PrimariaMea
Ședința CMC: Reguli noi pentru publicitatea exterioară, o nouă piață pe Calea Basarabiei și transmiterea în proprietate privată a 30 de terenuri Image
15 dec. 2020

Ședința CMC: Reguli noi pentru publicitatea exterioară, o nouă piață pe Calea Basarabiei și transmiterea în proprietate privată a 30 de terenuri

 

La ședința CMC de pe 17 decembrie consilierii vor analiza noul Regulament privind plasarea publicității exterioare în municipiului Chișinău, transmiterea în gestionarea asociațiilor de locatari a trei blocuri, deschiderea unei piețe mixte pe Calea Basarabiei 42 și transmiterea în proprietate privată și privată comună a 30 de terenuri. De asemenea, consilierii vor examina solicitarea Pieței Centrale de a procura un utilaj de salubrizare care va înlocui munca a 18 angajați. Dacă va fi aprobată, decizia va economisi întreprinderii 141 076 lei în fiecare lună, dar ar putea lăsa fără muncă 18 persoane care activează în prezent în cadrul întreprinderii. 


Ordinea de zi a ședinței


1. Atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Municipal Chișinău

Elena Hrenova, consiliera PSRM și ex-deputata care a decedat recent, va fi înlocuită în consiliu de colegul său de partid Iurie Cernomoreț. 

 

2. Aprobarea Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în municipiului Chișinău

Regulamentul stabilește normativele pentru autorizarea și amplasarea publicității stradale (panouri și ecrane publicitare, lightbox etc.) în trei zone de publicitate (ultracentrală, restrânsă și lărgită) și pe fațada clădirilor. Versiunea regulamentului, prezentată în anexa 1, a fost elaborată în urma mai multor etape de consultare publică.

Versiunea inițială (draft) a regulamentului a fost analizată de Primăria Mea în articolul „Noi reguli de publicitate: fără bannere de 8 metri în centrul capitalei”. Pe parcursul a câteva runde de discuții cu agenții economici și consultări publice, în regulament s-a intervenit cu modificări, inclusiv reguli mai permisive de amplasare a publicității, mai ales în zona restrânsă a orașului. 

Regulamentul trebuia să fie analizat în Consiliu la ședința precedentă de pe 27 noiembrie, însă a fost retras de pe ordinea de zi de secretarul CMC Adrian Talmaci.

 

3. Transmiterea blocului locativ nr. 30/3 din str. Independenței, în gestiunea Asociației de coproprietari în condominiu nr. 60/7

Transmiterea blocului locativ în gestiunea asociației se realizează la solicitarea proprietarilor din 19.05.2020. Conform notei informative atașate proiectului de decizie, blocul se află în gestiunea Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ (ÎMGFL) nr. 5. Întreprinderea se află în proces de insolvabilitate/faliment, iar toate taxele colectate de la locatari sunt redirecționate pentru achitarea salariilor administratorului responsabil de lichidare și a angajaților întreprinderilor. Astfel, din lipsă de resurse suficiente, întreprinderea nu realizează deseori lucrările de reparație și întreținere. 

Dacă proiectul va fi aprobat, locuitorii își vor gestiona direct blocul. Timp de 30 de zile, proprietarii vor încheia contracte cu prestatorii de servicii (Apă-Canal, Chișinău-Gaz, Termoelectrica, Premier Energy etc.).

 

4. Transmiterea blocurilor locative nr. 35 și nr. 37 din str. Alexandr Pușkin, în gestiunea Asociației de coproprietari în condominiu nr. 56/225

La fel ca și proprietarii de pe str. Independenței nr. 30/3, locatarii au solicitat la data de 07.10.2020 să li se transmită în gestiune blocurile locative de pe str. Al. Pușkin 35 și 37. În prezent, blocurile sunt gestionate de Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ (ÎMGFL) nr. 23, care se află în proces de insolvabilitatea și, conform locatarilor, nu își execută corespunzător atribuțiile.

 

5. Constituirea și amenajarea Pieței mixte din str. Calea Basarabiei, 42

SRL „Grisan Hamb” va amenaja pe terenul privat de 0,2771 ha, din str. Calea Basarabiei 42, o piață mixtă în care se vor comercializa preponderent produse agro-alimentare din unități de transport. Conform proiectului, această piață va servi ca loc de comercializare a produselor agricole autohtone de către micii producători.

 

6. Acceptarea donației de computere și termometre în instituțiile de învățământ

Primăria va repartiza instituțiilor de învățământ din subordinea sa 678 laptopuri și 300 termometre. Dispozitivele reprezintă o donație din partea Unicef, Republicii Populare Chineze și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 130 din 132 de instituții finanțate din bugetul municipal vor recepționa donația. Modul cum vor fi repartizate dispozitivele este prezentat în anexa atașată la proiectul de decizie.

 

7. Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul Municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2019

Primăria și subdiviziunile sale (direcții, preturi, întreprinderi municipale și societăți pe acțiuni în care primăria are cotă-parte integrală sau majoritară) au în proprietate 5131 de imobile nelocative, dintre care doar 787 sunt înregistrate în Registrul de stat a bunurilor imobile. Proiectul de decizie prevede înregistrarea celorlalte 4 344 de imobile în calitate de  bunuri proprietate a municipiului, iar anual (până pe 31 martie) entitățile municipale responsabile de gestiunea acestora vor prezenta Direcției economie, comerț și turism rapoarte privind starea imobilelor.

 

8. Instituirea Grupului de lucru privind facturarea „cota-parte” a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Locuitorii din str. Cuza-Vodă 42 au sesizat primăria că în facturile lor pentru serviciile de apă li se adaugă prin cotă-parte diferența dintre ce indică contorul comun în raport cu cele individuale. Primăria va crea un grup de lucru care va investiga cauza diferenței și repartizarea acesteia în facturile locatarilor.

 

9. Achiziționarea de către Î.M. „Piața Centrală” a unui utilaj specializat pentru salubrizare

Piața Centrală va achiziționa din surse proprii un tractor cu echipament pentru măturare, spălare și deszăpezire. Suma totală nu trebuie să depășească 1.3 milioane lei. Tractorul va înlocui munca a 18 angajați și va economisi întreprinderii, conform calculelor administratorului, 141 076 lei în fiecare lună. 

În prezent, de salubrizarea Pieții Centrale sunt responsabili 49 de angajați.

 

10. Completarea deciziei nr. 11/11 din 31.10.2017 „Schimbul de apartamente”

 

11. Operarea de modificări în unele anexe ale deciziilor CMC, obiectivul „Instalarea sistemului de încălzire a apei cu baterii solare ACC 55/195”

 

12. Aprobarea contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de realizare a activității de cercetare și dezvoltare a teritoriului din municipiul Chișinău

Serviciul de cercetare și dezvoltare se deleagă ÎMP „CHIȘINĂUPROIECT”, printr-un contract încheiat între întreprindere și direcțiile arhitectură și transport.

 

13. Transmiterea în proprietate privată

Proiectul prevede transmiterea în proprietate privată comună a 11 terenuri.

 

14. Transmiterea în proprietate privată comună

Proiectul prevede transmiterea în proprietate privată comună a 19 terenuri. 

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.


Publicat de:

Distribuie