Ședința CMC: Executarea bugetului, subiecte funciare și programul Buget Civil

Joi, 24 septembrie 2020, ora 10:00, după o pauză de aproape trei săptămâni, va avea loc o nouă ședință a Consiliului municipal Chișinău. Consilierii vor decide transmiterea în proprietate privată sau proprietate comună a 44 de terenuri, implementarea a 13 proiecte restante din cadrul Programului Buget Civil și reîntoarcerea în gestiunea primăriei a două terenuri de pe bd. Mircea cel Bătrân arendate de către SRL „Green Hills Mall”. De asemenea, aleșii locali vor audia raportul privind executarea bugetului municipal în primul semestru al anului I.


Ordinea de zi


1. Măsurile de administrare a unor terenuri din municipiul Chișinău

În 2013, printr-o decizie de judecată, primăria a fost obligată să ofere în arendă pentru 5 ani două terenuri municipale de pe bd. Mircea cel Bătrân companiei „Green Hills Mall”, în schimbul terenului  din bd. Renașterii – str. Tudor Vladimirescu – Calea Orheiului. Proiectul prevede reîntoarcerea terenurilor în gestiunea municipalității.

 

2. Audierea Raportului privind executarea bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2020

În primul semestru al anului 2020, primăria a înregistrat venituri de 2 194 792,4 mii lei și cheltuieli de  2 123 362,6 mii lei. Raportul prezintă informații detaliate, pe liniile de buget, privind încasările și cheltuielile municipale. Proiectul prevede publicarea raportului pe chisinau.md.

 

3. Atribuirea unor servicii de interes economic general S.A. „Apă-Canal Chișinău”

4. Încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil (de alternativă), pentru perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021

 

5. Aprobarea Statutului Întreprinderii municipale

Proiectul prevede aprobarea, în redacție nouă, a statutelor întreprinderilor municipale:

– Direcția parcurilor cultură și odihnă;

– Centrul Stomatologic;

– ÎMPSL Râșcani.

Statutele acestor întreprinderi au fost examinate și aprobate de către Consiliu la ședința de pe 9 iulie 2020.

 

6. Abrogarea deciziei nr. 5/6-1 din 13.05.2010 „Aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de eliberare a adeverinței de scoatere a bunurilor persoanelor fizice care au locuit pe teritoriul municipiului Chișinău și se stabilesc cu traiul în afara țării”

7. Prelungirea  relațiilor contractuale de comodat al unor încăperi din str. Romană, 19/2 lit. A secția II (subsol cu geamuri), Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău

8. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. 31 August 1989, 63 lit. A(01) și A1(01) (parter) Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale

 

9. Operare de modificări

Subiectul include trei proiecte prin care se modifică deciziile aprobate de Consiliile precedente în 2009, 2015 și 2018, prin înlocuirea și completarea listei coproprietarilor unor loturi de pământ.

 

10. Implementarea proiectelor restante în cadrul Programului Buget Civil, din edițiile 2017-2018, aprobate spre finanțare

Conform proiectului de decizie, până pe 30 noiembrie, urmează a fi implementate cele 13 proiecte restante din cadrul Programului Buget Civil, edițiile din 2017 și 2018.

 

11. Transmiterea în proprietate privată: p. 1, p. 2

Subiectul prevede 32 de proiecte de decizie privind transmiterea în proprietate privată a unor terenuri.

 

12. Transmiterea în proprietate privată comună

Subiectul conține 12 proiecte de decizie care prevăd transmiterea în proprietate privată comună a mai multor terenuri de pe adresele: str. Butuceni 15, str. Ion și Doina Aldea-Teodorovici 45, Criuleni 44, str. Montana 20, str. Suceava 116, str-la 2 Lvov 75, str. D. Moruzi 9, str. Toporașilor 3, str. Colonița 130, str. Prigoreni 14, str. Simeon Murafa 31 și str. Ioan Livescu 12.

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md