PrimariaMea
Compensarea cheltuielilor pentru căldură, peste 3 mln euro pentru transport ca în Lublin și managementul deșeurilor solide Image
23 dec. 2020 Timp de citire: 52 de minute

Compensarea cheltuielilor pentru căldură, peste 3 mln euro pentru transport ca în Lublin și managementul deșeurilor solide

Consilierii au aprobat noul regulament pentru compensarea cheltuielilor la căldură, acordul de grant cu Uniunea Europeană prin care se vor investi peste 3 mln de euro în transportul public și delegarea elaborării documentației urbanistice în 2021 întreprinderii CHIȘINĂUPROIECT. 

 

Aleșii locali au reușit să examineze doar subiectele 1 - 14 de pe ordinea de zi. Trebuia însă de votat urgent, înainte de sărbători, subiectul 25 - Acordul de subfinanțare pentru proiectul „Deșeuri solide Chișinău” între Ministerul Finanțelor și Primărie. Consilierii au trimis la reexaminare subiectele 15 - 24, au votat p. 25 și au închis ședința. 

 

Ședința Consiliului a început cu o întârziere de 50 de minute. Deși aveau cvorum (26 de consilieri), aleșii locali au așteptat colegii din comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare care erau în altă ședință.

 

Președinta ședinței a fost aleasă Aliona Doroș (DA).

 

 Consilierii au completat ordinea de zi cu subiectele: 

- Raport privind demersul din 3 noiembrie a 100 de părinți prin care solicită crearea unei filiale a Centrului de Tineret în sectorul Telecentru.

- Raport de la viceprimarul Victor Chironda privind reamenajarea str. 31 august 1989 și noul regulament al Direcției arhitectură, urbanism și relații funciare.

La solicitarea fracțiunii PAS, executivul a exclus p. 1 de pe OZ (aprobarea Regulamentului privind plasarea publicității exterioare). Roman Cojuhari (PAS) a declarat că executivul și consilierii au ajuns la un consens privind versiunea finală a regulamentului și a solicitat să fie inclus primul pe listă la ședința următoare.

De asemenea, la propunerea lui Ion Cebanu (PL), raportul privind executarea bugetului a fost inclus sub nr. 2 pe ordinea de zi.


CETĂȚENII PARTICIPĂ


Diana Crețu s-a adresat consilierilor în calitate de reprezentantă a unui grup de părinți de la liceul internat municipal sportiv, a căror copii s-au intoxicat în noiembrie cu mâncarea servită în instituție. Aceasta a informat consilierii că, deși au trecut 40 de zile de la incident, părinții nu cunosc încă rezultatele anchetei desfășurate de primărie. La ședința din 16 noiembrie primarul a dat indicații viceprimarei Angela Cutasevici ca responsabilii să fie penalizați, dar până în prezent nu s-au întreprins măsuri. Mai mult, meniul de alimentație nu este afișat. Părinții solicită informație despre meniul zilnic a copiilor și pedepsirea persoanelor responsabile de intoxicație.

 

Ion Eșanu, reprezentant al asociației blocului Dansicons de pe Testemițanu 19/7, s-a adresat anterior consilierilor pentru a închide un traseu către garajele proprietarilor, care ar fi fost transformat în drum public. Deși au trecut 60 de zile de la solicitarea depusă, primăria nu a prezentat încă un răspuns. 

 

Ala Revenco, A.O. „Părinți Solidari”, în numele mai multor organizații locale și activiști din Chișinău, a comunicat consilierilor despre nemulțumirile societății civile privind modalitatea de consultare a bugetului municipal pentru anul 2021 și prioritățile identificate de primărie. Activiștii au adresat primăriei un apel public, semnat și de către organizația Primăria Mea, prin care cer:

- diminuarea numărului extrem de mare al proiectelor de amenajare, care se fac necalitativ, în detrimentul altor priorități pentru locuitori;

- organizarea unei serii de discuții publice (cu societatea civilă în calitate de organizator sau co-organizator cu drepturi egale), privind proiectul de buget, pe câteva domenii de interes major - transport, educație, servicii locativ-comunale, construcții și arhitectură etc.;

- neacceptarea și condamnarea discuțiilor publice fără respectarea procedurilor de asigurare a transparenței;

- declararea 2021 anul transparenței și gestionării eficiente, anul reformelor strategice și redobândirea încrederii publice.

 

Ana Maria Popa, reprezentanta grupului de lucru pentru transport alternativ, a comunicat aleșilor că declarațiile primăriei privind crearea unui oraș verde, pentru oameni, nu se regăsesc în bugetul pentru 2021. Activista a solicitat alocarea resurselor necesare pentru dezvoltarea transportului alternativ.

 

Vitalie Mucan (PSRM) a declarat că primăria va aloca 4 milioane pentru dezvoltarea transportului alternativ.

Viceprimarul Victor Chironda a declarat că săptămâna trecută primarul a avut o ședință cu reprezentanții grupului pentru transport alternativ, în care i-a asigurat pe membrii grupului că în 2021 se vor aloca resurse pentru transportul alternativ. Conform lui Victor Chironda, practic în toate proiectele planificate este prevăzută amenajarea pistelor pentru bicicliști. De asemenea, în 2021 va începe implementarea strategiei pe transport alternativ, care a fost elaborată cu suportul PNUD. Acesta susține că deja s-au făcut progrese pe acest domeniu, dar lucrările vor începe anul viitor.

 

Sergiu Ungureanu, expert în energetică, a solicitat resurse în bugetul pentru 2021 pentru eficiența energetică, inclusiv în domeniul transportului, managementului deșeurilor și gestionarea clădirilor.

 

Vitalii Voznoi, activist local, a atras atenția consilierilor că:

- mai multe aspecte importante din buget nu au fost supuse consultărilor publice;

- multe dintre deciziile luate de consilieri nu se execută;

- unii consilierii nu poartă mască în timpul ședințelor.

 

Activistele Diana Iorji și Iana Veber s-au adresat consilierilor privind protecția drepturilor animalelor. Diana Iorji a declarat că, în 2020, comunicarea cu primăria a fost ineficientă și a cerut ca, în 2021, să se asigure comunicarea și cooperarea cu reprezentanții societății civile. 

Iana Veber a comunicat aleșilor despre necesitatea respectării Regulamentului pentru protecția animalelor de companie și fără adăpost. Aceasta a solicitat ca serviciul de gestionare a animalelor cu și fără stăpân să nu fie transferat la Autosalubritate, cum se planifică. Conform Ianei Veber, această schimbare ar contravine Regulamentului.

 

Anatoliu Mîrzarari, reprezentantul companiei „TCI-Prim” SRL, a solicitat consilierilor să nu abroge decizia nr. 9/20-1 din 16.01.2019, sub. 21 de pe ordinea de zi. Acesta susține că prin abrogare s-ar submina activitatea companiei. Ba mai mult, compania nu ar fi fost înștiințată despre faptul că decizia urmează a fi abrogată.


DECLARAȚII


Aliona Munteanu-Pojoga (PAS) a declarat că gheretele își continuă activitatea, deși s-a încheiat perioada estivală, iar loturile pe care se află au fost adjudecate la licitație. Deși licitațiile au contribuit la bugetul municipal, cele mai avantajoase amplasamente au fost câștigate de companiile afiliate fratelui fostului primar și fiului alesului local Vasile Chirtoca. Comisia pentru licitații, din care face parte consiliera, s-a adresat organelor de ordine. Consiliera cere evacuarea din parcuri a gheretelor cărora le-au expirat autorizațiile sau care au fost adjudecate la licitații prin companii afiliate.

 

Dumitru Ivanov (PAS) susține că fracțiunea PAS a elaborat un Regulament privind compensarea cheltuielilor la căldură. Acest document, conform alesului, a fost blocat de executiv care a elaborat în grabă un alt regulament fără a respecta toate procedurile de transparență. Regulamentul inițial propus de executiv ar fi prevăzut modalitatea de compensare a cheltuielilor în numerar și sume fixe în loc de procedura de 40% din factură, măsuri care prezintă risc de corupție. La insistența fracțiunii PAS, susține consilierul, regulamentul a fost supus consultărilor publice, iar aceste prevederi au fost înlăturate.

 

Vasile Grădinaru (PAS), a declarat că în 2020 expiră contractul de parteneriat privat cu Epa Media SRL care gestionează în prezent stațiile de așteptare a transportului public. Alesul local a informat consilierii despre prevederile dezavantajoase a contractului și necesitatea încheierii acestui parteneriat. Altfel, susține consilierul, municipalitatea va fi prejudiciată cu apr. 282 mln de lei.

 

Ion Cebanu (PL) a comunicat aleșilor că executivul nu implementează deciziile CMC. Consilierul a cerut executivului ca până pe 24 decembrie să informeze aleșii despre cum s-au alocat indemnizațiile pentru funcționarii publici, decizie votată recent.

De asemenea, Ion Cebanu a întrebat executivul când va începe vaccinarea împotriva virusului Covid-19 în municipiul Chișinău.

 

Valerii Klimenco (Partidul Șor) a propus ca publicitatea exterioară să fie gestionată de o întreprindere municipală.

 

Serghei Burgudji (Partidul Șor) a declarat că unii agenți economici, care desfășoară comerț sezonier cu ocazia sărbătorilor, nu respectă prevederile autorizațiilor și depășesc teritoriul alocat pentru activitatea acestora. Consilierul a solicitat executivului verificarea tuturor agenților să se asigure că activează regulamentar.

 

Fără comentarii

Dinari Cojocaru (PSRM) a solicitat reprezentanților societății civile să părăsească sala până li se va oferi cuvântul, pentru ca la ședință să nu fie mai mult de 50 de persoane. Consilierul s-a declarat îngrijorat de situația Covid-19 și respectarea normelor de protecție. Fracțiunea PSRM a cerut asistența poliției pentru înlăturarea din sală a cetățenilor care se opun.

Ulterior, în timpul ședinței, Vasile Grădinaru (PAS) nu a ezitat să remarce că Dinari Cojocaru e fără mască, deși anterior declara că este foarte îngrijorat de situația Covid-19.


Ordinea de zi


1. Operarea modificărilor în decizia CMC nr. 15/6 din 22 decembrie 2017 „Aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi resurse energetice” pentru sezonul rece 2020-2021

Proiect de decizie

 

Amendamente:

- Anexa nr. 1 din decizia precedentă care prevede o compensație de 40% se atașează prezentei decizii.

- La p. 2 sintagma „prezenta decizie” a fost înlocuită cu denumirea regulamentului.

- La p. 2 se adaugă că preturile de sector vor verifica listele beneficiarilor din 2020 și dacă aceste persoane se conformează prevederilor regulamentului, vor decide acordarea compensațiilor pentru sezonul rece din 2020-2021.

- La p. 3 după sintagma „schimbări familiale”, a fost adăugat textul „sau modificări a venitului mediu global per persoană”.

- P. 12 din regulament a fost completat cu litera i cu următorul text „declarația membrilor familiei privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal”.

- P. 14 și 16 din regulament au fost excluse.

- P. 23 după sintagma „agenția de guvernare electronică” a fost adăugat textul „doar în scopul exercitării cerințelor prezentului regulament și conform contractului cu agenția de guvernare electronică și agenția servicii publice”.

- P. 24 a fost completat cu sintagma „inclusiv și după aprobarea proceselor verbale”.

- La anexa 3 a regulamentului a fost adăugat „declarația membrilor familiei privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal” și s-a exclus certificatul privind statutul de șomer.

- La regulament a fost adăugată anexa nr. 6 care prevede textul declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

- La proiectul de decizie a fost adăugat un punct sub nr. 5 care prevede compensații în mărime de 100 de lei pentru blocurile dotate cu plite electrice, indiferent de venitul familiei

- Până la 1 martie 2021, Direcția locativ-comunală se obligă să prezinte Consiliului municipal un mecanism pentru achitarea directă a compensațiilor către locatari.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 9

Decizia finală


2. Informație privind executarea operativă a bugetului municipal Chișinău la situația din 15.12.2020

 

Raportul a fost solicitat și la ședințele precedente. La ședința din 17 decembrie, subiectul a fost transmis la reexaminare din motiv că reprezentanții Direcției finanțe, structura responsabilă de executarea bugetului, nu s-au prezentat la ședință.

Direcția finanțe nu s-a prezentat nici de această dată și subiectul a fost exclus de pe ordinea de zi. Ion Cebanu (PL) a cerut supunerea simbolică la vot a demisiei șefei Direcției, însă propunerea nu au acumulat suficient voturi.


3. Aprobarea Contractului de Grant încheiat între Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Primăria Municipiului Chișinău și Gmina Lublin

Proiect de decizie

 

Municipiul Chișinău va implementa, cu suportul Uniunii Europene, proiectul „MOVE IT like Lublin” prin care își propune să preia din practicile orașului polonez pentru gestionarea și modernizarea transportului public. Proiectul va fi implementat în următorii patru ani (2021 - 2024).

Uniunea Europeană va aloca 3.325 mln euro (95%) pentru implementarea proiectului, iar municipiul Chișinău va contribui cu 175 mii euro (5%).

Proiectul a fost aprobat unanim, fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 9 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


4. Desemnarea reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău în instanțele de judecată și alte instituții 

Proiect de decizie

 

Reprezentanții Direcției asistență juridică sunt împuterniciți prin acest proiect să reprezinte Consiliul municipal în instanță pe parcursul anului 2021.

 

Amendamente:

- Anexa nr. 2 a fost completată cu numele specialistului angajat în cadrul direcției pe 21 decembrie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 9 2 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


5. Aprobarea contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de realizare a activității de cercetare și dezvoltare a teritoriului din municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Serviciul de cercetare și dezvoltare se deleagă ÎMP „CHIȘINĂUPROIECT”, printr-un contract încheiat între întreprindere și direcțiile arhitectură și transport. Proiectul urma să fie examinat la ședința CMC din 17 decembrie, dar a fost exclus de pe ordinea de zi.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1
Contra 9 2
Abțineri

Decizia finală


6. Operarea de modificări în decizia nr. 14/8 din 11.08.2020 privind aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției asistență socială și sănătate

Proiectul de decizie nu a fost publicat 

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat. Executivul a atașat, presupunem din greșeală, proiectul de decizie de la subiectul șapte.

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


7. Aprobarea structurii, efectivului - limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


8. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii, efectivului – limită și organigramei Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului Municipal Chișinău

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 8 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


9. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat

 

9.1 Str. Alecu Russo 57, pentru Direcția educație, tineret și sport

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 8 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

9.2  Bd. Mircea cel Bătrân 4/3, pentru pretura sectorului Ciocana

 

Amendament:

- La p. 1 numărul cadastral se completează cu cifra „.01”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 8 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

9.3 Bd. Dacia 5/2, pentru IMSP „Centrul Național De Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”

 

Amendament:

- La p. 1 numărul cadastral se completează cu cifra „.01”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 8 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

9.4 Str. Al. Pușkin 62 și str. Braniștii, pentru Spații Verzi

 

- La p. 1, liniuța întâi, s-a indicat numărul cadastral în loc de sintagma „nr. cadastral neidentificat”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

9.5 Bd. Grigore Vieru 17 și str. Nicolae Titulescu 47, pentru Direcția generală asistență socială și sănătate

 

Amendament:

- La p. 1, liniuța 2, din numărul cadastral s-a exclus cifra 001.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 10 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

9.6 Str. Armenească 43, Direcției educație, tineret și sport

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 10 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


10. Darea în locațiune a unei încăperi din str. București, 68 lit. A (etajul 5), Instituției Publice Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”

Proiect de decizie

 

Până la finisarea reparației clădirii Filarmonicii, instituția va închiria de la primărie o încăpere de 32,8 mp de pe str. București 68.

 

Amendamente:

- Nr. cadastral fost modificat. 

- Coeficientul K4 a fost stabilit la valoarea 1.5.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 10 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


11. Modificarea anexei la decizia nr. 17/4 din 01.10.2020 „Aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat”

Proiect de decizie

 

La lista proiectelor propuse spre implementare prin parteneriate public-private se adaugă reconstrucția terenului sportiv al Liceului Teoretic cu profil sportiv nr. 2 din str. Alecu Russo 57, sectorul Ciocana.

 

Amendament:

- Proiectul a fost completat cu un nou punct, sub nr. 3, care prevede că se abrogă Decizia CMC 14/14-1 din 11 august 2020 cu privire la adjudecarea la licitație a unei părți din terenul de pe str. Alecu Russo 57.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 10 8 2 2 2 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


12. Preluarea, de la Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/415, în proprietatea autorității publice municipiului Chișinău a rețelelor exterioare de apeduct și de canalizare din str. Valea Apelor, nr. 23, și transmiterea acestora S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 10 8 2 2 2 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


13. Preluarea, de la S.R.L. „Horus” în proprietatea municipiului Chișinău a rețelelor exterioare de apeduct și de canalizare ale obiectivului „Blocuri de locuințe, cu obiective de menire social-culturală și parcare auto subterană din str. Florilor nr. 28/2, mun. Chișinău” și transmiterea acestora S.A „Apă-Canal Chișinău”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 10 8 2 2 2 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


14.1 Formarea bunurilor imobile și transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ din str. Cetatea Chilia, 11A și str. Vâlcov, 12

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 8 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


14.2 Formarea bunului imobil și transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str-la Aron Pumnul, 147/1, dnei Elena Punga

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 8 8 2 2 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


Proiectele 15 - 24 au fost transmise la reexaminare pentru ședința de îndată convocată pentru ziua următoare, 23 decembrie. Aceste proiecte au fost transmise la reexaminare pentru că trebuia de urgență votat subiectul 25 pentru a fi semnat acordul de finanțare cu Ministerul Finanțelor înainte ca reprezentanții BERD să plece în vacanță.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 3 1 2 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


25. Aprobarea Acordului de subfinanțare a împrumutului destinat realizării subproiectului „Deșeuri solide Chișinău” încheiat între Ministerul Finanțelor și Primăria municipiului Chișinău 

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat anterior și a fost trimis la verificare către Guvern, care a intervenit cu modificări tehnice precum excluderea unor noțiuni.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 3 1 2 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

Ședința a fost închisă.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Sursa video: Primăria municipiului Chișinău

Publicat de:

Distribuie