Ședința CMC: Peste 3 mln pentru transport ca în Lublin, regulamentul pentru publicitatea exterioară, Planul Urbanistic General și executarea bugetului în 2020

 

Consilierii vor examina:

– aprobarea regulamentului pentru publicitatea exterioară; 

– semnarea Contractului de Grant cu Delegația Uniunii Europene pentru finanțarea unui proiect de reorganizare a transportului public, conform celui din orașul polonez Lublin;

– anularea deciziei de a scoate la licitație terenul din perimetrul bd. Mircea cel Bătrân – str. N. Sulac – str. N. Milescu Spătarul – str. Bucovina;

– elaborarea Planului Urbanistic General din resursele primăriei, prin licitație;

– transmiterea în proprietate privată și comună a mai multor terenuri;

– executarea bugetului municipal în anul 2020 și alte subiecte.


Ordinea de zi


1. Aprobarea Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în municipiului Chișinău 

Subiectul este inclus pe ordinea de zi a Consiliului municipal pentru a treia ședință consecutiv. Proiectul a fost retras din lista subiectelor examinate la ședințele din 27 noiembrie și 17 decembrie pentru ca executivul și aleșii locali să intervină cu noi modificări la regulament. Reamintim că prima versiune a Regulamentului a fost făcută publică în mai 2020.

Regulamentul stabilește normativele pentru autorizarea și amplasarea publicității stradale (panouri și ecrane publicitare, lightbox etc.) în trei zone de publicitate (ultracentrală, restrânsă și lărgită) și pe fațada clădirilor. Versiunea regulamentului, prezentată în anexa 1, a fost elaborată în urma mai multor etape de consultare publică.

 

Versiunea inițială (draft) a regulamentului a fost analizată de Primăria Mea în articolul „Noi reguli de publicitate: fără bannere de 8 metri în centrul capitalei”. Pe parcursul a câteva runde de discuții cu agenții economici și consultări publice, în regulament s-a intervenit cu modificări, inclusiv reguli mai permisive de amplasare a publicității, mai ales în zona restrânsă a orașului. 

 

2. Operarea modificărilor în decizia CMC nr. 15/6 din 22 decembrie 2017 „Aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul  Chişinău la efectuarea plăţilor pentru  serviciile comunale şi resurse energetice” pentru sezonul rece 2020-2021

Persoanele care au beneficiat în 2019-2020 de compensații și care corespund prevederilor noului Regulament, vor beneficia de acestea și în sezonul rece din 2020-2021, fără să depună cereri precum au procedat anul precedent.

 

3. Aprobarea Contractul de Grant încheiat între Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Primăria Municipiului Chișinău și Gmina Lublin

Municipiul Chișinău va implementa, cu suportul Uniunii Europene, proiectul „MOVE IT like Lublin” prin care își propune să preia din practicile orașului polonez pentru gestionarea și modernizarea transportului public. Proiectul va fi implementat în următorii patru ani (2021 – 2024).

Uniunea Europeană va aloca 3.325 mln euro (95%) pentru implementarea proiectului, iar municipiul Chișinău va contribui cu 175 mii euro (5%).

 

4. Desemnarea reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău în instanțele de judecată și alte instituții 

Reprezentanții Direcției asistență juridică sunt împuterniciți prin acest proiect să reprezinte Consiliul municipal în instanță pe parcursul anului 2021.

 

5. Aprobarea contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de realizare a activității de cercetare și dezvoltare a teritoriului din municipiul Chișinău

Serviciul de cercetare și dezvoltare se deleagă ÎMP „CHIȘINĂUPROIECT”, printr-un contract încheiat între întreprindere și direcțiile arhitectură și transport. Proiectul urma să fie examinat la ședința CMC din 17 decembrie, dar a fost exclus de pe ordinea de zi.

 

6. Operarea de modificări în decizia nr. 14/8 din 11.08.2020 privind aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției asistență socială și sănătate

Proiectul de decizie nu este publicat. Executivul a atașat, presupunem din greșeală, proiectul de decizie de la subiectul șapte.

 

7. Aprobarea structurii, efectivului – limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acestei

8. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii, efectivului – limită și organigramei Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului Municipal Chișinău

9. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat

 

10. Darea în locațiune a unei încăperi din str. București, 68 lit. A (etajul 5), Instituției Publice Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”

Până la finisarea reparației clădirii Filarmonicii, instituția va închiria de la primărie o încăpere de 32,8 mp de pe str. București 68.

 

11. Modificarea anexei la decizia nr. 17/4 din 01.10.2020 „Aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat”

La lista proiectelor propuse spre implementare prin parteneriate public-private se adaugă reconstrucția terenului sportiv al Liceului Teoretic cu profil sportiv nr. 2 din str. Alecu Russo 57, sectorul Ciocana.

 

12. Preluarea, de la Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/415, în proprietatea autorității publice municipiului Chișinău a rețelelor exterioare de apeduct și de canalizare din str. Valea Apelor, nr. 23, și transmiterea acestora S.A. „Apă-Canal Chișinău

13. Preluarea, de la S.R.L. „Horus” în proprietatea autorității publice municipiul Chișinău a rețelelor exterioare de apeduct și de canalizare ale obiectivului „Blocuri de locuințe, cu obiective de menire social-culturală și parcare auto subterană din str. Florilor nr. 28/2, mun. Chișinău” și transmiterea acestora S.A „Apă-Canal Chișinău”

14.1 Formarea bunurilor imobile și transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ din str. Cetatea Chilia, 11A și str. Vâlcov, 12

14.2 Formarea bunului imobil și transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str-la Aron Pumnul, 147/1, dnei Elena Punga

 

15. Transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ

Proiectul prevede transmiterea în proprietate privată a 14 terenuri.

 

16. Transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ

Proiectul prevede transmiterea în proprietate privată comună a 10 terenuri.

 

17. Elaborarea documentației urbanistice pentru modificarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău

Proiectul prevede alocarea resurselor financiare pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și selectarea prin licitație a companiei care urmează să desfășoare lucrările. Consiliul municipal a aprobat însă anterior o decizie prin care PUG-ul urma a fi elaborat de către o asociație din România cu un istoric dubios. Decizia este încă în vigoare.

 

18. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcărilor auto în municipiul Chișinău

Direcția transport public și căi de comunicație va elabora și prezenta un calcul estimativ pentru elaborarea studiului de fezabilitate. În baza acestor calcule, Direcția finanțe va asigura alocarea în 2021 a resurselor financiare necesare.

Studiul are drept scop identificarea terenurilor unde ar putea fi amenajate parcări: la periferiile orașului, pe lângă centrele comerciale, în preajma curților de bloc etc.

 

19. Aprobarea în calitate de obiect de parteneriat public-privat al proiectului privind construcția unei uzine de sortare/reciclare/reutilizare/eliminare a deșeurilor solide, acumulate de pe teritoriul municipiului Chișinău

20. Inițierea elaborării Registrului electronic unic de evidență a patrimoniului municipiului Chișinău

21. Abrogarea deciziei nr. 9/20-1  din 16.01.2019 și modificarea deciziei nr.3/32-12 din 19.05.2015

 

22. Notificarea Societății „EPA Media” S.R.L. despre expirarea Contractului de parteneriat public-privat

„EPA Media” S.R.L. este compania care gestionează în prezent stațiile de așteptare a transportului public. Dacă primăria nu va notifica de compania despre expirarea Contractului, acesta se va prelungi automat.

 

23. Anularea deciziei nr.13/14-3 din 04.08.2020

Proiectul prevede anularea deciziei prin care Consiliul a aprobat scoaterea la licitație a lotului de pământ din perimetrul bd. Mircea cel Bătrân – str. N. Sulac – str. N. Milescu Spătarul – str. Bucovina. Dacă va fi aprobat, Direcția arhitectură, urbanism și relații funciare va elabora documentația pentru valorificarea terenului și va propune Consiliului scoaterea la licitație a terenului, în loturi separate. Conform notei informative atașate proiectului, suprafața unui teren nu trebuie să depășească 1 ha și trebuie să fie destinat construcțiilor mici și medii (cod de reglementare R5 – R6).

 

24. Aprobarea proiectului pilot privind instalarea stațiilor de alimentare a automobilelor electrice din municipiul Chișinău

Municipalitatea va instala provizoriu mai multe stații de alimentare pentru automobilele electrice. Executivul nu a atașat însă schema de amplasare pentru a putea fi analizată.

 

25. Aprobarea Acordului de subfinanțare a împrumutului destinat realizării subproiectului „Deșeuri solide Chișinău” încheiat între Ministerul Finanțelor și Primăria municipiului Chișinău

 

26. Informație privind executarea operativă a bugetului municipal Chișinău la situația din 15.12.2020

Raportul a fost solicitat și la ședințele precedente. La ședința din 17 decembrie, subiectul a fost transmis la reexaminare din motiv că reprezentanții Direcției finanțe, structura responsabilă de executare bugetului, nu s-au prezentat la ședință.

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md