Ședința CMC din 4 iulie 2017

La 4 iulie 2017, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 29 iunie 2017.

La ședință au fost prezenți  31 din cei 51 de consilieri aleși.

Președinte al ședinței: Veaceslav Bulat
Secretar: Adrian Talmaci

04-iulie-2017Primarul general a emis o dispoziție de convocare a ședinței pe 4 iulie, ora 10.00. Anterior, la ședința din 29 iunie, consilierii au stabilit continuarea examinării subiectelor de pe ordinea de zi la exact aceeași oră și dată. În această situație, aleșii locali au decis să modifice ora de la 10.00 la 8.30, fără însă a anunța public acest lucru.

 

Ion Cebanu (PL) a reproșat consilierilor că au ignorat solicitarea primarului general de a convoca o ședință extraordinară.  Consilierul a indicat că ședința de pe 4 iulie nu a fost convocată legal.

 

Veaceslav Bulat a precizat că ședința a fost convocată din motiv că:

 

  1. De vreme ce secretarul CMC a depus cererea de demisie, pe multe decizii și proiecte de decizii nu poate fi aplicat sigiliul primăriei și există riscul ca agenții economici să inițieze procese juridice.
  2. Pe 4 iulie expiră termenul limită fixat de către Primăria Municipiului Chișinău și locuitorii comunei Bubuieci privind soluționarea problemei deșeurilor.
  3. Legislația prevede că subiectele neexaminate în cadrul ședinței au prioritate la următoarea reuniune a consiliului.

Ion Cebanu (PL) a insistat asupra ilegalității ședinței, precizând că fracțiunea sa, cetățenii și inclusiv presa nu au fost anunțați privind strămutarea ședinței de la ora 10 la 8.30. În semn de protest, liberalii au părăsit sala de ședință.

 

Ruslan Codreanu (PPEM) a prezentat candidatura lui Adrian Talmaci la funcția de secretar interimar al CMC.

 

Adrian Talmaci a fost audiat de către consilieri timp de 5 minute, după care au urmat 15 minute de întrebări din partea consilierilor. Candidatura lui Adrian Talmaci a fost aprobată cu votul a 30 de consilieri. Adrian Talmaci a preluat imediat atribuțiile de secretar interimar al CMC.

 

Ședința a continuat cu subiectul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de secretar al Consiliului municipal Chișinău. Ruslan Codreanu (PPEM) a propus să se constituie o comisie din 7 persoane, în care să se regăsească Nistor Grozavu și Alaxandra Moțpan. Fracțiunile și consilierii neafiliați sau independenți au suplinit propunerile cu următoarele candidaturi:

 

  • Ion Ceban din partea PSRM, înaintat de către Petru Burduja.
  • Elena Panuș din partea PN.
  • Victor Lutenco din partea PPEM, înaintat de către Ruslan Codreanu.
  • Ghenadie Botnaru (PCRM), înaintat de Natalia Vîsotina.
  • Adrian Culai (PLDM) din partea candidaților neafiliați și independenți, înaintat de către Ion Ștefăniță.
  • Ruslan Codreanu a propus, de asemenea, includerea în comisie a 2 membri supleanți de la PL. Au fost înaintate candidaturile lui Ion Cebanu și Marianei Lungu.

În calitate de președinte a comisiei a fost propus Nistor Grozavu, iar pentru funcția de secretar Elvira Levodeanschi.

 

După epuizarea subiectelor privind secretariatul consiliului municipal, consilierii au purces la examinarea subiectelor privind deșeurile menajere conform ordinii de zi.

 


Vedeți în continuare care dintre subiectele din ordinea de zi au fost aprobate și care au fost transmise spre reexaminare:


1.1 Cu privire la organizarea concursului privind ocuparea funcției vacante de secretar al Consiliului municipal Chișinău.

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro , PPEM – 5, PLDM – 1 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – absent.

Decizia finală


2. Informație cu privire la situația creată în domeniul depozitării deșeurilor menajere din municipiul Chișinău.

* S-a luat act de informația raportată pe 29 iunie.


3. Cu privire la alocarea mijloacelor bugetare pentru restabilirea activității poligonului de colectare a deșeurilor solide pe teritoriul comunei Țânțăreni.

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 pro, PLDM – 1 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Contra, PN – 2 abțineri, Consilier independent – 1 Pro, PL – absent.

Decizia finală


4. Cu privire la completarea deciziei CMC nr. 5/4 din 11 mai 2017 „Cu privire la achiziționarea echipamentului compact de epurare a apei reziduale din deșeurile menajere”

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 5 Pro , PLDM – 1 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – absent.

Decizia finală


5. Cu privire la aprobarea catalogului de prețuri „Transportarea deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău”

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 5 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – absent.

Decizia finală


6. Cu privire la organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2017

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 5 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – absent, PL – absent.

Decizia finală


7. Cu privire la aprobarea Regulamentului bugetului civil în municipiul Chișinău

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 5 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – absent, PL – absent.

Decizia finală


8. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/22-8 din 24.02.2009

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 5 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – absent, PL – absent.

Decizia finală


Responsabil: Cristina Voroneanu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md