PrimariaMea
Cât de (ne)calitativ este transportul public Image
30 mar. 2023 Timp de citire: 35 de minute

Cât de (ne)calitativ este transportul public

În municipiul Chișinău, transportul public rămâne a fi o problemă gravă, demonstrată în mai multe cercetări și chestionare, dar și din experiența zilnică a locuitorilor. Nerespectarea graficului, unități pline în orele de vârf, numărul mic de unități de transport public în suburbii,  stații de așteptare deplorabile, lipsa unui grafic online și/sau aplicații mobile… creează disconfort și emoții negative chișinăuienilor.

În ultimii patru ani, autoritățile municipale au întreprins mai multe acțiuni pentru a îmbunătăți confortul transportului public: au achiziționat unități noi de troleibuze și autobuze, au apărut  benzi separate pentru transport public și alternativ, au testat tichetarea electronică ș.a. Totodată, Consiliul municipal Chișinău a aprobat standarde de calitate pentru transportul public. Acțiunile nu au fost suficiente pentru ca locuitorii să afirme că Municipiul Chișinău are transport public calitativ. Aceștia au notat cu 2,56 din 5 situația actuală a transportului public, în sondajul online lansat de Primăria Mea. Respondenții afirmă că transportul e în continuare arhiplin, nu au fost elaborate soluții inteligente și că orarul stabilit nu e respectat.

Municipiul Chișinău se dezvoltă și se lărgește constant, apar zone noi de locuit, suburbiile au tot mai mult necesitatea de a fi conectate la oraș, pentru locuri de muncă și evenimente de divertisment. Domeniul transportului public a fost dat uitării prea mult timp, nu a fost renovat parcurile de troleibuz și autobuz constant, unitățile de transport nu ajung în zonele noi dezvoltate, iar tentativele de implementare a inovațiilor digitale, ca tichetarea electronică și sisteme GPS au stârnit mai multe controverse, de cât să facă utilizarea transportului public mai comod.

 

Problema transportului public Chișinău: ce au reușit să facă autoritățile locale timp de un mandat

Dezvoltarea transportului public e importantă pentru a reduce aglomerația și a facilita circulația oamenilor în oraș; a reduce poluarea aerului și a emisiilor de carbon; a permite oamenilor să participe mai ușor la activități sociale și a accesa oportunități de muncă și educație.

Transportul public rămâne a fi în topul problemelor din Chișinău, în mai multe sondaje și analize publicate. Într-un un sondaj, realizat de Primăria Mea, în 2022, problema transportului public s-a clasat pe locul 4, cu 18% din respondenți fiind nemulțumiți, iar alți 47% au afirmat că sunt mai degrabă sau foarte nemulțumiți. 

În campania electorală din 2019, actualul primar și candidații care au ajuns consilieri locali au promis mai multe schimbări pentru domeniul transportului public: modernizarea parcurilor de troleibuze și autobuze, procurarea unităților noi de transport, oferirea serviciilor digitale (tichetare electronică, sistem GPS, aplicații mobile pentru urmărirea graficului), optimizarea traficului, transport rapid și la timp. 

În ultimii patru ani, problema transportului public a fost deseori discutată în cadrul ședințelor Consiliului Municipal Chișinău. Între timp, autoritățile municipale au aprobat planul de reînnoire a transportului public, a fost aplicat marcajul de bandă dedicată doar transportului public și alternativ în unele regiuni, a fost mărit prețul unui bilet de călătorie și au apărut abonamente de tip unic. 

 

Planul de reînnoire a transportului public a fost aprobat în 2020, prin decizia CMC, în urma concluziilor Raportului Grupului de Lucru al CMC pentru identificarea soluției tehnice și opțiunii financiare optime în vederea renovării parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău. Acesta prevedea: procurarea unităților noi de transport, implementarea tichetării electronice, revizuirea schemelor de rută și dezvoltarea mai multor benzi dedicate transportului public.

În prezent, pe străzile capitalei circulă 332 de troleibuze, 133 de autobuze și 130 de microbuze, însă acest număr nu este suficient pentru a salva pasagerii de înghesuială în orele de vârf. Directorul RTEC, Dorin Ciornîi, a afirmat că planifică să înlocuiască toate troleibuzele de tip vechi cu unități de generație nouă, până la sfârșitul anului 2023, ceea ce constituie aproximativ 18% din parcul Regiei.

Despre tichetarea electronică se vorbește în ședințele primăriei mai mult de 10 ani, însă în martie 2021 a fost lansat un proiect pilot ce presupune plata cu cardul bancar în câteva unități de transport. Proiectul a fost criticat din start, pentru că taxatorii erau impuși să poarte aparatul pentru taxarea platei, care este greu și incomod. După aproape 2 ani, proiectul a rămas la aceeași fază, fără progrese în domeniu. Taxatorii tot mai des invocă că aparatul nu funcționează, s-a descărcat acumulatorul și preferă achitarea cash. Lilian Copaci, vicedirectorul Direcției transport, în ședința CMC, întrebat despre tichetarea electronică,a afirmat: ,,Așteptăm rezultatul studiului de fezabilitate. Raportul va fi prezentat în CMC, pentru a decide dacă mergem pe achiziții sau pe parteneriat public-privat.” Totuși, nu este un termen limită de prezentare a acestui studiu de fezabilitate. 

În Chișinău au fost aplicate benzi destinate transportului public pe 11,3 km, iar până la finele anului 2023 este planificat să fie mărit numărul până la 23,66 km. Potrivit RTEC, datorită aplicării benzilor dedicate pe bd. Ștefan cel Mare, viteza de exploatare a rutei s-a majorat de la 13,6-14,7 km/h (cât era în 2019, până la aplicarea benzilor) la 15,8-16,7 km/h, astfel transportul public devine mai rapid pe străzile aglomerate.

Unele probleme, conform locuitorilor, au rămas nerezolvate: transportul public nu ajunge în toate suburbiile, graficul nu este respectat, unitățile sunt mereu pline în orele de vârf, sistemul GPS pentru a monitoriza unde se află unitatea de transport nu funcționează, RTEC și Parcul Urban de Autobuze au reziliat contractele precedente cu agenții economici care au prestat aceste servicii.

 

Standarde de confort în transportul public

Standardele de calitate în transportul public înseamnă că, cetățenii sunt asigurați că serviciile oferite devin mai sigure, eficiente și confortabile pentru utilizatori. Acestea pot include aspecte precum punctualitatea, frecvența și regularitatea cursei, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, siguranța și curățenia vehiculelor și stațiilor, precum și informații clare și accesibile pentru utilizatori. În plus, standardele de calitate îmbunătățesc atractivitatea și utilizarea transportului public, care poate contribui la reducerea traficului rutier și la creșterea accesibilității și mobilității în oraș.

La 22 iulie 2021, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat decizia „Standardele de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău”. Primăria Mea a mai scris despre această decizie. Iată cele mai importante puncte pe care și-au propus aleșii locali să le realizeze până în 2025:

 • Vechimea troleibuzelor să nu depășească 20 ani, iar cea a autobuzelor 15 ani, din momentul producției;
 • Să ofere un loc la 2500 de călători;
 • Dimensiunile minime admise sunt 7,5 m în lungime, 2,2m în lățime și 3m în înălțime;
 • Respectarea standardelor eco. Va fi permisă circulația transportului public E4 și E5, limita minimă Euro n-2. Standardul Euro n-2 se referă la un set de reguli și specificații tehnice stabilite de Uniunea Europeană pentru a limita emisiile poluante ale vehiculelor cu motor cu ardere internă;
 • Toate unitățile trebuie să fie dotate cu rampă pentru persoane cu mobilitate redusă;
 • Toate autobuzele să fie dotate cu aparate de aer condiționat și jumătate din unitățile de troleibuz;
 • Intervalul maxim între unitățile de transport public să se reducă la 30 de minute, iar timpul maxim de abatere de la orarul stabilit să fie 5 minute;
 • Unitățile să fie spălate exterior o dată la 3 zile, spălate interior în fiecare zi și dezinfectate în fiecare săptămână;
 • În fiecare zi să fie testată tehnic unitate de transport (sistemul de frânare, suspensie, etc) și verificarea sănătății șoferului înainte de începerea programului de lucru.

La ședința Consiliului Municipal Chișinău din 29 decembrie 2022, au fost modificate dimensiunile minime admise pentru unitățile de transport public, măsura a fost întreprinsă pentru că dimensiunile nu corespund microbuzelor actuale, iar direcția transport nu a găsit unități de așa dimensiuni pentru procurare:

 • Dimensiunile aprobate inițial 7,5 m în lungime, 2,2m în lățime și 3m în înălțime, au fost reduse la 6,6 m în lungime, 2,1 m în lățime și 2,5 m în înălțime. 

O altă modificare a fost ca Criteriul dimensiunilor minime admise descrise mai sus, care trebuia inițial să intre în vigoare la 1 septembrie 2022, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024. Scopul inițial era scoaterea microbuzelor de pe traseu, însă nu există alte unități care ar acoperi anumite zone, de aceea termenul a fost prelungit.

Autorul proiectului, actualul deputat și fost consilier local în CMC, Alex Trubca, menționează că este important ca primăria să aprobe un document de standarde de calitate pentru că „primăria municipiului Chișinău nu gestionează direct domeniul transportului public. Ea e responsabilă prin Direcția de Mobilitate Urbană de elaborarea politicilor publice în domeniu. Conform practicilor bunei guvernări, primăria, prin direcție, trebuie să monitorizeze prestarea serviciilor de către ÎM Regia Transport Electric, ÎM Parcul Urban de Autobuze și SRL-uri private de microbuze. Pentru a avea un instrument cuantificabil de monitorizare are nevoie de niște standarde care servesc drept reper de monitorizare”.

Decizia a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2022, iar pentru unele criterii termenul limită a fost prelungit. Documentul prevede îndeplinirea standardelor până în 2025.

 

Standardele vs nivelul actual de confort

La 15 luni de la intrarea în vigoare a standardelor, ne-am propus să analizăm situația actuală a transportului public prin analiza a patru criterii diferite: accesibilitate, siguranță, confort, informații și servicii digitale. Analiza se bazează pe informațiile apărute în spațiul public și pe părerea locuitorilor, printr-un sondaj online realizat pe un eșantion de 1760 de persoane.

Accesibilitate: Serviciile de transport public trebuie să fie accesibile tuturor utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități. Aceasta include asigurarea accesului fizic la unități și infrastructură, precum și furnizarea de informații și asistență pasagerilor într-un format accesibil.

Mobilitatea urbană contribuie la îmbunătățirea accesului la locurile de muncă și la alte oportunități. Este important să se țină cont de nevoile persoanelor cu nevoie speciale, astfel încât acestea să poată beneficia de aceleași oportunități de transport ca și ceilalți.

Am analizat nivelul de accesibilitate în sondaj prin cinci parametri: ușurința de a urca/ieși, respectarea orarului, frecvența, prețul călătoriei, prețul abonamentului:

Per general, notele nu diferă mult între locuitorii din orașul Chișinău și cei din suburbii, pentru cei din capitală cea mai mare problemă este respectarea graficului (2,2), pe când pentru cei din suburbii frecvența unităților de transport (2,12). Locuitorii municipiului Chișinău au evaluat criteriul accesibilității cu 2,5/5.

Conform indicatorilor aprobați, în 2022 densitatea maximă de călători pe an per loc în unități de transport public ieșite pe rută constituie 3200, iar până în 2025 acesta trebuie ajustat la 2500. 

În prezent, Î. M. Regia Transport Electric deține 436 unități de transport, dintre care 24 sunt planificate pentru casare în 2023. 320 de unități au o vechime de până la 15 ani, 80 unități – 16-25 ani, iar 34 unități au o vechime mai mare de 26 ani.

Dacă în 2022, doar 50% din numărul total a unităților de transport erau dotate cu rampă pentru persoane cu mobilitate redusă, atunci până în 2025 toate unitățile trebuie să fie dotate cu rampă specială. Activista civică, Elena Ratoi, folosește un cărucior pentru a se deplasa, ea ne-a afirmat: „Folosesc transportul public mai mult vara, din cauza timpului de afară, când e ploios sau ninsoare îmi este dificil să mă deplasez pe străzi. Când transportul este supra-aglomerat, îmi este practic imposibil să intru sau să ies din el. Pot folosi doar troleibuzele și autobuzele noi, pentru că au rampă. Ar fi fost mult mai ușor dacă stațiile de așteptare ar fi mai înalte, să ajungă până la platforma unităților, astfel aș fi putut intra direct în troleibuz/autobuz fără suportul șoferului. Nu toate stațiile sunt accesibile, cele care nu au rampe sau spații mai lăsate, acele de pe borduri ridicate, respectiv e dificil de ajuns până la stație.”

 

Siguranță: Serviciile de transport public trebuie să fie sigure pentru toți utilizatorii și trebuie luate măsuri pentru prevenirea accidentelor și situațiilor periculoase. Aceasta include asigurarea faptului că vehiculele și infrastructura sunt menținute la un standard ridicat. Pentru ca locuitorii orașului să opteze pentru transport public în detrimentul mașinilor personale, aceștia trebuie să simtă încrederea în infrastructura și unitățile de transport public.

Criteriul siguranței este mai apreciat decât accesibilitatea (2,66), însă nu cu mult. Cei din suburbii se simt mai siguri în timpul călătoriei, decât cei din orașul Chișinău.

Primăria Chișinău își propune să scadă ponderea maximă admisibilă a unităților de transport ieșite pe rută care nu respectă standardul minim conform formulei EURO n-2. Această măsură este importantă pentru protejarea mediului înconjurător (autobuzele care nu respectă standardele minime de emisii poluează mai mult, ducând la deteriorarea mediului înconjurător și la sănătatea publică) și siguranța rutieră (autobuzele care nu respectă standardele minime de siguranță pot fi mai puțin stabile pe șosele, conducând la accidente rutiere).

În anul 2022, 133 de unități de troleibuze au fost implicate în accidente rutiere, iar 10 pasageri s-au ales cu traume. Î. M. RTE recepționează sesizările din partea cetățenilor pe orice platformă sau instrument disponibil publicului larg (de ex. Facebook, Instagram, poșta electronică) și prin apel direct la linia fierbinte (022 204 205), anul trecut au fost înregistrate aproximativ 1200 de sesizări în privința atitudinii șoferilor sau/și taxatorilor.

Prin aprobarea standardelor de calitate în transportul public din municipiul Chișinău, autoritățile își propun să renoveze parcul ca pe străzile din capitală să nu mai circule unități mai vechi de 20 de ani, până în 2025. Parcul Urban de Autobuze deja a îndeplinit acest indicator, însă în cazul troleibuzelor, mai circulă 20% din unități mai vechi de 20 de ani.

Pentru siguranța pasagerilor, unitățile sunt spălate exterior o dată la 3 zile, spălate interior în fiecare zi, dezinfectate în fiecare săptămâna și testate tehnic în fiecare zi. În document se menționează că responsabilii deja îndeplinesc acești indicatori.

 

Confort: Serviciile de transport public trebuie să fie confortabile pentru toți utilizatorii, să ofere un mediu adecvat pentru pasageri, și să dispună de suficient spațiu pentru ca pasagerii să aibă loc sau să stea în picioare.

Confortul în transport public este apreciat cu o notă generală de 2,59, cu o diferență mare între disponibilitatea locurilor, pasagerii find nesatisfăcuți, și comoditatea scaunelor, pasagerii sunt mai satisfăcuți.

În spațiul public este dezbătut de mult timp subiectul microbuzelor. Pe de o parte ele sunt deloc comode, pe de altă parte ele ajută locuitorii să se deplaseze din regiuni în care nu ajung troleibuzele și autobuzele. Deși inițial au fost adoptate noile dimensiuni minime admise a unităților de transport public care ar cauza dispariția microbuzelor, dimensiunile au fost modificate, din lipsa alternativelor pe moment, astfel, doar cele mai mici unități vor dispărea din circulație.

Pe timp de vară, aerul condiționat este obligatoriu pentru confortul pasagerilor. În 2022, 70% din autobuze și doar 20% din troleibuze erau dotate cu aparate de aer condiționat. Noul indicator, setat până în 2025, prevede ca toate autobuzele și 50% din troleibuze să fie dotate cu aparate de aer condiționat. În prezent, 128 de troleibuze sunt dotate cu aer condiționar.

 

Informații și servicii digitale: Furnizorii de transport public trebuie să se asigure că pasagerii au acces la informații clare și exacte despre serviciile pe care le oferă, inclusiv detalii despre rute, orare și tarife. De asemenea, trebuie să ofere o gamă largă de servicii digitale, ca urmărirea unităților de transport în timp real, analiza celor mai rapide trasee, cum de ajuns dintr-un punct în altul. Toate acestea ar face folosirea transportului public mai ușoară.

Pentru o gestionare mai bună, serviciile digitale pot ajuta la creșterea eficienței și eficacității transportului public prin colectarea de date și analiza comportamentului pasagerilor, ceea ce poate permite operatorilor de transport să ia decizii informate despre cum să îmbunătățească serviciul.

Locuitorii orașului Chișinău și a suburbiilor apreciază parametrul informații și servicii digitale în egală măsură oferind nota 2,52. Soluții pentru oferirea serviciilor digitale nu se regăsesc în planul cu privire la aprobarea standardelor de calitate în transportul public din municipiul Chișinău, deși cetățenii afirmă prin sondaj că funcționarea sistemelor GPS le-ar permite folosirea transportului public mult mai ușor.

La 15 martie, Primăria Municipiului Chișinău a lansat o aplicație mobilă pentru călători privind timpul de sosire a transportului public în stații. Aplicația „Tranzy” este disponibilă pentru a fi descărcată din Google Play și App Store. Trackerele GPS sunt instalate în 374 de troleibuze și 210 autobuze. Aplicația este utilizată în Iași și Cluj Napoca.

Din toate biletele vândute în anul 2022, 3% au fost procurate prin tichetarea electronică.

Autoritățile au fost apreciate cu nota generală de 2,56 oferită de locuitori pentru serviciul oferit de transportul public. Deși nu este o diferență mare între criterii, accesibilitatea este parametrul notat cel mai rău (2,5), iar siguranța cel mai bine (2,66). Inclusiv la întrebarea din chestionar pe ce domeniu credeți că autoritățile ar trebui să depună prioritate pentru îmbunătățire, 1760 de respondenți au răspuns: accesibilitate (35,6%) și informații și servicii digitale (33,1%).

Autoritățile municipale din Chișinău trebuie să rezolve problemele locuitorilor atât din orașul Chișinău, cât și din suburbiile orașului. Ambele categorii s-au arătat nemulțumiți de situația actuală.

 

Suburbiile nu sunt conectate la Chișinău

Una dintre cele mai grave probleme a suburbiilor din Municipiul Chișinău este transportul spre Chișinău, conform sondajului realizat în perioada 15 decembrie 2022 – 14 ianuarie 2023, de către Primăria Chișinău. În cadrul sondajului au participat 25 000 de cetățeni din cele 18 suburbii. Pentru majoritatea localităților, această problemă s-a regăsit în top:

În sondajul online realizat de Primăria Mea, locuitorii orașului Chișinău sunt mai mulțumiți de calitatea transportului public oferind nota 2.65/5, față de locuitorii din suburbii, care au oferit nota 2,45/5. Aceștia sunt nemulțumiți de numărul unităților de transport, frecvența haotică, accesibilitatea, starea unităților de transport, grafic neclar, starea deplorabilă a stațiilor de așteptare. Locuitorii suburbiilor sunt nemulțumiți pentru că adeseori nu-și pot planifica timpul, rămân fără transport la o oră mai târzie, iar toate problemele împreună face experiența locuitorilor nesatisfăcătoare.

Urbanistul și fostul vice-primar, Victor Chironda, ne-a povestit că problema transportului public în suburbii este cunoscută demult și de această problemă trebuie să se ocupe primăria Municipiului Chișinău. Acesta sugerează că transportul interurban trebuie să asigure călătoria din localitate la periferia orașului Chișinău (în prezent ajunge până în centru), de unde pasagerul poate lua alt transport pentru a ajunge la Chișinău. Astfel, transportul din suburbie spre Chișinău durează de două ori mai puțin și poate ridica frecvența circulației. În formatul actual, persistă problema de dublă taxare, pentru că un locuitor a suburbiei ar trebui să achite 6 lei până va ajunge la periferia Chișinăului, iar de aici să mai achite 6 lei ca să ajungă în centrul Chișinăului.  Tocmai de asta Victor Chironda sugerează implementarea taxării unei călătorii pe timp (bilet pentru 50/70 de minute), și nu pe rută, astfel va fi soluționată problema transportului public în suburbii, prin reducerea timpului pentru un traseu efectuat de o unitate de transport public.

 

Move it like Lublin

Pentru a îmbunătăți calitatea transportului public în municipiul Chișinău, Uniunea Europeană a finanțat proiectul „MOVE IT like Lublin”, care este implementat de Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu or. Lublin din Polonia. Proiectul a fost lansat pe 19 ianuarie 2022 cu un buget de 3.500.000 de euro, din care 3.325.000 de euro reprezintă finanțarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană, iar 175.000 de euro contribuția municipiului Chișinău.

În cadrul proiectului se urmărește atingerea a trei obiective principale, până în 2025: 

 • Îmbunătățirea politicilor de transport urban la nivel municipal;
 • Creșterea capacităților instituționale ale Primăriei Chișinău, în conformitate cu practicile Uniunii Europene în domeniul mobilității urbane; 
 • Creșterea calității managementului transportului public în Chișinău, prin implementarea de soluții și tehnologii durabile inovatoare. În acest sens va fi elaborat Planul de mobilitate urbană durabilă în Chișinău și va fi înființat un Centru modern de monitorizare a traficului. 

Inițiativa și echipa de lucru au un rol mai mult analitic, decât de implementare. În cadrul proiectului sunt realizate cercetări, rapoarte pe diverse domenii, iar concluziile și recomandările sunt prezentate primăriei spre implementare. Astfel au apărut mai multe benzi dedicate transportului public, a fost creată Direcția Mobilitate Urbană, iar în viitor se planifică deschiderea unui centru de monitorizare a traficului.

 

Concluzie

Municipiul Chișinău nu se poate lăuda încă cu un transport public calitativ, deși acesta este un domeniu important în viața locuitorilor. De-a lungul timpului, neglijența autorităților a făcut problema transportului public să devină din ce în ce mai gravă. Pentru a reanima un domeniu atât de complex, este nevoie de mult efort, transparență și resurse. Deși locuitorii Chișinăului au afirmat că simt deja schimbări în domeniul transportului public, notele medii acordate diferitor parametri, indică faptul că încă există multe probleme de rezolvat.

Transportul public rămâne a fi o problemă simțită de locuitori în Municipiul Chișinău din mai multe motive. O mare parte din infrastructura de transport public din Chișinău este învechită și necesită modernizare, iar multe unități procurate în ultima perioadă au scopul de a înlocui unitățile vechi, care nu mai pot fi exploatate. Transparența redusă a instituțiilor responsabile de acest domeniu duce la o gestionare slabă a fondurilor și a altor resurse, ceea ce încetinește progresele în modernizarea transportului public. 

Autoritățile locale încă n-au reușit să propună locuitorilor o ofertă mai bună de cât mașina personală. Este nevoie de o campanie susținută și coerentă de educare a publicului pentru a-i face conștienți de beneficiile transportului public și pentru a-i convinge să-l folosească mai des.

În ultima perioadă, problema transportului public apare tot mai des în ședințele primăriei și CMC. Consilierii municipali, împreună cu instituțiile responsabil de domeniu au elaborat și aprobat mai multe documente/soluții, care vor fi realizate pe parcurs: raportul grupului de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice selectate pentru dezvoltarea sistemului de transport public municipal, caiet de sarcini, Standardele de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău. Este important ca locuitorii orașului să monitorizeze situația și să se asigure că autoritățile își respectă angajamentele, iar primăria să verifice în fiecare an indicatorii stabiliți și să se ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți serviciile de transport public.

Un transport public bine dezvoltat și eficient poate oferi oamenilor libertatea de a se mișca în siguranță și rapid prin oraș, fără a fi nevoie să se bazeze pe mijloace de transport personale sau pe transportul cu taxiul. Toate suburbiile municipiului trebuie conectate la orașul Chișinău pentru creșterea productivității și a calității vieții locuitorilor orașului, deoarece aceștia vor avea mai mult timp liber și vor fi mai puțin stresați datorită transportului eficient. Acesta pot contribui la creșterea economiei orașului prin facilitaarea accesului la locuri de muncă.

Autoritățile locale trebuie să pună accent pe sporirea accesibilității, siguranței, confortului și oferirea informațiilor și serviciilor digitale. În momentul în care locuitorii orașului vor aprecia toate cele patru criterii, aceștia vor opta să utilizeze transportul public în detrimentul mașinilor personale, iar acest lucru are un impact semnificativ asupra calității vieții locuitorilor unui oraș

Publicat de:

Distribuie