Consiliul municipal Chișinău are un nou secretar interimar

La propunerea fracțiunii Blocului Electoral „Platforma Populară Europeană – Iurie Leancă”, consilierii municipali au exprimat vot de neîncredere secretarului interimar CMC, Alexandra Moțpan, și au numit un secretar nou. Alexandra Moțpan își menține poziția și consideră că a procedat în conformitate cu legislația. Noul secretar numit este Vadim Brînzaniuc, șeful Direcției Relații Publice din cadrul Primăriei mun. Chișinău.

 

Principalul motiv invocat pentru demiterea secretarului CMC a fost exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu și anume refuzul neîntemeiat și abuziv de a contrasemna deciziile adoptate de Consiliul municipal.

Fracțiunile Partidului Nostru și cea a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au salutat inițiativa.

La rândul său, Alexandra Moțpan a precizat că își menține poziția și consideră că a procedat în conformitate cu legislația. Secretarul CMC a menționat că la ultimele ședințe ale Consiliului municipal au fost adoptate decizii în mod tendențios. La final, Alexandra Moțpan le-a urat succes consilierilor și a părăsit sala de ședințe.

După pauza anunțată pentru redactarea proiectului de decizie, consilierii municipali au supus votului împuternicirea dlui Vadim Brînzaniuc, șeful Direcției Relaţii Publice din cadrul Primăriei mun.Chișinău, de a exercita atribuțiile secretarului Consiliului municipal, pe durata concediului medical al dlui Valeriu Didencu.

Proiectul a fost susținut de toți cei 30 consilieri prezenți la ședință, reprezentanți ai fracțiunilor PSRM, PPEM, PN, PCRM, precum și consilierii din partea partidelor PLDM, PD și independentul Ion Ștefăniță.

Astfel, noul secretar interimar al CMC este Vadim Brînzaniuc, șeful Direcției Relaţii Publice din cadrul Primăriei mun. Chișinău. El va exercita atribuțiile Secretarului CMC pe durata concediului medical al lui Valeriu Didencu.

Amintim că anterior, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, fracțiunea PPEM a anunțat intenția de a demite secretarul CMC. „La următoarea ședință vom propune demiterea secretarei Alexandra Moțpan, calificarea prestației ei cu o mustrare aspră și alegerea unui nou secretar. Îndemnăm toate fracțiunile să ne susțină!”, se menționează în postare. Conform consilierilor PPEM, scopul acțiunilor Alexandrei Moțpan este clar – „obstrucționarea și tergiversarea intrării în vigoare și a implementării deciziilor CMC”.

Conform art.39 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, printre atribuțiile secretarului consiliului local se numără: avizarea proiectelor de decizii ale consiliului local şi contrasemnarea acestora; comunicarea şi remiterea autorităţilor şi persoanelor interesate a actelelor emise de consiliul local sau de primar; asigurarea consultarilor publice ale proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise; acordarea ajutorului consilierilor şi comisiilor consiliului local; asigurarea bunei funcţionări a primăriei.

Autor: Natalia Slepuhin

La acelasi subiect

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md