Modernizarea Pieței Centrale – respinsă din nou și buget municipal afectat de scumpirile la gaz și agent termic

 

 

Consilierii municipali l-au audiat pe viceprimarul Fadei Nagacevschi privind motivele amânării ședinței din 20 ianuarie și au aflat cum s-a schimbat bugetul municipal după scumpirea tarifelor. Aleșii locali au respins regulamentul de funcționare a registrului animalelor de companie, dar și modernizarea sectorului de legume al Pieței Centrale – care s-a regăsit a patra oară pe agenda aleșilor în ultimele patru luni. În același timp, consilierii au aprobat modificarea indicilor bugetului municipal și prelungirea contractului cu RTEC.

 

 

Consilierii s-au întrunit pentru a continua ședința începută pe 10 februarie. Ziua de ședință a început cu prezența a 30 de consilieri în sală. Întrunirea a fost marcată de reproșuri atât între consilieri, cât și la adresa raportorilor – în particular către viceprimarul Fadei Nagacevschi. Pe parcursul întrunirii consilierii au făcut și mai multe pauze, atât pentru a-și „răcori spiritele”, cât și pentru a organiza o ședință de îndată a Comisiei buget și finanțe și oferi aviz subiectului nr. 16 de pe ordinea de zi. 

 

 

Durata: 5 ore 30 minute

Pauză: 1 oră 30 minute

 


Ordinea de zi

Ordinea de zi modificată


 

5. Informație privind motivele amânării ședinței Consiliului municipal din 20 ianuarie 2022

 

Fadei Nagacevschi a declarat că, conform pct. 187 din Regulamentul de funcționare a Consiliului municipal, executivul poate să-și retragă proiectele, lucru pe care l-a și făcut. Motivul retragerii ar fi fost prezentat în ziua ședinței. Totodată, Nagacevschi a menționat că „în calitate de executiv acesta a demonstrat mai multă deschidere decât cea necesară”, iar dacă erau proiecte incluse pe ordinea de zi la inițiativa consilierilor, aceștia n-aveau decât să deschidă ședința și să le examineze. Ulterior, Nagacevschi a insinuat că modul în care consilierii au solicitat explicații privind amânarea ședinței din 20 ianuarie ar putea fi o „atentare la autoritatea executivului”. Mai mult, acesta a declarat că Consiliul municipal nu este în drept să cheme la raport executivul, inclusiv viceprimarul și a solicitat consilierilor să „respecte autoritatea executivă”. 

 

În ce privește motivele amânării ședinței, Nagacevschi a menționat situația pandemică, dar și reevaluarea unor proiecte în urma unor modificări legislative. Totuși, acesta nu a oferit detalii privind modificările aduse la proiectele de decizie în perioada dintre ședința din ianuarie și februarie. 

 

Raportarea lui Nagacevschi a cauzat discuții aprinse în Consiliul municipal, în particular din cauza atitudinii sfidătoare a viceprimarului.  

 

Ion Cebanu (PL) a declarat că viceprimarul în ianuarie a „bruiat” ședința, iar la ședința actuală s-a prezentat nepregătit și doar pentru a-i „lua la mișto” pe consilieri. 

 

Zinaida Popa (PAS) a dat citire articolului nr. 187 din Regulamentul Consiliului, care menționează necesitatea de a informa în scris secretarul consiliului privind amânarea ședinței. Totuși, acest lucru nu s-ar fi întâmplat, iar dispoziția de amânare în general ar fi fost semnată după ședință. Totodată, consiliera a reiterat că despre situația epidemiologică se cunoștea anterior, motiv pentru care se putea de amânat ședința în timpul celor trei zile înainte de întrunire. Fadei Nagacevschi a schimbat subiectul discuției, vorbind despre decizia retroactivă privind tarifele la gaz, despre modul de constituire a consensului larg privind reforma justiției și, într-un final, a acuzat-o pe Popa că, având studii psihologice, l-ar „destabiliza psihologic”. 

 

Serghei Burgudji (P. Șor) a declarat că în activitatea sa de consilier nu a mai observat asemenea „obrăznicie” din partea unui viceprimar.

 

După mai multe discuții, consilierii au votat pentru închiderea dezbaterilor pe marginea subiectului și trecerea la următoarele proiecte. Totuși, aleșii locali au continuat să se contreze și să facă declarații privind organizarea ședințelor.

 

Urmare a discuțiilor, Ion Cebanu (PL) a inițiat procedura de demitere a lui Victor Poleacov (PSRM) din funcția de președinte al ședinței, cu susținerea a o treime din consilieri. Într-un final însă, acesta a eșuat, acumulând doar 19 voturi în favoarea propunerii din cele 26 necesare. În urma votului, consilierii au avut nevoie de o pauză pentru a-și „răcori spiritele”. 


 

 

6. Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B. P. HASDEU

Proiect de decizie 

 

 

Regulamentul de organizare a Bibliotecii municipale a fost realizat în baza Regulamentului cadru la subiect. Ultimul regulament al bibliotecii a fost elaborat și aprobat în 2003. 

 

 

Totuși, Alexandru Bondarenco (PSRM) a atras atenția că în regulament sunt mai multe neclarități, inclusiv: greșeli tehnice, lipsa detaliilor privind alegerea directorului executiv, probleme în privința alegerii directorului adjunct etc. Mai mult, subiectul nu a fost avizat de Comisia cultură, ci doar de cea Juridică. Astfel, a fost solicitată trimiterea la reexaminare a subiectului. 

 

 

Majoritatea consilierilor au fost de acord cu obiecțiile lui Bondarenco și au susținut trimiterea subiectului la reexaminare cu 27 de voturi.

 

 

Statut: Reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 9
Contra
Abțineri 4 3 2 1

* Consilierii PL au votat pentru a susține proiectul, însă numărul de voturi nu a fost exprimat clar. 


 

7. Contractul de prestare a serviciilor de transport public, încheiat între Primăria mun. Chișinău și Î.M. „Regia Transport Electric” Chișinău (RTEC)

Proiect inclus la începutul ședinței

 

 

Contractul de prestare a serviciilor de transport public de către RTEC este semnat o dată la 10 ani, acesta expirând anul trecut. Astfel, este necesară reînnoirea acestuia pentru a legaliza colaborarea între Primărie și RTEC. Consilierii nu au avut întrebări la subiect și au votat proiectul de decizie.

 

 

Zinaida Popa (PAS) a întrebat despre auditarea întreprinderii. Conform raportorului, RTEC este auditată anual de către o companie internațională. Mai mult ca atât,  Curtea de Conturi tot ar fi verificat activitatea întreprinderii. 

 

 

Amendament: 

Pct. 15 și Anexa 10 – se modifică formula de calcul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 9 3 2 1 1
Contra
Abțineri 4 1

Decizia finală


 

8 Recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului ,,Instalații de epurare și rețelele de canalizare din comuna Cruzești” municipiului Chișinău

Proiect de decizie 

 

 

Consilierii nu au avut întrebări sau comentarii și au aprobat subiectul. 

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 9 4 3 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


 

9. Comercializarea activelor neutilizate a Î.M. „Direcția Construcții Capitale”

Proiect de decizie 

 

 

Consilierii nu au avut întrebări sau comentarii și au aprobat subiectul. 

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 9 2 1 1
Contra 3 1
Abțineri 4

Decizia finală


 

10. Modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 „Recepționarea și transmiterea unor obiective”

Proiect de decizie 

 

 

Decizia privind recepționarea și transmiterea unor obiective este completată cu subpunctul 1.30 și anume: „Reparația capitală a L.T. „Vasile Vasilache” din str. A. Corobceanu 16 (blocul Cantinei, lit. A), în sumă totală de 7 489 715,68 lei”.

 

 

Consilierii nu au avut întrebări sau comentarii și au aprobat subiectul. 

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 8 2 1 1
Contra 3
Abțineri 4 1

Decizia finală


 

11. Informație privind majorarea cheltuielilor din bugetul municipal ca rezultat a creșterii prețurilor la diverse produse și al majorării tarifelor

 

Majorarea tarifelor la gaz și agent termic a afectat bugetul municipal pentru anul 2022. Cheltuielile planificate inițial pentru resurse energetice constituiau 281 174 056 lei, dintre care 194,2 milioane pentru instituțiile finanțate direct din bugetul municipal și 87 de milioane pentru acordarea ajutorului financiar unor categorii de cetățeni. În urma majorărilor, costurile cumulative pentru gaz natural, energie termică, energie electrică și produse petroliere sunt de 335,5 milioane de lei, dintre care: 175,1 pentru instituțiile finanțate direct din buget, 59 milioane sub formă de ajutor financiar pentru unele categorii de cetățeni și 101,4 mil. pentru întreprinderile municipale. Creșterile sunt după cum urmează: 

 

– Gaz natural: inițial au fost aprobate 28,5 milioane de lei (8,5 pentru întreținerea clădirilor autorităților publice locale și 20 mil. de lei oferite ca ajutor financiar pentru anumite categorii de cetățeni), resursele financiare suplimentare necesare la aplicarea tarifului începând cu 1 ianuarie 2022 fiind de 32,6 mil; 

 

– Energie termică: necesarul a fost de de 158,6 mil. de lei (122,1 pentru întreținerea clădirilor autorităților publice locale și 36,5 mil. de lei pentru compensații la categorii specifice), la care se adaugă o majorare de 41,6 mil. de lei; 

 

 

– Energie electrică pentru RTEC și Î.M. „Lumteh”: 150,9 mil. planificate inițial, la care se adaugă o majorare de 71,4 mil. de lei (37,5 pentru RTEC și 33,9 mil. pentru Lumteh); 

 

– Produse petroliere pentru funcționarea Parcului Urban de Autobuze, Regiei „Exdrupo”, Asociației de gospodărire a spațiilor verzi și Regiei „Autosalubritate”: 132,4 mil. de lei planificate inițial, la care se adaugă o majorare 30 mil. lei. 

 

Conform raportoarei, Olesea Pșenițchi, calculele au fost efectuate în baza estimărilor de consum pentru anul 2022. Autoritățile locale au efectuat demersuri către autoritățile centrale să contribuie la acoperirea diferenței. În cazul în care acestea nu vor da curs solicitării sau vor acoperi diferența doar parțial, fondurile ar putea fi luate din cadrul bugetului municipal și anume din sumele pentru unele proiecte de infrastructură planificate pentru anul curent. Aleșii locali au solicitat ca, la următoarea ședință a consiliului, Pșenițchi să ofere o informație privind răspunsul autorităților și metodele alternative de soluționare a problemei, inclusiv privind reglementarea consumului și economii. 

 

Ghenadie Dubiță, Șef-adjunct al DGLCA, a raportat privind compensarea cheltuielilor la anumite categorii de cetățeni. Astfel, conform acestuia, situația în blocurile capitalei nu s-a schimbat semnificativ față de anii precedenți, considerând că practic toate Întreprinderile de gestionare a fondului locativ sunt în procedură de lichidare de ceva ani din cauza datoriilor acumulate la achitarea agentului termic și altele. Mai mult, chiar și cele cca. 70% de blocuri care au trecut la autogestiune prin APLP-uri au ajuns în faliment, la fel din cauza datoriilor care se acumulează la achitarea agentului termic și a apei. Majorarea tarifului duce la creșterea sumei datoriei. În ce privește costurile pentru acordarea ajutorului categoriilor de cetățeni defavorizate, suma totală a compensațiilor este de 96 mil. de lei – sumă preconizată în bugetul municipal pentru acest anu și suficientă pentru a compensa cheltuielile pentru întreaga perioadă de încălzire. Totodată, Dubiță a clarificat că, deși unii cetățeni eligibili pentru compensație încă nu au primit sprijinul promis, până la sfârșitul sezonului de încălzire aceștia vor primi scutirea respectivă, care va fi retroactivă, adică valabilă de la începutul sezonului și până la sfârșitul acestuia. Motivul întârzierii este viteza de procesare a cererilor de compensare. De asemenea, cetățenii care au primit compensație anul precedent nu mai sunt nevoiți să depună repetat cerere, aceasta fiind examinată automat. 


 

12. Transmiterea unor WC-uri publice în gestiune economică Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Proiect de decizie 

 

 

Veceurile se află pe str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni 20/1 (suprafață de 127,3 m.p.) – în scuarul Catedralei, și Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr. 37 (suprafață 125 m.p.) – în parcul „Ștefan cel Mare ”. Cel aflat la nr. 20/1 este dat în arendă companiei „Șel și C” încă din 1998, iar celălalt este închis, ambele fiind într-o stare dezastruoasă. Prin proiect, acestea sunt transmise în gestiunea Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”. 

 

 

Conform lui Alexandru Bondarenco (PSRM), deși veceurile au suprafață mare, acestea nu sunt incluse în Registrul bunurilor imobile. Acesta a fost contrazis de raportor, care a menționat că ele sunt incluse în registru. Astfel, s-a ajuns la compromisul creării unui amendament prin care acestea să fie totuși incluse în registrul respectiv, dacă nu sunt deja. 

 

 

Amendament: 

 

– Proiectul de decizie a fost completat cu textul: „În caz că bunurile imobile nu sunt înregistrate, întreprinderea va întreprinde măsurile necesare pentru a le înregistra”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 17 12 4 3 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


 

13. Punerea în aplicare a Registrului municipal al animalelor de companie din municipiul Chișinău (sistem informațional automatizat de colectare, stocare și prelucrare a datelor cu privire la animalele de companie identificate) și de aprobare a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului

Proiect de decizie 

 

 

Registrul electronic este un sistem informațional de înregistrare și actualizare a datelor cu privire la animalele de companie identificate pe teritoriul municipiului Chișinău. Registrul va putea fi accesat pe site-ul www.petsid.md și gestionat de Direcția generală locativ-comunală și amenajare (DGLCA). Aceasta va fi și responsabilă de elaborarea, aprobarea etc. a documentației de implementare și funcționare a Registrului. Accesul la Registru ar urma să aibă loc prin sistemul MPass, iar proprietarii de animale de companie vor fi obligați să introducă datele privind animalele în gestiune (câini, pisici și alte animale conform Regulamentului aprobat în 2019) începând cu 1 iulie 2022. Până atunci înregistrarea este benevolă. La datele Registrului vor avea acces doar instituții specializate, precum DGLCA, clinicile veterinare, azilurile de animale etc. Totodată, anual, DGLCA va desfășura o campanie gratuită de promovare a înregistrării animalelor de companie (microciparea acestora), la fel conform Regulamentului privind animalele de companie aprobat în 2019. Microciparea și înregistrarea animalelor de companie, pe lângă oferirea cifrelor concrete privind numărul de animale de companie prezente în capitală, va însemna și un instrument suplimentar de identificare a animalelor pierdute sau abandonate, ajutând inclusiv proprietarii în cazul în care câinele sau pisica de companie se rătăcește. Totodată, Registrul va contribui la crearea unei istorii medicale a animalului de companie, inclusiv privind sterilizarea și vaccinarea acestuia.

 

 

Proiectul a cauzat discuții aprinse între consilieri și raportor. Astfel, Ruslan Verbițchi (Platforma DA) a declarat că în proiectul de decizie nu sunt indici privind consultarea publică a acestuia. Karl Luganov, șef interimar al Secției pentru Controlul și Protecția Animalelor (SCPA) a declarat că proiectul este unul tehnic, reglementând cum funcționează site-ul Registrului, astfel încât nu ar fi fost necesară organizarea dezbaterilor publice. 

 

După mai multe discuții aprinse, consilierii au respins proiectul de decizie.

 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 4 1 2 1
Contra
Abțineri 18 10 1 1

 


 

 

14. Efectuarea lucrărilor de modernizare a sectorului „Legume” din Piața Centrală.

Proiect de decizie 

 

 

Modernizarea sectorului de legume include crearea spațiilor de depozitare, toaletă publică, punct medical și alte componente. Suma totală inițială pentru investiție era de 22 759 090 lei, cifră care a fost actualizată la 24 339 050 în urma scumpirilor materialelor de construcție. În cazul aprobării cheltuielilor, după publicarea anunțului de intenție pe platforma dedicată, procedura de achiziție va dura trei luni. Subiectul a fost dezbătut și la ședințele Consiliului din 28 octombrie 2021, 4 noiembrie 2021 și a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței din 18 noiembrie. La primele două întruniri, consilierii au avut diverse obiecții: crearea proiectului fără consultarea Consiliului de administrație, incertitudinea privind sursele de finanțare pentru implementarea proiectului și posibilele interese ascunse în procesul de modernizare. În răspuns, șeful Î.M. „Piața Centrală”, Ion Pîntea, a declarat că întreprinderea ar dispune de mijloace suficiente pentru implementarea proiectului, iar în cazul în care nu vor ajunge fonduri, administrația Pieții Centrale are diverse opțiuni: finanțarea din bugetul municipal, creditarea, parteneriatele public-private.

 

 

Și de această dată subiectul a stârnit dezbateri. Ruslan Verbițchi (Platforma DA) a solicitat prezentarea schiței de modernizare a Pieței pe sectoare, menționând că reorganizarea în formula actuală nu ar avea sens. Schița respectivă ar fi fost elaborată de către ChișinăuProiect în baza unui caiet de sarcini, care însă nu a fost consultat cu aleșii locali. Astfel, conform lui Verbițchi, aceasta ar reprezenta viziunea unei singure persoane și nu ar fi o versiune bună. Consilierul a oferit mai multe propuneri care, în opinia sa, ar îmbunătăți proiectul, printre care mărirea sectorului legume prin crearea unui sector semiînchis în locul demolării unor gherete și amenajarea unei copertine. Ion Pîntea nu a fost de acord, menționând că schița de fapt e proiect de execuție pentru care a fost eliberată documentația necesară, iar modificări eventuale vor lungi procesul. 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 17 1 1 1
Contra 3
Abțineri 9 4 1

 


 

15. Informație privind situația construcțiilor de pe terenul S.A „Taxi-Service” înstrăinat ulterior S.A. „DAAC-HERMES”

 

Subiectul a fost discutat în repetate rânduri de către consilieri, de fiecare dată la solicitarea consilierului P. Șor – Valerii Klimenko. Subiectul îl vizează direct pe consilierul PSRM Vasile Chirtoca, Președinte al comitetului de conducere al S.A. „DAAC Hermes”. În companie mai sunt implicați și alți consilieri PSRM. În acest context, consilierii PSRM au solicitat opinia Agenției Naționale de Integritate (ANI) privind participarea la discuțiile la subiect în cadrul ședințelor Consiliului Municipal și ar fi fost sfătuiți să se abțină. Totodată, directorul societății pe acțiuni nu s-a prezentat la ședința respectivă. Valeriu Bogdan, șef al Direcției asistență juridică a declarat că executivul nu deține informații privind întrebarea ridicată de consilierul Valerii Klimenko (P. Șor). Într-un final, ca notă protocolară, consilierii PSRM au solicitat crearea unei comisii care să investigheze situația și să prezinte descoperirile către consilierii municipali, pentru a închide într-un final subiectul legat de Taxi Service. 


 

16. Modificarea indicilor bugetului municipal pentru anul 2022

Proiectul de decizie a fost inclus la începutul ședinței

 

 

Indicii bugetului municipal sunt modificați după cum urmează: 

– Veniturile cresc cu cca. 63 de mil. de lei; 

– Cheltuielile cresc cu cca. 75 mil. de lei; 

– Sursele de finanțare se majorează cu cca. 12 mil. de lei. 

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 17 12 1 1 1
Contra
Abțineri 4 2 1

Decizia finală


La subiectul 17 au apărut neclarități, iar consilierii au luat o nouă pauză. Următoarea ședință a fost stabilită pentru joi, 17 februarie, la 10.00.  

Responsabilă de monitorizare: Cristina Sîrbu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md