Covid-19, intoxicații la liceul sportiv și Curtea de Conturi 

Consilierii au aprobat indicatorii de calitate în baza cărora vor fi analizate apele vărsate de agenții economici în sistemul public, au delegat reprezentanți în comisia pentru reglementarea denumirilor urbane și comisia pentru conlucrarea cu asociațiile etnoculturale, precum și au audiat mai multe rapoarte privind situația Covid-19, achiziția a 100 de autobuze, intoxicația alimentară de la liceul sportiv și închiderea tuburilor de gunoi din blocuri.

La ședință consilierii urmau să examineze noul regulament privind publicitatea de pe străzi și fațadele clădirilor, însă acesta a fost retras de executiv.

 

Ședința CMC a început cu o întârziere de apr. 20 de minute. Președintele ședinței a fost ales Veaceslav Nedelea (PD).

Înainte de examinarea ordinii de zi, consilierii au audiat raportul privind situația epidemiologică, prezentat de Boris Gîlca, șef adjunct al Direcției asistență socială și sănătate. 

 

Raport epidemiologic: 1 din 2 persoane testate sunt infectate cu virusul Covid-19

 

Conform raportorului, până la data de 26 noiembrie în Chișinău s-au înregistrat 43 616 cazuri de infectare cu virusul Covid-19, dintre care 750 de decese. Numărul cazurilor este în continuă creștere, practic fiecare a doua persoană testată înregistrează un rezultat pozitiv. Ministerul își propune să crească numărul testelor efectuate zilnic până la 7000. 

În suburbii cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Durlești, Cricova, Bubuieci și Băcioi.

Spitalele municipale dispun de o capacitate maximă de 1042 de paturi, inclusiv cele pediatrice. În dimineață zilei de 27 noiembrie, când a fost prezentat raportul, erau internate 959 persoane, dintre care 57 în stare critică și 310 în stare gravă.

Municipalitatea mai poate deschide 300 de paturi la Centrul Covid de la Moldexpo, însă la moment nu dispune de suficient echipament medical.

Pentru remedierea situației epidemiologice, este necesar, susține raportorul, testarea sporită, purtarea strictă a măștilor și limitarea activităților de agrement.

 

După audierea raportului, consilierii au aprobat ordinea de zi, pe care au completat-o cu  subiectele:

– Raport privind intoxicația alimentară de la liceul sportiv din capitală.

– Raport privind modalitatea efectuării licitației pentru achiziția celor 100 de autobuze și motivul anulării achiziției în urma contestațiilor.

– Raport privind executarea deciziei CMC din 21 mai 2020 care prevede închiderea tuburilor de colectare a deșeurilor menajere din incinta blocurilor de locuit.

 

Executivul a retras de pe ordinea de zi subiectele:

1. Aprobarea Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în municipiului Chișinău

2. Aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău, stabilit pentru efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice și 

3. Includerea proiectului investițional privind amenajarea terenului sportiv și vestiarului aferent, de la Gimnaziul nr. 7 din str. Milești, 34, în lista proiectelor investiționale, aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/4 din 02.12.2010


DECLARAȚII


Ion Cebanu (PL) a declarat că:

– Regulamentul privind amplasarea gheretelor a fost elaborat în interesul agenților mari care își pot permite să participe la licitații și să câștige dreptul de amplasare. Consilierul a cerut includerea regulamentului pe ordinea de zi a ședinței următoare și anularea acestuia.

– Consilierii nu cunosc care este nivelul de pregătire a municipiului pentru sezonul de iarnă. Ion Cebanu a solicitat un raport în scris de la Direcția locativ-comunală și amenajare.

– Este necesar de stabilit o ședință privind situația epidemiologică și de planificat măsurile necesare de a fi întreprinse.

 

Aliona Mandatii (DA) a solicitat:

– Înființarea grupului de lucru pentru construcții: La 10 iulie 2020 CMC a adoptat o decizie care prevede instaurarea unei comisii de examinare a construcțiilor problematice. Conform alesei locale, până în prezent comisia nu s-a reunit. Aceasta a avertizat viceprimarul Victor Chironda, responsabil de organizarea grupului de lucru, că are la dispoziție 10 zile să implementeze decizia. În caz contrar, platforma DA va cere demisia viceprimarului.

– Alocarea fondurilor necesare (din resursele obținute prin licitarea terenurilor municipale) pentru elaborarea Planului Urbanistic General.

– Revizuirea regulamentului pentru amplasarea unităților de comerț: Consiliera susține că unii afaceriști ar aplica la licitații repetat, din numele diferitor firme. Aceasta cere modificarea regulamentului prin completarea actelor necesare cu o declarație prin propria răspundere unde agentul economic declară că nu are interese și beneficii de la alte companii. Aliona Mandatii va plasa pe pagina de Facebook lista companiilor care participă la licitații și a rugat cetățenii să o informeze dacă cunosc anumite informații despre deținerea acestora a mai multor companii.

 

Valerii Klimenco (Partidul Șor) a informat consilierii că terenul de 4 hectare de pe str. Tăbăcăria Veche deținut de întreprinderea Edilitate a fost dat în folosință unui agent privat, care a organizat acolo parcare. În acest spațiu parchează mașini de capacitate mare, iar alături se stochează și prelucrează metal, cauzând disconfort locatarilor din apropiere.

 

Vasile Grădinaru (PAS) a declarat că un teren de pe str. Mihai Viteazul, proprietate a municipiului, este utilizat abuziv de compania Lukoil mai mult de zece ani. Deși s-au solicitat în repetate rânduri înlăturarea companiei Lukoil de pe acest teren, nu s-au întreprins nici o măsură. Consilierul a solicitat primarului, viceprimarului Victor Chironda și pretorului Vadim Brînzaniuc să asigure evacuarea stației de alimentare PECO de pe acest teren.


Ordinea de zi inițială


1. Remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 17.07.2020

Proiect de decizie

 

Raportul Curții de Conturi din iulie 2020, care examinează perioada 2018-2019, constată că:

– actele permisive pentru construcții nu se eliberează în concordanță cu planurile urbanistice zonale și de amenajare a teritoriului;

– planurile urbanistice generale sunt depășite și nu conțin date veridice;

– actele permisive se eliberează cu abateri de la normele legale, prejudiciind municipiul și siguranța cetățenilor;

– autoritățile nu asigură corespunzător controlul și monitorizarea implementării actelor permisive;

– lipsește mecanismul de monitorizare și control a construcțiilor nefinalizate ș.a.

Raportul Curții de Conturi poate fi analizat aici.

 

Proiectul de decizie prevede implementarea recomandărilor realizate de Curtea de Conturi conform planului de acțiuni prezentat în Anexa 1.

 

Alesul local Vasile Grădinaru (PAS) susține că prevederile de la pct. 2 permit schimbarea Planului Urbanistic General (PUG) prin Planuri Urbanistice Zonale (PUZ), documente ierarhice inferioare, deseori utilizate pentru aprobarea construcției de blocuri multietajate în zone rezidențiale cu puține etaje sau case pe pământ, precum și în zone verzi și prevăzute pentru agrementul locuitorilor.

Consilierii PSRM și executivul susțin însă că această posibilitate este necesară pentru a se putea interveni prompt în unele situații.

Ca urmare a discuțiilor apărute la acest subiect, proiectul a fost transmis la reexaminare.  Înainte de a fi examinat repetat, consilierii vor solicita de la Parlament o interpretare oficială prin care să constate dacă PUG-ul poate fi modificat prin PUZ-uri.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 8 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 18

Decizia finală


2. Aprobarea devizului de cheltuieli pentru construcția complexului de voliere necesare pentru întreținerea câinilor maidanezi, suportate de Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate”

Proiect de decizie

 

Regia „Autosalubritate” a construit un complex de voliere pentru maidanezi, dat în exploatare pe 15 februarie 2020. Pentru construcția volierei regia a investit 1 359 790,48 MDL din resursele proprii și solicită primăriei rambursarea cheltuielilor.

Consilierii au avut întrebări privind decizia în baza căreia s-a dispus construcția volierei și acoperirea cheltuielilor. Dat fiind că proiectul a stârnit dezbateri și întrebări la care raportorul nu era pregătit să răspundă, proiectul a fost trimis la reexaminare.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 9 6 2 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 18

Decizia finală


3. Aprobarea indicatorilor de calitate/CMA, care urmează să fie analizați în cadrul investigațiilor de laborator pentru efectuarea controlului calității apelor uzate deversate în sistemul public de canalizare de către consumatori non-casnici în municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Amendament:

– Pct. 1 a fost completat cu textul „conform valorilor maxim admisibile aprobate prin hotărârea de Guvern nr. 950 din 2013”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 9 6 2 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


4. Transmiterea sistemului de iluminat public din Parcul „Alunelul” în administrare economică Î.M. Rețelele electrice de iluminat „Lumteh”

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 9 6 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


5. Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău și a noii componențe nominale a acesteia

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– Consilierii au delegat șapte reprezentanți în comisie.

– La pct. 4 din regulament s-a adăugat „publice” după instituțiile de învățământ, culturale și medicale.

– La pct. 40 din regulament s-a adăugat sintagma „și în alte domenii de activitate”, după textul „s-au remarcat prin fapte deosebite”, și cuvântul „prioritar”, după „alte personalități notorii”.

– La pct. 41 (sub. 2) sintagma „și al instituțiilor de resort” s-a înlocuit cu „sau al instituțiilor de resort”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 8 6 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


6. Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2018

Proiectul de decizie nu a fost publicat 

 

Amendamente:

– Entitățile economice unde CMC nu deține cotă majoritară vor asigura prezentarea informației, iar direcția economie, comerț și turism va prezenta timp de o lună starea bunurilor imobiliare gestionate în dinamică în ultimii cinci ani.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 8 6 2 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


7. Aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local și a componenței acesteia

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– Consilierii au delegat reprezentanți în comisie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 8 6 2 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


8. Organizarea și desfășurarea trecerii în evidența militară a tinerilor născuți în anul 2005

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 8 6 2 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


9. Completarea deciziei nr. 11/11 din 31.10.2017 „Schimbul de apartamente”

Proiect de decizie

 

Proiectul nu a acumulat suficiente voturi și va fi reexaminat la una dintre ședințele următoare. 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA* PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 2 1 2 1 1
Contra
Abțineri 6

Decizia finală

 

* În momentul votului, fracțiunea DA nu era prezentă în sală.


10. Raport privind intoxicația alimentară de la liceul sportiv din capitală

 

Pe 12 noiembrie instituția de alimentație publică „Liceist” a alimentat 476 elevi. Mai mulți elevi au prezentat dureri abdominale și stare de vomă. Direcția educația, tineret și sport s-a prezentat la liceul sportiv și a evaluat starea blocului alimentar, cu implicarea organelor de resort. Direcția a depistat în urma analizelor de laborator că elevii s-au intoxicat din cauza modalității în care s-au preparat bucatele. Nu se cunoaște încă dacă mâncarea a fost contaminată din cauza condițiilor insalubre din cantină, curățenia insuficientă a ustensilelor sau altă cauză.

În timpul inspecției s-au depistat mai multe nereguli. Persoanele responsabile vor fi trase la răspundere, iar organele competente vor fi sesizate. Primăria este în proces de colectare a tuturor probelor.

Viceprimara Angela Cutasevici a declarat că se vor lua măsuri pentru a remedia neregulile, nu doar în această instituție, dar sistemic.


11. Raport privind modalitatea efectuării achiziției celor 100 de autobuze și motivul anulării achiziției în urma contestațiilor

 

Licitația a fost anulată. Viceprimarul Victor Chironda a declarat că autoritățile nu au decis încă ce vor întreprinde. Comisia responsabilă de desfășurarea achiziției urmează să se întrunească, să discute și să determine acțiunile următoare.


12. Raport privind executarea deciziei CMC din mai 2020 care prevede închiderea tuburilor de colectare a deșeurilor menajere din incinta blocurilor de locuit

 

Decizia e în proces de executare. Până pe 25 decembrie se planifică închiderea tuburilor.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

Video de la ședință:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md