PrimariaMea
Un pas înainte sau trei înapoi? Ce înseamnă noua decizie a CMC privind gestionarea problemei animalelor fără adăpost Image
24 mai 2022

Un pas înainte sau trei înapoi? Ce înseamnă noua decizie a CMC privind gestionarea problemei animalelor fără adăpost

La sfârșitul lunii aprilie, problema animalelor fără adăpost din Chișinău a revenit pe agenda autorităților publice locale și în dezbaterile inițiate de societatea civilă. Propunerea consilierului municipal, Ruslan Verbițchi (PPDA), de a crea o nouă întreprindere municipală care să gestioneze animalele fără stăpân a fost susținută de majoritatea aleșilor locali (cu 33 de voturi), dar criticată dur de consilierii PAS, specialiști și societatea civilă. Cei din urmă s-au arătat nemulțumiți de planul propus de a modifica regulamentele adoptate în 2019 și a lichida recent creată Secție pentru protecția și controlul animalelor (SCPA) prin comasarea ei cu secția Necropolă din cadrul Î.M. Regia „Autosalubritate”. Mai mult, activiștii și activistele susțin că proiectul de decizie propus de Ruslan Verbițchi a fost insuficient documentat și consultat cu specialiști și societatea civilă, neavizat de comisiile de specialitate și rău întocmit la capitolul soluții și cheltuieli. Aceștia intenționează să adreseze petiții Parlamentului și Președintei Republicii Moldova pentru a prelua soluționarea problemei animalelor fără adăpost.

Comisia pentru identificarea soluțiilor la problema animalelor cu și fără stăpân — inițiativa controversată 

Pe 23 decembrie 2021, cu votul a 43 de consilieri municipali, în cadrul CMC, a fost adoptată decizia privind instituirea unei Comisii pentru identificarea soluțiilor la problema animalelor cu și fără stăpân. Inițiativa a venit din partea consilierului PPDA Ruslan Verbițchi, care a argumentat necesitatea creării comisiei prin managementul defectuos al problemei animalelor fără adăpost din Chișinău, creșterea numărului de cazuri de agresiune a câinilor maidanezi, dar și gestionarea netransparentă a fondurilor pentru soluționarea problemei animalelor fără adăpost. În cadrul ședinței, Verbițchi declarase că Regia Autosalubritate nu ar trebui să se ocupe de această problemă, iar persoanele care ar fi dus executivul în eroare și ar fi capturat câini fără foi de parcurs, contrar prevederilor regulamentului, să fie sancționate și eliberate din funcție. 

Câțiva consilieri municipali și-au exprimat rezervele privind scopul activității noii comisii a fost invocată crearea unei comisii similare în trecut, necesitatea modificării Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie, scepticismul privind crearea unei noi entități în locul Secției pentru protecția și controlul animalelor (SCPA) sau chiar înaintată ideea de a crea un centru de adopție, care să investigheze situația, să ofere date concrete și să înceapă să caute stăpâni pentru animalele fără adăpost. Aleșii locali au dezbătut și componența comisiei, ajungându-se la un consens ca, din cei 10 membri ai acesteia, șase să fie reprezentanți ai executivului, trei membri ai CMC, unul reprezentant al SCPA și ultimul reprezentant al societății civile cu drept de vot consultativ. Reprezentanții și reprezentantele societății civile s-au arătat sceptici privind scopul noii comisii de  a revedea Regulamentul privind întreținerea animalelor de companie și fără stăpân și Regulamentul privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și pisicilor fără supraveghere și fără stăpân aceștia au luptat mai mulți ani pentru ca acestea să ajungă a fi aprobate de autoritățile municipale. Activiștii accentuau în repetate rânduri că nu regulamentele împiedică soluționarea problemei animalelor fără adăpost, ci incompetența și netransparența Regiei „Autosalubritate”.

Activitatea comisiei, prin certuri și încălcări

Încă de la primele ședințe, activitatea comisiei a mers cu bucluc mai mulți activiști și activiste pentru drepturile animalelor îl învinuiau pe Verbițchi că le-ar fi blocat accesul la ședințele comisiei, astfel încălcând normele transparenței și trezind „anumite suspiciuni referitor la adevăratul scop a acestei comisii”. De cealaltă parte, consilierul invoca restricțiile pandemice care ar fi determinat limitarea accesului în Primărie. Comisia era criticată și pentru componența acesteia activiștii și activistele atenționau că majoritatea membrilor acesteia nu aveau nicio calificare în domeniul drepturilor animalelor, ceea ce punea sub îndoială credibilitatea activității comisiei. Șeful Secției control și protecție a animalelor, Karl Luganov a bătut și el alarma conform lui, din cauza comisiei create au fost înghețate proiectele de sterilizare a animalelor fără adăpost, ceea ce a dus la o acutizare și mai mare a problemei. Verbițchi și șeful Direcției generale locativ-comunale, Ion Burdiumov, justificau atunci tergiversarea licitațiilor pentru sterilizare prin faptul că așteptau decizia CMC privind crearea noii entități responsabile de gestiunea problemei animalelor fără adăpost, pasând responsabilitatea. 

Pe 27 aprilie 2022, Ruslan Verbițchi a prezentat în CMC Raportul Comisiei privind identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemei animalelor cu și fără stăpân din mun. Chișinău. Asta deși, conform activistei civice și membrei comisiei Lidia Vinogradova, grupul de lucru nu audiase reprezentantul SCPA și alți specialiști în domeniu, nu efectuase vizite în teritoriu pentru inspectarea situației, nu efectuase o cercetare aprofundată a problemei, nu aprobase raportul în variantă finală și nu primise avizurile pozitive necesare (Comisia locativ-comunală și amenajare a acordat aviz negativ, Comisia juridică a acordat aviz pozitiv cu o oră și jumătate înainte de adoptarea raportului în CMC, iar Comisiei finanțe raportul nu i-a fost prezentat spre avizare). 

 

Soluția Comisiei — crearea întreprinderii municipale unice pentru gestionarea animalelor fără stăpân

De la tribuna CMC, în pofida protestului activiștilor și activistelor prezenți la ședință, Verbițchi raporta că identificase creșterea numărului de agresiuni a câinilor fără stăpân în ultimul an, migrarea necontrolată a câinilor vagabonzi din suburbii, birocratizarea excesivă a capturării câinilor fără săpân și suprapunerea atribuțiilor SCPA și a Necropolei. Drept soluție, consilierul municipal a propus comasarea celor din urmă și crearea unei întreprinderi municipale noi, cu responsabilitatea de a gestiona problema câinilor fără stăpân, dar și alte obligații care le aparțin acestor structuri pe segmentul animalelor de casă/animalelor fără stăpân. Acesta argumentase că soluția propusă ar elimina practicile incorecte din trecut în gestionarea subiectului, ar asigura un control mai riguros în domeniu, ar centraliza fluxul de investiții într-o entitate care poate fi controlată mai ușor și ar eficientiza cheltuielile în acest domeniu. Mai mult, alesul local a anunțat că prin crearea noii întreprinderi unice municipalitatea va economisi aproape șase milioane de lei din fondul alocat pentru gestionarea problemei animalelor fără adăpost. Obiectivele propuse pentru noua entitate sugerată de Verbițchi constituiau:

- Elaborarea și asigurarea unui plan de comunicare pentru înregistrarea și evidența animalelor domestice;

- Elaborarea și asigurarea unui plan de comunicare pe capturarea și întreținerea câinilor vagabonzi, cu scopul de a diminua maximal câinii vagabonzi de pe străzile capitalei.

- Elaborarea politicilor de prevenire a atacurilor de câini pe străzile capitalei;

- Sterilizarea masivă a câinilor vagabonzi (aproximativ 3000 de sterilizări, minim, pe an);

- Elaborarea și propunerea către CMC a acțiunilor pentru izolarea câinilor agresivi din mun. Chișinău;

- Elaborarea politicilor de înregistrare a animalelor domestice și prevenirea animalelor vagabonzi, dar și alte reglementări necesare pentru buna funcționare a domeniului dat.

După mai mult de cinci ore de dezbateri între aleșii locali, întinse în două ședințe a CMC, proiectul a fost votat cu 33 de voturi pentru, 3 împotrivă și 9 abțineri. În cadrul ședinței, consilierii PAS au reproșat că raportul comisiei nu cuprinde toate soluțiile posibile și nici nu sunt argumentate, iar toate părțile interesate nu ar fi fost audiate. Aceștia au propus trimiterea proiectului la reexaminare, însă propunerea lor a fost respinsă. Drept răspuns, consilierii din partea PAS au avertizat că vor contesta decizia pe care o consideră „ilegală”.

De ce este criticată propunerea lui Verbițchi, votată în CMC?

Atât reprezentantul Secției pentru protecția și controlul animalelor, Karl Luganov, cât și reprezentanții/tele organizațiilor apărătoare ale drepturilor animalelor din Chișinău au criticat dur proiectul lui Verbițchi votat în CMC. Aceștia au atenționat că pe lângă faptul că proiectul nu a fost consultat sau informat suficient, măsura dată va duce la stagnarea soluționării problemei animalelor fără adăpost cu cel puțin câteva luni, până la formarea noii întreprinderi. Mai mult, decizia dată i-a oferit pârghii suplimentare șefului de la „Autosalubritate”, Igor Gîrlea, pe care societatea civilă l-a învinuit repetat de încălcarea regulamentului privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și pisicilor fără supraveghere și fără stăpân; gestionarea netransparentă a fondurilor municipale și neprofesionalism în gestionarea problemei animalelor fără adăpost. 

Conform activistelor, scopul adevărat al lui Verbițchi ar fi fost modificarea regulamentelor adoptate în 2019, pe care societatea civilă le consideră cele mai reușite pentru soluționarea problemei animalelor fără stăpân, și eliminarea SCPA, activitatea căreia a suferit impedimente încă de la creare. Acestea l-au acuzat pe Verbițchi și de incompetență în dezvoltarea proiectului de decizie proiectul propus prevede cheltuieli doar pentru salariile angajaților noii întreprinderi, nu și pentru cheltuieli de întreținere, transportare și gestionare a animalelor fără adăpost. În plus, sunt planificați a fi angajați doar trei îngrijitori de animale în cadrul întreprinderii, care sunt prea puțini pentru populația estimată  de 5000 de câini fără stăpân în oraș. Reprezentantele societății civile susțin că pentru soluționarea problemei nu e necesară crearea unei întreprinderi noi, ci împuternicirea SCPA pentru a activa fără blocaje și a urmări implementarea corespunzătoare a regulamentelor de către „Autosalubritate”, care trebuie responsabilizată să activeze corect și transparent. Acestea au declarat în cadrul unei conferințe de presă că intenționează să expedieze petiții adresate Parlamentului și Președintei Republicii Moldova pentru a-i ruga să preia soluționarea problemei animalelor fără adăpost în Chișinău.


Primăria Mea a cercetat problema animalelor fără adăpost din Chișinău în 2017 și 2021 pentru a identifica potențiale soluții și principalele obstacole în rezolvarea problemei. Vom fi în continuare cu ochii pe autoritățile locale pentru a urmări pașii întreprinși pentru îmbunătățirea situației animalelor fără stăpân din Chișinău. 

Autoare: Taia Haritonova 

 

 


Publicat de:

Distribuie