Buget municipal propus pentru 2021: mai puțini bani pentru sănătate, mai mulți pentru infrastructură

Bugetul propus pentru anul 2021 este de aproape șase miliarde lei, cu un miliard de lei mai mare decât pentru anul 2020 și cam tot pe atât autoritățile intenționează să se împrumute. Fondurile pentru ocrotirea sănătății scad, în timp ce suma alocată pentru gospodăria de locuințe crește. Prezentăm mai jos un rezumat al principalelor prevederi și îndemnăm orășenii să transmită sugestii Primăriei până la 24 decembrie.  

7 lucruri curioase despre proiectul de buget

Studierea proiectului de buget este un proces anevoios, care necesită și consultarea experților și a autorităților pentru a clarifica noțiunile expuse. Vom reveni cu analiza componentelor importante într-o serie de articole, după aprobarea bugetului. Până atunci însă am depistat diverse lucruri curioase în acest proiect, unele chiar îngrijorătoare. 

1. Bugetul pentru „Ocrotirea sănătății” scade cu 13.2% față de anul 2020 și reprezintă doar 1.3 % din suma cheltuielilor preconizate pentru acest an. Acest buget include, printre altele, și măsurile de combatere a infecției COVID-19 – 30 milioane lei, reparații capitale a instituțiilor medico-sanitare publice – 10 milioane lei și dotarea instituțiilor medicale municipale – 10 milioane lei. 

2. Bugetul pentru „Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale” crește cu 56.1% față de anul 2020. În această categorie sunt incluse și reparațiile preconizate de autoritățile publice locale, coordonate de preturile de sector. Acestea prevăd lucrări de amenajare a scuarurilor, parcurilor și subteranelor, dar și a însemnelor „Chișinău” la intrarea în oraș din fiecare sector, pentru un total de 1.5 milioane de lei alocați în total acestora (câte 300.000 lei pentru fiecare însemn). 

3. Bugetul pentru transport și gospodărie a drumurilor crește cu 73.8%, în particular pentru implementarea proiectelor precum procurarea/asamblarea autobuzelor, sistemul de taxare electronică, procurarea unui software care să asigure dezvoltarea infrastructurii de transport. 

4. Doar 3 000 000 lei sunt alocate pentru „Protecția mediului”, acestea fiind direcționate către finalizarea proiectului „platforme ecologice pentru colectarea deșeurilor menajere în or. Chișinău”. 

5. Învățământul, cultura și asistența socială înregistrează majorări de până la 10% – legate în particular de asigurarea salariilor pentru angajații acestor sectoare, în conformitate cu legea nr. 270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 

6. 18 milioane de lei vor fi alocate pentru fluidizarea traficului prin semafoare, inclusiv la intersecția de la „Pancom”. Despre această măsură se vorbea încă în decembrie 2019, când la o ședință a primăriei a fost prezentat un studiu prin care era demonstrat că semaforizarea intersecției ar reduce semnificativ ambuteiajele în intersecție. 

7. Fără buget pentru transport alternativ în municipiu. După ce s-a discutat mult despre importanța creării rețelelor de transport alternativ în municipiu, atât pentru a ține sub control pandemia, cât și pentru a scoate din presiunea creată de mașini asupra infrastructurii orașului, autoritățile „au uitat” să aloce fonduri pentru acest segment în anul 2021. 

 

Proiectul bugetului în cifre

Pentru anul 2021, autoritățile doresc ca bugetul să fie de 5 957 150 800 lei, adică aproape 6 miliarde de lei, fiind cel mai mare buget până acum, cu o diferență de peste 1 miliard de lei față de bugetul pentru anul 2020. Deficitul, adică suma pentru care autoritățile trebuie încă să găsească surse de finanțare, este la fel de peste 1 miliard de lei (1 289 925 600 lei), însă autoritățile asigură că este fezabil să găsească surse financiare pentru a-l acoperi. 

La capitolul venituri, o bună parte provine de la bugetul de stat al Republicii Moldova, mai exact 2 644 972 600 lei, cu o majorare de 161 milioane față de anul 2020. Fondurile respective vor fi utilizate pentru învățământul preșcolar, primar, secundar și complementar; asigurare și asistență socială; școli sportive; instituțiile bugetelor locale de nivelul II; infrastructură; și altele. Restul veniturilor le constituie veniturile proprii – adică din impozite și taxe pentru servicii prestate de primărie (671 209 700 lei), defalcări de la impozitele și taxele de stat pe venitul reținut din salariu, predarea/posesia/folosința proprietăților imobiliare și pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi (1 257 650 000), încasări de la prestarea serviciilor cu plată (70 503 700 lei), plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public (11 409 200 lei), taxele schimburilor valutare (11 000 000 lei) și donații voluntare interne (480 000 lei).

Infografic: Veniturile municipale preconizate pentru anul 2021. Sursă: Primăria Mea, în baza proiectului de buget

În ce privește cheltuielile, cele aproape 6 miliarde de lei vor fi repartizate între cheltuieli de:

– ordin social – adică învățământ, cultură, ocrotirea sănătății, protecția socială, în valoare de peste 3.3 miliarde lei, sau 56.18% din suma totală a bugetului; 

– de ordin economic – adică cele care țin de gospodăria comunală, transport, gospodăria drumurilor, inclusiv proiectele BERD și BEI „Reabilitarea drumurilor și iluminatului public” și „Eficiența energetică”, în valoare de peste 2.3 miliarde lei, sau 39.58% din totalul bugetului; 

– implementare a programului de investiții și reparații capitale, în valoare de 184.2 milioane lei, sau 3.09% din totalul bugetului; 

– întreținere a autorităților executive și organelor administrative, în valoare de peste 195 milioane lei, sau 3.29% din totalul bugetului; 

– alte cheltuieli – activitatea administrativ-militară, fondul de rezervă, deservirea împrumuturilor angajate, Bugetul Civil, crearea unui plan de dezvoltare instituțională a Primăriei, analiza indicatorilor de performanță pentru angajații cu funcții de răspundere, alocații pentru proiectul „Platforme ecologice pentru colectarea deșeurilor menajere” și transferurile speciale către Grătiești, Geamăna și Tânțăreni, în valoare totală de 122 846 90 lei, sau 2.06% din bugetul total. 

Infografic: Categoriile de cheltuieli ale bugetului municipal pentru anul 2021. Sursa: Primăria Mea, în baza proiectului de buget

Adunarea acestor sume poate crea neclarități, rezultatul fiind de peste 104% din buget, sau cu 250 000 000 lei mai mult decât suma anunțată de autorități. Acest lucru poate fi explicat prin înlăturarea componente cu privire la realizarea încăperilor și a terenurilor, acestea fiind de fapt venituri suplimentare încasate de autorități. 

Consultăm, consultăm, dar nu le facem viața ușoară celor interesați

Proiectul de buget pentru anul 2021 al mun. Chișinău a fost publicat și trece acum etapa de consultări publice. Persoanele interesate pot să expedieze propuneri cu privire la ce ar dori să fie modificat, înlăturat sau adăugat în buget. Comentariile pot fi expediate până pe 24 decembrie 2020, la adresa de mail dgf@cmc.md, iar pentru întrebări directe, poate fi contactată Zinaida Jaloba, la adresa zinaida.jaloba.dgf@cmc.md

Documentul spre consultare include atât anexele – peste 30, cu detalierea veniturilor și cheltuielilor pentru fiecare domeniu, precum și o notă explicativă ce conține mai multe detalii explicative, în loc de simple cifre. Documentele pot fi descărcate de pe site-ul primăriei, însă acestea sunt amplasate în mai multe arhive .rar, au formate diferite și sunt toate pe foi separate. Astfel, este extrem de complicată consultarea documentului. Am hotărât să dăm o mână de ajutor cetățenilor, și primăriei, și să dedicăm o oră din timpul nostru pentru a uniformiza formatele și a pune totul în două documente, alături de proiectul de decizie. În cazul în care pentru unii ar fi mai ușor să deschidă un fișier anume, am păstrat și foile separate. Găsiți totul aici

Vom reveni cu actualizări cu privire la acțiunile ce vor fi întreprinse de autorități conform bugetului după ce acesta va fi aprobat de către CMC. Până atunci, vă invităm să studiați domeniile care vă sunt de interes și să oferiți sugestii autorităților cu privire la ce ar putea fi îmbunătățit. Bugetul municipiului Chișinău este format inclusiv din taxele pe care le achităm și este dreptul fiecăruia dintre noi să se expună cu privire la utilizarea banilor publici. 

Autoare: Cristina Sîrbu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md