Ședința CMC: buget, Țânțăreni și privatizări

La prima ședință din 2021, consilierii au aprobat majorarea bugetului municipal,  prelungirea contractului pentru depozitarea deșeurilor la groapa de la Țânțăreni și privatizarea mai multor terenuri.

 

Primele 90 minute din ședință s-au desfășurat fără transmisiune LIVE, cum prevede regulamentul CMC. Primăria a motivat lipsa transmisiunii prin probleme tehnice. În aceste 90 de minute, consilierii au ales președinta ședinței (Aliona Mandatii, platforma DA) și au inclus subiecte noi pe ordinea de zi:

– Atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal;

– 10 solicitări de informație pe diverse subiecte, inclusiv: achiziționarea autobuzelor, alimentația în instituțiile de învățământ, contractul PPP cu SRL „EPA Media” privind gestionarea stațiilor de transport, cooperarea primăriei cu SRL „ABS” pentru sortarea și prelucrarea deșeurilor etc.

 

După începerea transmisiunii LIVE, a urmat o oră de declarații și acuzații reciproce între consilieri. Cuvântul a fost oferit și locuitorilor, reprezentanților societății civile și agenților economici prezenți la ședință, care au comunicat aleșilor locali despre problemele cu care se confruntă.

 

La prima ședință din 2021, consilierii au examinat 16 subiecte de ordinea de zi și 67 de proiecte de decizii. Consilierii au aprobat 60 de proiecte, au transmis la reexaminare șase proiecte și au respins un proiect. Aleșii locali nu au reușit să examineze toate subiectele de pe agenda ședinței (28 în total) și au amânat-o pentru marți, 26 ianuarie, ora 10.00. Ședința din 26 ianuarie va începe cu examinarea subiectului 17 de pe ordinea de zi modificată.


Ordinea de zi inițială 

Ordinea de zi aprobată la ședință


1. Atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal

 

Consilierul Sergiu Tofilat și-a depus mandatul de consilier și a fost înlocuit în CMC de colega sa din Forța Nouă, Olga Rujanschi. Consilierii au aprobat prin vot ca aceasta să îl înlocuiască pe Sergiu Tofilat în comisia gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9* PCRM PUN
Pro 21 9 9 3 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

* Nu a participat la vot.


2. Aprobarea Acordului adițional la contractul de societate civilă nr. 375 din 10.07.2017

Proiect de decizie

 

În 2017, Primăria municipiului Chișinău a încheiat un acord cu comuna Țânțăreni prin care se obligă să facă mai multe investiții în schimbul dreptului de a depozita deșeurile în groapa de gunoi din această localitate. Prin acordul adițional se prelungește contractul până în decembrie 2021, iar primăria își asumă noi investiții și lucrări (Anexa 3), printre care evacuarea deșeurilor din satul Țânțăreni de două ori pe lună, construcția unui teren de fitness, montarea sistemului de irigare și a gardului la stadionul sătesc ș.a.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 9 9 3 2 2 1 1
Contra
Abțineri 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei


3. Corelarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021

Proiectul de decizie 

 

Bugetul municipal, aprobat la ședința Consiliului din 29 decembrie 2020, s-a majorat cu:

– 42 mln lei, transfer de la bugetul de stat;

– 13,486 mln lei, din contul grantului UE primit pentru implementarea proiectului „MOVE IT  like Lublin”.

Acest proiect de decizie a fost publicat de primărie cu întârziere, fără a respecta termenul de trei zile înainte de ședință, precum stabilește Regulamentul CMC.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 2 2 1
Contra 2
Abțineri 9 9 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei


4. Repartizarea profitului net, obținut în anul 2018, de către Întreprinderea Municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Proiect de decizie

 

Din cauza defecțiunilor tehnice, lipsește secvența video în care consilierii s-au expus prin vot asupra proiectului. Vom reveni cu actualizări după publicarea deciziilor finale pe site-ul primăriei.


5. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost transmis la reexaminare din motiv că raportoarea Eugenia Ciumac nu s-a prezentat la ședință, iar executivul nu a delegat pe cineva să prezinte proiectul.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS* PL** PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 6 2 1 1
Contra ?
Abțineri 2 1

 

* Fracțiunea PAS a votat împotrivă, dar numărul de voturi nu a fost precizat.

** Nu au participat la vot.


6. Informație privind amenajarea monumentului lui Grigore Vieru

 

Informația a fost solicitată la începutul ședinței de Andrei Năstase (DA). Executivul însă nu a delegat pe cineva pentru a raporta acest subiect și consilierii au trecut la următorul subiect de pe ordinea de zi.


7. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost transmis la reexaminare din motiv că raportoarea Eugenia Ciumac nu s-a prezentat la ședință, iar executivul nu a delegat pe cineva să prezinte proiectul.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 6 2 2 1 1
Contra 6
Abțineri 2 1

8. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Regia transport electric” 

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost transmis la reexaminare din motiv că raportoarea Eugenia Ciumac nu s-a prezentat la ședință, iar executivul nu a delegat pe cineva să prezinte proiectul.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 1 2 2 1 1
Contra 6
Abțineri 5 2 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei


9. Preluarea rețelelor de canalizare și apeduct în gestiunea Apă-Canal a patru complexe locative de pe adresele:

 

9.1 Str. Petru Ungureanu 1A

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 7 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

9.2 Str. Nicolae Testimițeanu nr. 29

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 7 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

9.3 Str. Alexandu Cosmescu nr. 5A

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 7 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

9.4 Str. Grenoble nr. 255 (blocurile nr. 16-18)

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 7 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei


10. Aprobarea devizului de cheltuieli pentru construcția complexului de voliere necesare pentru întreținerea câinilor maidanezi, suportate de Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate”

Proiect de decizie

 

Regia Autosalubritate a construit un complex de voliere în valoare de 1 359 790 lei, pe care le-a dat în exploatare pe 15 februarie 2020. Pentru construcția volierelor, Regia a folosit bani din rezervele proprii și a solicitat primăriei să acopere cheltuielile.

 

Volierele au fost construite la indicația primarului Ion Ceban, deși atunci când acest subiect s-a discutat în Consiliul municipal, aleșii au votat împotrivă. Totuși, la ședința din 21 ianuarie 2021 consilierii au aprobat să acopere aceste cheltuieli.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 7 2 1 1 1
Contra 7
Abțineri 1 2 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei


11. Aprobarea procesului-verbal de casare a mijlocului fix al Întreprinderii Municipale „Autosalubritate”

Proiect de decizie

 

Veceul public din piața B. Voievod a fost demolat de un agent economic, care a ridicat o construcție pe acest teren. Proiectul prevedea scoaterea blocului sanitar din evidența contabilă a întreprinderii. Consilierii au insistat că înainte de aceasta agentul economic trebuie să restituie pagubele cauzate. Astfel, proiectul a fost transmis la reexaminare.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 5 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

12. Darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi, IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească” 

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– În termen de 6-8 luni Centrul va face reparații în aceste încăperi din sursele proprii.

– Lucrările de reparații vor fi transmise cu titlu gratuit la balanța primăriei.

– P. 1 a fost completat la sfârșitul numărului cadastral cu „01”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 5 1 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei


13. Participarea la emisia suplimentară de acțiuni în cadrul S.A. „Mina din Chișinău”

Proiect de decizie

 

În perioada 2016-2019, Primăria municipiului Chișinău a investit 6 570 000 lei în S.A. „Mina din Chișinău”. În schimbul acestor investiții se propune majorarea acțiunilor deținute de Consiliul municipal de la 90,7% la 94,19%.

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 5 1 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei


14. Transmiterea în proprietate privată

 

Subiectul prevede 20 proiecte de privatizare a unor loturi de pământ. Consilierii au aprobat toate proiectele.

 

14.1 Str-la 2 Lvov

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.2 Str-la Criuleni

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.3 Str. Bisericii

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.4 Str. Butuceni

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 21 8 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.5 Str. 8 Martie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 8 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.6 Str. Roșiori

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 8 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.7 Str. Gheorghe Codreanu

 

Amendament:

– P. 1 a fost completat cu textul „și să reamplaseze gardul conform hotarelor stabilite prin prezenta decizie”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.8 Str-la Victor Crăsescu

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.9 Str. Moara Roșie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.10 Str. Barbu Lăutaru

 

Amendamente:

– La p. 3 a fost corectat numărul cadastral și a fost exclusă cifra 8 de la sfârșit.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.11 Str. Pitulicii

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.12 Str. Pietrărie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.13 Str. Grădinarilor

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.14 Str. Pompierilor

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.15 Alessandro Bernadazzi

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.16 Str. 8 Martie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.17 Str. Valeriu Cupcea

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.18 Str. Alexandru Cristea

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.19 Str. Butuceni

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

14.20 Str. Vâlcele

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei


15. Transmiterea în proprietate privată comună

 

Subiectul prevede 17 proiecte de privatizare în comun a unor loturi de pământ. Toate 17 proiecte au fost aprobate de consilieri.

 

15.1 Str. Odesa

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.2 Str. Tăbăcăria Nouă

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.3 Str. Podul de Flori

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.4 Str. Grătiești

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.5 Str. Alexandru Donici

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.6 Str. Alexandru Xenopol

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.7 Str. Cernica

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.8 Str. Toporașilor

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.9 Str-la Victor Crăsescu

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 2 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.10 Str. Alexandru Cosmescu

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 2 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.11 Str. Cetatea Albă

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.12 Str. Ion Inculeț

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.13 Str. 8 Martie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.14 Str. Scutari

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.15 Str. Ipate Soroceanu

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.16 Str. Căușeni

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

15.17 Str. Vasile Badiu

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei


16. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat

 

Subiectul prevede 14 proiecte de privatizare a terenurilor din preajma unor obiective private. Consilierii au aprobat 11 din 14 proiecte, au trimis două proiecte (16.3 și 16.8 ) la reexaminare și au respins un proiect (16.9).

 

16.1 Str. Vadul lui Vodă

 

Amendament:

– În denumirea proiectului după cuvântul „privatizare” se adaugă cuvântul „formare”.

– În preambul se indică legea nr. 354-2004 cu privire la formarea bunurilor imobile.

– P. 5 a fost completat cu două subpuncte noi care prevăd că agentul economic se obligă să:

  • elibereze pe cont propriu lotul nr. 2 la cererea Primăriei municipiului Chișinău având în vedere necesitatea amenajării infrastructurii pentru transport”;
  • amenajeze lotul nr. 2 și să organizeze activitatea fără a crea impedimente în circulație.

– Beneficiarul va asigura documentația necesară pentru înregistrarea terenului în registrul bunurilor imobile.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1
Contra
Abțineri 5 1 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

16.2 Str. Lunca Bâcului

 

Amendament:

– Suprafața terenului a fost redusă la 1,0988 ha.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 2 1 1
Contra
Abțineri 5 1 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

16.3 Bd. Dacia

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 5 1 1
Contra
Abțineri 2 2 1 1

 

16.4 Bd. Moscova

 

Amendament:

P. 2 se indică în următoarea redacție: „se acceptă vânzarea terenului aferent imobilului din bd. Moscovei 4/3, conform planului anexei, dintre care 59 metri pătrați la prețul normativ, iar 13 mp la preț de piață conform raportului de evaluare”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

16.5 Str. Sarmizegetusa

 

La p. 7 urmează să fie corectat nr. deciziei, din 4/45 în 9/45.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 1 1
Contra
Abțineri 5 2 2 1 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

16.6 Bd. Mircea cel Bătrân

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 8 1 1 1
Contra
Abțineri 5 2 2 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

16.7 Str. Doina

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20* 8 1 1 1
Contra
Abțineri 5 2 1 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

* Deși PSRM a anunțat că sunt 20, președinta ședinței a calculat 29 de voturi pro, ceea ce ar presupune că 18 consilieri PSRM ar fi votat proiectul și erau în sală la acel moment. 

 

16.8 Str. Albișoara

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 8 1 1 1 1
Contra
Abțineri 5 2 2

 

16.9 Str. Doina

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 1
Contra
Abțineri 7 5 2 2 1 1 1

 

16.10 Bd. Dacia

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 2 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

16.11  Str. Ion Creangă

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 2 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

16.12 Str. Feredeului

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5 2 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

16.13 Str. Uzinelor

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 1 1 1
Contra
Abțineri 4 2 2 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

16.14 Str. Bălănescu

 

Amendament:

– La p. 2 s-a adăugat textul „câte ½ cotă-parte”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 1 1 1
Contra
Abțineri 4 2 2 1

Decizia finală urmează să fie plasată după publicarea pe site-ul primăriei

 

Ședința a fost amânată până pentru 26 ianuarie 2020.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md