Scutiri pentru agenții economici, ședințe CMC online și eficiență energetică

Consilierii au modificat taxele locale pentru 2020, au revăzut Regulamentul CMC pentru a permite organizarea ședințelor în regim online și au aprobat mai multe decizii în baza cărora se va implementa proiectul „Eficiența energetică și izolarea termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din municipiul Chișinău”. La solicitarea aleșilor locali, au fost audiați șeful Regiei „Autosalubritate” referitor la managementul instituției și viceprimara Angela Cutasevici cu privire la reparațiile din instituțiile de învățământ.

 

Pe 21 mai, a continuat ședința CMC deschisă la data de 19 mai. Ședința a început cu prezența a 38 de consilieri: PSRM – 18, DA – 7, PAS – 7, PD – 1, PUN – 1, PL – 2, P.P. Șor – 2.

 

PRINCIPALELE SUBIECTE DISCUTATE LA ȘEDINȚĂ

 

Scutiri pentru agenții economici

 

Consilierii au aprobat scutirea de taxele locale a unităților comerciale și prestatorilor dei servicii pe perioada de urgență care nu au activat în pandemie și au scutit de plata taxei pentru perioada 1 martie – 1 iunie 2020 companiile de transport care administrează rutele municipale.

 

Ședințe CMC online

 

Consilierii au aprobat o serie de modificări la Regulamentul CMC care permit Consiliului municipal și comisiilor de specialitate să se reunească în regim online, în situații excepționale. La ședință au fost examinate amendamentele propuse de societatea civilă și comisia de specialitate.

 

Eficiență energetică și izolarea termică a clădirilor publice și a blocurilor locative

 

Consilierii au aprobat o serie de decizii (p. 18 – 21 de pe ordinea de zi) care permit implementarea proiectului. Au fost create două comisii responsabile de 1) evaluarea ofertelor și 2) supravegherea implementării proiectului.

 

Aprobarea Statutelor mai multor întreprinderi municipale

 

Consilierii au aprobat statutele întreprinderilor Dendrariu, EXDRUPO, Lumteh, ÎMGFL-urilor de sector și Liftservice. La următoarea ședință vor fi examinate statutele întreprinderilor – Infocom, Primtrans, „Chișinăuproiect”, Centrul Stomatologic municipal Chișinău, Piața Centrală, „Dieta-Vitas”, Autosalubritatea, ÎMGFL Centru, ÎMGFL Râșcani, Combinatul Servicii Funerare.

 

SOLICITĂRI DE LA CETĂȚENI ȘI AGENȚII ECONOMICI

 

La începutul ședinței, cuvântul a fost acordat locuitorilor:

– locuitorii de pe str. Decebal 5 au sesizat consilierii că o parte din clădirea (bloc cu 9 nivele) în care locuiesc a fost îngrădită și au început lucrări de demolare.

– reprezentanții societății civile au vorbit din nou consilierilor despre nerespectarea Regulamentului cu privire la animalele fără adăpost și neregulile înregistrate în raport.

– artiștii care activează în scuarul „Mihai Eminescu” au solicitat să li se permită să activeze în continuare.

– juristul Victor Panțîru, reprezentantul agenților economici care activează în subterana de pe str. Alecu Russo, a solicitat informație privind planul de modernizare a trecerilor subterane și sursele disponibile pentru acoperirea cheltuielilor.

Primarul Ion Ceban, prezent la ședință, a declarat că auditul realizat de primărie relevă că 14 din 22 de agenți care activează în subterane iau în sublocațiune spațiul utilizat, achitând de 15 ori mai mult decât prețul stabilit de primărie.

Din cauza neregulilor înregistrate de audit, municipalitatea a pierdut posibilitatea de a câștiga 6,83 milioane de lei.

 

Durata: 6 h 09 min (fără pauze)


ORDINEA DE ZI 

modificată la ședința din 19 mai 2020


13. Operarea de modificări decizia nr. 6/1 din 26.12.2019 „Aprobarea și punerea în aplicare taxelor locale pentru anul 2020”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat ca bază la ședința de pe 19 mai. Consilierii au intervenit cu mai multe amendamente, inclusiv din partea agenților economici.

 

Amendamentele comisiei:

– La prevederi speciale în Anexa 1, 2, 3, să fie adăugată sintagma „și Comisia Sănătate Publică”.

– În Anexa 3, p. 2.2, „50% adaos pentru  toate unitățile comerciale unde se comercializează alcool” se înlocuiește cu „50% pentru comerțul cu amănuntul și 30% pentru unitățile de alimentație publică”. 

 

Amendamente propuse de agenții economici și participanții la consultări publice:

– Achitarea taxei de către companiile de taxi pentru unitățile de transport care au activat de facto.

– Scutirea de plata taxei în perioada 1 martie – 1 iunie 2020 pentru companiile de transport, administratori rute municipale.

– Scutirea de plata taxei pentru publicitatea socială furnizate de Ministerul Sănătății și primărie.

– Modificarea cifrei de 30 mii cu 50 mii pentru aparatele de casă la care se comercializează tutun și afacerile cu o suprafață mai mare de 20.1 m2..

 

 

 Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 8 2 2 1 1 1

Decizia finală


14. Delegarea dreptului de aprobare a volumului suplimentar de ore pentru personalul din instituțiile din învățământul general

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost supus votului fără a fi discutat.

 

 Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 8 2 2 1 1 1

Decizia finală


15. Raport cu privire la executarea p. 1.1 din decizia CMC 3/5 din 20.02.2020 „Îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău pe anul 2020″

 

Din cauza Covid-19, nu s-a executat p.1.1 din decizie, care prevede că întreprinderea „Autosalubritate” urma să discute cu locatarii și să întocmească un raport privind amplasarea platformelor de colectare a deșeurilor. Pentru că a fost instituită starea de urgență, reprezentanții Întreprinderii au decis să nu supună riscului locuitorii prin a intra cu ei în contact. Întreprinderea își propune să întocmească raportul până în iunie.

 

Consilierii, de asemenea, au avut mai multe întrebări către șeful întreprinderii Eugeniu Axentiev, a cărui concediere au solicitat-o la ședințele precedente. Aleși locali au solicitat informație despre funcția de vicedirector pe marketing pe care a instituit-o la instituție, prelucrarea levigatului la stația de epurare și câinii fără adăpost.


16. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/5 din 20.02.2020

Proiect de decizie

 

Ca urmare a restricțiilor impuse de starea de urgență, se prelungește perioada de realizare a studiului privind amplasarea platformelor de colectare a deșeurilor până pe 30 iunie 2020. De asemenea, programul de educație privind colectarea deșeurilor va începe la 1 septembrie 2020 și nu la 1 aprilie cum se planificase inițial.

 

Consilierii au stabilit că închiderea tuburilor de colectare nu se va realiza dacă 30% din locatari sunt împotrivă. Astfel, se intenționează limitarea contactului dintre lucrători și locatari.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 8 2 1 1 1

Decizia finală


17. Completarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, aprobat prin decizia nr. 2/1 din 14.06.2016

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede desfășurarea ședințelor CMC în regim online în situații excepționale.

 

Amendamente:

– P. 1.1 „în cazuri de situații excepționale ședințele Consiliului și comisiilor consultative de specialitate a CMC se pot desfășura prin intermediul mijloacelor electronice printr-o platformă online de videoconferințe. Organizarea tehnică a ședințelor online se organizează de către președintele sau secretarul Comisiei.” Ședințele video vor fi înregistrate și transmise LIVE pe pagina oficială a primăriei și pe rețele sociale. 

– La p. 1.2 se adaugă „avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate în cadrul ședinței CMC desfășurate online”.

– P. 1.4 se exclude „sau prin vot electronic”.

– Se introduce p. 1. 5 „În cazuri de situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, ședințele se pot desfășura online cu respectarea procedurilor menționate în prezentul regulament. Imaginile video de la ședință vor fi difuzate în regim LIVE pe pagina web a primăriei, rețelele de socializare, cât și alte platforme accesibile cetățenilor.”

– Se introduce p. 1.7 care prevede că se completează art. 78 cu „în cazul convocării ședinței comisiei consultative de specialitate conform art. 80 președintele semnează obligatoriu avizele și corespondența comisiei cu aplicarea semnăturii digitale”.

– Se introduce p. 1.8 care se completează prin „în cazul convocării ședinței comisiei consultative de specialitate conform art. 80 secretarul contrasemnează obligatoriu avizele și corespondența comisiei cu aplicarea semnăturii digitale”.

– Se introduce p. 1.9 care prevede că „în cazul ședinței comisiei consultative de specialitate conform art. 80, deciziile se adoptă prin vot deschis prin numire nominală, efectuată de președintele ședinței”.

– Se introduce p. 1.10 care prevede că în cazul convocării ședinței comisiei consultative de specialitate conform art. 80, pe pagina web a primăriei adresa legătură care va permite cetățenilor să se conecteze la ședință.

– Art 115 se completează cu mențiunea că în cazul convocării ședinței CMC pe pagina web a primăriei adresa legătură care va permite cetățenilor să se conecteze la ședință.

– Se introduce p. 2 cu textul „se împuternicește primarul general al municipiului Chișinău în termen de maxim 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii să organizeze selectarea platformei pentru organizarea online a ședințelor și elaborarea instrucțiunilor de utilizare”

– Direcția Finanțe va înainta propuneri privind bugetul municipal, dacă va fi cazul.

– Se modifică p. 5, care devine p. 4, conform controlul executării prezentei decizii, care se pune în sarcina primarului.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 8 2 2 1 1 1

Decizia finală


18. Instituirea Comisiilor de supraveghere a proiectului „Eficiență energetică și izolarea termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din municipiul Chișinău” și de evaluarea ofertelor

Proiect de decizie

 

Se instituie 2 comisii: de evaluare a ofertelor și de monitorizarea unui proiect pilot, care ar putea fi extins ulterior. Proiectul pilot prevede reabilitarea și izolarea termică a 40 de clădiri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 8 2 2 1 1 1

Decizia finală


19. Aprobarea documentului de planificare strategică și dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău – Chișinău – oraș verde – Planificare Strategică a municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– Obiectivul 4 privind managementul durabil să fie completat cu „program de acțiuni comune cu autoritățile centrale în vederea stopării evacuării apelor uzate de către agenții economici în sistemul de canalizare cu depășiri de CMC”.

– Obiectivul 2 a fost completat cu „stabilirea hotarelor tuturor categoriilor de Spații Verzi din municipiul Chișinău, inclusiv de-a lungul străzilor, din interiorul curților etc, și măsuri de asigurare a cursului râurilor și pârâurilor”. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 6 8 2 2 1 1 1

Decizia finală


20. Instituirea Unității de coordonare și implementare a proiectului (UCIPE) finanțat prin contractul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare nr.47889 din 06.12.2016

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost supus la vot fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 7 8 2 2 * 1 1

*Reprezentantul Partidului Democrat nu era în sală în momentul votării.

Decizia finală


21. Desemnarea persoanei responsabile de semnare a contractelor și a tuturor actelor aferente acestora, în cadrul proiectului „Eficiența energetică și izolarea termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din municipiul Chișinău”

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 6 8 2 2 1 1 1

Decizia finală


22. Darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Proiect de decizie

 

Amendament:

– Termenul de 5 ani pentru amplasarea unităților de coordonare și implementare a proiectelor finanțate din surse externe pentru municipiul Chișinău.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 7 1 2 1 1 1

Decizia finală


23. Delegarea de împuterniciri Primarului General al municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Consilierii au aprobat proiectul fără discuții. Executivul a introdus un amendament la contractul cu Corporația Financiară Internațională privind construcția apeductelor și reparația drumurilor în municipiul Chișinău. Amendamentul a fost aprobat de consilieri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 7 2 2 1 1 1

Decizia finală


 24. Informație privind planul de realizare a lucrărilor de reparații în instituțiile de învățământ și licitațiile DGETS

 

În total pentru reparații  au fost planificați 46, 290 mii lei. Pentru utilizarea acestora și desfășurarea lucrărilor de reparație, urmează să se desfășoare licitații publice. Multe dintre acestea au fost lansate, dar ulterior stopate pe perioada stării de urgență. Începând cu 18 mai, acestea au fost relansate și lansate altele noi. Se preconizează că lucrările vor fi executate în termen.

Fracțiunea PAS a sesizat viceprimara Angela Cutasevici că unele instituții de învățământ au fost informate că licitațiile trebuie anulate și că nu sunt fonduri pentru lucările de reparație. Primarul a data asigurări că va investiga situația și că nu s-au făcut astfel de indicații.


25. Aprobarea statutelor Întreprinderilor municipale:

 

Parcul „Dendrariu

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 7 2 2 1 1 1

Decizia finală


EXDRUPO

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 7 * 2 1 1
Abțineri 1

* Partidul Liberal a refuzat să participe la vot.

Decizia finală


Întreprinderea municipală pentru servicii locative Ciocana

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 7 2 1 1 1
Abțineri 2 1

Decizia finală


Întreprinderea municipală pentru servicii locative Botanica

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 18 7 * 2 1 1
Abțineri 7 1

* Partidul Liberal a refuzat să participe la vot.

Decizia finală


Întreprinderea municipală pentru servicii locative Buiucani

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 5 7 * 2 1 1 **

* Partidul Liberal a refuzat să participe la vot.

** Corneliu Pîntea, reprezentantul PUN, nu era în sală în momentul votării.

Decizia finală


Liftservice

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 5 7 * 2 1 1
Abținere 1

* Partidul Liberal a refuzat să participe la vot.

Decizia finală


Lumteh

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 2 1 1
Abținere 2 1
Contra 4

Decizia finală

 

Consilierii au întrerupt ședința cu acest proiect de decizie, stabilind continuarea ședinței pe 26 mai, la ora 10.00. 

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md