La 14 aprilie 2016, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 11 februarie 2016.

La ședință au fost prezenți 38 din cei 51 de consilieri aleși.

Președinte al ședinței: Vadim Filipov
Secretar: Valeriu Didencu

prezența

În cadrul ședinței din 14 aprilie 2016  au fost aprobate câteva proiecte de decizie cheie, restul chestiunilor fiind mai mult operaționale și protocolare.

 

Subiectele din ordinea de zi aprobată la 11 februarie 2016 care au fost discutate:

 

27. Informație cu privire la situația creată la S.A. „Autocomtrans” și S.A. „Speranța Unic”, unde Consiliul Municipal Chişinău deţine acţiuni.

 

Informație prezentată de către Diana Gurschi, șef al Direcției asistență juridica, Eugenia Ciumac, șef al Direcţiei management financiar CORAPORTORI : Valentina Constantinov, șef adjunct al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, Alexandru Fleaș, șef adjunct al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport

 

„Atât în cadrul Î. M. Speranța-Unic, cât și în cadrul Î. M. Autocomtrans au avut loc careva tranzacții și scheme dubioase, din spusele consilierilor municipali. Acest lucru reiese din relatările raportorilor Diana Gurschi, șef al Direcției asistență juridica și Eugenia Ciumac, șef al Direcţiei management financiar.

În ambele cazuri, directorii întreprinderilor au inițiat proces de insolvabilitate, precum că există o sumă de datorii, pe care întreprinderile nu le pot acoperi, respectiv directorii, fără consimțământul Consiliului de administrare, au inițiat procesele de insolvabilitate, care la moment se află prin Instanțe de Judecată, Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție.

Consilierii s-au arătat indignați de situația creată și au pus o serie de întrebări raportorilor. Din acțiunile și seria de evenimente produse, consilierii au ajuns la concluzia că scopul a fost vinderea acestor întreprinderi municipale sau reducerea/ cumpărarea cotei părți a CMC în aceste întreprinderi. Consilierii au solicitat din partea raportorilor rapoarte integrale în care se relatează toate acțiunile întreprinse în cadrul acestor întreprinderi. La fel au solicitat din partea raportorilor măsuri concrete de reîntoarcere a activelor Consiliului municipal Chișinău. 

 

28. Informație despre cheltuielile ce țin de executarea titlurilor executorii privind asigurarea cu spațiu locativ în perioada 2010-2014.

 

Informație prezentată de către Diana Gurschi, şef al Direcţiei asistență juridică, Petru Gontea, şefal Direcţiei generale locativ – comunale și amenajare

 

În urma prezentării informației, consilierii au venit cu propuneri de mențiuni protocolare:

  • Se solicită primarului mun. Chișinău Dorin Chirtoacă, direcția asistență juridică a primăriei mun. Chișinău, precum și direcția generală locativ- comunală prezentarea informațiilor privind cererile beneficiarilor pentru executarea titlurilor executorii privind asigurarea cu spații locative în perioada 2010-2014, precum și persoanele fizice și/sau familii care au beneficiat de apartamente și resurse financiare alocate de către APL Chișinău la executarea trtlurilor executorii pentru asigurarea cu spații locative în perioada 2010-2014.

 

  • Se solicită dnei Veronica Herța prezentarea informației cu privire la alocarea resurselor financiare din bugetul mun. Chisinau pentru executarea titlurilor executorii privind asigurarea cu spațiile locative în perioada 2010-2014.

 

  • Se solicită informația semnatarii informațiilor dna Veronica Herța, Diana Gurschi, Dorin Chirtoacă, Petru Gontea semnarea declarației pe propria răspundere privind corectitudinea informațiilor oferite CMC conform solicitărilor din punctul 1 prezentei mențiuni protocolare și se împuternicește președintele ședinței pentru a sesiza în termeni restrânsi organelor de drept cu privire la modul de executare de către primarul general, dl Dorin Chirtoacă a titlurilor executorii privind asigurarea cu spațiile locative în perioada 2010-2014.

 

29. Cu privire la crearea Comisiei pentru examinarea situației privind comerțul stradal.

  • proiectul de decizie a fost retras

 

30. Informație cu privire la finisarea lucrărilor de construcție a sălii sportive din str. Cuza Vodă, 19/3

Informație prezentată de către Roman Sofroni, şef al Direcţiei construcţii capitale

 

Obiectivul a fost finanțat pe parcursul a 3 ani de către Consiliul municipal Chișinău în anul 2011. Obiectivul a fost dat în exploatare în 2013, transmis la balanta direcției de învățământ. Doi ani de zile a fost nefuncțional . Proiectarea ventilării a fost făcută incorect. Nu lucrează sistemul de ventilare, lipsește motorul electric, nu este conectat sistemul de încălzire, panouri putrede, când plouă se prelinge apa în sala sportivă. Cu toate acestea, comisia a semnat pentru darea în exploatare a acestei săli sportive. Pentru construcția și reparația acestei săli au fost cheltuiți 5 200 000 lei.

 

Consilierii s-au arătat nemulțumiți de parcurgerea lucrărilor și au rugat ca în 2 săptămâni să fie înstrăinate toate neregularitățile, astfel încât sala sportivă să fie funcționabilă, iar mai apoi să vină cu o nouă raportare față de CMC.

 

31.  Cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău dnei Zinaida Julea

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 14 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 3 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 12 Pro
Decizia finală

 

32. Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău dlui Veaceslav Jiglițchi

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 14 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 12 Pro
Decizia finală

 

33.  Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău dnei Ludmila Scalnîi

 

Proiectul de decizie
Statut
: Nu a fost aprobat
Voturi:  PSRM – 12 Pro, PPEM – 4 Abțineri, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 3 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 12 Abțineri

 

34. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2016

 

Proiectul de decizie
Statut
: Nu a fost aprobat
Voturi:  PSRM – 14 Abțineri, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 3 Contra, Consilier independent – 1 Pro, PL – 8 Pro

 

35. Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău aprobat pe anul 2015.

Proiectul de decizie
Statut
: Retras

 

36. Cu privire la vanzarea prin licitatie a terenurilor municipale de catre executori judecatoresti

 

  • raportorul nu a fost prezent

 

37. Cu privire la inființarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situații de risc.

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 16 Pro, PPEM – 3 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 3 Contra, Consilier independent – 1 Pro, PL – 5 Pro
Decizia finală

 

38. Despre operarea de modificări și completări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/24 din 13.11.2014

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 16 Pro, PPEM – 3 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 3 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 5 Pro
Decizia finală

 

39. Cu privire la stabilirea de indemnizații pentru conducătorii instituțiilor de învățămînt artistic extrașcolar subordonate Direcției Cultură.

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 16 Pro, PPEM – 3 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 3 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 9 Pro
Decizia finală

 

40. Cu privire la stabilirea indemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali.

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – absent
Decizia finală

 

41. Cu privire la preluarea în proprietatea publică locală a rețelelor electrice de iluminat exterior de la Î.S. ’’Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale’’, și transmiterea acestora la balanța Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”

 

Proiectul de decizie
Statut
: Spre Reexaminare
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 4 Pro

 

42. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 4 Pro
Decizia finală

 

43. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal nr. 1.

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 7 Pro
Decizia finală

 

44. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1.

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 7 Pro
Decizia finală

 

45. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 7 Pro
Decizia finală

 

46. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Rîșcani

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 7 Pro
Decizia finală

 

47. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal ’’Sfîntul Arhanghel Mihail’’.

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 7 Pro
Decizia finală

 

48. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Centru (2 proiecte)

 

Proiectul de decizie (1) Proiectul de decizie (2)
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 7 Pro
Decizia finală(1) Decizia finală(2)

 

49. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IPLT „Principesa Natalia Dadiani”

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 7 Pro
Decizia finală

 

50. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Întrerinderii de Stat de alimentație publică cantina „Liceist”

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 7 Pro

Decizia finalăurmează a  fi plasată după semnare și publicare pe site-ul oficial al primăriei.

 

51. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport a sectorului Râșcani

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 18 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 8 Pro
Decizia finală

 

52. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport a sectorului Râșcani (fondul de carte)

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 17 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 8 Pro
Decizia finală

 

53. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M. „Piața Centrală”

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 17 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 8 Pro
Decizia finală

 

54. Cu privire la delegarea competenței

 

Proiectul de decizie
Statut: 
Aprobat
Voturi:  
PSRM – 18 Pro, PPEM – 3 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 2 Pro, PN – 2 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 7 Pro
Decizia finală


Ședința CMC din 14 aprilie 2016, partea I 


Ședința CMC din 14 aprilie 2016, partea II

Responsabil: Paulina Cernăuțanu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md