PrimariaMea
Ce fac autoritățile: Ghișeu Unic, digitalizare și colaborare cu CNA Image
28 iul. 2020

Ce fac autoritățile: Ghișeu Unic, digitalizare și colaborare cu CNA

28 iulie 2020

Corupția din administrația publică locală afectează starea orașului Chișinău, dar și calitatea vieții locuitorilor. Chișinăuienii sunt nemulțumiți de felul în care arată orașul, de construcțiile ilegale și publicitatea neautorizată, de calitatea serviciilor prestate de funcționarii publici, dar și de durata de procesare acestora ș.a. Acestea sunt doar câteva dintre efectele corupției resimțite imediat de cetățeni. 

Întrucât corupția este una dintre cele mai stringente probleme ale orașului, Primăria MEA și-a propus să prezinte periodic articole de analiză a promisiunilor și activității aleșilor locali (primar, consilieri municipali) privind rezolvarea celor mai importante probleme cu care se confruntă cetățenii. În acest articol ne-am propus să analizăm problema corupției și câteva aspecte cheie care perpetuează fenomenul corupției precum lipsa unui „Ghișeu Unic”, lipsa transparenței achizițiilor publice, gestionarea defectuoasă a proprietății municipale și a spațiilor verzi.

În continuare vom prezenta ce soluții au propus aleșii locali pentru a rezolva problema corupției din administrația publică locală și ce au reușit să întreprindă de la începutul mandatului lor până în prezent.

 

CORUPȚIA - O PROBLEMĂ PRIORITARĂ

Corupția este probabil unul dintre cele mai discutate subiecte de politicieni, mass-media, rețele sociale și cetățeni. Conform sondajului Primăria MEA, problema corupției este cel mai mult resimțită de chișinăuieni în Curțile de Justiție (55%), Primăria Municipiului Chișinău (45%), policlinici și spitale (42%) și Consiliul Municipal/Local (36%).

Întrebați dacă au fost vreodată nevoiți să ofere mită, favoare sau cadou pentru a beneficia de serviciile Primăriei și/sau Preturii sectorului, 74% din respondenții sondajului au răspuns cu „Nu” și „Da” - 25%. Totodată, cetățenii sunt mai degrabă nemulțumiți (42%) și deloc mulțumiți (27%) de activitatea Primăriei Municipiului Chișinău. Acestea sunt datele unui sondaj efectuat de către Magenta Consulting, la solicitarea Primăria MEA, în perioada 5 iulie - 4 august 2019, pe un eșantion de 1300 de respondenți. Problema corupției s-a regăsit în top 5 cele mai arzătoare probleme locale resimțite de chișinăuieni

O bună parte din candidații electorali au abordat problema corupției în alegerile generale locale din 2019, inclusiv actualul primar general și câțiva dintre consilierii municipali. Primăria MEA și-a propus să monitorizeze activitatea aleșilor locali și să revină cu actualizări. 

 

AUTORITĂȚILE ÎN LUPTA CU CORUPȚIA

Prezența corupției determină starea orașului în care locuim -  cu servicii publice necalitative, aspect inestetic și dezorganizat al orașului, construcții ilegale și lipsa spațiilor verzi, pestrițate de clădiri stângace. În campania electorală, Ion Ceban susținea că la baza corupției stă lipsa transparenței activității primăriei și gestionării patrimoniului public (celui funciar și financiar), ceea ce a dus la înrădăcinarea diferitor scheme dubioase în cadrul Primăriei. Acesta a promis să lanseze sistemul electronic „Ghișeul unic” până în 2021, să evalueze trimestrial managerii din cadrul Primăriei în baza indicatorilor de performanță personală, să digitalizeze achizițiile primăriei, să inventarieze toată proprietatea municipală, să efectueze clasificarea zonelor verzi ale orașului în termen de 6 luni și să creeze registrul electronic al tuturor parcurilor și spațiilor verzi. 

În continuare vom prezenta câteva din principalele acțiuni pe care au reușit să le întreprindă autoritățile  pentru a combate corupția din administrația publică locală.

 

Ghișeul unic - doar pentru anumite servicii

Ghișeul unic este un mecanism care permite părților implicate să acorde și să recepționeze informație și documente standardizate printr-un singur punct de contact, prin simplificarea proceselor și reducerea costurilor de timp. 

La sfârșitul lui 2019, Ion Ceban a anunțat într-o conferință de presă că în cel mult o lună de zile, autoritățile municipale vor deschide un ghișeu unic pentru perfectarea actelor permisive în domeniul construcțiilor. Primarul a declarat că în cel mult jumătate de an, vor fi automatizate toate procesele „în așa fel încât oamenii să nu mai participe la luarea deciziilor în eliberarea documentației permisive pentru construcții”.

La 15 mai 2020, Primăria municipiului Chișinău a informat că deja este posibilă depunerea online a dosarelor pentru eliberarea actelor permisive în construcții, la Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare. Potrivit viceprimarului, Victor Chironda, sistemul de solicitare online a documentației pentru construcții va fi dezvoltat și suplinit cu alte funcționalități, astfel încât până la sfârșitul anului 2020, municipalitatea să gestioneze totalmente electronic procesul de eliberare a documentației de urbanism să și să reducă la maxim implicarea factorului uman. Depunerea online a dosarelor pentru eliberarea actelor permisive în construcții este un proiect realizat în parteneriat cu Banca Mondială.

Totuși, primăria și direcțiile consiliului municipal prestează peste 40 de servicii publice, pe lângă cele 63 de întreprinderi municipale, care de asemenea prestează servicii. În prezent, ghișeul unic din cadrul Primăriei este destinat recepționării cererilor și oferirii consultațiilor unui număr limitat de servicii. Restul serviciilor pot fi obținute prin adresarea directă la direcțiile responsabile sau la Cancelaria Primăriei, fapt ce contravine principiilor ghișeului unic, care are drept obiectiv eliminarea contactului direct dintre funcționar și cetățean. 

Despre Ghișeul unic se vorbește încă din 2011, atunci când a fost aprobată legea 161 din 22 iulie 2011 prin care Primăria se obliga să-l instituie. Lipsa ghișeului unic și a unui registru unic al cererilor de obținere a serviciilor și a serviciilor eliberate influențează negativ procesul de prestare al serviciilor publice, cetățenii neavând acces la informație completă despre serviciile publice, costul total al acestora și timpul necesar de perfectare a acestora. 

În linii generale, Ghișeul Unic este de fapt o șansă a administrației publice de a se repoziționa față de beneficiarii serviciilor publice, care ar trebui tratați drept consumatori, iar administrația orașului percepută mai degrabă ca un partener în identificarea soluțiilor, decât a barierelor birocratice sau tentativelor de corupție. În campania sa electorală, Ion Ceban a promis să lanseze sistemul electronic „Ghișeul unic” până în 2021.

 

Digitalizarea parțială a achizițiilor?

Consiliul Municipal a aprobat la 6 februarie 2020 decizia prin care toate achizițiile publice vor fi realizate prin platforma MTender. Noul serviciu guvernamental digital - MTender are drept scop sprijinirea achizițiilor publice de la planificarea achiziției până la plata pentru contractele de achiziții publice. Achizițiile de bunuri și servicii pot fi realizate fără concurs public până la suma de 200 de mii lei. Achizițiile lucrărilor pot fi contractate fără concurs public până la suma de 250 de mii lei. Totuși, administrația a depistat că există tendința ca instituțiile să încheie intenționat contracte care nu depășesc suma limită, pentru a evita licitațiile publice.Deși MTender este o soluție privind transparentizarea achizițiilor, totuși, contractele de valoare mică vor continua să aibă o transparență redusă. În campania electorală pentru alegerile locale din 2019, candidatul Ion Ceban a promis să digitalizeze toate achizițiile primăriei.

 

Licitațiile din „zona gri” 

În prezent, licitațiile de obținere a dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă au loc „într-un spațiu gri”, unde există precondiții a unor acte de corupție, întrucât darea în locațiune a suprafețelor nelocuibile se poate face prin licitații, dar și prin  negocieri directe. Responsabili de gestiunea suprafețelor nelocuibile sunt direcțiile consiliului municipal și agenții economici care au în gestiune proprietatea municipală, iar Direcția Management Financiar (DMF) supraveghează activitatea acestora. Înstrăinarea, concesionarea și darea în locațiune se fac doar prin deciziile Consiliul Municipal. Reînnoirea contractelor de locațiune au loc anual și se adoptă prin decizia Consiliului Municipal. Direcțiile și întreprinderile sunt obligate să inventarieze anual patrimoniul dat în gestiune, iar rezultatele se includ în rapoartele elaborate de către DMF și Direcția Generală Economie, Reforme, Relații Patrimoniale (DGERRP). Tot direcțiile sunt cele care efectiv inițiază procesul de dare în locațiune. 

La 20 februarie 2020, au fost desemnați consilieri municipali în Comisia pentru supravegherea corectitudinii desfășurării licitațiilor de obținere a dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău. În componența comisiei sunt câte 2 reprezentanți PSRM, PAS și DA. Primăria MEA va reveni cu actualizări privind activitatea comisiei.

 

Bunurile primăriei - gestionate defectuos

În prezent, Consiliul Municipal nu are o strategie de dezvoltare a spațiilor libere și a terenurilor. De asemenea, nu există un registru unic al bunurilor imobile, prin urmare, privatizarea terenurilor are loc haotic, iar darea în locațiune și arenda sunt urmate de cele mai multe ori de înstrăinarea terenului sau a bunului imobil, în detrimentul valorificării potențialului economic al acestor bunuri. Pe lângă cele mai importante cauze și riscuri menționate, există o serie de alte cauze care contribuie la înmulțirea actelor de corupție:

- Nu sunt publicate listele spațiilor care pot fi privatizate;

- Nu sunt publicate listele spațiilor care au fost privatizate;

- Nu sunt publicate listele spațiilor libere care sunt pasibile dării în locațiune;

- Nu sunt publice rapoartele despre suprafețele date în locațiune și terenurile date în arendă;

- Nu sunt publice rapoartele despre patrimoniul municipiului, formele de proprietate și domeniul juridic a acesteia ș.a.

În cadrul ședinței CMC din 27 februarie 2020 a fost prezentată informația despre bunurile imobile aflate în proprietatea Primăriei. Conform raportorului, imobilele se află într-o stare deplorabilă, nu utilizează rațional spațiul și au fost completate cu numeroase anexe care contravin normelor. Fracțiunea PAS a semnalat atunci că prețurile pentru locațiunea imobilelor sunt prea joase și prejudiciază bugetul municipal. Cu această ocazie, au invitat colegii la o discuție publică pe subiectul dat.

La 25 iunie 2020, CMC a audiat Raportul Curții de Conturi din 2018 care semnalează mai multe nereguli privind evidența proprietăților municipale. Deși consilierii au avut mai multe întrebări la Direcția economie, care este responsabilă de acest aspect, reprezentanții acesteia nu au fost prezenți din motiv că sunt în autoizolare. Un angajat al Direcției a fost identificat cu virusul COVID-19. Direcția economia urma să prezinte un registru electronic al clădirilor și proprietăților până pe 15 iunie. Din cauza carantinei, termenul a fost extins până pe 10 iulie.

 

Spațiile verzi: proiect de inventariere și protejare

De ani buni, spațiile verzi sunt cea mai ignorată proprietate publică în termeni de organizare și sistematizare a acesteia. Acest lucru nu face altceva decât să dea frâu liber autorităților la diverse privatizări și construcții ilegale în locuri în care nu se cuvine, proprietăți publice cum ar fi parcurile și alte locuri destinate recreerii cetățenilor. Bunăoară, un exemplu clasic în acest sens este Cafeneaua Guguță, care deși se află în perimetrul Grădinii Publice Ștefan cel Mare, nu a fost inclusă în registrul bunurilor publice. În prezent, un grup de companii vor să construiască în locul cafenelei un hotel multietajat, ceea ce compromite accesul locuitorilor de rând în parcul public.

La data de 10 iunie 2020 a fost votată decizia privind continuarea procedurii de evidență și folosire a spațiilor verzi în municipiul Chișinău. Prin acest proiect, consiliul a stabilit drept prioritate dezvoltarea și protecția spațiilor verzi. De asemenea, continuarea procedurii de inventariere, formare, înregistrare, evidență și folosire a spațiilor verzi. Decizia prevede că primarul general Ion Ceban, împreună cu subdiviziunile Primăriei, va elabora un mecanism prin care: 

- să asigure constatarea încălcărilor legislației privind spațiile verzi, precum și a cauzelor care ar putea condiționa astfel de încălcări;

- să atragă la răspundere contravențională sau penală persoanele vinovate cu recuperarea prejudiciului cauzat spațiilor verzi, precum și aplicarea măsurilor de siguranță de rigoare și anume demolarea construcțiilor neautorizate efectuate în spațiile verzi;

- să deruleze programe de educație ecologică și de protecție a mediului cu implicarea și participarea organizațiilor neguvernamentale, având drept scop sensibilizarea tinerilor din instituțiile de învățământ.

Viceprimarul de ramură urma să elaboreze și prezinte spre aprobare, în termen de 45 de zile, către Consiliul municipal Chișinău un plan de acțiuni privind: inventarierea, formarea (stabilirea și ajustarea hotarelor), înregistrarea, evidența, folosirea spațiilor verzi și fâșiilor forestiere ale municipiului Chișinău, lineare Registrului spațiilor verzi ale municipiului Chișinău, organizarea cadastrului spațiilor verzi ale municipiului Chișinău, regenerarea pădurilor-parcuri și altor spații verzi, extinderea spațiilor verzi ale municipiului Chișinău pe fiecare categorie de spații verzi prevăzute la art. 16 din Legea nr. 591/1999 ,,Cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale".

De asemenea, decizia prevede că Primăria va publica anual pe pagina oficială, până la data de 15 martie a fiecărui an, informația privind starea spațiilor verzi ale municipiului Chișinău la sfârșitul anului calendaristic.

La data de 18 iunie 2020, executivul a venit cu un proiect de decizie privind inițierea procedurii privind stabilirea hotarelor și zonelor de protecție ale ariilor naturale protejate de pe teritoriul orașului Chișinău (Grădina Dendrologică din Chișinău, Parcul de cultură și odihnă „Valea Morilor” și Grădina Zoologică din Chișinău).

În campania sa electorală, Ion Ceban a promis să facă inventarierea totală a proprietății municipale și să clasifice toate zonele verzi ale orașului în termen de 6 luni. De asemenea, primarul general a promis să creeze un registru electronic al tuturor parcurilor și spațiilor verzi. Întrucât termenul a fost depășit, iar un proiect de decizie în acest sens nu a fost elaborat, putem declara că promisiunea primarului Ion Ceban nu a fost realizată.

 

Acord de colaborare cu CNA

La 20 mai 2020, Primăria Chișinău și Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), au semnat un Acord de parteneriat privind elaborarea şi implementarea unor acţiuni de combatere a corupției. Primarul general, Ion Ceban, a declarat că pentru a transparentiza Primăria, un șir de activități și procese au fost transferate online, fapt ce va reduce din factorul uman și respectiv, a fenomenului corupției.

Colaborarea părților va avea loc prin constituirea grupurilor consultative de lucru pentru informarea angajaţilor despre standardele de integritate, mecanismele şi instrumentele de prevenire (inclusiv Linia Naţională Anticorupţie şi liniile specializate ale instituţiilor), consecinţele corupţiei şi dezvoltarea spiritului civic activ privind denunţarea corupţiei. Procesul de lucru privind colaborarea municipalității cu Centrul Naţional Anticorupţie va fi administrat de viceprimarul Ilie Ceban, responsabil de domeniul juridic.

Primăria MEA a transmis o solicitare de informație primarului Ion Ceban pentru a afla mai multe detalii despre acțiunile descrise mai sus. De asemenea, am vrut să aflăm și despre alte planuri ale municipalității în lupta cu corupția, inclusiv cele anunțate în campania electorală, precum evaluarea trimestrială a managerilor din cadrul Primăriei în baza indicatorilor de performanță personală, despre care nu am găsit informații publice. Cu părere de rău, până în momentul publicării textului, nu am primit un răspuns.

 

CONSILIERII MUNICIPALI

Echipa Primăria MEA a solicitat informații și de la fiecare fracțiune din Consiliul Municipal și consilierii independenți referitor la planurile acestora de a combate corupția din administrația publică locală, dar și despre ce au reușit să întreprindă de la începutul mandatului pentru a atenua fenomenul corupției. Din cele 11 scrisori adresate, Primăria MEA a primit răspuns din partea fracțiunii PAS și un răspuns neoficial din partea consilierului Corneliu Pântea, din partea Partidului Unității Naționale (PUN), care ne-a îndemnat să urmărim pagina lui de Facebook pentru a ne informa despre măsurile pe care le întreprinde în lupta cu corupția.

 

Fracțiunea PAS

La baza activității fracțiunii PAS în CMC, stă programul electoral al Blocului ACUM. Deși fracțiunea PAS este în opoziție, aceasta și-a asumat să realizeze cât mai multe din programul blocului ACUM.

Conform președintelui fracțiuni PAS din CMC, Vasile Grădinaru, toate proiectele de decizie înaintate de fracțiunea PAS sunt menite să prevină și să combată actele de corupție. Acesta a exemplificat câteva proiecte de decizie elaborate de PAS în care au fost incluse amendamente care să preîntâmpine apariția actelor de corupție printre care: 

- proiectul de decizie prin care achiziționarea și asamblarea autobuzelor să fie efectuată conform unor necesități argumentate, nu apartenenței politice;

- proiectul de decizie prin care Direcția Generale Transport și Căi de Comunicații va efectua o evaluare clară a necesităților de reparație da căilor de acces, publicând lista cu adrese și data intervenției, astfel încât toate drumurile să fie reparate în mod prioritar, ci nu selectiv;

- asigurarea grădinițelor cu apă potabilă și eliminarea necesității colectării banilor neformali din partea părinților;

- proiectul de decizie privind elaborarea strategiei de eficientizare a activității întreprinderilor municipale;

- proiectul de decizie CMC nr. 2/16 din 06.02.2020, care va stopa achitarea alocațiilor de bani persoanelor care nu au dreptul să beneficieze de acestea;

- proiectul de decizie privind continuarea procedurii de evidență și folosire a spațiilor verzi din mun. Chișinău;

- proiect de decizie privind instituirea grupului de lucru pentru elaborarea strategiei de eficientizare a managementului financiar. Grupul de lucru va evalua cum se gestionează patrimoniul astăzi și va reveni cu propuneri concrete de îmbunătățire până în septembrie 2020;

Totuși, proiectele de decizie sus menționate sunt niște măsuri fragmentate care au drept scop combaterea și prevenirea corupției. Salutăm măsurile propuse și încurajăm toate fracțiunile și consilierii municipali afiliați diferitor partide să vină cu o strategie locală amplă de combatere și prevenire a corupției din APL Chișinău.  

Ținem să menționăm că am adresat solicitări de informație tuturor fracțiunilor și consilierilor municipali privind problema corupției din administrația publică locală. Cu părere de rău, nu am primit un răspuns din partea altor fracțiuni sau consilieri municipali.

 

ORAȘELE VECINE ÎN LUPTA CU CORUPȚIA

Odată cu procesul de aderare la Uniunea Europeană, unul din obiectivele României a fost și este în continuare combaterea corupției. La nivel local, orașele României au câteva mijloace clasice, generale în lupta cu corupția:

- Angajamentul politic pentru un management etic;

- Transparență și comunicare;

- Simplificarea procedurilor administrative;

- Utilizarea sistemului de e-guvernare locală sau „Ghișeul unic”;

- Participarea cetățenilor sau a părților interesate în procesul de luare a deciziilor;

- Formarea continuă a funcționarilor și aleșilor locali în domeniul eticii;

- Conștientizarea cetățenilor privind vulnerabilitățile și riscurile de corupție;

- Monitorizarea și evaluarea ș.a.

De asemenea, o preconditie indispensabilă în lupta cu corupția este crearea unor platforme și stabilirea unui parteneriat dintre autoritățile centrale, societatea civilă și mediul de afaceri.  

De exemplu, în comuna Cetățeni, județul Argeș. România, anual este realizat un raport de evaluare a riscurilor de corupție. Raportul include și măsuri de remediere a riscurilor, instrumente de monitorizare a indicatorilor anticorupție: 

- registrul abținerilor în caz de conflict de interese,

- registrul incidentelor de integritate,

- chestionarul de evaluare a cunoștințelor anticorupție ale angajaților și model de raport de evaluare a acestora;

- cartonașul sau chestionarul pentru evaluarea anonimă a integrității și calității serviciilor publice percepute de cetățeni.

La nivelul primăriei Alba Iulia, există un call-center unde cetățenii pot sesiza faptele de corupţie sau eventualele neregularităţi. Dispeceratul Municipal de Relații cu Cetățenii preia solicitările acestora și le înregistrează în programul informatic de tip CRM (sistem de management al relației cu beneficiarii/clienții) în funcție de tipurile de caz cărora le corespund. Programul generează un răspuns automat către căsuțele de email ale petiționarilor de îndată ce operatorii CRM completează câmpul destinat rezolvării cazurilor. Există și o adresă de e-mail a dispeceratului unde cetățenii pot scrie direct, o pagină de Facebook a Dispeceratului, unde de asemenea se primesc reclamații și sesizări. Prin aceste instrumente, se urmărește acoperirea tuturor segmentelor de populație prin serviciile care sunt puse la dispoziția cetățeanului pentru a facilita comunicarea cu administrația locală.

Portalul web al primăriei Brașov este proiectat ca punct unic de acces pentru cetăţeni şi mediul de afaceri. Portalul este menit să înlocuiască, în condiţii legale şi de securitate a tranzacţiilor, deplasarea la ghişeu şi interacţiunea fizică dintre cetățean şi funcţionarul public (e-funcționar, plată online). Serviciile electronice disponibile pentru cetăţeni şi mediul de afaceri prin intermediul portalului sunt următoarele: 

- Depunere documentaţii pentru autorizaţii şi certificate;

- Consultare situaţie proprie şi stadiul soluţionării demersurilor;

- Notificări automate trimise cetăţenilor înregistraţi, cu privire la stadiul soluţionării demersurilor;

- Plată electronică;

- Petiţii, sesizări, audienţe;

- Descărcare formulare tipizate;

- Oferire de informaţii online.

 

TOTALURI - IULIE 2020

Orașul are nevoie de o abordare sistemică de eliminare a fenomenului corupției, întrucât zilnic locuitorii se confruntă cu efectele acesteia - servicii publice necalitative, aspect inestetic și dezorganizat al orașului, construcții ilegale și lipsa spațiilor verzi ș.a. În prezent nu există o strategie locală comună care să rezolve problema corupției din cadrul administrației publice locale. Totuși există câteva aspecte cheie precum achizițiile publice, ghișeul unic și spațiile verzi care reprezintă o prioritate pentru primarul general al capitalei. În același timp, fracțiunea PAS a propus proiecte de decizie din diferite domenii care conțin măsuri și amendamente de prevenire și combatere a corupției.

Exemplele orașelor din România și bunele practici îndeamnă ca autoritățile să aibă o strategie de combatere a corupției, să existe registre electronice și servicii digitalizate pentru a reduce cât mai mult din factorul uman și cheltuielile administrative, pentru a eficientiza procesul de livrare și calitatea serviciilor publice, dar și percepția cetățenilor față de acestea. De asemenea, lucrul constant cu funcționarii prin informarea și evaluare a acestora, prin stabilirea de indicatori și măsuri concrete de combatere a corupției în cadrul fiecărui departament și subdiviziuni ai administrației publice locale; lucrul cu cetățenii prin intermediul campaniilor de informare și chestionarelor de feedback privind interacțiunea cu administrația publică locală și prestarea serviciilor publice. 

Primaria MEA va continua să monitorizeze activitatea autorităților locale în soluționarea uneia dintre cele mai importante probleme ale locuitorilor orașului - corupția în APL - și vom reveni periodic cu actualizări. 

Autoare: Paulina Cernăuțanu


Textul a fost elaborat în cadrul proiectul “Priority Driven Local Administration”, implementat de AO Primăria MEA, datorită suportului generos din partea poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  Materialul reflectă opinia autorului și nu reprezintă viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.


Publicat de:

Distribuie