Spații și bunuri municipale, Ginta Latină 8 și bugetul municipal

 

Consilierii au aprobat regulamentul privind folosirea spațiilor municipale prin licitație, finanțarea cu 15% a proiectului „ArheoDanube”, modificarea bugetului municipal și încadrarea în domeniul public a unor bunuri imobile, care nu va permite privatizarea acestora.

 

În timpul ședinței, deseori voturile consilierilor nu au fost anunțate la microfon, deși în sală era gălăgie. Primăria Mea nu garantează corectitudinea prezentării voturilor. Executivul primăriei (responsabil de elaborarea proceselor verbale) a rugat repetat consilierii să anunțe voturile la microfon pentru a putea fi reflectate corect în procesul verbal. Uneori, diferența de un vot determină dacă un proiect este aprobat sau respins.

 


Ordinea de zi


7. Aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)

Proiect de decizie

 

Conform comunicatului primăriei, acest proiect va permite municipalității să valorifice mai bine spațiile autorității locale și să crească veniturile în bugetul municipal:

„Cuantumul chiriei anuale pentru folosirea spațiilor care aparțin Primăriei municipiului Chișinău se va efectua conform formulei specificate în Legea bugetului de stat pe anul de referinţă şi conform valorii coeficienților folosiți în calcule, în baza fişei de evaluare a încăperilor actualizată anual… spațiile vor fi acordate în locațiune prin licitație publică, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.”

 

Amendamente:

– Termenii din textul regulamentului care se referă la spațiile municipale au fost înlocuite cu un singur termen: „spații/încăperi nelocuibile”.

– La p. 2 sintagma „autoritățile publice” au fost substituite cu „subdiviziunile administrației”.

– La p. 10 s-a adăugat „comodatarul nu poate da spațiul în folosință unor terți, decât cu acordul Consiliului municipal Chișinău”.

– La p. 48 după „locatarul” s-a adăugat „și/sau locatorul”.

– La p. 56 sintagma „transmiterea în folosință” a fost înlocuită cu „folosirea de”.

– La p. 99 termenul de 6 luni a fost înlocuit cu 2 luni, iar sintagma „efectuată după 6 luni” cu „aplicată după 2 luni”.

– La p. 57 a fost modificat în următoarea redacție „spațiile folosite de către federațiile sportive naționale, în condițiile p. 56, vor fi folosite exclusiv pentru antrenarea copiilor cu titlu gratuit”.

– La p. 56 și la secțiunea 4 s-a adăugat că federațiilor sportive vor putea utiliza inclusiv stadioanele de sport.

– În regulament a fost inclusă noțiunea de federație sportivă.

De asemenea, consilierii au aprobat că în caz de prejudicii, cheltuielile sunt acoperite de către locatar.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 6 7 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

* Voturile nu au fost anunțate la microfon, iar în sală era gălăgie. Primăria Mea nu poate asigura corectitudinea prezentării voturilor.


8. Încadrarea în domeniul public al municipiului Chișinău a unor bunuri imobile (construcții și încăperi izolate)

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– În lista spațiilor (anexă) care nu pot fi privatizate s-au inclus încăperile de pe str. Ștefan cel Mare 148 și str. Maria Cebotari 34.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 6 7 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


9. Darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 8 (etajul 1), Direcției generale asistență socială și sănătate

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 6 7 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


10. Reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a efectivului-limită de personal al acesteia

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 6 8 2 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


11. Modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2020 

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 6 8 2 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


12. Corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 cu prevederile Legii nr. 173/2020

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 6 8 2 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


13. Desemnarea candidaturilor pentru funcțiile de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din sectoarele municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Executivul a retras proiectul, din motiv că a expirat data limită pentru desemnarea candidaturilor.


14. Acceptarea participării în cadrul Proiectului „ArheoDanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă”

Proiect de decizie

 

Proiectul, conform comunicatului primăriei, va contribui la „recunoaşterea parcurilor arheologice din Chișinău ca element mediator între patrimoniul arheologic, dezvoltarea urbană şi a turismului cultural”. În cadrul proiectului va fi realizat un studiu de bază arheologic privind situația patrimoniului arheologic din Chișinău, precum și poziția sa în politicile și planurile de dezvoltare locală.

De asemenea autoritățile municipale își propun: cartografierea siturilor arheologice din Chișinău și elaborarea hărții interactive a arheologiei urbane; elaborarea ghidului local pentru conservarea și gestiunea siturilor arheologice; promovarea Chișinăului în context regional; integrarea orașului în activități ce țin de turismul regional; elaborarea unei strategii pentru implementarea turismului arheologic; săpături arheologice și reconstrucții digitale, dar și acțiuni de instruire, vizite de studiu, promovare și popularizare a patrimoniului arheologic urban.

În acest proiect participă 22 de orașe. În Chișinău proiectul va fi implementat de Asociația Obștească „Urban Lab Chișinău”, în cooperare cu Primăria municipiului Chișinău. Uniunea Europeană va finanța 85% din proiect, iar primăria 15%. 

Consilierii au aprobat redistribuirea resurselor alocate pentru documentația urbanistică pentru finanțarea livrabilelor proiectului. După finalizarea proiectului, acestea vor fi utilizate la elaborarea Planului Urbanistic General, în calitate de studii de fundamentare istorico-arheologice.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 6 8 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


15. Modificarea denumirii Liceului Teatral Orășenesc în Liceul Teatral Orășenesc „Iurie Harmelin”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost elaborat la solicitarea consilierului Nicolai Rusol (PCRM), adresată la ședința CMC din 31 august 2020

Iurie Harmelin, regizor și pedagog, a fondat liceul teatral orășenesc și teatrul dramatic „De pe strada Trandafirilor”. Regizorul a fost consilier municipal în actualul mandat, în cadrul fracțiunii PSRM, până în august 2020, când a decedat.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 6 6 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


16. Situația epidemiologică în municipiul Chișinău

 

Numărul îmbolnăvirilor este în continuă creștere. La nivel național s-au înregistrat, până la data de 6 octombrie, 56 900 infectări cu virusul Covid-19, iar la nivel municipal 23 170 de cazuri și 470 decese. La fiecare 100 000 de locuitori din municipiu, 846 au fost infectați.

În dimineața de 6 octombrie toate paturile de terapie intensivă pentru adulți erau ocupate. Direcția asistență socială și sănătate pregătește sporirea numărului de paturi în spitalele din municipiu.

 

În suburbii cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Durlești, Trușeni, Bubuieci, Codru, Sângera, Stăuceni și Băcioi.


17. Aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 5 6 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


18. Modificarea Regulamentului, Organigramei și Statului de personal ale Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– P. 5 a fost exclus.

– A fost modificat statul de personal al secției control și protecția animalelor: o funcție de specialist superior a fost înlocuită cu funcția de specialist principal. Specialiștilor superiori și principali din cadrul acestei secții li s-a oferit rolul de agenți constatatori.

– Secția controlul activității administratorilor blocurilor de locuințe a fost redenumită în secția controlul formării asociațiilor locative și activității administrării blocurilor de locuințe.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9 7 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


19. Demolarea și excluderea din evidență a apartamentului avariat nr. 8 (proprietate municipală) din str. Alexandru cel Bun nr. 52, et. I

Proiect de decizie

 

Statut: Transmis la reexaminare 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9
Contra
Abțineri 4 1 1 1 1 1 1

 

* Voturile nu au fost anunțate la microfon, iar în sală era gălăgie. Primăria Mea nu poate asigura corectitudinea prezentării voturilor.


20. Aprobarea statutelor unor întreprinderi de alimentație publică, reorganizate în întreprinderi municipale

Proiect de decizie

 

Întreprinderile de alimentație publică „Liceist”, „Rîșcani – SC” și „Adolescența” au fost organizate în întreprinderi municipale. Proiectul prevede aprobarea noilor statute ale acestor întreprinderi.

Administratorii instituțiilor vor înregistra statutele aprobate la Agenția Servicii Publice și își vor continua activitatea până la inițierea concursurilor de angajare a directorilor întreprinderilor.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9 4 1 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

* Voturile nu au fost anunțate la microfon, iar în sală era gălăgie. Primăria Mea nu poate asigura corectitudinea voturilor.


21. Aprobarea Statutului Întreprinderilor municipale

 

Subiectul, constituit din opt proiecte, prevede adoptarea repetată (cu modificările propuse de Agenția Servicii Publice) a statelor întreprinderilor municipale: Primtrans, Liftservice, Grădina Zoologică, Chișinăuproiect, SL Buiucani, Parcul Dendrariu, SL Centru, SL Botanica.

Voturile pentru aceste proiecte nu au fost anunțate la microfon, iar în sală era gălăgie. Primăria Mea nu poate asigura corectitudinea prezentării voturilor.

 

21.1 Primtrans

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 6 1 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

21.2 Liftservice

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 6 1 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

21.3 Grădina Zoologică

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 6 1 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

21.4 Chișinăuproiect

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 7 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

21.5 SL Buiucani

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 7 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

21.6  Parcul Dendrariu

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 7 1 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

21.7 SL Centru

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 7 1 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

21.8  SL Botanica

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 7 1 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


22. Preluarea rețelelor electrice publice

 

22.1 Complexul locativ de pe str. Ginta Latină 12

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 7 1 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

22.2 Complexul locativ de pe str. N. Testimițeanu 3

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 7 1 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

22.3 Orașul Durlești

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 6 1 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


23. Inițierea elaborării Regulamentului privind modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice

Proiect de decizie

 

Anual, Direcția Cultură repartizează 1,5 mln lei asociațiilor obștești și de creație, persoanelor fizice și juridice, pentru implementarea proiectelor culturale. În acest sens, Direcția urma să elaboreze, până pe 30 noiembrie, un regulament privind modalitatea de finanțare a proiectelor. Proiectul însă nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 9 7 1 1 1 1
Contra 19
Abțineri 2 1

24. Stabilirea relațiilor funciare de superficie contractuală asupra sectorului de teren din str. Ginta Latină, 8

Proiect de decizie

 

Amendament:

– Se formează terenul municipal (domeniul privat) cu suprafața de 0.581 ha, destinat pentru construcție, din strada Ginta Latină 8, conform planului-anexă, prin separare din lotul de pământ proprietate municipală domeniul privat cu nr. cadastral 0100312292 cu actualizarea hotarelor comune cu terenurile municipale nr. cadastrale 010031225 și 0100312463.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9 7 1 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


25. Substituirea anexei nr. 1 la Regulamentul Comisiei municipale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensațiilor în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin decizia nr. 13/6 din 27 decembrie 2007

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9 6 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


26. Asigurarea elevilor din instituțiile de învățământ, subordonate Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, cu tablete pentru participarea în procesul decizional la distanță.

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 6 7 1 2 1 1
Contra
Abțineri 19 1

27. Măsurile de consolidare a proprietății publice municipale aflate în administrarea Î.M. „Direcția parcurilor cultură și odihnă”

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței 

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 6 7 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


28. Anularea deciziei 13/14-3 din 04.08.2020

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Decizia 13/14-3 permitea expunerea la licitație a terenului din perimetrul bd. Mircea cel Bătrân – str. N. Sulac – str. N. Milescu Spătarul – str. Bucovinei. Aceasta a fost aprobată la ședința din 4 august și a stârnit mai multe obiecții din partea unor consilieri. 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 6 6 1 2 1
Contra 19
Abțineri 1 1

Decizia finală


Subiectele 29 și 30 au fost transmise la reexaminare, iar consilierii au solicitat ca informația să le fie transmisă în scris.


29. Informație referitoare la mersul executării lucrărilor de reparație pe străzile Albișoara, Alexandr Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni și mijloacele financiare valorificate pentru aceste lucrări

 

Statut:  Transmis spre reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 6 2 1 1 1
Contra 1
Abțineri

30. Informație cu privire la mersul executării deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 13/26 din 06 august 2020 „Evacuarea/demolarea azilului de câini fără stăpân, construit ilegal de pe str. Mircești”

 

  Statut:  Transmis spre reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 4 2 1 1 1
Contra 1
Abțineri

31. Amenajarea complexului memorial „Izvorul lui Grigore Vieru” din str. N. Dimo

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 7 4 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

Ședința a fost închisă.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ, partea I:

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ, partea II:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md