Pasaje subterane, factura pentru căldură, transport public și voliere

 

Consilierii au examinat 6 proiecte de decizie și au audiat mai multe rapoarte și prezentări de informație. Cele mai multe discuții au provocat proiectele privind construcțiile volierelor pentru maidanezi și eficientizarea activității întreprinderilor municipale, precum și rapoartele privind asigurarea cu căldură a locuitorilor, situația pasajelor subterane și costul real al călătoriilor cu transportul public.

 

Ședința CMC din 27 februarie a început cu o pauză de 1 oră și jumătate. După revenirea consilierilor în sală, ședința a continuat cu examinarea p. 8 de pe ordinea de zi modificată, care a fost aprobată la ședința precedentă (20 februarie). În acel moment în sală erau 42 din 51 de consilieri.

 

PRINCIPALELE SUBIECTE DISCUTATE

Consilierii au examinat mai multe subiecte de interes sporit pentru locuitori, printre care:

Construcția volierelor pentru întreținerea câinilor maidanezi

Proiectului s-au opus reprezentanții societății civile, prezenți la ședință. Aceștia au informat consilierii că volierele nu sunt o soluție pentru problema câinilor maidanezi și au semnalat nerespectarea regulamentului aprobat de CMC privind animalele fără adăpost. Proiectul a fost respins cu 16 voturi contra, 6 abțineri și 20 de voturi pro.

Eficientizarea activității întreprinderilor municipale

Proiectul, propus de fracțiunea PAS, prevedea constituirea unei comisii pentru monitorizarea și reglementarea activității întreprinderilor municipale. Proiectul nu a acumulat suficiente voturi și a fost respins de CMC.

 

RAPOARTE ȘI INFORMAȚII AUDIATE

– Imobile aflate în proprietatea Primăriei sunt într-o stare deplorabilă, nu utilizează rațional spațiul și au fost completate cu numeroase anexe care contravin normelor;

– Agenții economici din pasajele subterane au acumulat datorii de apr. 16 milioane lei;

Diferența de preț atestată în facturile pentru căldură din ianuarie se datorează faptului că perioada de facturare a fost mai mare – de 32 – 36 zile. În februarie factura va fi cu 25 – 30 % mai puțin.

Costul real al unei călătorii cu troleibuzul este de 3,35 lei și cu autobuzul 9,34 lei. În 2020 primăria subvenționează cu 448 milioane de lei transportul public (autobuze și troleibuze).

 

Mai multe detalii despre conținutul proiectelor și votul consilierilor, găsiți în sinteza de mai jos.

Durata ședinței: 5 h 22 min (fără pauze)


Ordinea de zi


8. Transmiterea unor veceuri publice în gestiune economică întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Proiect de decizie 

 

Proiectul prevede transmiterea în gestiunea Spații Verde a 9 veceuri din parcurile publice din Chișinău care au fost recent reabilitate.

 

Amendament: Se include în proiectul de decizie p. 4.1 (indicat la p. 2 precum construcție  capitală), care prevede că „Spații Verzi va înregistra wc-ul public în registrul bunurilor imobile ca proprietate publică”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 6 2 1 1 1
Abțineri 8 2

Decizia finală


9. Aprobarea Contractului de societate civilă nr. 375 din 10.02.2017 încheiat între Primăria mun. Chișinău și Primăria com. Țânțăreni

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede aprobarea acordului adițional încheiat pe 2 ianuarie 2020 și împuternicirea primarului general pentru implementarea acestuia.

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 6 1 1 1 1 1
Abțineri 1

Decizia finală


10. Acceptarea donației mijloacelor bănești  de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (FEN) pentru achiziționarea unui compactor

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 7 2 1 2 1 1 1

Decizia finală


11. Aprobarea devizului de cheltuieli pentru construcția complexului de voliere necesare pentru întreținerea câinilor maidanezi, suportate de Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate”

Proiect de decizie

 

La ședință au fost prezenți reprezentanți ai societății civile care l-au acuzat pe Roman Trahman, șeful Centrului de sterilizare a câinilor, de nerespectarea regulamentului aprobat de CMC pe 17 septembrie 2019. Cetățenii au cerut demisia imediată a lui Roman Trahman și au informat consilierii că procurarea velierelor nu este o soluție, mai ales cât nu se respectă Regulamentul.

Consilierii au discutat îndelungat despre necesitatea volierelor. Ca urmare, proiectul nu a acumulat suficiente voturi.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20
Contra 8 7 1
Abțineri 2 2 1 1

12. Informație despre bunurile imobile aflate în proprietatea Primăriei

 

Conform raportorului, imobilele se află într-o stare deplorabilă, nu utilizează rațional spațiul și au fost completate cu numeroase anexe care contravin normelor.

Fracțiunea PAS a semnalat că prețurile pentru locațiunea imobilelor sunt prea joase și prejudiciază bugetul municipal. Cu această ocazie, au invitat colegii la o discuție publică pe subiectul dat.


13. Utilizarea toponimului „Chișinău” în denumirea mărcii FEZ Free Economic Zone, Moldova „Expo-Business-Chișinău”

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 7 2 1 1 1 1
Abțineri 1*

* Veaceslav Nedelea

Decizia finală


14. Eficientizarea activității întreprinderilor municipale

 

Proiectul prevede instituirea unei comisiei care să elaboreze:

– conceptul general privind eficientizarea activității întreprinderilor municipale;

– mecanismul de implementare a atribuțiilor fondatorului stabilite de norma legală

– cadrul de monitorizare, control, evaluare și raportare asupra activității întreprinderilor municipale, precum și a setului de acte model pentru punerea în aplicare a cadrului respectiv.

De asemenea, comisia va asigura:

– Monitorizarea executării deciziilor CMC în domeniul de activitate a comisiei;

– Transparentizarea activității întreprinderilor municipale.

Comisia urmează să prezinte timp de o lună statutele întreprinderilor și un concept privind auditul acestora. Se dorește ca auditul să fie făcut până în iunie.

Fracțiunea PAS, care a prezentat proiectul, a propus ca din comisie să facă parte consilierii din comisia Buget și finanțe 2 alți aleși locali.

Proiectul a stârnit multe comentarii și discuții, dar nu a reușit să acumuleze suficiente voturi.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 8 7 2 1 1 1 1
Abțineri 19 1 1

15. Raportul privind situația pasajului subteran din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, colț cu str. Ismail (datoriile existente, contractele încheiate cu agenții economici și planul de dezvoltare al pasajului)

 

În Chișinău sunt 20 pasaje subterane, dintre care 11 sunt date în locațiune în baza a 31 de contracte. 10 contracte au fost reînnoite în 2014 și unul în 2017, pe un termen de 10 ani. Restul contractelor sunt cu termen expirat. 

În pasajul de pe strada Ismail activează 13 agenți economici. Pasajul, precum majoritatea subteranelor cu excepția celor de la aeroport și Negruzzi, se află într-o stare deplorabilă.

Direcția transport și căi de comunicație a contractat servicii de proiectare pentru reabilitarea pasajelor de pe bd. Dacia:

– intersecție cu Traian

– intersecție cu str. Teilor

– de la spitalul nr. 1 

Agenții economici din pasajele subterane au acumulat datorii de apr. 16 milioane lei. Direcția audit al primăriei desfășoară un audit al tuturor pasajelor.

Viceprimarul Ilie Ceban a raportat că primăria realizează inventarierea subteranelor. Referitor la pasajul de pe Ștefan cel Mare a declarat că din cei 13 agenți care activează, doar 3 au contract cu primăria, iar restul activează în bază de sublocațiune cu un preț de 8 ori mai mare.

Președintele fracțiunii DA, Andrei Năstase, a reproșat viceprimarului cu raportul privind activitatea întreprinsă de primărie nu este pregătit. Conform viceprimarului, acesta va fi prezentat săptămâna următoare.


16. Raportul privind costul real al călătoriei și fluxul de călători în transportul public

 

În municipiul Chișinău activează în prezent:

– 29 rute de troleibuz, dintre care 7 cu propulsie autonomă

Municipalitatea ar avea nevoie de apr. 100 de troleibuze pentru înlocuirea celor vechi și 50-60 pentru completarea rețelei de transport și acoperirea fluxului de călători.

– 23 rute de autobuz, dintre care 18 suburbane

*80% sunt deja tehnic depășite.

– 42 rute de microbuze

Troleibuzele transportă zilnic 400 mii de călători, autobuzele 46,7 mii, iar microbuzele 160 mii.

Costul real al unei călătorii cu troleibuzul este de 3,35 lei și cu autobuzul 9,34 lei. În 2020 primăria a bugetat 448,5 milioane de lei pentru transportul public (autobuze și troleibuze).


17. Raportul privind aprovizionarea cu căldură a orașului

 

Conform raportorului, diferența de preț atestată în facturile pentru căldură din ianuarie se datorează faptului că perioada de facturare a fost mai mare – de 32 – 36 zile. În ianuarie  2019 a fost de 29 de zile. Perioada mare de facturare e din cauza că în decembrie datele au fost colectate mai devreme, majoritatea gestionarilor blocurilor fiind în vacanță la sfârșit de an. În februarie factura va fi cu 25 – 30 % mai puțin.

Raportul a declarat că există apr. 200 de blocuri în Chișinău unde prețul pentru căldură este mai mare, din varii motive pentru slaba izolare termică, gestionarul blocului care reglează greșit parametrii tehnici etc.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 6 Nu și-au expus votul. 1 1 1 1

Decizia finală


Consilierii urmau să continue ședința cu examinarea proiectului 20. Aleșii locali au decis să îl transmită la reexaminare pentru ședința următoare, fără a-l examina. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează:

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 6 2 1 1 1 1

Un reprezentant al administratorilor de rute a comunicat aleșilor locali că de luni, 2 martie, își încetează activitatea mai multe rute (108, 178, 175 și 129), din motiv că nu mai sunt rentabile. Administratorii solicită subvenționarea microbuzelor din contul economiilor PUA și RTEC.

 

Următoarea ședință va avea loc joi, 5 martie, începând cu ora 10.00.
VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md