Managementul deșeurilor, agenți constatatori, animale cu și fără adăpost

 

Consilierii au continuat ședința începută la 30 martie 2021. Aleșii locali au aprobat încheierea unui contract privind gestionarea deșeurilor între primărie și Întreprinderea „Autosalubritate”, angajarea în cadrul preturilor a câte 5-7 agenți constatatori care vor verifica menținerea ordinii și curățeniei în municipiu, aplicarea Regulamentului pentru întreținerea animalelor cu și fără stăpân, lansarea unui proiect pilot privind sterilizarea, vaccinarea și ciparea câinilor și au acceptat mai multe donații (materiale didactice, computere) pentru instituțiile de învățământ.


Ordinea de zi aprobată la 30 martie 2021


9. Aprobarea în redacție nouă a statutului ÎM „Parcul Urban de Autobuze”

 

Subiectul, inclus pe ordinea de zi la începutul ședinței pe 30 martie, a fost retras din motiv că a fost votat deja la sfârșitul anului 2020.


10. Acceptarea grantului de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Proiect de decizie

 

Ministerul a acordat administrației din Chișinău un grant de 6 mil. lei pentru lucrările de curățare a albiei râului Bâc, de la str. Petru Rareș până la podul din str. Cantonului. 21.52% din suma grantului sunt acoperite de primăria Chișinău.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 9 7 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


11. Formarea unui bun imobil și stabilirea statutului de spațiu verde (scuar) teritoriu din str. I. Creangă

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 9 7 2 1 1 1
Contra 2
Abțineri

Decizia finală


12. Aprobarea organigramei, structurii și efectivului–limită al statelor de personal ale preturilor de sector 

Proiect de decizie

 

În cadrul preturilor vor fi create secții noi în care vor activa agenți constatatori responsabili de identificarea și documentarea încălcărilor privind menținerea curățeniei și ordinii în oraș. În cadrul preturii Botanica vor fi angajați 7 agenți constatatori, iar în restul preturilor – câte 5.

 

Amendamente:

– Serviciul audiență și secretariat va fi suplinit cu câte o unitate (un/o angajat/ă).

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 7 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


13. Desemnarea reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău în instanțele de judecată și alte instituții

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 7 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


14. Modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.17/2 din 01.10.2020

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


15. Restituirea încăperilor închiriate de către Î.S. CRIS „Registru” (succesor Agenția Servicii Publice)  din str. Mihai Sadoveanu, 22/1 lit. A

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


16. Stabilirea mărimii coeficientului de piață K4 aplicat la calcularea cuantumului chiriei anuale pentru spațiile închiriate în incinta municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– Din preambulul deciziei s-a exclus raportul de evaluare nr. 0367575.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 9 7 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


17. Acceptarea transmiterii în proprietatea municipiului Chișinău a bunurilor imobile din str. Ioan Vodă Viteazul, 9

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 9 7 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


18. Modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 53/17 din 20 iulie 2006

Proiect de decizie

 

Proiectul propune modificări la Regulamentul privind utilizarea simbolicii locale și denumirii istorice și oficiale a municipiului Chișinău.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 7 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


19. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– La p. 21 și în anexa din statut cifra de 33 404 773 lei s-a substituit cu 43 682 081 lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 7 2 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


20. Aprobarea Contractului de gestionare a deșeurilor municipale încheiat între municipiul Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate”

Proiect de decizie

Încheierea contractului este una dintre condițiile pe care trebuie să le respecte municipalitatea pentru a beneficia de grantul de 9 mil. euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru implementarea proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”. Contractul încheiat pentru o perioadă de 12 luni prevede:

– Ajustarea anuală a tarifelor în baza unei metodologii elaborate de un expert;

– Compensarea cheltuielilor generate din cauza neajustării sau ajustării necorespunzătoare a tarifelor;

– Obligarea întreprinderii să presteze servicii la un anumit nivel de cantitate;

– Obligarea întreprinderii de a prezenta primăriei rapoarte complexe privind cantitatea, calitatea serviciilor prestate etc.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 1 1 1
Contra 2
Abțineri 1 ?* 1

Decizia finală

 

* Fracțiunea PAS s-a abținut, însă nu a anunțat la microfon numărul consilierilor prezenți în sală.


21. Trecerea instituțiilor de învățământ primar și secundar la autonomie financiară

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 5 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


22. Acceptarea donației unui lot de dezinfectanți oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării instituțiilor de învățământ general

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 6 6 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


23. Acceptarea donației de computere în instituțiile de învățământ

Proiect de decizie

 

140 de computere vor fi distribuite în instituțiile de învățământ din Chișinău. Lista instituțiilor, numărul elevilor și numărul de calculatoare ce vor fi distribuite sunt prezentate în anexa atașată proiectului de decizie (pag. 2 – 6).

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5

Decizia finală


24. Acceptarea donației de bunuri materiale didactice în instituțiile de învățământ general

Proiect de decizie

 

Instituțiile de învățământ vor primi dicționare, planșe ale alfabetului român, portrete ale scriitorilor clasici și moderni și alte materiale didactice.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 5 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


25. Reglementarea amplasării stațiilor de alimentare  cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Amendament:

– După pct. 1 s-a adăugat un punct nou care prevede că se interzicerea proiectarea și amplasarea stațiilor în zona de protecție a bazinelor acvatice, surselor de alimentare cu apă potabilă, stațiunilor balneare și sanatorii, rezervațiilor naturale, a monumentelor istorice și culturale, zonelor de protecție sanitare a școlilor și spitalelor, caselor de locuit și clădirilor publice.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 1 1 1
Contra
Abțineri 6 2 1

Decizia finală


26. Schimbarea destinației încăperilor nr. 16, 17, 18, 19, 27, de la etajul tehnic din bd. Dacia și eliberarea ordinului de repartiție pentru domiciliere permanentă a dlui I. Ciocoi cu familia

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri 6 1

Decizia finală


27. Implementarea proiectului pilot privind capturarea, transportarea, evidența, sterilizarea, vaccinarea și ciparea câinilor fără stăpân

Proiect de decizie

 

Din bugetul municipal se vor redistribui 1,5 mil. lei pentru servicii de capturare, vaccinare, sterilizare și cipare. Serviciile vor fi prestate de agenți privați, selectați prin procedura de achiziții publice.

Proiectul, inițiat de Platforma DA, a fost examinat de consilieri și la ședința precedentă, din 26 ianuarie 2021. Acesta a fost transmis la reexaminare la inițiativa PAS, PSRM și PD, care au afirmat că proiectul trebuie documentat mai bine și consultat public.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 8 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri 1

Decizia finală


28. Aplicarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân în municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– La proiectul de decizie s-a adăugat pct. 3.4 care prevede montarea panourilor informative privind obligația stăpânilor animalelor de companie de a păstra curățenia, la intrările în parcuri, scuaruri, alei și alte spații publice din municipiul Chișinău, conform imaginii prezentate la anexa nr. 1.

– La pct. 2 din decizie cuvântul „înființare” s-a înlocuit cu „modificare”. 

– Stema municipiului de la anexa nr. 1 va fi plasată sub text și micșorată.

– Pct. 2 s-a completat cu sintagma „în sumă de 400 mii de lei”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri 9 1

Decizia finală 

 

Ședința a fost din nou amânată pentru vineri, 2 aprilie 2021.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md