Terenuri, decizii revăzute, comisii și grupuri de lucru

 

După o săptămână de la ultima ședință CMC, consilierii s-au grăbit să revină în sala de ședințe pentru a examina alte 40 de subiecte, printre care:

– privatizarea și scoaterea la licitație a mai multor terenuri;

– subiecte examinate și respinse la ședința trecută: scutirea microbuzelor de taxe, plan urbanistic zonal pentru str. Uzinelor 35, reorganizarea prin fuziune (contopire) a Direcțiilor „comerț, alimentație publică și prestări servicii” și „economie reforme și relații patrimoniale”;

– ultimele 4 subiecte de pe agenda ședinței precedente care au fost trimise la reexaminare;

– revizuirea statutelor întreprinderilor, aprobate la ședințele din 21 și 26 mai și 7 iulie;

– crearea mai multor grupuri de lucru și comisii ș.a.


Ordinea de zi


1. Informație privind temeiul aprobării modificărilor statelor de personal ale I.M. „Piața Centrala” (perioada 2019-2020)

2. Informație privind construcția de pe str. Ion Luca Caragiale, 24 cu prezentarea tuturor actelor permisive de a desfășura lucrări de construcție pe acest teren

3. Instalarea plăcii comemorative ,,VLADIMIR IACOVLEV” pe fațada imobilului din str. Ialoveni, 94

4. Instalarea plăcii comemorative „Alexei Stârcea” pe fațada Școlii de artă „Alexei Stârcea” din str. Matei Millo, nr. 9/3, or. Chișinău

 

Primele patru subiecte urmau să fie examinate la ședința de pe 28 iulie, dar prin votul PSRM și PD s-a decis trimiterea acestora la reexaminare și închiderea ședinței.

5. Operarea de modificări la decizia 6/1 din 26.12.2019 „Aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020

Proiectul prevede scutirea de taxe a transportatorilor auto de călători în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2020. Proiectul a fost examinat la ședința precedentă, din 28 iunie, dar nu a acumulat suficiente voturi. 

 

6. Implementarea Proiectului „AGORA – Advanced coGeneration Options for Reintergrating local Assets/ Opțiuni Avansate de coGenerare pentru Reintegrarea Activelor locale

7. Reorganizarea prin fuziune (contopire) a Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău și Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale a Consiliului municipal Chișinău

Proiectul a fost examinat la ședința din 28 iulie, dar nu a acumulat suficiente voturi.

8. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, organigramei și schemei de salarizare

Subiectul trebuia să fie examinat pe 28 iulie, dar a fost retras de executiv din motiv că nu a fost aprobat planul de creare a acestei structuri prin contopirea direcțiilor comerț și economie.

9. Acceptarea donației tehnicii de calcul din Republica Coreea

Republica Coreea a donat 150 de calculatoare, care au fost distribuite în instituțiile de învățământ din Moldova. 3 instituții din Chișinău au fost selectate ca beneficiare a donației și vor primi câte 5 calculatoare: liceele „Waldorf”, „Nicolae Sulac” și Teatral Orășenesc. 

Selecția s-a realizat în funcție de nivelul de dotare tehnică a instituțiilor și donațiile similare primite anterior. 

 

10. Instituirea Grupului de lucru pentru reorganizarea sistemului de alimentație a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar din mun. Chișinău

Grupul de lucru va propune până la 20 august 2020 un concept de reorganizare a alimentației copiilor în grădinițele și școlile din municipiu.

 

11. Constituirea Comisiei municipale pentru protecția drepturilor omului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia

12. Operarea de modificări în statutul de personal al Serviciului social „Asistență Personală” 

13. Operarea de modificări în statul de personal al Serviciul social asistență personală de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului

 

14. Demolarea barierelor și limitatoarelor de acces de pe străzile municipiului Chișinău

Proiectul prevede înlăturarea tuturor barierelor și limitatoarelor de acces instalate pe străzile și terenurile municipale. Proprietarii vor trebui să înlăture barierele până pe 30 septembrie. Dacă nu se vor conforma, acestea vor fi eliminate forțat de preturi, iar proprietarilor li se va solicita să restituie cheltuielile.

 

15. Formarea și adjudecarea la licitație funciară

Proiectul prevede expunerea la licitație a 13 terenuri din str. Petricani, două terenuri din str. Vovințeni și str. Nucarilor și a unui teren de 11,6614 ha din perimetrul străzilor bd. Mircea cel Bătrân – str. N. Sulac – str. N. Milescu Spătarul – str. Bucovinei pentru construcția unui cartier rezidențial.

 

16. Prelungirea termenului de folosință (superficie) a lotului de pământ cu numărul cadastral 0100520062 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Companiei pe acțiuni ,,SCANA” S.A. întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă 0,67 ha

17. Executarea unei hotărâri de judecată și stabilirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Alba-Iulia, 79, cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON” 0,0308 ha

18. Stabilirea relațiilor de superficie contractuală și de locațiune asupra unor loturi de pământ din str. Alba-Iulia, 79/2, cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON”. 0,04 ha

19. Stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON” asupra lotului de pământ din str. Cornului, 5/4. 0,0739 ha

20. Stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea comercială ,,LOCUINȚE PENTRU TOȚI” S:A și Firma comercială de producție ,,POJSERVICE” S.R.L. asupra lotului de pământ din str. Ginta Latină, 19/6. 0,4172 ha

21. Darea în locațiune a loturilor de pământ din șos. Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG” 0,09 ha

22. Examinarea cererii SC „Gonvaro-Con” S.R.L. întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă. 0,0317 ha

 

23. Transmiterea în proprietate privată

Proiectul prevede transmiterea în proprietate privată (individuală sau comună) a 11 terenuri.

 

24. Privatizarea terenului aferent p. 2

Proiectul prevede privatizarea a 47 de terenuri.

 

25. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100307433, din str. Uzinelor, 35

Proiectul, inițiat de Valerii Klimenco (P.P. Șor) a fost examinat și respins la ședința precedentă. Consilierii au acuzat fracțiunea PSRM că susțin proiectul din motiv că reprezentanții Partidului Șor și-au acordat votul pentru controversatul Plan Urbanistic General.

 

26. Stabilirea relațiilor funciare de superficie cu titlu gratuit asupra lotului de pământ din str. M. Sadoveanu, 5 cu Centrul creștin-ortodox de spiritualitate morală și culturală „Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și Cuviosul Daniil Sihastrul” 0,2462 ha

 

27. Examinarea cererii locuitorilor blocului de locuit de pe str. Pandurilor

La cererea locuitorilor de pe str. Pandurilor, se propune examinarea legalității unei construcții. Dacă se va constata că aceasta este neautorizată, primăria se va adresa în instanță pentru demolarea construcției. De asemenea, prin proiect se cere proprietarului construcției, să înlăture gardul metalic instalat, din motiv că acesta blochează accesul pompierilor în blocurile alăturate.

 

28. Reglementarea amplasării stațiilor de alimentare și a depozitelor de produse petroliere în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău

 

29. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/9 din 29.10.2015

30. Evacuare/demolare a azilului de câini fără stăpân, construit ilegal pe str. Mircești

 

31. Instituirea interdicției temporare (moratoriu) asupra autorizării unor lucrări în Nucleul Istoric al Chișinăului

Proiectul prevede sistarea emiterii autorizațiilor pentru demolare sau construcții în centrul istoric al orașului până la 1 an sau până la aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona Centru.

 

32. Implementarea proiectului „Deșeuri solide” în municipiul Chișinău

 

33. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii municipale

Proiectul a fost aprobat ca bază la ședința trecută de pe 28 iulie. Ulterior consilierii au propus mai multe amendamente, care deși au fost aprobate, nu au trecut din motiv că proiectul în întregime nu a acumulat suficiente voturi. Fracțiunea PSRM susținea că din motiv că unul din amendamente includea componența comisiei, proiectul nu ar fi aprobat nici ca bază. Colegii din PAS, inițiatorii proiectului, insistau însă că proiectul a fost aprobat și că la următoarea ședință va fi necesar doar de examinat repetat și aprobat componența.

 

34. Inițierea modificării Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă

Proiectul prevede utilizarea sălilor sportive din instituțiile de învățământ de către Federațiile Sportive, cu titlu gratuit.

 

35. Aprobarea Statutelor Întreprinderilor Municipale

Proiectul prevede aprobarea statutelor a 17 întreprinderi municipale. 12 dintre acestea au fost anterior examinate și aprobate la ședințele de pe 21 mai, 26 mai și 7 iulie 2020. La recomandarea Agenției Servicii Publice, primăria a intervenit cu modificări în statute și le propune repetat spre aprobare Consiliului municipal.

 

36. Informație privind concursurile organizate de Direcția educație pentru ocuparea funcțiilor de director în școli și grădinițe

37. Informație privind reparația căilor de acces în școli și grădinițe

38. Informație privind executarea deciziei CMC din 19.12.2019 privind participarea municipiului la concursul „Capitala Europeană a Tineretului”

39. Informație privind executarea deciziei CMC din 06.02.2020

40. Informație privind executarea deciziei CMC din 20.02.2020 privind managementul deșeurilor solide

 

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.

 

Autoare: Cristina Voroneanu

 

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md