Ședința CMC din 26 iulie 2017

La 26 iulie 2017 a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău începută la 29 iunie 2017.

La ședință au fost prezenți  38 din cei 51 de consilieri aleși.

Președinte al ședinței: Adrian Culai

Secretar: Adrian Talmaci

26_iulie_2017

Ședința CMC a început după o oră și 5 minute de așteptare. Consilierii au decis, la propunerea lui Ruslan Codreanu (PPEM), transmiterea la reexaminare a  punctelor 23 – 29  din ordinea de zi aprobată la 29 iunie și închiderea ședinței. Ulterior, consilierii au convocat o nouă „ședință de îndată”, cu următoarele propuneri pentru ordinea de zi:

 

  • Rectificarea bugetului;
  • Delegarea unor împuterniciri domnului Nistor Grozavu;
  • PUZ privind valorificarea unor terenuri; Examinarea raportului de investigație a Consiliului Concurenței;
  • Decizia privind numirea viceprimarilor – propus de Ion Ciobanu; Reîntoarcerea unui scuar în proprietatea municipiului pentru renovare;
  • Modificarea deciziei CMC privind reconstrucția străzii Mesager;
  • Modificarea deciziei CMC privind asistența medicală de urgență;
  • Aprobarea înțelegerii de cooperare între sectorul nr. 1 din București și sectorul Centru din Chișinău;
  • Reconstrucția străzilor municipale.

 

Adrian Culai a precizat, de asemenea, că subiectele trimise către reexaminare (23 – 29)  urmează a fi incluse pe ordinea de zi conform legii 136.

În urma dezbaterilor și supunerii la vot a propunerilor consilierilor, s-a stabilit  ordinea de zi a ședinței din 26 iulie 2017

 

Ruslan Codreanu (PPEM) a solicitat executivului să pregătească ordinea de zi și să o plaseze pe site-ul primăriei. Reamintim că ordinea de zi pentru ședința din 29 iunie a fost plasată cu întârziere și doar după solicitarea repetată a echipei Primăria MEA.

 

Consilierii au început noua ordine de zi cu raportul Consiliului Concurenței. Din motiv că raportul conține date confidențiale, presa a fost rugată să părăsească sala.

 

Ulterior, Ion Ceban (PSRM) a declarat că raportul conține informații cu privire la „schemele aplicate în raport cu reparația drumurilor din municipiul Chișinău… trafic de influență, corupție, lipsă de concurență loială și favorizare”. Consilierul a precizat că raportul vizează compania „Delta ACM” care deși a prezentat cea mai mare ofertă de preț, a câștigat concursul public. Ion Ceban a oferit asigurări că urmează să se autosesizeze mai multe instituții.

Ședința publică a fost reluată peste o oră și jumătate. Cele mai discutate și dezbătute subiecte de pe noua ordine de zi au fost:

 

– Modificarea bugetului pe anul 2017;

– Aprobarea PUZ referitor la valorificarea terenurilor din bd. Mircea cel Bătrân 25/1.

 

Proiectul de decizie privind modificarea bugetului pentru anul 2017 a fost elaborat ca urmarea deciziilor adoptate de către CMC la 4 iulie 2017. Pentru implementarea deciziilor au fost necesare identificarea unor resurse financiare suplimentare:

Restabilirea activității poligonului de colectare a deșeurilor solide pe teritoriul comunei Țânțăreni – 10 milioane;

– Amenajarea terenului de joacă  pentru copii – 5 milioane;

Compensarea populației pentru diferența de tarif la serviciile pentru evacuarea gunoiului.

De asemenea, la propunerea comisiei pentru buget, în procesul de buget a fost inclus:

– Procurarea a aparate auditive pentru persoane cu deficiențe auditive din municipiul Chișinău;

– Echipamente termometre, tonometre sonorizate, bastoane pentru nevăzători și protezare oculară pentru persoane nevăzătoare;

– Achiziționarea unui aparat termometru pentru determinarea gradului de surditate pentru  instituţia medico-sanitară  AMT Centru.

 

Eugenia Ceban (PSRM) a propus excluderea din buget a primei sub formă de salariu triplu pentru funcționarii primăriei. Pentru această propunere s-a expus ulterior consilierii Ruslan Codreanu (PPEM) și Ion Ceban (PSRM). Partidul Liberal a fost unica fracțiune care a susținut acordarea primei funcționarilor primăriei.

 

Liviu Oboroc (PD) a solicitat de inclus în proiectul de decizie includerea a 2 milioane pentru realocarea școlii auxiliare nr. 6 în clădirea grădiniței nr. 50 din sectorul Râșcani.

 

Nistor Grozavu a propus includerea în proiectul de decizie achiziționarea unui tocator de crengi. Reamintim că municipalitatea a pierdut un tocator în timpul incendiului de la Stadionul Republican. Din această cauză întârzie lucrările de înlăturare a consecințelor calamităților naturale din aprilie.

 

Vasile Chirtoca (PCRM)  a propus alocarea resurselor financiare pentru:

– Proiectarea unui complex sportiv multifuncțional – 1 milion;

– Dezvoltarea traseelor turistice în municipiul Chișinău – 1 milion;

– Construcția terenurilor sportive în cartiere locative – 1 milion.

 

Pentru a asigura resursele financiare necesare, consilierul a propus de exclus din buget cei 20 de milioane de lei prevăzuți pentru autobuzele școlare și primele pentru funcționari.

 

Toate propunerile au fost supuse votului. Consilierii au aprobat propunerile înaintate, cu excepția celor privind proiectarea complexului și terenurilor sportive.

 

Un alt subiect care a provocat discuții îndelungate a fost valorificarea terenurilor din bd. Mircea cel Bătrân 25/1. Din discuțiile consilierilor s-a dezvăluit că acest teritoriu urmează a fi utilizat pentru construcția magazinului Kaufland. Propunerea a fost susținută de către toți consilierii, cu excepția fracțiunii Partidul Nostru. Consilierii PN au criticat acest proiect de decizie, indicând că defavorizează agenții economici locali.

 

Vasile Chirtoca (PCRM) a propus din acest considerent impunerea unor condiții agentului economic pentru a proteja producătorii locali.

 

După lungi dezbateri,  proiectul de decizie a fost aprobat cu votul a 31 de consilieri.


Vedeți în continuare cum au votat consilierii și care alte  subiecte din ordinea de zi au fost aprobate sau transmise spre reexaminare:


1. Examinarea raportului de investigație a Consiliului Concurenței

Proiectul de decizie – nu a fost publicat în momentul examinării de către CMC.

*Proiectul de decizie a fost examinat cu ușile închise.

Decizia finală


2. Modificarea bugetului pe anul 2017

Proiectul de decizie – nu a fost publicat în momentul examinării de către CMC.

Statut: Aprobat

Voturi:  PSRM – 17 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 abțineri, Consilier Independenți – absenți, PL – 6 Pro.

Decizia finală


3. Urgentarea lichidării calamităților naturale din aprilie

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi:  PSRM – 17 Pro,  PPEM – 4 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 Pro, Consilieri independenți – absenți, PL – 4 pro.

Decizia finală


4. Abrogarea deciziei privind transmiterea unui teren din str. A. Pușkin I.P. „Muzeul Național de Artă a Moldovei”

Proiectul de decizie – nu a fost publicat în momentul examinării de către CMC.

Statut: Aprobat

Voturi:  PSRM – 17 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM –  2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 Pro, Consilieri independenți – absenți, PL – 5 abțineri.

Decizia finală


5. Desemnarea candidaturilor – Viorica Cobzarenco și Nadejda Braghiș – pentru funcțiile de membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipal Chișinău

Proiectul de decizie – nu a fost publicat în momentul examinării de către CMC

Statut: Aprobat

Voturi:  PSRM – 17 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 absenți, Consilieri independenți – absenți, PL – 4 Contra

Decizia finală


6. Încheierea unui parteneriat de cooperare între sectorul Centru al municipiului Chișinău și sectorul 1 al municipiului București

Proiectul de decizie – nu a fost publicat în momentul examinării de către CMC.

Statut: Aprobat

Voturi:  PSRM – 17 Pro , PPEM – 4 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – absenți, Consilier independent – absenți, PL – 4 Pro.

Decizia finală


7. Operarea modificărilor la contractul de împrumut dintre primărie și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Proiectul de decizie – nu a fost publicat în momentul examinării de către CMC.

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi:  PSRM – 17 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro + 1 abținere, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 Pro, Consilieri independenți – absenți, PL – 4 Contra.


8. Aprobarea PUZ referitor la valorificarea terenurilor din bd. Mircea cel Bătrân 25/1

Proiectul de decizie – nu a fost publicat în momentul examinării de către CMC.

Statut: Aprobat

Voturi:  PSRM – 17 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Contra, Consilieri independenți – absenți, PL – 5 Pro.
Decizia finală

Responsabil: Cristina Voroneanu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md