiului;

25.9. Transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Dimineții XX, dlui A. Krasnîi. 2020 764 m.p. 

 

Ordinea de zi a fost suplinită cu subiectele:

19. Informare privind implementarea deciziei 12/14 din 28.07.20 cu privire la expunerea la licitație a unui lot de pământ pe str. Mircea cel Bătrân (propus de Vasile Grădinaru – PAS);

34. Neprelungirea relațiilor contractuale cu compania TCI-Prim, care arendează un teren pe șos. Hâncești 140/1  (propus de Vasile Grădinaru – PAS);

35. Informație privind planul de evacuare a gheretelor din mun. Chișinău, cu raportare din partea unui reprezentant al fiecărei preturi de sector (propus de Vasile Grădinaru – PAS);

36. Informație privind îndeplinirea deciziei de demontare a barierelor și limitatoarelor de acces pe străzile municipale cu raportare din partea unui reprezentant al fiecărei preturi de sector (propus de Iurie Tesa – Platforma DA);

37. Informație privind implementarea dispoziției primarului despre organizarea iarmarocului din preajma Pieții Centrale, inclusiv perceperea taxelor (Andrei Năstase – Platforma DA);

38. Informație din partea Direcției Arhitectură privind legalitatea demolării construcției de pe str. Grigore Vieru 24 – Restaurantul „Sănătate”. Propunerea făcută de Vasile Grădinaru (PAS) se bazează pe o propunere anterioară făcută de Zinaida Popa (PAS), care însă nu a fost susținută din cauza unor disensiuni din partea consilierilor PSRM.

 


CETĂȚENII PARTICIPĂ


 

Tamara Grosu, activează din 2001 pe str. Mitropolitul Varlaam colț cu str. Armenească. Potrivit acesteia, o companie a obținut dreptul de construcție și, în timpul lucrărilor, ar fi blocat accesul tuturor agenților economici la curtea comună, inclusiv prin instalarea unei porți cu telecomandă. Mai mult, compania de construcție ar fi demolat o parte din bunul imobil al Tamarei Grosu și ar fi construit peste el. Femeia susține că autorizația ar fi fost oferită pe timpul primarului Dorin Chirtoacă, însă ceea ce se construiește oricum nu corespunde documentației aprobate de autorități. Începând cu anul 2011, agenții economici au fost deposedați de curtea lor și nu pot primi nici propria marfă, nici clienți, astfel  riscând să-și închidă afacerea.  Autorizația prin care s-au început lucrările ar fi fost emisă ilegal. Tamara Grosu mărturisește că, alături de colegii de curte, ar fi organizat inclusiv proteste, întruniri și ar fi expediat „un sac” de demersuri la adresa autorităților și o petiție colectivă în adresa primarului general – Ion Ceban, însă fără rezultat. Petiția ar fi ajuns și la consilieri, unii dintre care au efectuat diverse demersuri pentru a afla mai multe detalii despre acest caz, însă fără rezultate. Astfel, cetățeana solicită să fie invitat pretorul sectorului Centru – Pavel Rusu, care să ofere explicații privind interdicția de a accesa propria curte.  

 

Evelina Parasca, locuiește în  preajma adresei bd. Grigore Vieru 24 – unde are loc demolarea Restaurantului „Sănătate”.  Locuitoarea a informat consilierii că demolarea ar avea loc ilegal, deoarece nu există o autorizație de desființare, ci doar una de renovare a clădirii respective. Cetățeana a menționat că a căutat autorizația de desființare pe site-ul primăriei – unde nu a găsit-o, că a solicitat-o de la autorități – care nu au răspuns demersurilor acesteia în termenul prevăzut de lege, dar și că a cerut-o de la compania care efectuează lucrările – iar aceștia ar fi refuzat să-i arate documentul respectiv, îndemnând-o să se adreseze primăriei. Totodată, aceeași companie responsabilă de demolare, ar fi refuzat să arate alte documente relevante justificând că nu au dreptul să le arate. Evelina Parasca mărturisește că s-a adresat autorităților locale încă înainte de începerea lucrărilor de demolare, înaintând două petiții către primarul general prin care a solicitat să nu autorizeze distrugerea mobilului. Potrivit orășenei, autoritățile ar fi asigurat-o că vor examina situația și că, înainte de demolare, va fi aprobat Planul Urbanistic Zonal Centru și vor fi colectate semnăturile vecinilor care-și exprimă acordul. Niciuna dintre condițiile menționate nu ar fi fost respectate, iar lucrările ar fi început fără acordul vecinilor, fără PUZ aprobat și fără informarea locuitorilor din zonă prin anunțuri publice sau de oricare alt tip.  

 

Ana Poleacova, vânzătoare la piață și pensionară, a informat consilierii despre faptul că nu i se mai permite vânzarea produselor pe teritoriul pieții, deși a activat în domeniul comerțului stradal mulți ani la rând. Astfel, în zilele trecute, directorul pieței unde activează ar fi venit la cetățeană și a solicitat subit ca taraba acesteia să fie înlăturată până la următoarea zi sanitară. 

 

Sergiu Pogorea, cetățean care locuiește lângă str. E. Coca 7, acolo unde la moment se află o construcție problematică, solicită ajutorul autorităților pentru a stopa lucrările de construcție. Aceasta este a doua ședință consecutivă la care locuitorii de pe str. Coca sunt prezenți  și cer ajutorul autorităților. De această dată, Sergiu Pogorea a menționat că, deși primarul declara în cadrul emisiunilor TV că reprezentanții primăriei se prezintă la instanțele de judecată împotriva Art-Ex Construct cu scopul de a stopa lucrările, acest lucru nu corespunde adevărului. Mai mult ca atât, chiar primăria ar tărăgăna procesul de judecată, inclusiv prin contestarea deciziilor după termenul legal, astfel încât acestea nu ar fi examinate de judecători. Potrivit cetățeanului, la moment ar exista peste 10 contestări tardive din partea primăriei și două dispoziții ale primarului care nu au fost implementate. Mai mult, acesta susține că, deși locuitorii au încercat să informeze primarul despre această problemă, scrisorile expediate în adresa primăriei ar fi fost direcționate către Direcția asistență juridică, care ar fi împiedicat ca acestea să meargă mai departe. Cetățenii roagă primăria să creeze o comisie prin care să fie investigate neregulile privind construcția de pe str. E. Coca nr. 7 și să fie implementată dispoziția primarului privind stoparea construcției. 

Valeriu Bogdan, șef al Direcției asistență juridică, care a fost vizat în discursul lui Pogorea, a declarat că cele menționate de cetățean într-adevăr s-au întâmplat, însă până la sfârșitul anului 2019, când ar fi fost demisă din funcție persoana responsabilă. Astfel, din 2020, primăria ar fi participat la toate ședințele de judecată. Mai mult, conform acestuia, pretura ar fi implementat parțial dispoziția primarului, însă implementarea în totalitate a acesteia nu este posibilă pentru că agentul economic câștigă la fiecare judecată, iar aplicarea dispoziției ar putea fi considerată abuz de serviciu. Potrivit lui Bogdan, la moment echipa primăriei pregătește dosarul pentru ca acesta să fie expediat organelor competente, în special Centrul Național Anticorupție.  

 

Eugeniu Balțat, reprezentant al organizației SOS Minor, a ținut o cuvântare și a solicitat ca autoritățile locale să acționeze în privința creșterii numărului de crime comise de minori, dar și a gradului de gravitate a nelegiuirilor. Balțat propune crearea unui departament, în colaborare cu ministerele de resort și alte organe competente, însă în subordinea CMC-ului, care să contribuie la rezolvarea acestei probleme.
Eugeniu Balțat a participat și la ședința din 2 iulie, când s-a înscris în lista luărilor de cuvânt pentru a informa consilierii despre această problemă. Deși a așteptat toată ședința să i se ofere cuvântul, consilierii au părăsit sala fără a-l asculta, președintele ședinței îndemnându-l chiar să se „adreseze presei”. 

 


DECLARAȚII


 

Ruslan Verbițchi (Platforma DA) a făcut declarații privind administrarea Î.M. „Piața Centrală”, inclusiv în urma mărturisirii cetățenei Ana Poleacova. Potrivit acestuia, Piața Centrală ar fi administrată în mod dezastruos, iar acest lucru s-ar datora în special gestionării întreprinderii de către Ion Pîntea și adjuncților săi. Consilierul a solicitat să fie audiată administrația întreprinderii municipale, asupra mai multor nereguli: contractarea companiei lui Oleg Roitman pentru procurarea apei, implementarea defectuoasă a dispoziției primarului general privind amenajarea unui iarmaroc dedicat producătorilor mici autohtoni și punerea presiunilor asupra acelorași producători astfel încât aceștia să renunțe la vânzarea produselor la iarmaroc, iar locul lor să fie luat de vânzătorii intermediari – „perecupșiși”. Verbițchi a mărturisit că mai mulți producători mici ar fi fost obligați să achite o taxă de 75 lei pe zi, la începutul zilei, pentru a-și putea vinde marfa – lucru care contravine dispoziției primarului în care se menționează taxe de 14 și 21 lei. Potrivit consilierului, la momentul actual, în iarmarocul respectiv ar fi doar vânzătorii intermediari. 

 

Ion Cebanu (PL), referindu-se la situația menționată de colegul său Ruslan Verbițchi, a adresat întrebări mai mult retorice despre „de ce nu este consiliu de administrare format la Piața Centrală”, „cine a făcut achizițiile publice pentru reparația străzii Albișoara”, „când primarul general – Ion Ceban, va părăsi oficial Partidul Socialiștilor din R. Moldova, dată și ora concretă” și „de ce pe Victor Chironda nu l-ar înlocui Maria Olaru”.

 

Valerii Klimenko (P.Șor) a vorbit despre situația ecologică a râului Nistru, în special cauzată de revărsarea deșeurilor direct în râu în orașul Soroca. 

 

Vasile Chirtoca (PSRM), a profitat de tribună pentru a clarifica detalii privind activitatea companiilor pe care le-a administrat sau unde deține o parte din capital.

 

Durata: 5 ore și 37 minute fără a considera pauza

Pauză: 13.00 – 14.40

 

 


Ordinea de zi

Ordinea de zi modificată


 

1. Operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 „Aprobarea și punerea în aplicarea a taxelor locale pentru anul 2021”

Proiect de decizie

 

Proiectul de decizie are ca scop înlăturarea neconformităților cu Codul Fiscal. Astfel, la aprobarea bugetului local pentru anul 2021, primăria nu ar fi ținut cont de mai multe prevederi ale Codului Fiscal, printre care taxa maximă de piață, care a fost stabilită la 840 lei, deși limita poate fi doar 100 lei, stabilirea taxei lunare pentru transportatori și altele. Proiectul a stârnit mai multe întrebări, inclusiv din cauza că modificările propuse nu ar fi corespuns cu prevederile Codului Fiscal. 

 

Veronica Herța (PL) s-a interesat privind menținerea taxei de piață pentru comercializarea florilor la 840 lei în Chișinău, micșorarea căreia ar favoriza un agent economic mare din capitală. Raportoarea a declarat că au fost făcute demersuri la Ministerul Finanțelor pentru a menține taxa la nivelul actual încă la începutul anului, însă autoritățile centrale n-au răspuns solicitării. Ulterior, Herța a menționat că modificarea propusă prin care se schimbă taxa pe salubrizare, contravine Codului Fiscal, 290 punctul „P”, prin care subiecții impunerii sunt doar proprietarii imobilelor și nu toți cei care sunt înregistrați ca locuitori în imobil. Raportoarea Olesea Psenițchi, a avut dificultăți să răspundă acestei obiecții, menționând într-un final că subiecții impunerii taxei sunt proprietarii de imobil, pe când obiecții – persoanele înscrise în imobil. După mai multe dezbateri, s-a hotărât ca punctul despre taxa de salubrizare din proiectul de decizie să „fie lăsat așa”, deoarece, la moment, raportoarea nu se putea expune concret privind acesta. 

 

Roman Cojuhari (PAS) a declarat că, din cauza la cum a fost votat proiectul taxelor locale și a bugetului pe 29 decembrie, fracțiunea PAS nu va vota proiectul respectiv.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 19 2 1 1
Contra 3
Abțineri 9 2 1

 

 


 

2. Modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi deoarece ține de schimbarea sumelor legate de modificarea taxelor locale menționate la primul subiect de pe OZ.

Statut: Reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro
Contra
Abțineri

Decizia finală

 


 

 

3. Aprobarea Înțelegerii de cooperare între județul Suceava, România și municipiul Chișinău, Republica Moldova

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări. Proiectul a fost supus imediat votului și aprobat.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 19 9 3 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 


 

 

4. Aprobarea Acordurilor de cooperare între județul Buzău din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări. Proiectul a fost supus imediat votului și aprobat.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 19 9 4 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 


 

 

5. Aprobarea Acordului de înfrățire între sectorul Râșcani al municipiului Chișinău, Republica Moldova și sectorul 5, municipiul București, România

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări, însă i-au făcut observație pretorul sectorului Râșcani – Vlad Melnic, pentru cantitatea de greșeli ortografice și gramaticale regăsite în proiectul de decizie. Proiectul a fost supus imediat votului și aprobat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 19 9 4 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 


 

 

6. Delegarea unor servicii de interes economic general Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”

Proiect de decizie

 

Primăria însărcinează Combinatul Servicii Funerare să asigure înhumarea persoanelor necunoscute și celor refuzate de rude, precum și îngrijirea mormintelor unor personalități marcante. Cheltuielile vor fi compensate de municipalitate, iar tariful acestor servicii va fi stabilit de către Consiliul municipal Chișinău.

 

Vasile Grădinaru (PAS) a solicitat informații privind procedura de refuzare, care ar fi fost neclară. Potrivit raportoarei, atunci când persoana este neidentificată, vin scrisori la poliție și la morgă, iar Combinatul servicii funerare își asumă înhumarea. La fel, același lucru se întâmplă când cadavrul rămâne la morgă timp de peste o lună. Raportoarea a mai menționat că nu sunt riscuri de corupție, deoarece sumă ar fi mică, iar în total anual ar fi maximum 300 de astfel de persoane – număr în scădere. 

 

Aliona Doroș (Platforma DA), a solicitat informații privind sintagma „profit rezonabil”, care ar implica obținerea unui profit din serviciile prestate. Totuși, raportoarea a reiterat că această sintagmă apare din cauza că regulamentul nu a fost reînnoit, însă nu ar fi valabilă pentru activitatea instituției.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 17 8 4 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

*Deși președintele ședinței a anunțat 44 de voturi, conform observațiilor și calculelor echipei Primăria Mea în total au fost 36 de voturi.

 


 

 

7. Aprobarea Planului municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2021, în contextul pandemiei COVID – 19

Proiect de decizie

 

În anul 2020, CMC a aprobat delegarea a 500 mii lei pentru implementarea unui plan privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală. Astfel, a fost dezvoltat un program municipal pentru anii 2021-2025, care însă nu poate fi aprobat la moment, din lipsa posibilității de a-l corela cu un plan la nivel național. Planul național la fel nu poate fi aprobat, din lipsa unui guvern. Astfel, autoritățile locale au hotărât să înceapă implementarea cu un simplu plan, care nu necesită o corelare, prin intermediul instituțiilor de sănătate publică. 

 

Veronica Herța (PL) a menționat că 40%, aproximativ 200 000 lei, din tot bugetul sunt prevăzuți pentru trei materiale video, 10 postări pe rețelele de socializare și câteva ateliere. În acest context, suma pare exagerată. Obiecția a fost susținută și de consilierul Roman Cojuhari (PAS). Potrivit lui Boris Gîlcă, materialele vor fi distribuite în mai multe instituții de sănătate, transport public etc, iar prevenția este mult mai eficientă și mai ieftină decât tratamentul ulterior. Consilierii PSRM au reiterat că sumele sunt potrivite, deoarece „un video de câteva secunde poate costa chiar și 15 000 euro”. 

 

După aprobarea proiectului, consilierul neafiliat Victor Bunescu a solicitat raportorului să le explice consilierilor necesitatea de a purta măștile de protecție în spațiile închise, în special în contextul creșterii numărului de cazuri de COVID-19 în ultimele zile, inclusiv în municipiu. Bunescu a solicitat repetat colegilor săi consilieri să poarte masca pe parcursul ședinței, fără însă a obține un consens din partea acestora.

 

Conform lui Boris Gîlcă – șef interimar al Direcției general asistență socială și sănătate, purtarea măștii este importantă și prevăzută conform Hotărârii Comisiei Extraordinare de Sănătate din Chișinău. La moment în municipiu sunt active doar două centre pentru tratarea celor bolnavi de coronavirus – Maternitatea municipală nr. 2, unde sunt internate femeile însărcinate care sunt bolnave sau suspecte, și centrul COVID-19 la Moldexpo. Raportorul a menționat că „se pare că nu scăpăm de valul 4”, și că specialiștii sunt siguri de prezența tulpinii Delta în țară. Ulterior, prezența acesteia în cantități masive a fost confirmată chiar la un laborator din Germania. Gîlcă a reiterat că pericolul cel mai mare este pentru persoanele care nu s-au vaccinat, persoanele vârstnice, dar și pentru tinerii de până la 18 ani – cărora încă nu le-a venit rândul la vaccinare. Raportorul a declarat că, la moment, în Moldova este prezentă o diversitate de vaccinuri disponibile pentru cetățeni. De asemenea, acesta a informat consilierii privind mersul campaniei de vaccinare a cadrelor didactice, dintre care 55% s-ar fi imunizat. Deși este un indicator bun, raportorul a reiterat că nu este suficient, minimul necesar fiind de 70%, astfel încât să poată fi asigurat procesul de învățământ în format fizic. Totodată, acesta a menționat că rata de vaccinare cadrelor medicale  este foarte bună, fiind de 96%.

 

Populația generală s-a vaccinat, la nivel național, în proporție de 14%. În mun. Chișinău rata de vaccinare este de 24%, spre 25%. Gîlcă a oferit asigurări că toate vaccinurile apără de formele grave și de decese de la COVID-19. Totodată, conform acestuia, durata eficacității vaccinurilor este necunoscută și există probabilitatea ca vaccinarea împotriva COVID-19 să fie făcută în mod periodic, așa cum are loc vaccinarea împotriva gripei AH1N1.

 

În final, Gîlcă a reamintit consilierilor că există posibilitatea reinfectării chiar dacă persoana a fost vaccinată, însă boala va fi mai puțin gravă și nu se va solda cu deces.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 19 4 3 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 


 

 

8. Operarea modificărilor în rețeaua instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

După aprobarea proiectului, consilierii au avut întrebări privind transferarea copiilor de la școala 83 la Petru Zadnipru, deși în instituție ar fi fost suficiente locuri și învățământul ar fi de calitate. Conform raportoarei, deși proiectul instituției nr. 83 presupune un număr mare de elevi, acesta nu ar corespunde întocmai cu adevărata capacitate a școlii, deoarece trebuie să mai fie dezvoltate lucruri precum Centru metodic, Centru incluziv etc. Astfel, conform proiectului ar fi locuri, dar în realitate locuri nu ar mai fi. Totuși, din cauza formulei de finanțare per elev, micșorarea numărului de elevi duce și la micșorarea bugetului instituției. Astfel, pentru viitor se consideră modificarea repartizării geografice a elevilor, astfel încât elevi ai L.T. „M. Berezovschi” să fie transferați la Școala nr. 83. 

 

Roman Cojuhari (PAS) a declarat că, dacă pe viitor directorii de instituții vor acționa „samavolnic”, deschizând grupe la grădiniță fără acordul autorităților, fracțiunea PAS nu va mai vota proiectele propuse de Direcția generală educație, tineret și sport. 

 

Aliona Doroș (Platforma DA) s-a interesat despre transferarea unor grupe de educație preșcolară la Liceul „Lomonosov”, din Poșta Veche – instituție cu predare în limba rusă. Conform lui Andrei Pavaloi, grupele care vor fi transferate sunt cu predare în limba rusă. 

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 19 4 3 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 


 

 

9. Recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanța unor instituții de învățământ sau primării suburbane

Proiect de decizie

 

Proiectul presupune transmiterea unor obiecte și lucrări încă din 2011, 2012, 2014 ș.a. care deja au fost utilizate, reparate etc, însă actele normative nu au fost efectuate. Deși proiectul este de ordin tehnic, consilierii au întrebat raportorul privind motivul pentru care obiectivele respective nu au fost până acum trimise la balanța instituțiilor, deși au trecut deja câțiva ani. Raportorul a menționat că nu ar fi fost voință pentru ca acest lucru să se întâmple. Într-un final, ambele subpuncte ale proiectului au fost respinse.

 

9.1. Recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanța instituțiilor publice de învățământ (13 obiective) 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 19 2 2 1 1
Contra
Abțineri 5 3 1

 

Proiectul 9.2 a fost retras de pe OZ de executiv.

 

9.3 Recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanța (4 obiective)

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 19 2 2 1 1
Contra
Abțineri 5 3 1

 

 


 

 

10. Operarea de modificări în anexa nr. 25 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua”

Proiect de decizie

 

Scopul proiectului este de a schimba toponimele obiectelor ale căror geolocația și starea nu corespundea realității. Sumele nu sunt modificate.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 5 3 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 


 

 

11. Rezultatele Raportului Curții de Conturi asupra conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de UAT municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Curtea de Conturi în procesul de auditare a avizat mai multe instituții publice, printre care și primăria mun. Chișinău, în baza a două contracte din 2016 și 2020, privind reparația școlii 85 și a unui teren de sportiv din str. Alba Iulia. Potrivit Curții de Conturi, nu ar fi fost determinată fundamentarea pentru desfășurarea lucrărilor respective. Raportul auditorilor a adus mai multe recomandări care au început să fie implementate din aprilie, însă consilierii nu au fost informați până în prezent deoarece nu s-au întrunit în ședință.

 

Deși raportorul avea mai multe clarificări de oferit în baza proiectului, consilierii au solicitat trecerea imediată la vot. 

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 13 5 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3

Decizia finală

 


 

 

12. Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2020

Proiect de decizie

 

Roman Vitiuc – raportor, a retras subiectul de pe ordinea de zi, deoarece avizul comisiei lipsește, astfel încât nu există un aviz valabil la moment. 

 


 

 

13. Organizarea și punerea în circulație a troleibuzului turistic

Proiect de decizie

 

Troleibuzul turistic este o nouă atracție pe care autoritățile municipale doresc să o lanseze. Acesta trebuia să intre în funcțiune încă pe 1 mai, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Unitatea de transport va circula sâmbătă și duminică și va realiza câte patru rute de 1-1,20 h fiecare. Costul unei călătorii va fi 30 de lei per călător așezat, preț determinat de costurile de implementare: carburant, electricitate și alte utilități, dar și randamentul de 5% și costuri de promovare. Excursiile vor fi în limba română, engleză și rusă. Totodată, Ambasada Ucrainei a solicitat includerea unei rute în limba ucraineană, pe care o va finanța misiunea diplomatică. 

 

Proiectul a cauzat multiple discuții, de la necesitatea acestei atracții turistice, până la costul călătoriei. Astfel, pe rând, consilierii Aliona Doroș (Platforma DA), Roman Cojuhari (PAS) și Victor Bunescu (neafiliat), au propus scutirea de taxă a copiilor de până la 6 ani și micșorarea taxei cu 50% pentru copiii mai maturi. Potrivit consilierilor, o familie formată din trei persoane ar trebui să cheltuie 90 lei pentru călătoria cu troleibuzul turistic, ceea ce pentru unele categorii de locuitori ar fi o povară financiară. Amendamentele nu au fost susținute, costul călătoriilor rămânând la fel. Raportorul  Roman Vitiuc a menționat că, achitarea se face per loc de șezut și nu pe număr de pasageri. Astfel, dacă părinții vor dori să țină propriul copil în brațe pe durata călătoriei, aceștia nu vor trebui să cumpere bilet pentru copil. Mai mult, conform lui Vitiuc, pentru a aplica scutiri, ar fi necesară identificarea unor surse de venit suplimentare pentru troleibuzul turistic, inclusiv poate din mărirea taxei de călătorie. 

 

În ce privește necesitatea proiectului, Vitiuc a menționat că au fost organizate deja câteva excursii, iar ruta a fost suprasolicitată, în special de copiii vorbitori de limbă engleză. Acesta s-a angajat să revină cu un raport despre troleibuz în trei luni. 

 

Consilierul Serghei Burgudji (P. Șor) a propus un amendament prin care să fie majorat costul călătoriei pentru cetățenii străini, cel puțin până la 50 lei, menționând că aceasta este o practică întâlnită și peste hotare. Propunerea sa nu a fost susținută.

 

Amendamente:

– La p 1.1, modificarea datei de la 1 mai 2021 la 1 august 2021. Amendamentul a fost  aprobat cu 34 de voturi.

– La p. 2 și p. 7, substituirea numelui a șefului interimar al Direcției generale transport, în locul lui Lilian Copaci este Vitalie Mihalache. La p 7, Inga Ionesii se substituie cu Olga Ursu. 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 4 2 2 1 1
Contra
Abțineri 6 1

Decizia finală

 


 

 

14. Aprobarea Standardelor de calitate în transportul public din municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Proiectul propune o serie de norme (vârsta și dimensiunile minime ale unităților, densitatea maximă admisibilă, standarte eco etc.) pe care trebuie să le respecte toți transportatorii de pasageri care activează în raza municipiului Chișinău. Mai mult, acesta presupune ca, începând cu data de 1 septembrie 2022, să fie înlăturate maxi-taxiurile din transportul public municipal. Scopul aprobării standardelor este de a îmbunătăți calitatea transportului public municipal și a spori numărul de orășeni care vor alege acest tip de transport în detrimentul utilizării automobilului personal. Standardele trebuie implementate în următorii ani, până în 2025. Proiectul a stârnit dezbateri aprinse între consilieri. 

 

Veronica Herța (PL) s-a interesat de dimensiunile unităților de transport, în contextul în care rutierele conform noilor standarde nu s-ar încadra. Conform lui Alexandru Trubca (PAS), autorul proiectului, rutierele ar trebui să dispară din circulație, oricum ele deja fiind pe cale de dispariție în mod organic. O altă neclaritate a  Veronicăi Herța a fost privind standardul de vârstă, care impune ca în 2022 mai multe unități să fie scoase de pe rută și va duce la o lipsă mare de transport public municipal. Totuși, conform lui Trubca, prevederile standardelor vor fi aprobate gradual până în anul 2025, astfel încât, în fiecare an, până în 2025 va fi un procent de unități care, deși nu respectă standardul de vârstă vor rămâne pe rută. Procentul respectiv se va micșora în fiecare an, ca în 2025 să ajungă la zero și toate unitățile de transport municipal să aibă o vechime de până la 10 ani.  

 

Serghei Burgudji (P. Șor) a declarat că autoritățile municipale nu pot să refuze serviciile operatorilor de maxi-taxiuri, în special unităților care asigură transportul de pasageri din suburbii. Raportorul l-a contrazis, menționând că trebuie de procurat noi unități de transport, de investit mai eficient fondurile. 

 

Corneliu Pântea (PUN) a menționat că Direcția generală transport public și căi de comunicație (DGTPCC) a emis un aviz negativ. Conform lui Trubca, șeful interimar al DGTPCC, ar fi mărturisit că avizul nu corespunde cu opinia sa, iar documentul nu ar mai fi valabil. Mai mult, o dată cu procurarea celor o sută de autobuze prin licitație de la ISUZU, municipiul se conformează în totalitate standardelor. După mai multe dezbateri, Pântea a menționat că a primit un mesaj de la un reprezentant al DGTPCC prin care ar fi fost informat că avizul ar mai fi valabil, însă la solicitarea raportorului de a dezvălui numele persoanei – fiind informație de ordin public, Pântea a refuzat.

 

Ion Cebanu (PL) a dorit să afle de ce pentru comparație și ca model au fost alese orașele Iași, Vilnius, Riga etc. Conform lui Trubca, orașele au fost alese pentru că ele tot au avut maxi-taxiuri în trecut. Mai mult, Cebanu s-a arătat nemulțumit de faptul că reprezentanții DGTPCC sau viceprimarul de ramură nu erau prezenți în sală. Cebanu a solicitat informații și privind situația din suburbii, și anume cum scoaterea de pe rută a maxi-taxiurilor va influența transportul în suburbii, întrebare adresată anterior și de către Serghei Burgudji. 

 

Amendamente:

– La p. 5, data de 1 septembrie 2021 va fi modificată cu 1 ianuarie 2022

– Se introduce p. 6, cu următorul text: „Prin derogare la p. 5 a prezentei decizii, prevederile nr. 4 din anexa 1 intră în vigoare de pe 1 septembrie 2022.”

– Se introduce p. 7, cu următorul text: „Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului de ramură, dnul Ilie Ceban”. 

– Se introduce p. 13 în Anexa nr. 1, cu textul: „Periodicitatea verificării stării tehnice a unităților de transport și a sănătății șoferilor (în zile, indicatorul 1, înainte de punerea pe traseu)”.

– În anexa 1, etapele de implementare, cifrele de 1 septembrie 2021, 2022, 2023 și 2024 se substituie 1 ianuarie 2022, 2023 și 2024; 

– În subsolul tabelului, se adaugă ce înseamnă „N/A” și ce procentajul, respectiv în subsol vor fi două valori: indicatorul care nu are relevanță (N/A) și nr. de unități care pot să nu respecte standardul de calitate în perioada respectivă (%). 

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 5 6 1 1
Contra
Abțineri 2 2 1 1

Decizia finală

 


 

 

15. Utilizarea toponimului „Chișinău”

Proiect de decizie

 

15.1 Utilizarea toponimului „Chișinău” de către Î.M. „Glass Container Company” S.A.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 6

Decizia finală

 

15.2 Utilizarea toponimului „Chișinău” în marca de produs de către ÎCS „Reforma Art” S.R.L.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 14 6 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 1

Decizia finală

 

 


 

 

16. Darea în folosință prin contract de comodat a unor  încăperi din str. Bulgară, 43 (subsol, etajele 1 și 2) Preturii sectorului Centru a municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări. Proiectul a fost supus imediat votului și aprobat.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 16 6 5 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 


 

Subiectele 17-38 au fost expediate la reexaminare și vor fi examinate la ședința din 27 iulie. Acest lucru înseamnă că aleșii vor trece iarăși prin procedura de alegere a unui președinte de ședință, modificarea și aprobarea ordinii de zi și etapa intervențiilor cetățenilor și a discursurilor politice. La ultimele două ședințe, din 2 iulie și 15 iulie, procedura respectivă a ocupat în întregime prima jumătate a ședinței, până la pauza de masă.

Responsabilă de monitorizare: Cristina Sîrbu

 

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md