Asociații de locatari, o nouă piață pe Calea Basarabiei și transmiterea în proprietate privată a mai multor terenuri

Consilierii au transmis trei blocuri în gestionarea asociațiilor de locatari, au aprobat deschiderea unei piețe mixte pe Calea Basarabiei 42 și transmiterea în proprietate privată și comună a 29 de terenuri. De asemenea, consilierii au permis procurarea utilajului de salubrizare pentru Piața Centrală. Decizia va economisi întreprinderii 141 076 lei în fiecare lună, dar ar putea lăsa fără muncă 18 persoane care activează în prezent în cadrul întreprinderii. 

 

Aleșii locali au audiat mai multe rapoarte privind troleibuzele procurate din Riga, desfășurarea concursurilor pentru funcțiile de director a instituțiilor de învățământ, reabilitarea căilor de acces către instituțiile de învățământ și executarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie și fără stăpân. Consilierii urmau să audieze și executarea bugetului pentru anul 2020, însă Direcția finanțe care este responsabilă de monitorizarea cheltuielilor, nu s-a prezentat la ședință.

 

Ședința CMC a început cu o întârziere de 15 minute și prezența a 35 din 51 de consilieri. Președintele ședinței a fost ales Vitalie Mucan (PSRM).

Consilierii au intervenit cu modificări la ordinea de zi. Aleșii au exclus subiectele 2 (Aprobarea Regulamentului privind plasarea publicității exterioare) și 12 (Aprobarea contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de realizare a activității de cercetare și dezvoltare a teritoriului din municipiul Chișinău) și au adăugat noi chestiuni pe ordinea de zi, rapoarte despre:

– Troleibuzele procurate prin licitație din Riga;

– Concursurile de ocupare a funcției de administrator a instituțiilor de învățământ municipale;

– Reabilitarea căilor de acces către instituțiile de învățământ;

– Situația câinilor maidanezi și activitatea structurilor municipale responsabile;

– Executarea bugetului municipal în 2020;

– Regulamentul Direcției arhitectură.


DECLARAȚII


Aliona Mandatii (DA) susține că în cadrul licitațiilor pentru locurile de comerț stradal, companiile mari au adjudecat toate loturile, folosind poziția lor dominantă. Acestea ar fi obținut, prin companiile lor afiliate, mai mult de trei locuri, limită impusă de noul regulament pentru comerț. 

Conform consilierei, primăria nu a sesizat organele de ordine privind aceste încălcări. Astfel, platforma DA a pregătit o sesizare către organele competente și a solicitat investigarea cazurilor respective.

 

Aliona Doroș (DA) a afirmat că impunerea unor noi condiții privind publicitatea stradală într-un timp scurt, cum se procedează prin demontarea panourilor, este o intimidare a agenților economici. Consiliera susține că în consecință, agenții atacă în instanță primăria, iar municipiul înregistrează pierderi financiare. Astfel, Aliona Doroș consideră că regulamentul privind publicitatea exterioară, care urma să fie examinat la ședință, trebuie amendat, pentru a preveni astfel de situații. Aleasa locală a solicitat primarului un raport privind situația curentă și planul de acțiuni pentru primele șase luni după aprobarea regulamentului.

 

Vasile Grădinaru (PAS) a cerut primarului și executivului ca bugetul municipal pentru 2021 să fie aprobat conform procedurilor, ci nu precum s-a procedat în Parlament. Conform lui, primele semnale de îngrijorare deja s-au înregistrat. Consilierul a informat aleșii că Roman Roșca, colegul său din fracțiune, a fost chemat la ședința comisiei juridice din care face parte doar cu trei ore înainte.

Dinari Cojocaru (PSRM) susține însă că informația despre ședința comisiei ar fi fost trimisă încă pe 11 decembrie pe poșta electronică, atașând drept dovadă pe pagina sa de facebook o captură de ecran a mesajului expediat consilierilor. Serghei Burgudji (Partidul Șor) a confirmat cele spuse de colegul PSRM.

 

Angela Munteanu-Pojoga (PAS) a declarat că, în pofida măsurilor întreprinse de primărie, copiii din grădinițe și școli sunt hrăniți în continuare cu produse necalitative. Consiliera a afirmat că aceasta se datorează faptului că reprezentanții primăriei și directorii instituțiilor ar fi avut înțelegeri cu unii agenți economici, iar autoritățile nu verifică ulterior calitatea produselor preparate în instituții. Angela Munteanu-Pojoga a cerut primarului să ia măsuri.

 

Serghei Burgudji (Partidul Șor) a acuzat locuitorii de situația Covid-19 din capitală și a solicitat cetățenilor să se abțină de la petreceri. Consilierul a mulțumit doctorilor pentru munca depusă și a cerut primarului decorarea conducerii Centrului Covid-19.


CETĂȚENII PARTICIPĂ


Lidia Vinagradova, activistă pentru protecția drepturilor animale, a informat consilierii despre neregulile înregistrate în acest sector și îngrijorările societății civile:

– Angajații necropolei intenționat pleacă în concedii organizate pentru a sabota activitatea noii directoare adjuncte a necropolei, Irina Iacovenco.

– Săptămâna trecută, în timp ce directoarea adjunctă era în concediu medical, angajații au eliberat nemotivat mai mulți câini.

– Autosalubritatea intenționează să preia de la Direcția locativ-comunală și amenajare structura responsabilă de raportări. Conform activistei, Autosalubritatea nu asigură capturarea câinilor raportați, ci doar colectează câinii pe care îi găsesc ca ulterior să solicite resurse de la buget. 

– În structura din cadrul direcției responsabile de animalele fără adăpost activează doar o persoană. Regulamentul privind întreținerea animalelor de companie și fără stăpâna, adoptat în 2019, prevede că în această structură trebuie să activeze șase persoane.

 

Activistul Vitalii Voznoi a declarat că în 2020 primăria nu a desfășurat nici o consultare publică care să respecte procedurile legale. Vitalii Voznoi a solicitat respectare procedurilor, inclusiv publicarea tabelelor de divergență, precum și filmarea ședințelor comisiilor CMC.

 

Durata (fără pauze): 4 h 39 min


Ordinea de zi a ședinței


1. Atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Municipal Chișinău

Proiect de decizie

 

Elena Hrenova, consiliera PSRM și ex-deputata care a decedat recent, a fost înlocuită în consiliu de colegul său de partid, Iurie Cernomoreț. 

Consilierii au aprobat prin vot includerea lui Iurie Cernomoreț în comisia pentru protecția socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 9 1 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


2. Transmiterea blocului locativ nr. 30/3 din str. Independenței, în gestiunea Asociației de coproprietari în condominiu nr. 60/7

Proiect de decizie

 

Blocul locativ va fi transmis în gestiune asociației de locatari, la solicitarea proprietarilor din 19.05.2020. Conform notei informative atașate proiectului de decizie, blocul se afla, până la această decizie, în gestiunea Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ (ÎMGFL) nr. 5. Întreprinderea se află în proces de insolvabilitate/faliment, iar toate taxele colectate de la locatari sunt redirecționate pentru achitarea salariilor administratorului responsabil de lichidare și a angajaților întreprinderilor. Astfel, din lipsă de resurse suficiente, întreprinderea nu realizează deseori lucrările de reparație și întreținere. 

 

Amendamente:

– P. 1 a fost completat, după textul „se transmite”, cu sintagma „cu titlu gratuit”.

– Proiectul a fost completat cu un punct nou care prevede că Direcția generală locativ-comunală și amenajare va asigura crearea comisiei pentru transmiterea blocului în gestiunea asociației în condominiu.

–  Direcția relații publice și buget civil va informa părțile menționate în decizie despre prevederile acesteia

– P. 3 a fost completat cu textul „după caz, cu administratorul blocului de locuit” și „în conformitate cu legea 303”. De asemenea, s-a exclus termenul de 30 de zile.

– P. 4 a fost completat cu sintagmele „se recomandă” și „după caz, cu administratorul blocului de locuit”.

– P. 2, care prevede că asociația va prelua datoriile blocului, a fost exclus.

– În actul de predare-primire va fi indicată starea rețelelor inginerești, suma pentru reparații și entitatea responsabilă.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 9 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


3. Transmiterea blocurilor locative nr. 35 și nr. 37 din str. Alexandr Pușkin, în gestiunea Asociației de coproprietari în condominiu nr. 56/225

Proiect de decizie

 

La fel ca și proprietarii de pe str. Independenței nr. 30/3, locatarii au solicitat la data de 07.10.2020 să li se transmită în gestiune blocurile locative de pe str. Al. Pușkin 35 și 37. În prezent, blocurile sunt gestionate de Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ (ÎMGFL) nr. 23, care se află în proces de insolvabilitate și, conform locatarilor, nu își execută corespunzător atribuțiile.

 

Amendamente:

– P. 1 a fost completat, după textul „se transmite”, cu sintagma „cu titlu gratuit”.

– Proiectul a fost completat cu un punct nou care prevede că Direcția generală locativ-comunală și amenajare va asigura crearea comisiei pentru transmiterea blocului în gestiunea asociației în condominiu.

– Direcția relații publice și buget civil va informa părțile menționate în decizie despre prevederile acesteia.

– P. 3 a fost completat cu textul „după caz, cu administratorul blocului de locuit” și „în conformitate cu legea 303”.

– P. 4 a fost completat cu sintagmele „se recomandă” și „după caz, cu administratorul blocului de locuit”.

– P. 2, care prevede că asociația va prelua datoriile blocului, a fost exclus.

– În actul de predare-primire va fi indicată starea rețelelor inginerești, suma pentru reparații și entitatea responsabilă.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 9 2 1 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


4. Constituirea și amenajarea Pieței mixte din str. Calea Basarabiei, 42

Proiect de decizie

 

SRL „Grisan Hamb” va amenaja pe terenul privat de 0,2771 ha, din str. Calea Basarabiei 42, o piață mixtă în care se vor comercializa preponderent produse agro-alimentare din unități de transport. Conform proiectului, această piață va servi ca loc de comercializare a produselor agricole autohtone de către micii producători.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 8 2 2 1 1
Contra 1
Abțineri

Decizia finală


5. Acceptarea donației de computere și termometre în instituțiile de învățământ

Proiect de decizie

 

Primăria a repartizat instituțiilor de învățământ din subordinea sa 678 laptopuri și va repartiza adițional 300 termometre. Dispozitivele reprezintă o donație din partea Unicef, a Republicii Populare Chineze și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 130 din 132 de instituții finanțate din bugetul municipal vor recepționa donația. Modul cum vor fi repartizate dispozitivele este prezentat în anexa atașată la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 9 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


6. Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul Municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2019

Proiect de decizie

 

Primăria și subdiviziunile sale (direcții, preturi, întreprinderi municipale și societăți pe acțiuni în care primăria are cotă-parte integrală sau majoritară) au în proprietate 5131 de imobile nelocative, dintre care doar 787 sunt înregistrate în Registrul de stat a bunurilor imobile. Proiectul de decizie prevede înregistrarea celorlalte 4 344 de imobile în calitate de bunuri proprietate a municipiului, iar anual (până pe 31 martie) entitățile municipale responsabile de gestiunea acestora vor prezenta Direcției economie, comerț și turism rapoarte privind starea imobilelor.

 

Amendamente:

– P. 3 a fost completat cu indicația că Direcția economie, comerț și turism va înregistra imobilele în termen de 6 luni.

– Executivul va interveni cu rectificări tehnice în anexa deciziei, din motiv că unele cifre sunt indicate eronat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


7. Instituirea Grupului de lucru privind facturarea „cota-parte” a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Proiect de decizie

 

Locuitorii din str. Cuza-Vodă 42 au sesizat primăria că în facturile lor pentru serviciile de apă li se adaugă prin cotă-parte diferența dintre ce indică contorul comun în raport cu cele individuale. Platforma DA a propus crearea unui grup de lucru care să investigheze cauza diferenței și repartizarea acesteia în facturile locatarilor.

 

Proiectul nu a acumulat suficiente voturi. Consilierii PSRM, PL și Șor consideră că de acest subiect trebuie să se ocupe Direcția locativ-comunală și amenajare și consiliul de administrare a Apă-Canal, din care fac parte și consilieri. Aceeași poziție a fost exprimată și de consilierul PD Veaceslav Nedelea. Acesta și colegul său au votat însă pentru crearea grupului de lucru.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 8 9 2 1 1 1
Contra
Abțineri 20 2 2

Decizia finală


8. Achiziționarea de către Î.M. „Piața Centrală” a unui utilaj specializat pentru salubrizare

Proiect de decizie

 

Piața Centrală va achiziționa din surse proprii un tractor cu echipament pentru măturare, spălare și deszăpezire. Suma totală nu trebuie să depășească 1.3 milioane lei. Tractorul va înlocui munca a 18 angajați și va economisi întreprinderii, conform calculelor administratorului, 141 076 lei în fiecare lună. 

În prezent, de salubrizarea Pieții Centrale sunt responsabili 49 de angajați.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 2 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 9 6

Decizia finală


9. Completarea deciziei nr. 11/11 din 31.10.2017 „Schimbul de apartamente”

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 7 2 1 1 1 1 1
Contra 4
Abțineri

Decizia finală


10. Operarea de modificări în unele anexe ale deciziilor CMC, obiectivul „Instalarea sistemului de încălzire a apei cu baterii solare ACC 55/195”

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 2 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 7 5

Decizia finală


11. Transmiterea în proprietate privată

 

Proiectul prevede transmiterea în proprietate privată comună a 11 terenuri.

 

11.1 Str. Petricani

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 2 2 1 1
Contra 6
Abțineri

Decizia finală

 

11.2 Str. Cișmele

 

Amendament:

– La p. 1 cifra de 220 mp a fost înlocuită cu 280 mp. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

11.3 Str. Ion Doncev

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 7 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

11.4 Drumul Crucii

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

11.5 Str. Frumoasa

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

11.6 Str. Liviu Damian

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

11.7 Str. Dragormina

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

11.8 Str. Putnei

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

11.9 Str-la Stejăreni

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

11.10 Drumul Crucii

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

11.11 Str. Poștei

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală


12. Transmiterea în proprietate privată comună

 

Proiectul prevede transmiterea în proprietate privată comună a 19 terenuri. 

 

12. 1 Str. Lev Tolstoi

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 1 1 1
Contra
Abțineri 7 2

Decizia finală

 

12.2 Str. Inești

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 6 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

12.3 Str. Sfânta Paraschiva

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.4 Str-la Protoiereu Mihail Berezovschi

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.5 Str. Frumoasa

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.6 Str. Milano

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.7 Doina și Ion Aldea Teodorovici

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9 2 2 2 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.8 Str. Constantin Vârnav

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9 2 2 2 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.9 Str. Aurel David

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 2 2 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.10 Str. Călărași

 

Amendament:

– Eliberarea contractelor de vânzare-cumpărare se va realiza după eliberarea terenului din linia roșie de dezvoltare a străzii Călărași, în conformitate cu hotarele terenului transmis în proprietate.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.11 Str. Drumul Taberei

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.12 Str. Mihail Grebencea

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.13 Str. Chițcani

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.14 Str. Aurel David

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.15 Str. Mitropolit Gurie Grosu

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.16 Str. Istra

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.17 Str. Hanul Morii

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.18 Str. Vlad Țepeș

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală

 

12.19 Str. Alexandru Cristea

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7

Decizia finală


13. Raport privind troleibuzele procurate prin licitație din Riga

 

Raportorul a confirmat că troleibuzele procurate din Riga nu dispun de agregat diesel, doar motor electric asincron. În rest, susține directorul RTEC, troleibuzele corespund întocmai cu specificațiile tehnice din decizia prin care consilierii au aprobat achiziția. Diferența se datorează faptului că colegii din Riga au schimbat ulterior lotul expus spre licitație, înlocuind mai multe troleibuze Solaris, care dispun de acest agregat diesel, cu troleibuzele Skoda.


14. Raport privind desfășurarea concursurilor de ocuparea a funcției de administrator a instituțiilor de învățământ municipale

 

În perioada ianuarie – octombrie 2020 au fost inițiate 43 de concursuri. În 32 de instituții conducătorii deja au fost numiți în funcție, iar în alte 10 instituții s-a depus câte un singur dosar și se va repeta concursul.

Raportorul susține că toată informația despre concursurile desfășurate, inclusiv înregistrările video a probelor susținute de candidați, poate fi găsită pe pagina web a direcției. 


15. Raport privind reabilitarea căilor de acces către instituțiile de învățământ

 

Lilian Copaci, șeful Direcției transport și căi de comunicație, a informat aleșii că în martie 2020, prin dispoziția viceprimarului, a fost creat un grup de lucru care a inspectat căile de acces de la instituțiile de învățământ. În septembrie 2020 s-a evaluat volumul de lucru necesar, estimat la peste 33 mln de lei, bani care nu erau prevăzuți în buget. Totuși, unele lucrări sunt deja în derulare, însă din cauza situației Covid-19, lipsei de finanțe, precum și faptului că întreprinderile municipale sunt deja încadrate în alte lucrări, nu se va reuși reparația tuturor căilor de acces. Direcția transport și căi de comunicație planifică executarea lucrărilor, inclusiv iluminatul public, în următorii trei ani. Pentru 2021, în buget primăria a prevăzut 10 mln lei pentru aceste lucrări.

 

Alexandr Trubca (PAS) susține însă că aleșii locali au prevăzut în buget pentru anul 2020 că 15% din cheltuielile prevăzute pentru reabilitarea căilor de acces urmau să fie redirecționate pentru reparația drumurilor către instituțiile de învățământ.

Alexandr Odințov (PSRM) a reproșat colegilor din PAS că această decizie din start ar fi fost irealizabilă, din motiv că într-un an nu s-ar reuși reabilitarea căilor de acces. Zinaida Popa (PAS) i-a amintit însă că acest proiect era prevăzut pentru patru ani, iar în 2020 trebuiau să se realizeze 25% din lucrări.

 

Consilierul Ion Cebanu (PL) a profitat de prezența șefului Direcției transport și căi de comunicație, Lilian Copaci, pentru a solicita informație privind etapa la care se află reamenajarea străzii 31 august. Conform lui Lilian Copaci, proiectul se află la verificatorul de stat, care are obiecții ce trebuie înlăturate.


16. Implementarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie și fără stăpân

 

Anul curent s-a votat o decizie prin care în serviciul de gestionare a animalelor cu și fără stăpân urmau să se angajeze alte patru persoane. Cancelaria de Stat a avut mai multe obiecții la prezenta decizie, în repetate rânduri. Din acest motiv, întârzie angajarea celor patru persoane.

 

Adițional, se preconizează transferarea a două persoane din cadrul acestui serviciu din subordinea Direcției locativ-comunale în subordinea Regiei Autosalubritate. Conform șefului Direcției, Ion Burdiumov, această schimbare se dorește pentru a eficientiza lucrul acestei structuri și a reacționa mai rapid la notificările recepționate. Karl Luganov, care activează în serviciul respectiv, consideră însă că transferul nu ar rezolva problema. Acesta susține că în prezent nu se activează eficient din motiv că nu au fost angajați suficienți responsabili în serviciul de gestionare a animalelor cu și fără stăpân, nu se alocă suficiente resurse, precum și faptul că Regia Autosalubritate activează doar în prima parte a zilei și deseori nu reușesc să intervină prompt la sesizări.

 

Ruslan Verbițchi (DA) l-a acuzat pe Karl Luganov că nu ar fi eliberat în unele cazuri ordin pentru captarea câinilor și că ar fi cooperat cu membrii societății civile pentru a preveni colectarea animalelor.


17. Executarea bugetului municipal în 2020

 

Raportul nu a fost audiat pentru că reprezentanții Direcției finanțe, care sunt responsabili de executarea bugetului, nu erau prezenți în sală. Din partea executivului s-a prezentat Olga Rusu, consiliera primarului responsabilă de domeniul finanțe și economic. Ion Cebanu (PL), care a solicitat raportul, a insistat însă ca raportul să fie prezentat de direcția responsabilă. Conform lui, există anumite particularități care doar cei ce execută bugetul le pot cunoaște.


18. Raport privind regulamentul Direcției arhitectură

 

Subiectul a fost transmis la reexaminare din motiv că aleșii au început să părăsească sala.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 7 5 2
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

Ședința a fost închisă. Următoarea ședință CMC va avea loc marți, 22 decembrie.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md