Bugetul municipal pentru anul 2018

La ședința din 22 decembrie 2017 Consiliul Municipal Chișinău a adoptat bugetul municipal pentru anul 2018. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, bugetul a fost aprobat înainte de începutul anului bugetar.

Bugetul municipal pentru 2018 este de 3.758.388,9 mii lei și cheltuieli de 4.049.005,4 mii lei, cu un sold bugetar de -290.616, 5 mii lei.

Buget municipal 2018

 

Decizia cu privire la aprobarea bugetului o găsiți mai jos. Nota explicativă la proiectul de decizie aici.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă [4.30 MB]


Pentru o analiză detaliată a surselor alocate pe domenii de activitate, accesați  următoarele fișiere:


Anexa nr. 1 Sinteza indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului municipal pe anul 2018

Anexa nr. 2 Componența veniturilor bugetului municipal Chișinău pe anul 2018

Anexa nr. 3 Resursele și cheltuielile bugetului municipal Chișinău pe anul 2018 conform clasificației funcționale și programelor

Anexa nr. 4 Alocațiile de la bugetul municipal repartizate autorităților/instituțiilor bugetare pe anul 2018

Anexa 4.1  Alocațiile de la bugetul municipal repartizat instituțiilor bugetare cu autonomie financiară

Anexa 4.2 Cheltuielile pentru achitarea salariilor cadrelor de sprijin pe anul 2018

Anexa 4.3 Suma de subsidii aprobată conform numărului mediu de audienți și mărimea taxei lunare pentru un audient al cursurilor de limbă română pe aul 2018

Anexa nr. 5 Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare pe anul 2018

Anexa nr. 6 Alocațiile fondului municipal de susținere socială a populației pe anul 2018

Anexa nr. 7 Efectivul limită al statelor de personal din autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul municipal Chișinău pe anul 2018

Anexa nr. 8 Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chișinău pe anul 2018

Anexa nr. 9 Cotele impozitului funciar în municipiul Chișinău pe anul 2018

Anexa nr. 10 Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile  prestate de instituţiile publice finanţate de la bugetul municipal Chişinău pe anul 2018

Anexa nr. 11 Estimarea cheltuielilor destinate pentru achitarea şi deservirea împrumuturilor contractate şi a garanţiilor acordate pentru anul 2018

Anexa nr. 12  Plafonul datoriei interne și externe și cel al garanțiilor municipiului Chișinău privind împrumuturile contractate  pentru cheltuielile de capital pe termen lung de la instituțiile financiare și de la alți creditori  din țară și de peste hotare la sfârșitul anului 2018

Anexa  nr. 13  Limitele de alocații pentru programul de reparații și investiții capitale pe anul 2018

Anexa 13.1 Programul de reparații și investiții capitale pe anul 2018

Anexa nr. 14 Volumul de cheltuieli bugetare pe anul 2018 destinate grupei principale „Ocrotirea săntății”

Anexa nr. 15 Alocaţiile bugetare prevăzute pentru  gestionarea şi  reparaţia  fondului de locuinţe, întreţinerea şi amenajarea teritoriilor de uz comun şi a obiectivelor comunale din municipiul Chişinău prevăzute pe anul 2018

Anexa nr. 16 Lista blocurilor de locuințe în care se vor executa lucrări de modernizare și schimbare a ascensoarelor în anul 2018

Anexa nr. 17 Lista blocurilor de locuințe în care se vor executa lucrări de reparație capitală pe anul 2018

Anexa nr. 18 Alocaţiile bugetare prevăzute pentru  Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”,   pe anul  2018

Anexa nr. 19 Alocaţiile bugetare prevăzute pentru Parcul „Dendrariu” pe anul 2018

Anexa nr. 20 Alocaţiile bugetare prevăzute  pentru  Î.M.  Regia  ,,Autosalubritate” pe anul 2018

Anexa nr. 21 Alocațiile bugetare  pentru  întreţinerea  staţiilor  de  salvare, prevăzute  pe anul  2018

Anexa nr. 22 Alocaţiile bugetare ale Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie, prevăzute pe anul 2018

Anexa nr. 23 Indicii economici  de bază ai activității Î.M. „Regia transport electric” pe anul 2018 și relațiile cu bugetul municipal Chișinău

Anexa nr. 24  Indicii economici  de bază ai activității Î.M. „Parcul urban de autobuze” pe anul 2018 și relațiile cu bugetul municipal Chișinău

Anexa nr. 25 Regulamentul privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor municipale de învățământ primar și secundar general  pe anul 2018

Anexa nr. 25.1 Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta municipală pe anul 2018

Anexa nr. 25.2 Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului pentru educaţie incluzivă pe anul 2018

Anexa nr. 26 Componenta municipală pe anul 2018

Anexa nr. 27 Volumul de mijloace financiare calculat în bază de cost standard per elev pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general pe anul 2018

Anexa nr. 28 Normele financiare  stabilite pentru alimentaţia unui copil/elev/zi din instituţiile de învăţământ preşcolar, special și secundar general pe anul 2018

Anexa nr. 29 Calculul privind mijloacele financiare pentru normele bănești de alimentație gratuită a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar cu profil sanatorial pe anul 2018

Anexa nr. 29.1 Calculul privind mijloacele financiare suplimentare necesare pentru majorarea normelor bănești de alimentație gratuită a copiilor din instituțiile de învățământ liceal (0912) pe anul 2018

Anexa nr. 29.2 Calculul privind mijloacele financiare suplimentare necesare pentru majorarea normelor bănești de alimentație gratuită a copiilor din instituțiile de învățământ gimnazial (0921) pe anul 2018, (inclusiv învățământ special), sursa 0

Anexa nr. 29.3 Calculul privind mijloacele financiare suplimentare necesare pentru majorarea normelor bănești de alimentație gratuită a copiilor din instituțiile de învățământ liceal (0922) pe anul 2018

Anexa nr. 30 Mijloacele financiare prevăzute pentru reparația capitală a instituțiilor preșcolare (educație timpurie) pe anul 2018

Anexa nr. 30.1 Mijloacele financiare prevăzute pentru reparația capitală a instituțiilor de învățământ primar pe anul 2018

Anexa nr. 30.2 Mijloacele financiare prevăzute pentru reparația capitală a instituțiilor de învățământ gimnazial pe anul 2018

Anexa nr. 30.3 Mijloacele financiare prevăzute pentru reparația capitală a instituțiilor de învățământ liceal pe anul 2018

Anexa nr. 30.4 Mijloacele financiare prevăzute pentru reparația capitală a instituțiilor de învățământ extrașcolar și instituțiilor de activitate metodică pe anul 2018

Anexa nr. 30.5 Mijloacele financiare prevăzute pentru reparația capitală a școlilor sportive pe anul 2018

Anexa nr. 31 Planul Financiar al Teatrului Naţional „Satiricus Ion Luca Caragialepentru anul 2018

Anexa nr. 32 Statele de funcții ale Teatrului Naţional „Satiricus Ion Luca Caragialepentru anul 2018

Anexa nr. 33 Planul financiar al Teatrului Municipal de Păpuși  „Guguță” pentru anul 2018

Anexa nr. 34 Statul de funcții al Teatrul Municipal de Păpuși  „ Guguță”  pentru anul 2018

Anexa nr. 35 Planul financiar al I. P. „Teatrul Municipal de Marionete” pentru anul 2018

Anexa nr. 36 Statele de personal ale I. P. „Teatrul Municipal de Marionete” pentru anul 2018

Anexa nr. 37 Planul financiar al Teatrului Unui Actor pentru anul 2018

Anexa nr. 38 Statul de personal ale  Teatrului Unui Actor pentru anul 2018

Anexa nr. 39 Planul financiar al Întreprinderii Municipale Centrul Naţional de Creaţie „SATUL MOLDOVENESC – BUCIUMUL” pentru anul 2018

Anexa nr. 40 Statuele de personal ale Întreprinderii Municipale Centrul Naţional de Creaţie „SATUL MOLDOVENESC – BUCIUMUL” pentru anul 2016

Anexa nr. 41 Programul de activități și manifestări educative, sportive și cultural – artistice al Direcției generale educație, tineret și sport pentru anul 2018 – Activități pentru copii și tineret

Anexa nr. 41.1  Programul de activități și manifestări educative, sportive și cultural – artistice al Direcției generale educație, tineret și sport pentru anul 2018 – Activități sportive

Anexa nr. 42  Programul de activităţi şi manifestări cultural-artistice al  Direcției cultură pentru anul 2016.

Anexa nr. 43 Lista categoriilor care vor beneficia în anul 2018 de dreptul la călătoria gratuită în transportul public din municipiu (troleibuze, autobuze)

 

Video de la ședința CMC din 22 decembrie 2017:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md