PrimariaMea
Acuzații și informații despre activitatea primăriei Image
28 ian. 2021 Timp de citire: 27 de minute

Acuzații și informații despre activitatea primăriei

Consilierii au audiat rapoarte pe diverse subiecte, inclusiv: achiziționarea autobuzelor, alimentația în instituțiile de învățământ, contractul cu SRL „EPAMEDIA” privind gestionarea stațiilor de transport, cooperarea cu SRL „ABS” pentru sortarea și prelucrarea deșeurilor etc. Proiectul privind anularea deciziei care interzicea amplasarea stațiilor PECO lângă zonele verzi și de odihnă a fost retras de autor, iar proiectul privind vaccinarea și ciparea câinilor a fost transmis la reexaminare. Astfel, la ședință nu a fost aprobată nici o decizie.

 

Ședința CMC a început cu prezența a 35 de consilieri. Consiliul urma să examineze subiectul 17 de pe ordinea de zi aprobată la 21 ianuarie - anularea deciziei care interzicea amplasarea stațiilor PECO lângă zonele verzi și de odihnă. Autorul proiectului, Corneliu Pântea, l-a retras însă, din motiv că comisiile de specialitate nu l-au avizat. Conform regulamentului CMC, proiectele propuse spre examinare în CMC trebuie să aibă avizul a cel puțin uneia din comisiile de specialitate, formate din consilieri. Ședința a continuat cu examinarea subiectului 18 - un proiect pilot pentru capturarea, sterilizarea, vaccinarea și ciparea câinilor fără stăpân.

 

Subiectele examinate de consilieri au stârnit discuții contradictorii și acuzații reciproce. 


FĂRĂ COMENTARII


PRIMARUL vs CONSILIERII

 

În ultimele zile, primarul general Ion Ceban a făcut mai multe declarații și postări privind consilierii, presa și societatea civilă. Ion Ceban a declarat că anumiți consilieri, făcând referire la Vasile Grădinaru (PAS), ar primi salarii de 26 000 lei din activitatea în Consiliu. Vasile Grădinaru a cerut dezmințire de la primarul Ion Ceban, dar și de la consiliera Aliona Mandatii (DA) care ar fi făcut declarații similare. Consiliera Mandatii i-a propus să facă publică informația despre veniturile sale.

 

Vasile Grădinarul a declarat că veniturile sale sunt date cu caracter personal. Precizăm că sursele de venit ale consilierilor este informație de interes public, în special onorariile primite din bani publici. Legea privind declararea averii și a intereselor personale (art 3 alin (1) lit b) spune că subiecţi ai declarării averii și intereselor personale sunt și consilierii consiliilor municipale. 

Declaraţia se depune anual, până în data de 31 martie, precum și la preluarea sau depunerea mandatului, în termen de 30 de zile.

 

Aliona Mandatii (DA) a recunoscut ulterior că informația din spațiul public privind salariul consilierului Vasile Grădinaru (PAS) nu este veridică. De asemenea, consiliera a afirmat că acesta face parte din două consilii de administrație a întreprinderilor municipale, ci nu trei cum afirmase anterior. În al treilea Consiliu de administrație Vasile Grădinaru este doar reprezentant, fără salariu.

 

 

INTERPRETĂRI CONTRADICTORII ALE REGULAMENTULUI CMC

 

Vasile Grădinaru (PAS) a solicitat transmiterea la reexaminare a subiectelor 19 și 20 privind activitatea consiliilor EDILITATE și Apă-Canal. Conform alesului local, raportul Consiliului de administrare trebuie examinat după ce acesta prezintă darea de seamă Adunării Generale.

 

Secretarul CMC a informat consilierii însă că solicitările de informație, spre deosebire de proiecte, nu pot fi transmise la reexaminare. Informațiile pot fi retrase de pe agendă doar la începutul ședinței când se aprobă ordinea de zi. Totuși, ulterior consilierii au „transferat pentru ședința următoare”, prin vot, subiectele 22 (Informație privind contractul de PPP, încheiat între PMC și SC „EPAMEDIA” SRL, ce expiră la 20.01.2022, poziția și soluția PMC referitoare la modul de gestionare a stațiilor ce reprezintă obiectul acestui contract), 28 (Informație privind rezultatele activității Grupului de lucru  pentru îmbunătățirea procesului de alimentație a copiilor în instituțiile educaționale) și 29 (Informație cu privire la implementarea conceptului de reformare a ÎM „Piața Centrală”, în special referitoare la amenajarea parcărilor pe perimetrul acesteia).


Ordinea de zi


17. Reglementarea amplasării stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Corneliu Pântea (PUN), autorul proiectului, a retras proiectul de pe ordinea de zi, din motiv că nu a fost avizat de comisiile de specialitate ale Consiliului municipal.

 

Proiectul prevedea anularea deciziei CMC din 6 august 2020 prin care se interzicea amplasarea stațiilor PECO în vecinătatea zonelor verzi, acvatice și/sau de odihnă, în apropierea monumentelor istorice și culturale, precum și în zona surselor de apă potabilă sau bazinelor acvatice. Cancelaria de Stat a analizat decizia și a stabilit că nu se conformează cu prevederile legale din motiv că amplasarea stațiilor este reglementată de Lege și hotărâri de Guvern care nu stabilesc interdicțiile impuse de Consiliu. Agenții economici care dețin stații PECO de asemenea au atacat decizia în instanță. Astfel, prin acest proiect se propune abrogarea deciziei. Proiectul de asemenea prevedea că stațiile PECO noi vor fi construite doar în baza Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUD).


18. Implementarea unui proiect pilot referitor la capturarea, sterilizarea, vaccinarea și ciparea câinilor fără stăpân 

Proiect de decizie

 

Proiectul prevedea că din bugetul municipal se vor redistribui 1,5 mil. lei pentru servicii de capturare, vaccinare, sterilizare și cipare. Serviciile urmau a fi prestate de agenți privați, selectați prin procedura de achiziții publice.

 

La propunerea consilierilor PAS, PSRM și PD, proiectul a fost transmis la reexaminare. Conform consilierilor, proiectul este o inițiativă bună, însă trebuie de documentat mai bine situația curentă privind maidanezii, de identificat linia de buget de unde vor fi realocați cele 1.5 mil. și de consultat public proiectul, pentru a-l îmbunătăți.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 2 1
Contra 2
Abțineri 7 2 1 1


19. Informație preventivă cu privire la activitatea Consiliului firmei de construcție a drumurilor „EDILITATE” S.A. pentru anul 2020

 

Municipiul Chișinău deține 63% dintre acțiunile societății. Consiliul s-a constituit la Adunarea Generală a acționarilor de pe 5 august 2020, în componența: 

- Vasile Meriacre, reprezentantul executivului primăriei;

- trei consilieri municipali: Alexandr Trubca (PAS), Ruslan Verbițchi (DA) și Alexandr Comarov (PSRM);

- Bacaliuv Ghenade, directorul SA „BROKER M-D”.

Președintele Consiliului nu a fost ales până în prezent din lipsă de consens. Până se va alege președintele, ședințele sunt prezidate de către Vasile Meriacre.

 

Până pe 15 ianuarie 2021, membrii Consiliului s-au întâlnit în patru ședințe, inclusiv Adunarea Generală. 

Pe parcursul anului, Consiliul a desfășurat mai multe vizite în teren la obiectivele: 

- baza auto din str. Cucorilor;

- baza de producere a articolelor din beton armat și unele edificii de pe str. Haltei 3; 

- cariera de pietriș din Calea Ieșilor 36;

- complexul de agrement „Fauna” din orășelul Vadul lui Vodă;

- complexul sportiv de pe str. Gh. Madan;

- uzina de beton asfaltic din str. Ghidighici.

 

În ultimii ani, întreprinderea înregistrează pierderi. După vizitele și discuțiile avute, consiliul a propus, pentru redresarea situației, procurarea tehnicii și asigurarea cu volume de lucru, măsuri care vor fi analizate de primar și viceprimari. De asemenea, s-a încercat darea în locațiune a unor încăperi, dar fără succes. Întreprinderea nu a recepționat nici o ofertă. 

Întreprinderea solicită ajutor financiar pentru modernizarea tehnicii și îmbunătățirea activității.

 

Un raport mai detaliat privind activitatea Consiliului va fi prezentat până la sfârșitul lunii martie.

 

Consilierii au cerut Consiliului de administrare a întreprinderii să asigure că toate terenurile care s-au dat în folosință fără acordul CMC să fie reîntoarse municipiului.


20. Informație preventivă cu privire la activitatea Consiliului Societății pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău” pentru anul 2020

 

Municipiul Chișinău deține toate acțiunile Apă-Canal, în valoare de peste 611 mil. lei (1 acțiune = 100 lei). Consiliul s-a constituit la Adunarea Generală a acționarilor de pe 14 iulie 2020, în componența: 

- Tudor Gîrbu, președintele Consiliului și consilierul primarului Ion Ceban;

- 8 consilieri: Vasile Grădinaru (PAS), Ina Coșeru (PAS), Aliona Doroș (DA), Iurie Tesa (DA), Vitalie Mucan (PSRM), Alexandru Odințov (PSRM), Sergiu Basiuc-Serghei (PSRM), Ghenadie Botnaru (PSRM).

 

Membrii Consiliului s-au întâlnit în patru ședințe ordinare, la care s-au examinat mersul lucrărilor la stația de epurare, indicatorii de performanță și obiectivele curente ale activității întreprinderii, planul de acțiuni pentru 2021, încheierea contractelor individuale cu consumatorii, modificarea organigramei, sponsorizări ș.a. De asemenea, Consiliul a stabilit că verificarea contoarelor nu se va mai face de către întreprindere. Acest serviciu va fi dat în gestiune agenților privați.

 

Consilierii s-au pronunțat pentru rezolvarea situației de la S.A. „Mina din Chișinău”, deși părerile privind modalitatea de intervenție diferă. Corneliu Pântea (PUN) a reamintit colegilor că urmează să fie realizat un studiu de fezabilitate care va permite evaluarea situației și potențialul economic al minei.

 

Aliona Doroș (DA), membră a Consiliului de administrare, a declarat că în prezent funcția de director al Apă-Canal se asigură prin interimat, deși termenul de un an, prevăzut de lege, deja a expirat. Consiliera a solicitat examinarea subiectului la următoarea ședință a Consiliului de administrare.

 

Consilierii PSRM au cerut urgentarea implementării tehnologiei care permite citirea datelor de la distanță, astfel încât locuitorii să nu achite adițional pierderile la apă înregistrate pe întreg blocul.


21. Informație cu privire la colaborarea Î.M. Regia „Autosalubritate” și SRL „ABS”, existența temeiului juridic privind colaborarea acestor entități în vederea prelucrării și sortării deșeurilor

 

Primăria a cooperat cu ABS în cadrul unui proiect pilot. Recent ABS a anunțat că renunță la cooperare, motivând că nu ar fi profitabilă, iar primăria va transporta deja toate deșeurile către groapa de la Țânțăreni.

Conform raportorului, colaborarea a fost eficientă, însă:

- nu a fost bine reglementată legal: s-a încheiat un acord în 2017 care a fost prelungit pe anumite perioade, iar apoi cooperarea a continuat fără un suport legal; 

- Regia Autosalubritate asigură toate cheltuielile pentru transportarea deșeurilor la ABS și de la ABS la Țânțăreni a celor care nu pot fi prelucrate, deși doar 8% din greutatea totală de deșeuri colectate se sortează. 

 

Vasile Chirtoca (PSRM) susține însă că informația despre 8% nu este adevărată. Conform lui, compania colectează și depozitează mult mai multe deșeuri, inclusiv sub formă de RDF - deșeuri care la ardere degajă energie termică.

 

Conform studiului de fezabilitate realizat în 2019 pentru Primăria municipiului Chișinău, în perioada mai 2017 - mai 2019 ABS a reciclat 46% din deșeurile colectate în mun. Chișinău. 16% dintre deșeurile sortate  sunt reciclabile.

 

Subiectul privind cooperarea cu ABS a cauzat discuții aprinse între consilieri, părerile acestora fiind împărțite. Consilierii Valerii Klimenco (Partidul Șor) și Ion Cebanu (PL) s-au pronunțat împotriva cooperării cu ABS și l-au acuzat pe Vasile Chirtoca (PSRM) că susține activitatea întreprinderii pentru a-și satisface anumite interese. 

 

Ca răspuns, Vasile Chirtoca a acuzat reprezentanții PL că ar fi cauzat protestele de la Țânțăreni din 2017 pentru că investitorii care au desfășurat lucrări la această groapă nu le-au oferit anumite facilități. Ion Cebanu a învinuit însă Guvernul PD de organizarea protestelor din 2017 și Guvernul lui Vladimir Voronin care ar fi blocat în 2011 rezolvarea problemei cu deșeurile. 

 

Ina Coșeru (PAS) tot s-a expus pentru cooperarea cu ABS. Consiliera a precizat că legea obligă municipalitatea să găsească soluții pentru sortarea deșeurilor. Conform acesteia, soluții nu s-au identificat și cooperarea cu ABS reprezintă o alternativă. Deși se mizează pe creditul BERD pentru rezolvarea problemei sortării, pentru aceasta este nevoie de mult mai multe resurse.

De asemenea, consiliera a insistat pe faptul că prelucrarea deșeurilor de către ABS nu este foarte profitabilă, poziție susținută și de colegul PSRM Vasile Chirtoca. Conform lui Ion Cebanu și Valerii Klimenco însă compania nu ar fi cooperat cu primăria până acum sau nu ar fi investit într-o astfel de afacere dacă nu ar fi fost profitabilă.

 

Șeful interimar al Regiei Autosalubritate, Dumitru Vulpe, i-a susținut declarând că dacă s-ar scoate la licitație aceste 8%, primăria ar face mult mai mulți bani. Pentru aceste 8% primăria obținea prin cooperarea cu ABS un profit de 700 mii lei. Totuși, la etapa actuală Regia Autosalubritate nu dispune de tehnica necesară pentru ca să sorteze cantități mari și are doar 6 angajați responsabili de sortare.

 

După discuții îndelungate, consilierii au închis subiectul fără a ajunge la un consens. Urmează executivul să analizeze situația și să propună soluții.


22. Informație privind contractul de parteneriat public-privat, încheiat între Primărie și SC „EPAMEDIA” SRL, ce expiră la 20.01.2022, poziția și soluția Primăriei referitoare la modul de gestionare a stațiilor ce reprezintă obiectul acestui contract

 

Subiectul privind EPAMEDIA a stârnit dezbateri înainte de a fi examinat. Deși consilierii au cerut prezența primarului sau viceprimarului, aceștia nu s-au prezentat. La insistența lui Ion Cebanu (PL), consilierii au examinat acordarea unui vot de neîncredere primarului. Propunerea nu a acumulat suficiente voturi. Silvia Grigorieva (PSRM) a profitat de ocazie pentru a aminti colegilor PL că alesul local Dorin Chirtoacă ar putea fi exclus din Consiliu pentru mai mult de trei absențe consecutive nemotivate. Consiliera a cerut ca la ședința următoare să se prezinte informație despre prezența și absențele la ședință a consilierului Dorin Chirtoacă.

 

Serghei Burgudji (Partidul Șor) și Veaceslav Nedelea (PD) au afirmat că prezența primarului nu era neapărată, însă au condamnat executivul că nu s-a prezentat cel puțin viceprimarul sau un șef de direcție care poate raporta privind acest subiect de importanță majoră.

 

Secretarul CMC, Adrian Talmaci, a declarat că viceprimarul Victor Chironda urma să se prezinte în jumătate de oră și a propus până atunci de examinat aspectele legale, fapt pentru care a fost desemnat ca raportor un reprezentant al Direcției juridice.

 

Consilierii au examinat posibilitatea de a lua o pauză pentru a aștepta prezența primarului sau viceprimarului. Totuși, pentru că nu cunoșteau dacă și când aceștia se vor prezenta, subiectul a fost transferat pentru ședința următoare. 

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 8 9 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 1


23. Informație privind sponsorizarea lucrărilor de reparație și iluminare în sectorul Râșcani și agentul economic care execută aceste lucrări

 

Conform pretorului sectorului Râșcani, agenții economici au fost informați că urmează să fie desfășurate lucrări de reparație și iluminare în apropierea acestora, care ar putea să le provoace incomodități. Agenții au venit cu inițiativa să finanțeze benevol o parte din lucrări. Pretorul Râșcani susține însă că contribuțiile agenților nu au fost documentate și nu poate raporta cât au investit aceștia.

 

Veaceslav Nedelea (DA) a calificat declarațiile pretorului ca „corupție”. Conform unor consilieri, există suspiciuni că agenții vor primi favoruri de la primărie pentru investițiile făcute. Mai mulți consilieri au remarcat de asemenea că pretorul are o atitudine nerespectuoasă și neserioasă față de Consiliu.

 

Alex Trubca (PAS) a declarat că va solicita Procuraturii să inițieze o investigație.

 

Consilierii PSRM au reproșat colegilor că sabotează activitatea noii administrații de a schimba radical orașul.


24. Informație privind achiziționarea autobuzelor

 

În perioada iulie - septembrie, primăria a desfășurat o licitație pentru achiziționarea autobuzelor. Doi dintre cei patru participanți la licitație, care nu au fost selectați, au depus contestații, iar Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a dispus reexaminarea ofertelor.

Ca urmare a deciziei ANSC, grupul de lucru responsabil de desfășurarea licitației, format din reprezentanții executivului, au reevaluat ofertele și documentația licitației și au stabilit că garanția de 24 luni, prevăzută inițial în caietul de sarcini, era prea mică. Deși termenul a fost fixat reieșind din experiențele anterioare, analiza ofertelor depuse denotă că primăria poate solicita un termen mai mare, a declarat viceprimarul Victor Chironda. Astfel, primăria a decis anularea licitației din 10.09.2020. 

Grupul de lucru care a desfășurat licitația va fi convocat din nou și va examina modalitățile prin care pot fi achiziționate autobuzele. Concluziile vor fi prezentate Consiliului spre aprobare.

 

Veaceslav Nedelea (PD) i-a propus lui Andrei Năstase (DA), cetățean de onoare al orașului Iași, să se adreseze după ajutor autorităților din orașul român. Autoritățile de la Iași recent au achiziționat transport electric și Veaceslav Nedelea consideră că Chișinăul ar putea achiziționa, la un preț avantajos, unitățile vechi care vor fi înlocuite.

 

Dinari Cojocaru (PSRM) a propus negocierea directă cu o fabrică de producere, reamintind consilierilor că, în primăvara anului 2020, o astfel de propunere a fost înaintată în baza unui acord guvernamental dintre Belarus și Moldova.

 

Alexandru Trubca (PAS) a insistat pe necesitatea licitațiilor publice, care ar permite obținerea unor condiții și oferte mai avantajoase.


25. Informație privind executarea deciziei CMC cu privire la aprobarea măsurilor pentru sortarea deșeurilor menajare solide în municipiul Chișinău

 

Autosalubritate are încheiate peste 25 000 de contracte, dintre care 8 700 cu agenți economici și 16 303 cu persoane fizice. Pentru implementarea deciziei, Regia a achiziționat 10 MAZ-uri, dintre care 5 sunt deja folosite.

Decizia prevede de asemenea încheierea unui Parteneriat Public Privat, de care se ocupă Direcția locativ-comunală și amenajare. Totuși, la ședință nu erau prezenți reprezentanții Direcției pentru a raporta cu privire la acest subiect.

 

Vasile Grădinaru (PAS) a solicitat ca la ședința următoare subiectul să fie din nou inclus pe ordinea de zi și să se asigure prezența Direcției locativ-comunale și amenajare pentru a raporta.


26. Informație privind executarea proiectului de extindere a bd. Mircea cel Bătrân până la str. Bucovina, sectorul Ciocana

 

Proiectul a fost elaborat încă în 2009-2010, dar a fost stopat pentru că nu s-au alocat resurse. Situația s-a repetat în 2012-2013, când s-a reînnoit proiectul, fără a se face lucrări. În prezent, necesitatea proiectului a devenit stringentă, însă trebuie actualizarea repetată a proiectului, din mai multe motive:

- s-au schimbat unele normative și standarde;

- s-au privatizat unele terenuri, inclusiv unele situate pe cursul traseului sau pe care în proiectul inițial era prevăzut amplasarea stațiilor terminus a transportului public;

- în prezent sunt în proces de elaborare mai multe puz-uri pentru terenurile adiacente și aceste proiecte trebuie corelate; 

- s-au construit blocuri și rețele noi;

- trebuie de actualizat infrastructura pentru rețeaua de contact a troleibuzelor prevăzută în proiect, pentru că e învechită și unele elemente nu se mai produc. 

Direcția transport a cerut actualizarea proiectului de la Chișinăuproiect. Acesta va fi finalizat până la sfârșitul lunii iunie, după care se va lansa licitația.


27. Informație despre rezultatele anchetei de serviciu la Combinatul școlar „Liceist” și procesul de achiziții în cadrul acestei întreprinderi

 

Pe 12 noiembrie, la liceul sportiv din capitală s-au intoxicat mai mulți elevi. Direcția educație, tineret și sport susține că nu are competența de a ancheta activitatea combinatului școlar care a asigurat alimentația copiilor, însă a realizat o inspecție direct la liceul sportiv. Rezultatele vizitei de control au fost prezentate la o ședința CMC din 27 noiembrie (p. 10).

 

Primăria analizează opțiunea de a oferi în gestiune agenților privați serviciul de alimentație. În sectorul Centru s-a lansat un proiect pilot în acest sens. Viceprimara Inga Ionesii a declarat că săptămâna viitoare vor începe controale inopinate în instituțiile din sectoare.


Subiectele 28 (Informație privind rezultatele activității Grupului de lucru  pentru îmbunătățirea procesului de alimentație a copiilor în instituțiile educaționale) și 29 (Informație cu privire la implementarea conceptului de reformare a ÎM „Piața Centrală”, în special referitoare la amenajarea parcărilor pe perimetrul acesteia) au fost transmise la reexaminare printr-un vot comun.

 

Statut: Transmise la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 5 1 1 1 1
Contra
Abțineri 4 1

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

 

Publicat de:

Distribuie