La 18 iulie 2017 a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 29 iunie 2017. La ședință au fost prezenți  26 din cei 51 de consilieri aleși.

Președinte al ședinței: Veaceslav Bulat
Secretar: Adrian Talmaci

18-iulie-2017

Înainte de a începe ședința propriu-zisă, la inițiativa fracțiunii PPEM, Nistor Grozavu a fost invitat pentru a prezenta informația privind implementarea deciziilor aprobate la ședința din 4 iulie 2017 a consiliului, în special deciziile privind gestionarea deșeurilor în mun. Chișinău și anume:

– decizia  privind alocarea mijloacelor bugetare pentru restabilirea activității poligonului de colectare a deșeurilor solide pe teritoriul comunei Țânțăreni;

– decizia privind completarea deciziei CMC nr. 5/4 din 11 mai 2017 „Cu privire la achiziționarea echipamentului compact de epurare a apei reziduale din deșeurile menajere”

– decizia privind aprobarea catalogului de prețuri „Transportarea deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău”.

Potrivit vice-primarului Nistor Grozavu, pentru a fi puse în aplicare deciziile sus menționate, sunt necesare câteva acțiuni suplimentare:

Nistor Grozavu: „Este necesară adoptarea unei altei decizii pentru rectificarea bugetului municipal ca plățile să poată fi efectuate. În ceea ce privește procurarea stației de epurare și consolidarea digului, aceste lucrări sunt în proces de implementare. Este elaborat caietul de sarcini și suntem pe ultima sută de metri pentru a anunța licitație pentru procurarea stației de epurare și elaborarea proiectului de instalare a acesteia. Lucrul se face în paralel. De asemenea, se pregătește totul pentru elaborarea proiectului de consolidare a digului.”

În același timp,  în com. Țînțăreni au loc alte lucrări care se fac din resursele proprii ale instituțiilor municipale:

– evacuarea gunoiștelor neautorizate  din com. Țînțăreni și din satul Geamăna de către S.A. Regia Auto-Salubritate;

– defrișarea la gădinița de copii, la școală și în zona centrală a localității Țînțăreni;

– reabilitarea unei porțiuni de drum la intrarea în com. Țînțăreni și a plombarea unei porțiuni de drum de peste 100 m2  din com. Țînțăreni;

– reabilitarea teritoriului grădiniții de copii, care prevede reamenajarea trotuarelor și aleelor, executarea unui nou gard împrejurul grădiniței,  schimbarea a 6 pavilioane, reinstalarea copertinelor și două căi de acces;

– în tranșa a doua se va reveni cu alte lucrări de asfaltare și renovarea iluminatului public pe două străzi centrale din com. Țînțăreni.

 


După prezentarea raportului vice-primarului, consilierii au examinat subiectele de pe ordinea de zi. Vedeți în continuare care dintre acestea au fost aprobate și care au fost transmise spre reexaminare:


9. Crearea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursurilor publice pentru ocuparea funcțiilor de conducere în direcțiile subordonate Consiliului municipal Chișinău, întreprinderile municipale și societățile pe acțiuni, al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, și de conducători ai altor subdiviziuni subordonate Consiliului municipal Chișinău

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 16 pro reexaminare, PPEM – 4 pro reexaminare , PLDM – 1 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare , PCRM – 3 pro reexaminare , PN – 1 pro reexaminare.


10. Trecerea terenurilor proprietate publică a mun. Chişinău din domeniul privat în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale

 

Proiectul de decizie  –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 16 pro reexaminare, PPEM – 4 pro reexaminare , PLDM – 1 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare , PCRM – 3 pro reexaminare , PN – 1 pro reexaminare.


11. Regulamentul privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău;

Raportor: Eliferii Haruţa, şeful asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
StatutAprobat
Voturi:  PSRM – 16 pro, PPEM – 4 pro, PLDM – 1 pro, PD – 1 pro, PCRM – 3, PN – 1 pro.

Decizia finală

 

În proiect este stipulat exact care este terenul care cade sub incidența întreprinderii municipale „Spații Verzi”.  Sunt descrise acțiunile care trebuie întreprinse de către fiecare asociație responsabilă de ograda sa. Sunt explicați termenii și procedura de defrișare a unui arbore. Este indicat și numărul de telefon la care cetățenii pot suna 24 din 24 ore în cazul în care acesta are o urgență și este nevoie de a defrișa un copac.

Consilierii au avut mai multe obiecții, spunând că acesta este incomplet și lipsesc unele aspecte importante .

Printre cei care au comentat și au completat  cu amendamente proiectul de decizie sau au avut luări de cuvânt asupra subiectului discutat au fost Adrian Culai, Ala Nemerenco, Veaceslav Bulat, Ruslan Codreanu, Ilian Cașu și Vasile Chirtoca. Iată care au fost acestea:

– Crearea unui registru local (electronic) al Spațiilor Verzi, cu completarea graduală a acestuia, începând cu 1 ianuarie 2018 (Ala Nemerenco);

– Condițiile de defrișare autorizată a arborilor și arbuștilor de pe domeniul public (Adrian Culai);

– Includerea străzilor și cartierelor locative care sunt considerate a fi spații verzi (Vasile Chrtoca);

– Sincronizarea regulamentului cu Legea 591 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale. Includerea unui preambul  în regulament, cu explicarea clară a termenilor de rigoare (Veaceslav Bulat);

Consilierii au încurajat votarea și aprobarea proiectului de decizie, însă la fel au avut și replici dure despre cum acestea se implementează, chiar dacă sunt bine elaborate.


12. Punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău.

Raportor: Sergiu Borș, Direcția funciară

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
StatutAprobat
Voturi:  PSRM – 16 pro, PPEM – 4 pro, PLDM – 1 pro, PD – 1 pro, PCRM – 3, PN – 1 pro.

Decizia finală

 

Prin anexă la decizia consiliului 2/22 din martie 2017, a fost aprobată lista nominală a comisiei pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare. Conform deciziei, comisia a fost împuternicită să desemneze prin concurs public organizatorul licitațiilor funciare municipale. Potrivit comunicatului informativ publicat în Monitorul Oficial, la 7 aprilie 2017, a fost anunțat concursul public pentru adjudecarea dreptului de organizare și desfășurare a licitațiilor funciare cu strigare la data din 26 aprilie 2017, care însă nu a avut loc din lipsă de cvorum.  Concursul public a fost amânat pentru data de 11 mai 2017, care tot nu a avut loc din lipsă de cvorum. La acea ședință, consilierul municipal Victor Lutenco a propus modificarea și micșorarea numărului de până la 13 consilieri.


13. Moratoriul construcțiilor

 

Proiectul de decizie  –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 16 pro reexaminare, PPEM – 4 pro reexaminare , PLDM – 1 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare , PCRM – 3 pro reexaminare , PN – 1 pro reexaminare.


14. Crearea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
StatutRetras


15. Stabilirea îndemnizației unice din contul bugetului municipal Chișinău la nașterea copiilor

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 16 pro reexaminare, PPEM – 4 pro reexaminare , PLDM – 1 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare , PCRM – 3 pro reexaminare , PN – 1 pro reexaminare.


16. Cu privire la situația creată la înmatricularea copiilor în instituțiile școlare și preșcolare (informație)

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 16 pro reexaminare, PPEM – 4 pro reexaminare , PLDM – 1 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare , PCRM – 3 pro reexaminare , PN – 1 pro reexaminare.


17. Organizare și punere în circulație a transportului public pe timp de noapte

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
StatutAprobat
Voturi:  PSRM – 16 pro, PPEM – 4 pro, PLDM – 1 pro, PD – 1 pro, PCRM – 3, PN – 1 pro.
Decizia finală

Din 1 august 2017 troleibuzele 22 și 24 vor circula până la ora 01.00 noaptea, pe parcursul întregului an. Taxa percepută pentru o călătorie cu troleibuzul va rămâne 2 lei.


18. Delegarea competenței;

Raportor: Ion Ceban, consilier municipal

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 16 pro reexaminare, PPEM – 4 pro reexaminare , PLDM – 1 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare , PCRM – 3 pro reexaminare , PN – 1 pro reexaminare.


19. Despre modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale”

Raportor: Vasile Chirtoca, consilier municipal

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
StatutAprobat
Voturi:  PSRM – 16 pro, PPEM – 4 pro, PLDM – 1 pro, PD – 1 pro, PCRM – 3, PN – 1 pro.
Decizia finală

 

La ședința din 18 februarie 2016, Vasile Chirtoca, consilier al fracțiunii PCRM, a propus spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău un proiect de decizie prin care se stabilesc anumite restricții la executarea lucrărilor de construcție. Printre acestea se regăsesc interdicțiile privind:

– edificarea clădirilor mai înalte de 12 m  în centrul istoric al Chișinăului;

– executarea lucrărilor de reconstruire și reparare a monumentelor de istorie și arhitectură care ar modifica fațada și aspectul interior al acestora;

– eliberarea de noi autorizații pentru construirea oricăror stații de alimentare cu combustibil și gaz lichefiat etc.

 

La acel moment, proiectul a fost aprobat, însă după mai multe consultări dintre comisia de lucru a proiectului și direcția juridică au fost sesizate anumite lacune și riscuri. De aceea, au fost propuse următoarele completări adiționale:

– Interzicerea de a da tot teritoriul din interiorul blocurilor în gestiunea ACC-urilor (formă de gestiune a blocurilor, asociația de coproprietari în condomeniu), pentru amenajarea terenurilor. A se da în gestiune doar perimetrul blocului.

– Amenajarea și salubrizarea celorlalte teritorii va fi obligația orașului.

Vasile Chirtoca: „Există cazuri când amenajarea se face pentru 5-10 locatari care fac parte din elita acelor ACC-uri și pe teritoriu se amenajează parcări, iar alte persoane nu au acces la acel teritoriu.”


20. Cu privire la stabilirea unor restricții la executarea lucrărilor de construcții

Raportor: Vasile Chirtoca, consilier municipal

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
StatutAprobat
Voturi:  PSRM – 16 pro, PPEM – pro, PLDM – 1 pro, PD – 1 pro, PCRM – 3, PN – 1 pro.
Decizia finală


21. Cu privire la trecerea autobuzelor școlare preconizate pentru transportarea la studii a elevelor din instituțiile de învățământ secundar din municipiul Chișinău din proprietatea statului (administrare a Direcției generale educație, tineret și sport)

Raportor: Viorica Negrei, șef adjunct al Direcției generale educație tineret și sport

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
StatutAprobat
Voturi:  PSRM – 16 pro, PPEM – pro, PLDM – 1 pro, PD – 1 pro, PCRM – 3, PN – 1 pro.

Decizia finală


22. Cu privire la organizarea studioului folcloric muzical coregrafic pentru copii și tineret „Comoara”

Raportor: Silvia Grigorieva, consilier municipal (fracțiunea PSRM)

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
StatutAprobat
Voturi:  PSRM – 16 pro, PPEM – pro, PLDM – 1 pro, PD – 1 pro, PCRM – 3, PN – 1 pro.
Decizia finală


Continuarea ședinței va avea loc la 26 iulie 2017, ora 10.00.

Responsabil: Paulina Cernăuțanu

 

Video de la ședință:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md