Stații PECO, managementul deșeurilor și construcții problematice

Consilierii au aprobat evacuarea azilului de câini de pe str. Mircești și identificarea unui nou spațiu pentru acesta, negocierea cu BERD și BEI a unor acorduri pentru implementarea proiectului „Deșeuri solide”, acordarea sălilor de sport din școli în folosință fundațiilor sportive. Deși s-au aprobat decizii importante pentru locuitori, primăria nu a asigurat transmisiunea LIVE a ședinței precum prevede regulamentul CMC.

 

O nouă ședință CMC s-a desfășurat fără a difuzată LIVE. Se întâmpla chiar în ziua când primăria municipiului Chișinău era premiată pentru transparență.

 

Constatăm cu regret că transparența activității Consiliului municipal nu este asigurată. Considerăm că Primăria Municipiului Chișinău trebuie să asigure transmisiunea ședințelor, așa cum prevede Regulamentul CMC, fără a se baza pe alte platforme.

 

Amintim că Regulamentul de funcționare a CMC prevede că ședințele CMC vor fi transmise în direct prin intermediul site-ului Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md. Totodată, în martie 2016, consilierii au adoptat o decizie care stipulează că „începând cu data de 01.07.2016, ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului municipal Chișinău și ședințele Consiliului municipal Chișinău vor fi transmise în regim online pe pagina web a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md”.

 

Până în prezent, acest lucru nu a fost implementat, iar ședințele Consiliului municipal Chișinău sunt transmise live doar pe unele platforme care nu aparțin Primăriei municipiului Chișinău, precum privesc.eu, sau pe rețelele de socializare. În așa fel, nu este asigurată continuitatea și caracterul constant al acestui proces.

 

Primăria MEA a lansat un apel public către Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, prin care solicităm:

1. Să asigure transmisiunea în direct a ședințelor Consiliului municipal Chișinău pe site-ul primăriei;

2. Să prezinte informații privind etapa la care se află implementarea deciziei CMC nr. 1/12 din 17.03.2016 și costurile suportate de către administrația municipiului referitoare la aceasta, inclusiv pentru achiziționarea și instalarea echipamentului de înregistrare video, dar și a sistemului de vot electronic.

 

Mulțumim activistului Rodion Gravriloi care ne-a asistat să urmărim ce se întâmplă în CMC. Totuși, transparența nu ar trebui să se bazeze pe bunele intenții și disponibilitatea celor prezenți la ședință. Este în primul rând responsabilitatea primăriei și a aleșilor locali.


DECLARAȚII

 

La ședință a fost prezent primarul, care a folosit tribuna CMC pentru:

1. A-l felicita cu ocazia zilei de naștere pe consilierul și fostul concurent la funcția de primar, Andrei Năstase.

2. A anunța că va solicita demisia șefului Autosalubritate, Eugeniu Axentiev.

Anunțul a fost salutat cu aplauze de consilieri.


Ordinea de zi


25. Examinarea cererii locuitorilor blocului de locuit de pe str. Pandurilor

Proiect de decizie

 

La cererea locuitorilor de pe str. Pandurilor, se propune examinarea legalității unei construcții. Dacă se va constata că aceasta este neautorizată, primăria se va adresa în instanță pentru demolarea construcției. De asemenea, prin proiect se cere proprietarului construcției, să înlăture gardul metalic instalat, din motiv că acesta blochează accesul pompierilor în blocurile alăturate.

Consilierii au autorizat investigarea cazului și adresarea în judecată în cazul în care se atestă nereguli.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 7 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


26. Reglementarea amplasării stațiilor de alimentare și a depozitelor de produse petroliere în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Proiectul, inițiat de consilierii Partidului Șor, interzice amplasarea stațiilor PECO în vecinătatea zonelor verzi, acvatice și/sau de odihnă, în apropierea monumentelor istorice și culturale, precum și în zona surselor de apă potabilă sau bazinelor acvatice.

 

Amendamente:

– P. 6 se înlocuiește cu următorul text „se solicită Guvernului modificarea regulamentului prin mărirea zonei de protecție sanitară a instituțiilor sociale menționate la p. 3.6 din prezenta decizie de la 25 de metri la 30 metri de stațiile de carburanți”.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


27. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/9 din 29.10.2015

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– La p. 6 termenul de „1 lună” se înlocuiește cu „6 luni”.

– La p. 2.1 se înlătură denumirea direcțiilor și se înlocuiește cu „unităților structurale ale autorităților publice municipale”.

– La p. 2.2 sintagma privind șeful Direcției privatizare se înlocuiește cu „reprezentant al organului de specialitate din cadrul Autorității Publice Locale”.

– La p. 3.1, alineatul 1, sintagma după „solicitanți” se înlătură.

– La p. 6.2 denumirea direcției se înlocuiește cu „direcția de specialitate”.

– La p. 6.3 și 6.14 „direcția privatizare a fondului nelocuibil” se exclude.

– La p. 6.16 se exclude „și respectiv” și se înlocuiește cu „sau”.

– Din anexa nr. 6 se exclude „sub sancțiunea aplicată” și mențiunea legilor și articolelor care o reglementează.

– Din componența comisiei se exclud 2 reprezentanți ai executivului.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 9 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


28. Evacuare/demolare a azilului de câini fără stăpân, construit ilegal pe str. Mircești

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

Amendamente: 

– Se pune în sarcina direcțiilor locativ-comunale și arhitectură identificarea terenului până la 30 octombrie și construcția volierelor din contul AOVA.

În cazul în care AOVA refuză sau nu are resurse pentru construcția volierelor, direcția va identifica resurse, iar gestiunea azilului va trece în gestiunea municipiului, cu condiția ca o persoană de la asociație să fie angajată.

– Executivul se însărcinează cu identificarea locului și resurselor pentru construcția unui centru de sterilizare.

– Evacuarea și sterilizarea câinilor va fi făcută doar după identificarea terenului și construcția volierelor.

– P. 1, care prevede evacuarea animalelor până la 1 septembrie, se exclude.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9 3 1 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

* Numărul voturilor nu a fost precizat și a fost dedus din numărul total de voturi (28).


29. Implementarea proiectului „Deșeuri solide” în municipiul Chișinău

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

Proiectul prevede începerea negocierilor cu BERD și BEI privind încheierea acordurilor de grant și împrumut pentru implementarea proiectului „Deșeuri solide”.

 

Amendamente:

– Includerea în negocierea activităților a 3 reprezentanți din grupul de lucru (format din consilieri și executiv) care lucrează asupra strategiei municipale pentru managementul deșeurilor.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 3 2 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


30. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii municipale

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat ca bază la ședința trecută de pe 28 iulie. Ulterior, consilierii au propus mai multe amendamente, care deși au fost aprobate, nu au trecut din motiv că proiectul în întregime nu a acumulat suficiente voturi. Fracțiunea PSRM susținea că, din motiv că unul din amendamente includea componența comisiei, proiectul nu ar fi aprobat nici ca bază. Colegii din PAS, inițiatorii proiectului, insistau însă că proiectul a fost aprobat și că la următoarea ședință va fi necesar doar de examinat repetat și aprobat componența.

Totuși, la ședința din 8 august, subiectul a fost supus din nou votului, aprobându-se noi amendamente.

 

Amendamente:

– La p. 1 din Regulament sintagma „consiliu” se substituie cu „comisia”.

– La p. 27 se indică că notele comisiei vor fi confidențiale.

 

Proiectul a fost aprobat, însă lipsește înregistrarea video și voturile consilierilor nu pot fi reflectate.

 

Decizia finală


31. Inițierea modificării Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă 

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede utilizarea sălilor sportive din instituțiile de învățământ de către Federațiile Sportive, cu titlu gratuit.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD* F9 PCRM PUN
Pro 21 7 5 1 1 1
Contra 2
Abțineri 1

Decizia finală

 

* Numărul voturilor nu a fost precizat. Votul PL a fost dedus din numărul total de voturi pro (36).


32. Informație privind eliberarea actelor permisive pentru construcția unui complex locativ pe str. Nicolae Sulac (sectorul Ciocana)

 

Subiectul a cauzat discuții aprinse.

 

Conform arhitectei-șefe Svetlana Dogotaru, construcția inițial era planificată pe str. Andrei Doga, dar a fost disputată de locatari. Astfel, companiei i s-a oferit în schimb terenul de pe str. Nicolae Sulac. Raportoarea susține că în martie 2020 compania a solicitat actele permisive pentru construcție, care au fost eliberate conform legislației în vigoare.

 

Alexandr Trubca (PAS) a acuzat raportoarea că ar fi interpretat greșit legea și că emiterea certificatului de urbanism putea fi realizată doar prin aprobarea Consiliului. 

Consilierul a cerut primarului general o anchetă de serviciu. Acesta susține că prin decizia dată s-ar prejudicia municipiul cu 0,39 ha (preț de piață: 1 milion de euro). Conform lui, un caz similar ar fi fost cu implicarea Primtrans pentru un teren de 62 ari.

 

Alexandru Odințov (PSRM) a declarat că direcția a respectat legislația, aici aplicându-se prevederile privind dreptul de superficiu. Acesta a reamintit consilierilor că construcția de pe str. Nicolae Sulac e o soluție pentru o construcție problematică, terenul inițial fiind planificat pe alt teren, pe teritoriul unui teren de joc. Conform lui, anularea actelor permisive ar crea probleme mai mari.

 

Vasile Grădinaru (PAS) a reproșat colegilor din PSRM că atunci când erau în opoziție lupta contra construcțiilor, nu pentru dreptul companiilor de construcții. 

Consilierul a sugerat arhitectei-șefe să apeleze la Parlament pentru interpretarea legilor.

 

Valeriu Bogdan, șeful direcției juridice, susține că legea e foarte confuză și nici Parlamentul nu poate corespunzător să o interpreteze. De asemenea, executivul a solicitat o interpretarea de la comisia juridică, care tot reprezintă Parlamentul.

 

Veaceslav Nedelea (PD) s-a declarat dezamăgit de șeful direcției juridice, zicând că nu se permite consultarea comisiilor Parlamentului. Acesta precizează însă că în rest totul a fost realizat după cum trebuia și că aleșii nu au ce-i reproșa Svetlanei Dogotaru.

 

Serghei Burgudji (Partidul Șor) și-a cerut scuze de la Svetlana Dogotaru pentru modul cum unii consilieri i s-au adresat. Conform acestuia, arhitecta-șefă face regulă în oraș, chiar dacă nu dispune de un Plan Urbanistic General.

 

Ion Cebanu (PL) a acuzat PSRM că susține companiile construcții, după ce anterior protestau împotriva lor pentru a ajunge la înțelegeri cu aceștia.

De asemenea, consilierul a amintit arhitectei despre un interviu în care susține că Vasile Chirtoca (PSRM) ar controla mai mulți consilieri și a cerut acesteia să-i numească. Aceasta a refuzat să-i numească, dar a precizat că interviul este pe blogul ei și poate fi consultat oricând.

 

Consilierii au examinat toate subiectele de pe ordinea de zi și ședința a fost închisă.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO I

 

 

VIDEO II

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md