Ședința CMC din 31 martie 2016

La 31 martie 2016, ora 10:25, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 11 februarie 2016.

La ședință au fost prezenți 32 din cei 51 consilieri aleși.

Președinte al ședinței : Maxim Lebedinschi
Secretar: Vadim Brînzaniuc

prezenta 31 martie

Ședința a început cu exprimarea votului de neîncredere secretarului interimar CMC, Alexandra Moțpan, și împuternicirea dlui Vadim Brînzaniuc, șeful Direcției Relaţii Publice din cadrul Primăriei mun. Chișinău, de a exercita atribuțiile secretarului Consiliului municipal, pe durata concediului medical al dlui Valeriu Didencu.

Subiectele din ordinea de zi aprobată la 11 februarie 2016 care au fost discutate:

19. Raportul prezentat de Petru Gontea, şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare privind achitarea compensației pentru perioada rece a anului a agentului termic pentru 2015 – 2016;
20. Proiectul de decizie al fracțiunii PSRM privind efectuarea auditului S.A.„Apă-Canal”, Î.M. „Autosalubritate”, S.A.„Termoelectrica”, la Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ, precum și revizuirea calculelor pentru majorarea tarifelor la serviciile comunale;
21. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra unor loturi de pământ (cu 43 de subpuncte);

Sinteza integrală a ședinței și votul consilierilor le găsiți aici.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md