Ședința CMC din 22 decembrie 2017

Ședința CMC 22.12.2017

La 22 decembrie 2017 a avut loc ultima ședință CMC din anul 2017. Timp de 8 ore, aleșii locali au reușit să adopte un șir de decizii importante pentru oraș, cum ar fi cele privind:

– Bugetul municipal pe anul 2018;
– Dezvoltarea Grădinii Zoologice;
– Sistemul de taxare electronică în transportul public, despre care șeful direcției transport a declarat că va fi implementat până în luna septembrie a anului 2018;
– Dezvoltarea durabilă a infrastructurii transporturilor;
– Complexul sportiv de tenis din str. Vasile Lupu ș.a.

 

Consilierii au aprobat și o serie de Planuri Urbanistice, unele dintre care au strârnit discuții aprinse în cadrul consultărilor publice anterioare:

– Complexul locativ din spatele Centrului Comercial Elat (bd. Decebal 99, nr. cadastral 0100110477);
– Supermarketul Kaufland din bd. Decebal 99 (nr. cadastrale 0100110465 și 0100110599);
– Blocurile locative din str. Nicolae H. Costin, 48 (nr. cadastral 0100506552) unde anterior se intenționa construcția unui supermarket din rețeaua Kaufland;
– Blocul locativ de pe terenul adiacent Manejului (str. Andrei Doga 26, nr. cadastral 0100423305);

 

Totuși, unele proiecte controversate nu au acumulat voturi suficiente din partea consilierilor. De exemplu, cel privind compania Dedeman (str. Ismail, 99, nr. cadastrale 0100422112 și 0100422053).

 

22-decembrie-2017

Ședința a început cu alegerea președintelui de ședință, consilierul municipal Adrian Culai. După care, un grup de elevi din cadrul Liceului Teoretic „Ion şi Doina Aldea Teodorovici” şi copiii din Ansamblul Folcloric „Crizantema” au colindat consilierii.

 

După aprobarea ordinii de zi propuse inițial, consilierii au venit cu o serie de propuneri de completare și modificare a acesteia. Fracțiunea PSRM a participat la votarea primelor 10 subiecte din ordinea de zi, iar ulterior au părăsit sala. Vedeți în continuare cum au votat consilierii:


1. Bugetul municipal pe anul 2018 în lectura a II-a

 

Statut: Aprobat

În urma discuţiilor şi dezbaterilor realizate, au fost aduse modificări la proiectul propus. Printre acestea se numără:

 

– Includerea a câte 3 milioane de lei pentru fiecare primărie din suburbie, cu excepţia celor din Grătieşti şi Durleşti;

– Suplimentarea bugetului pentru alimentarea copiilor în grădiniţe, cu 2 lei la copii de până la 3 ani, şi cu 3 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;

– Alocarea a 500 de mii de lei pentru elaborarea caietului de sarcini pentru crearea unui sistem informaţional electronic în spitalele din mun. Chişinău;

– Alocarea a 150 de mii de lei pentru elaborarea proiectului pentru amenajarea cartierului locativ din perimetrul străzilor Kiev – Aleco Russo – Dimo;

– Alocarea a 10 mii de lei pentru procurarea şi instalarea unui bloc de vot necesar pentru ca votul electronic să funcţioneze;

– Alocarea a 500 mii de lei pentru elaborarea unui caiet de sarcini pentru crearea unui sistem de management de circulaţie documentară în cadrul primăriei şi consiliului municipal Chişinău;

– Alocarea a 3 milioane de lei pentru reparaţia reţelelor electrice pentru iluminatul teritoriului instituţiilor (şcoli, grădiniţe) aflate în subordinea  Direcţiei educaţie, tineret şi sport sectorul Rîşcani.

 

Proiectul final al bugetului capitalei a fost votat în lectura finală cu 46 de voturi.

 

Astfel, bugetul municipal pentru 2018 este de 3.758.388,9 mii lei și cheltuieli de 4.049.005,4 mii lei, cu un sold bugetar de -290.616, 5 mii lei. Mai multe detalii despre strucura bugetului AICI.

 

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, PL – 16, CI – 2.

Decizia finală


2. Perspectiva dezvoltării Grădinii Zoologice a municipiului Chişinău

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 2, PL – 14, CI – 2.

Decizia finală


3. Statutele întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 2, PL – 14, CI – 2.

Decizia finală


4. Aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei publice privind implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chişinău

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

Caietul de sarcini

 

Statut: Aprobat

 

Vitalie Butucel a declarat că Direcția transport public și căi de comunicație își propune implementarea sistemului de taxare electronică până în luna septembrie 2018.

 

A fost aprobată componența nominală a Comisiei care va organiza licitația publică privind implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chişinău și va selecta compania care va implementa sistemul.

 

Preşedintele comisiei a fost ales vice-primarul Nistor Grozavu, ceilalţi membri sunt:

 

Lilian Copaci, Direcţia management în transport

Marcel Lupanciuc, Parcul Urban de Autobuze

Andrei Postica, Regia Transport Electric

Victor Chironda, Societatea Civilă

Ion Popovschi, PL, Consiliul Municipal Chişinău

Nichita Ţurcan, PSRM, Consiliul Municipal Chişinău

 

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 4, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, PL – 16, CI – 2.

Decizia finală


5. Compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice şi serviciile comunale de către persoanele defavorizate social din mun. Chişinău, în sezonul de încălzire 2017 – 2018

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

 

Eugenia Ceban, consilieră PSRM, a accentuat că cetăţenii pot depune cereri pentru compensarea cheltuielilor la întreprinderile municipale de gestionarea a fondului locativ şi preturile de sector.

 

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, PL – 14, CI – 2.

Decizia finală


6. Regulamentul privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din mun. Chişinău, la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi resurse energetice

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

 

Consilierii au accentuat importanţa aplicării modalităţii de compensare cu 40% din suma facturii şi nu alocarea sumei de 500 de lei per apartament.  

 

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, PL – 14, CI – 2.

Decizia finală


7. Transmiterea în gestiune economică a Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport, sectorul Buiucani, a grădiniţei de copii nr. 164 din str. Nicolae Costin 63/7

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

 

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, PL – 15, CI – 2.

Decizia finală


8. Obligarea entităţilor publice subordonate primăriei şi consiliului mun. Chişinău de a efectua achiziţiile publice de mică valoarea, prin intermediul noului sistem de achiziţii publice electronice, M-tender

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

 

Ion Ceban a declarat că achiziţiile de mică valoare constituie aproximativ 30-35 % din numărul total de achiziţii şi cele mai multe fraude şi acte de corupţie au loc în cadrul acestor procese.

 

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 2, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, CI – 2.

Abţineri: PL – 15.

Decizia finală


9. Aprobarea Caietului de sarcini pentru elaborarea concepţiei de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chişinău

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

 

Arhitectul-șef al capitalei, Sergiu Borozan, a prezentat succint activitățile desfășurate privind elaborarea caietului de sarcini. Acesta a menționat că proiectul caietului a fost realizat de către un grup de lucru de 30 specialiști, printre care 6 consilieri municipali. Potrivit lui, caietul prevede ca elaborarea concepției să fie efectuată în 2 etape: (1) elaborarea concepției, supunerea acesteia consultărilor publice și aprobarea de către CMC și (2) implementarea soluțiilor propuse în urma aprobării de către CMC. Compania care va elabora concepția în baza caietului de sarcini va fi selectată prin licitație publică.

 

Consilierul PSRM Alexandr Comarov a îndemnat consilierii să aprobe proiectul care, potrivit lui, este unul foarte bun și a specificat că la elaborarea lui au participat toți doritorii, inclusiv specialiști străini.

 

Consilierul PSRM Vitalie Mucan a propus 2 amendamente tehnice care au fost susținute în unanimitate de consilierii prezenți în sală:

– modificarea formulării menționate la p.4.2 din „specialiști în domeniul urbanismului și transportului” în  „specialiști în domeniul urbanismului și planificarea transportului în mediul urban”;

– includerea p. 4.3 în care să fie specificat că direcția va monitoriza și actualiza concepția o dată la 3 ani.

 

Consilierul PCRM Vasile Chirtoca a menționat despre necesitatea includerii în proiect a prevederilor privind transportul public care să se deplaseze fără șofer. Sergiu Borozan a declarat că caietul propus deja conține anumite prevederi privind transportul automat și alte tipuri de transport și consideră că elemente mai detaliate pot fi incluse ulterior.

 

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, PL – 16, CI – 2.

 

Decizia finală


10. Organizarea alimentaţiei copiilor aflaţi în serviciile de plasament din subordinea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului pentru anul 2017

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

 

A fost amendat proiectul de decizie, iar anul 2017, a fost înlocuit cu 2018.

 

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1,PCRM – 3, PN – 1, PL – 16, CI – 2.

Decizia finală


Consilierii PSRM au anunțat că fracțiunea lor nu va participa la votarea proiectelor funciare care se află în continuare pe ordinea de zi și au părăsit sala de ședințe. După plecarea socialiștilor, în sală au rămas 27 de consilieri : PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN -1 și consilierii independenți Ghenadie Dumanschi și Ion Ștefăniță.


11. Contractul de parteneriat public-privat „Reconstrucţia terenurilor sportive ale Liceului internat municipal cu profil sportiv din str. Alba -lulia, 200/2, mun. Chişinău”

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

 

Consilierul PL Mihai Ceban a declarat că consilierii cunosc acest proiect, deoarece el a fost dezbătut în carul ședințelor CMC de 2 ori. Ceban a menționat că proiectul are avizul CNA și a propus ca acesta să fie supus votului. Astfel, cu votul a 26 de consilieri, proiectul a fost aprobat.

 

Notă: La ședința din 19 septembrie 2017 proiectul nu a acumulat numărul necesar de voturi, consilierii socialiști expunându-se împotriva aprobării acestuia. Ion Ceban (PSRM) a soliciat de la tribună garanții privind faptul că terenul nu va fi înstrăinat, expertiza aniticorupție, audieri publice și a spus că, atunci când acestea vor exista, fracțiunea socialiștilor va vota pentru proiect. Detalii AICI.

 

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3,  CI – 2.

Abţineri: PN – 1.

 

Decizia finală


12. Definitivarea construcţiei complexului sportiv de tenis pe terenul cu nr. cadastral 0100202609 din str. Vasile Lupu, mun. Chişinău

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, CI – 2.

Decizia finală


13. Organizarea şi trecerea în evidenţă militară a tinerilor născuţi în anul 2002

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, CI – 2.

Decizia finală


14. Examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, precum şi a demersurilor şi adresărilor autorităţilor publice

Proiectul de decizie

 

Statut:  Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, CI – 2.

Decizia finală


15. Aprobarea Planurilor Urbanistice pentru următoarele adrese:

 

1. Bd. Decebal, 99 ( 0100110465 )

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN – 1.

Decizia finală

 

2.  Str. Kiev, 7 ( 0100416114 )

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN -1, CI – 2.

Decizia finală

 

3. Str. Carierei, 5

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi CONTRA: PL – 16, PCRM – 3, PN – 1.

Abţineri: PPEM – 3, PLDM – 1,CI – 2, PD – 1.

 

4. Str. N. Testemiţeanu, 19 ( 01001011189, 0100101988 , 0100101990, 01001011189 şi 01001011190 )

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală

 

5. Bd. Dacia 59

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi PRO: PPEM – 3, PD – 1,  CI – 2, PLDM – 1.

Voturi CONTRA: PCRM – 1

Abţineri: PL – 16, PN – 1, PCRM – 2

 

6. Str. E. Coca (nr. cadastral 0100516665) şi zona adiacentă 

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi CONTRA: PN – 1.

Abţineri: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, CI – 2, PLDM – 1, PCRM – 3.

 

7. Str. Codrilor, 8 ( 01005100444 )

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN -1, CI – 2.

Decizia finală

 

8. Calea Ieşilor, 61/2  ( 0100506032 )

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi PRO:  PLDM – 1, PCRM – 3, PN -1;

Abţineri: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1,CI – 2.

 

9. Str. Ismail, 99 ( 0100422112, 0100422053 )

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Majoritatea consilierilor au venit cu mesaje de susţinere pentru proiectul DEDEMAN. A fost însă remarcat că problema cea mai mare cu amplasarea magazinului este accesibilitatea pentru mijloacele de transport, la intrarea şi ieşirea de pe teritoriul acestuia.

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1, Ion Ştefăniţă.

Voturi CONTRA:  PCRM – 3, PN -1.

Abţineri: PPEM – 3, Ghenadie Dumanschi, PD – 1

 

10. Cartierului situat între şos. Munceşti şi str. Liuba Dumitriu, Cetatea Albă şi Dimineţii

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN -1.

Decizia finală

 

11. Str. Vadul lui Vodă, 68 ( 0100304518 )

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi PRO: PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN -1, CI – 2.

Abţineri: PL – 16 , PN – 1.

Decizia finală

 

12. Bd. Decebal, 99 ( 0100110465 și 0100110599 )

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală

 

13. Str. Nicolae H. Costin, 48 ( 0100506552 )

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 2, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală

 

14. Str. Daniil Ciugureanu ( 0100108953 )

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 2, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală

 

15. Bd. Decebal, 99 ( 0100110477 )

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 2, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală

 


 

16. Stabilirea hotarelor unor terenuri

1. Str. Mateevici, proprietate publică a statului

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală

 

2. Bd. Cuza-Voda, 8/1, proprietate publică a statului

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală


17. Delimitarea terenurilor proprietate publică a statului din:


1. Bd. Iurii Gagarin, 10 şi str. Cemica, 3 (gestionari agenţia proprietăţii publice şi întreprinderea de stat „Vibropribor”)

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală

 

2. Str. Pan Halippa (gestionar I.S. „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională”)

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.  

Decizia finală

 

3. Transmiterea unui teren din str. Vadul Bâcului (gestionar Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Chişinău a SPC şi Se a MAI) în proprietate publică a statului

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală


18. Cu privire Ia darea în arendă

Proiectele de decizie nu erau plasate pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat (proiectele de decizie au fost votate în ansamblu, cu excepţia celor excluse)

 

Președintele ședinței, Adrian Culai, a propus ca proiectele de decizie privind arenda terenurilor să fie votate în ansamblu, cu excluderea celor la care consilierii au anumite obiecții. Astfel, au fost votate următoarele proiecte:


1. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. Dacia, cu dl Alexandr Golea şi dna Ala Golea;

2. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Tighina, 20 cu dl Leonid Sprincean şi dna Iulia Sprincean;

3. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Alexandru cel Bun, 47/1 cu dl Boris Chistruga;

4. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Ismail, 49 cu dl Gheorghe Lementovschi şi dna Larisa Lementovschi;

5. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. pădurii, 17 cu Societatea comercială ”F.C. VEMASPORT SRL” 

6. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a loturilor de pământ din str. Mihai Viteazul, 11 cu Societatea comercială „AMG-AGKO MANAGEMENT GRUP” S.R.L.;

7. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Haltei, 23 a cu dl Valentin Antoci şi dna Margareta Antoci (în devălmăşie);

8. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. Iurie Gagarin, 3/1 cu dl Alexandr Teofilov 

9. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Pietrarilor, 2/C cu dl Ion Zamfir;

10. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 196 cu Firma de producţie şi comerţ „STEJAUR” S.A.;

11. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Albişoara, 30/1, cu întreprinderea individuală „RITA-EVLAŞEVA”;

12. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a unor loturi de pământ din str. Uzinelor, 4 cu Societatea cu răspundere limitată „VITRA”;

13. Despre stabilirea relaţiilor funciare asupra terenului proprietate municipală din şos. Hânceşti, 60/5;

14. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a unor loturi de pământ din str. Albişioara, 21/1, cu Firma de producţie şi comerţ „AUTOCAR” S.R.L.;

15. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din şos. Hânceşti, 58 cu Societatea cu răspundere limitată ”ANVIDAN” şi Societatea comercială ”IRENE-LUX” S.R.L.;

16. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Sf. Andrei, 18 ”A” Societăţii pe acţiuni întreprinderea pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie 

17. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Hanul Morii, 42 S.A. „RESTAURATORUL”;

18. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Bulgară, 27/1, cu S.R.L. ”AMEXPORT LTB” 

19. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. Dacia, 73/4 cu dna Ludmiia Isac şi Sergiu Isac;

20.Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din şos. Munceşti, 73, cu Societatea cu răspundere limitată „DI & TRADE”;

21. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Academiei, 13/1 cu Societatea pe acţiuni ” ARTIZANA” – menţiune protocolară: reorganizarea din SA în SRL;

22. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Miiesti, 34 cu Instituţia de învăţământ Central de instruire a Conducătorilor Auto”VEHICUL” ;

23. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar din str. Bacu, 32 dnei Natala Revencu –

24. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Bulgară, 24 cu Societatea pe acţiuni „CARDINAL-PLUS”

25. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a unor loturi de pământ din str. Cornului, 5/2 cu dl Boris Babici şi dna Elena Babici (proprietate comună în devălmăşie);

26. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Pietrarilor, 2 cu Societatea comercială ”TRANSVEMIRS”SRL;

27. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă cu Societatea pe acţiuni – „INTROSCOP” şi repartizarea în folosinţă întreprinderii de stat „Direcţia pentru exploatarea imobilului” a loturilor de pământ din str. Alecu Russo, 9/2;

28. Cu privire la reperfectarea relaţiilor de arendare a lotului de pământ din str. Lunca Bâcului, 29 cu S.C. „ARINUL PRIM” S.R.L.

29. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. VI. Korolenco, 9 cu dl Corneliu Lîsîi şi dna Aliona Lîsîi

30. Cu privire la reperfectarea relaţiilor de arendă a unui lot de pământ din str. Albişoara, 66/1 cu dna Zinaida Guşan –

31. Cu privire la restabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului din str. Al.Marinescu cu firma de producţie şi comerţ „CERES-B”.

32. Cu privire la reperfectarea relaţiilor d arendă a unui lot de pământ din str. Burehista cu întreprinderea de producţie şi comerţ ”ICAM” SA;

33. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Ginta Latină, 17/3, cu Societatea cu răspundere limitată „DACIA-2000” ;

34. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a unui lot de pământ din str.Maria Drăgan cu Cooperativa de construcţie a locuinţelor nr. 311 COOP;

35. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Alba-Iulia, 23/6, cu dl Dumitru Rusu.

 

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.  

 


19. Operarea unor modificări

Proiectele de decizie nu erau plasate pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat (proiectele de decizie au fost votate cumulativ, cu excepţia celui exclus)

 

La propunerea președintelui ședinței, Adrian Culai, proiectele de decizie au fost supuse votatului în ansamblu, cu excluderea celor la care consilierii au anumite obiecții. Astfel, au fost aprobate următoarele proiecte:

 

1. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu număr cadastral 0100313093, aferent obiectivului din bd. Mircea cel Bătrân, 27/6, deţinut în proprietate de dl Franc Fugaci;

2. Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr 4/18-12 din 13.05.2014 ”Cu privire ia darea în arendă a unor loturi de pământ din bd. Decedai, 22/3 II ”DRÎGVALI-NATATALI”  

3. Despre operarea de modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul cadastral 0100101640 din str-la Avicena , 4/1 proprietatea privată a dlui Dorin Donos şi dnei Albiim-Miliaela Iliev şi atribuirea în arendă a unui lot de pământ;

4. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100520178 cu capital străin ”I.F. US REAL ESTATE INTERNATIONAL55 SRL din str. Bucureşti, 66;

5. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ din str. Ginta Latină, 44/4, deţinut în proprietate privată de dl Ghenadie Pavlic şi dna Carolina Pavliuc

 

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN – 1.  


20. Cu privire la atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str-la sf. Andrei, 45

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 2, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală


21. Expunerea la licitaţie funciară a unui lot de pământ din str. Petru Rareş

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală


22. Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Grătieşti, 25 dnei Liudmila Siceac

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală


23. Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Cetatea Chilia, 36 dnelor Maria Gramma, Natalia Cerneţ, Lidia Răilean, Aurelia Cerneş şi dlui Eugeniu Gheţiu

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală


24. Prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194/1, întreprinderii mixte ”SISTEMI IMMOBILIARI MOLDO-ITALIANI” SRL

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN – 1.

Decizia finală


25. Prelungirea termenului de arendă a lotului de pământ din str. Petricani, 17 Societăţii pe acţiuni ”DAAC Hermes”  

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 1, CI – 2, PN -1.

NOTĂ: Vasile Chirtoca și Ghenadie Botnaru nu au participat la procedura de vot.

Decizia finală


26. Prelungirea relaţiilor funciare de arendă a loturilor de pământ din str. Alba luilia, 198 cu Firma de producţie şi comerţ ”AGROEUROMARKET” SRL 

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3.

Abţineri: PL – 15, PPEM – 4, CI – 2, PN – 1.


27. Privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Companiei (nerezidente) SEASTONE SYSTEMS LLP din str. Timiş, 34/3

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN – 1.

Decizia finală


28. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Lilia Panicerschi din str. Alecu Russo

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN – 1.

Decizia finală


29. Atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ din bd. Cuza Vodă, 17/3, Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Consilierul PN Nicolai Țipovici a declarat că fracțiunea lor  a fost în vizită la fața locului, iar locuitorii sunt împotriva construcţiei pe acel teren.

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Voturi CONTRA: PN – 1.

Decizia finală


30. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Aurel Lungu şi dnei Angela Lungu (în devălmăşie) din str. P. Zadnipru, 16/8

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN – 1.

Decizia finală


31. Cu privire la delegarea de împuterniciri 

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 1, CI – 2.

Decizia finală


32. Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune 

Proiectele de decizie 

 

Statut: Aprobat (proiectele de decizie au fost votate cumulativ, cu excepţia celui exclus şi celor trimise la reexaminare)

 

La propunerea președintelui ședinței, Adrian Culai, proiectele de decizie au fost supuse votatului în ansamblu, cu excluderea celor la care consilierii au anumite obiecții. Astfel, au fost aprobate următoarele proiecte:

 

1. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unei încăperi din str. 31 August 1989, 63 lit. A (parter) Societăţii comerciale „INTEROPTIC” S.R.L.

2. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unei încăperi din str. Alecu Russo, 11/1 lit. A (parter) Societăţii comerciale „Interoptic” S.R.L.

3. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unei încăperi din str. Belgrad, 19/4 lit A (subsol cu geam) dnei Lilia Munteanu.

4. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unui garaj din str. Eugen Coca, 1 lit.G (01) 9etajul) dlui Victor Ţuţuianu.

5. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unui garaj din str. Columna, 126 lit. 12 9parter) dlui Boris Bejenari.

6. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unor încăperi din str. Minsk, 45 (subsol cu geamuri) Asociaţiei obşteşti „Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova”.

7. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unor încăperi din str. Independenţei, 20/2 lit. A (demisol) dnei Maria Tataru

8. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unor încăperi din str. Mereni, 20 lit. B (clădire separată) dnei Olga Rudenco.

9. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unor încăperi din str. Doina, 106/1 lit. A 01 (subsol) Societăţii comerciale „FLORIZON” S.R.L.REEXAMINARE

10. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unei încăperi din str. Plaiului, 17a lit. V (etajul 1) Firmei de producţie şi comerţ „JUCĂRIE” S.R.L.

11. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unor încăperi din str. Transnistria, 10 lit. A, B (parter, etajul 2) Societăţii cu răspundere limitată „PGLIMATEX”.

12. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unor încăperi din str. A. Hâjdeu, 72 lit. A (etajul 3) Instituţiei Obşteşti „Centrul Intelectualităţii Ruse” EXCLUS

13. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unei încăperi din str. Bucureşti, 64 lit. B (parter) întreprinderii individuale „TOPOR EFIM”

14. Cu privire ia prelungirea relaţiilor contractuale de locuţiune a unor încăperi din bel. Traian, 23/2 lit. A (etaj teluric) dlui Sergiiei Zaporojan

15. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de Iocaţiune a unui spaţiu din str. Bucureşti, 68 lit. A (acoperiş) Societăţii pe acţiuni „MOLDTELECOM”

16. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locuţiune a unor încăperi din bd. Moscova, 16 lit. A (parter, demisol) Clinicii de medicină estetică „CME SANCOS” S.R.L.  REEXAMINARE

17. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din str. Independenţei, 28 lit. A (et. 4) Societăţii comerciale „CETAMED” SRL

18. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83 lit. D (parter) Firmei „PARADIS” SRL

19. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Uzinelor, 105, lit. A (etajul 1) Societăţii comerciale „VIRULAND” S.R.L.

20. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Mileşti, 34, lit. A (subsol cu geamuri) Societăţii cu răspundere limitată ”VAE”

 

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN – 1.


33. Autorizarea comercializării activelor neutilizate ale S.A. Apă Canal

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

 

Veronica Herţa, director general S.A. Apă-Canal, a menţionat că nu există niciun risc ca întreprinderea să rămână fără utilaj. În lista propusă sunt bunuri cu grad de uzură contabil de 98 procente. În anul 2016 au fost cumpărare utilaje şi excavatoare noi şi în aşa mod s-au micşorat şi cheltuielile de mentenanţă.  

 

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 1, CI – 2, PN -1.

Abţineri: PCRM – 2.

Decizia finală


34. Edificarea monumentului pentru comemorarea Bisericii Sf. Ilie, din strada. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală


35. Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiunea a unui spaţiu din str. 31 August 1989, 63, societăţii comerciale GRIN-FARM SRL  

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală


36. Darea în arendă a unor loturi de pământ suplimentare din str. Mesager, 27, Cristina Mold-rom Simpex S.R.L.

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN – 1.

Decizia finală


37. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100423305 din str. Andrei Doga, 26

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN – 1.

Decizia finală


38. Privatizarea terenului aferen obiectivului privat a firmei de producție și comerț  FPC „Exfactor-grup” SRL din șos. Muncesti

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2.

Abţineri: PN – 1.

Decizia finală


39. Reutilizarea pavajului demontat în urma lucrărilor de reconstrucţie a străzilor din mun. Chişinău

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 3, CI – 2, PN – 1.

Decizia finală


40. Constatarea necesității schimbării terenului terenului cu nr. cadastral 0100506045 un alt teren proprietate publică de domeniul privat al municipiului Chişinău  

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

Statut: Respins

Voturi PRO: PPEM – 4, CI – 2, PD – 1, PCRM – 3, PN – 1, PL – 3 , PLDM – 1.

Abtineri: PL – 13.


La propunerea președintelui de ședință, Adrian Culai, celelalte subiecte din ordinea de zi au fost transmise spre reexaminare:

 

1. Modificări în decizia CMC nr. 16/42-99 din 22.12.2004 „Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi Instituţiei medico-sanitare publice” Asociaţia Medicală Teritorială Botanica

2. Modificări în decizia CMC nr. 16/42-2 din 22.12.2004 „Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Arhanghelul Mihail, 38 lit.A, O, P, R,. Z, M, H (clădiri separate) Spitalului Clinic Municipal „Sfanţul Arhanghelul Mihail”

3. Modificări în decizia CMC nr. 16/42-32 din 22.12.2004„Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit.A, B, V, E, Z, K, M, H, O (clădiri separate, subsol,parter) Instituţiei medico-sanitare publice „Spitalului clinic municipal nr.l”

4. Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare cu accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat procurate din sursele financiare ale bugetului local

5. Îmbunătăţirea condiţiilor de transportare a pasagerilor de către I.M. „Parcul urban de autobuze”

6. Informaţia cu privire la examinarea prescripţiei Inspecţiei Financiare la Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului

7. Regulamentul cu privire la reprezentarea municipiului CMşinău în societăţile comerciale, întreprinderi municipale şi instituţii publice

8. Abrogarea deciziei nr. 6/18-1 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenului din str. Vissarion Belinski, 4”

9. Transmiterea fondurilor fixe din gestiunea I.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor verzi” Consiliului oraşului Vadul lui Vodă

10. Raport cu privire la activitatea ÎM Regia „Autosalubritate”

11. Informaţia cu privire la activitatea Direcţiei sănătăţii.

12. Informaţie privind situaţia din str. Calea Moşilor, 40(alunecări de teren)

13. Informaţie cu privire la etapa examinării cazului X Petrol Grup ( parcul „Alunelul”

14. Cu privire la aprobarea Programului de profilaxie şi combatere a SIDA

 

 


Ședința a fost închisă pe o notă pozitivă 🙂


Înregistrarea video a întregii ședințe poate fi urmărită aici:

Partea I

Partea II

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md