PrimariaMea
Noi tarife pentru serviciile Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” și zeci de proiecte funciare Image
20 sept. 2022 Timp de citire: 53 de minute

Noi tarife pentru serviciile Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” și zeci de proiecte funciare

Ședința a început cu 30 de minute întârziere. Consilierii au examinat 12 din cele 15 de subiecte de pe ordinea de zi. Dintre ele, șapte au fost trimise la reexaminare, iar două au fost respinse. Printre proiectele trimise la reexaminare se numără aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală” care a stârnit un val de nemulțumire și schimb de replici între consilieri.

Consiliul municipal a continuat ședința începută la 6 septembrie, cu prezența a 26 de aleși locali. Aceasta a început cu 30 de minute întârziere.

Ședința trecută, de pe 6 septembrie, s-a finalizat cu audierea lui Anatolie Lichii care a oferit informații cu referire la inventarierea consumatorilor de servicii „Apă-Canal Chișinău”. În perioada ianuarie - august 2022, la consumatorii casnici au fost depistate zeci de conectări neautorizate la sistemul de alimentare cu apă și canalizare. 

La ședința actuală, consilierii au continuat examinarea subiectelor din ordinea de zi, de la punctul 7 – cu privire la transmiterea unui autobuz cu parcurs de la balanța Î.M. „Parcul urban de autobuze” la balanța Î.M. Regia „EXDRUPO”. Majoritatea subiectelor au fost aprobate fără discuții îndelungate. Ședința a fost dominată de dezbaterea subiectelor cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Î.M. „Piața Centrală” și excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Independenței 4/1, din evidența contabilă a Direcției generale  locativ-comunale și amenajare.

Ultimele 3 subiecte au fost trimise la reexaminare.

Durata ședinței: 3 ore 10 minute

Pauză:  46 minute


Ordinea de zi


7. Transmiterea unui autobuz cu parcurs de la balanța Î.M. „Parcul urban de autobuze” la balanța Î.M. Regia „EXDRUPO”

Proiect de decizie

                                                        

Înainte ca raportorul Sergiu Tomiță, administrator al Î.M. Regia „EXDRUPO”, să înceapă a prezenta proiectul de decizie, Alexandr Bondarenco(PSRM) a întrebat despre necesitatea luării în gestiune a unui autobuz la balanța Î.M. Regia „EXDRUPO”. În bugetul municipal pentru anul 2022, a precizat consilierul, sunt preconizate cheltuieli pentru procurarea mijloacelor de transport cu destinația specială de transportare a angajaților din cadrul întreprinderii municipale. 

Raportorul a răspuns că pentru transportarea angajaților din cadrul întreprinderii municipale au primit pe 6 septembrie 2 microbuze noi. Cu ajutorul celor 2 microbuze vor transporta muncitorii din Suruceni și mun. Chișinău, iar cu acest autobuz vor transporta muncitorii din Anenii Noi, menționând că ulterior și acesta va fi înlocuit cu unul nou.

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 13 7 3 - 2 - 1 - - - - -
Contra - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - - - - - - - - - - -

Decizia finală


8. Incendiul din 05.09.2022 ce a avut loc pe teritoriul Î.M. „Piața Centrală”, cauzele și pagubele provocate de acesta

În după-amiaza zilei de 5 septembrie, la Piața Centrală s-a produs un incendiu. Potrivit mass mediei, a luat foc un depozit cu bunuri de uz casnic păstrate într-o ogradă gospodărească pe teritoriul Pieței Centrale.

În contextul celor întâmplate, la tribună a fost invitat Ion Pîntea, șef al Î.M. „Piața Centrală”. Acesta a relatat că incendiul s-a produs aproximativ la 15:38 în spațiul unde erau parcate mijloacele de transport ale întreprinderii. Concomitent cu apelarea serviciului național unic de urgență (112)  au fost concentrate forțe formate din 11 inspectori de securitate a întreprinderii municipale, dotați cu elemente primare de stingere.

Pagube:

- Tractorul T25, cu valoarea de bilanț 0, a fost afectat complet, iar tractorul Avant 650 a fost afectat parțial necesitând lucrări de reparație cosmetică. De menționat că, întreprinderea nu a apelat la asigurare facultativă de tip Casco, ci de asigurare RCA.

Totalul pierderilor materiale urmează a fi stabilit în conformitate cu normele legale. Nicio persoană nu a avut de suferit în urma incendiului. Cauza producerii incendiului urmează a fi stabilită de organul de constatare.

Ivan Filimon (PUN) a inculpat raportorul pentru neorganizarea unei anchete de serviciu pentru a depista părțile vinovate de incendiu. 

Ion Macovei (DA) a sugerat utilizarea asigurărilor facultative ce ar permite la apariția unor situații similarea acoperirea completă a prejudiciilor.


9. Aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală”

Proiect de decizie

                                                     

Ion Pîntea, șef al Î.M. „Piața Centrală”, a specificat că se dorește ajustarea tarifelor la serviciile prestate de către întreprindere în scopul modernizării activității de comerț, creării noilor locuri de desfacere, prestării unui spectru mai larg de servicii, pentru îmbunătățirea condițiilor pentru deservirea cumpărătorilor și creșterea comerțului în general, asigurării menținerii curățeniei și ordinii sanitare, menținerii și dezvoltării unei activități continue și calitative a întreprinderii, asigurării unei remunerări decente a salariaților, a dezvoltării bazei tehnico-materiale și altele.

Sursa principală de venit a Pieții Centrale este încasarea taxei, plății pentru locațiunea și chiria suprafețelor comerciale și prestarea serviciilor aferente cu aplicarea tarifelor corespunzătoare.

Mai mult,  întreprinderea și-a sistat activitatea și nu a avut venituri în perioada 17 martie - 31 mai 2022, a suportat cheltuieli majore în scopul realizării măsurilor de preîntâmpinare și combatere COVID 19 – achitarea taxelor și impozitelor majorate, energie electrică, gaz etc. Luând în considerare tendința de scădere a numărului comercianților este greu de menținut un nivel al profitului care ar permite modernizarea activității de comerț, cât și menținerea personalului, astfel se propune majorarea taxei de la 14 la 17 lei. Informăm că tarifele actuale de 14 lei pentru un loc de comerț la tarabă și pentru 1 m² de suprafață comercială, nu au fost actualizate din  2013.

Serghei Burgudji (ȘOR) a propus diferențierea taxei aplicate pentru chirie în funcție de marfa comercializată  (ex: produsele din tutun versus legume și fructe).

Roman Cojuhari (PAS) a susținut propunerea lui Alexandr Odințov (PSRM) și a cerut revederea  metodologiei de calcul a noilor tarife.

Valerii Klimenco (ȘOR) a menționat că nu este momentul oportun pentru majorarea tarifelor, deoarece ar duce la majorarea prețurilor mărfii vândute.

Statut: Trimis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 15 6 5 - 2 - 1 - - - - - -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - - - - - - - - - - - -

 


10. Excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Independenței 4/1, din evidența contabilă a Direcției generale  locativ-comunale și amenajare

Proiect de decizie

                                                     

Ion Burdiumov, șeful Direcției generale locativ-comunale și amenajare a specificat că se dorește excluderea costului de bilanț al imobilului privatizat. Raportorul a menționat că a fost organizat un grup de lucru care a fost responsabil de examinarea imobilului prin ieșiri în teritoriu.

La proiectul de decizie a fost anexat actul de constatare întocmit de către organul cadastral, prin care se atestă că toate încăperile imobilului respectiv sunt privatizate. În pofida acestei constatări, potrivit raportului, în evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare se reflectă nemotivat ca mijloace fixe imobilele privatizate în valoare de 4,5 miliarde lei.

Raportorul a menționat că imobilul a fost selectat luând în considerare raportul Curții de Conturi și prin contrapunerea următoarelor date din:

- evidența gestionarului;

- Registrul Bunurilor Imobile;

- evidența contabilă.

Consilierii municipali au avut multe neclarități cu privire la proiectul propus, printre care: 

Roman Cojuhari (PAS) s-a interesat despre următorii pași după excluderea costului de bilanț al imobilului, la care raportorul a reiterat că proprietarii de apartamente dețin drepturi de proprietate asupra spațiilor de uz comun și în continuare vor avea aceleași relații contractuale cu ÎMGFL-urile până la formarea asociației. De asemenea, consilierul a remarcat că spațiul de uz comun nu trebuie oferit în arendă.

Alexandr Odințov (PSRM) a menționat că anterior scara, acoperișul și încăperile subsolului erau spații de uz comun pe care proprietarii de apartamente nu aveau posibilitatea să le privatizeze. Raportorul a remarcat că dreptul asupra spațiilor de uz comun se conferă doar prin prin lege făcând referință la Legea condominiului, Codul civil, Legea cu privire la locuințe, Legea cadastrului bunurilor imobile.

Ivan Filimon (PCRM) a dorit să cunoască cine va fi administratorul sistemului de canalizare, sistemului energetic a suprafețelor ce vor fi la evidența condominiului viitor.

Raportorul a reiterat că imobilul este gestionat de către întreprinderea municipală din sector. Conform legii, până la formarea asociațiilor blocurile vor fi deservite în continuare de această întreprindere cu încheierea contractelor cu locatarii.

Alexandr Comarov (PSRM) a menționat că ar fi oportun de găsit posibilități de susținere de către municipalitatea a categoriilor de proprietari în incapacitate de plată care locuiesc în blocuri necorespunzătoare.

Raportorul a comunicat că cei care dețin drepturi de proprietate în blocuri problematice, beneficiază de Programul municipal de acordare a ajutorului.

Statut: Trimis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 16 - - 2 - 1 - - - - - -
Contra - - - - - - - - - - - -
Abțineri - 6 5 - - 1 - 1 - - - 1 -


11. Excluderea costului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 0100102.108.01, din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții față de acest proiect de decizie.

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 16 6 5 - - 1 1 1 1 - 1 1 -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - - - 2 - - - - - - - -

Decizia fina


12. Excluderea costului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 0100102.118.01, din evidența contabilă a Direcției generale  locativ-comunale și amenajare

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții față de acest proiect de decizie.

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 16 6 5 - - 1 1 1 - - 1 1 -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - - - 1 - - - - - - - -

Decizia finală


13. Transmiterea în proprietate privată loturilor de pământ din:

 

13. 1 str. Voluntar Grigore  Vîrtosu 

Proiect de decizie

 

Acest proiect de decizie prevede transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ cu suprafața de 515 m² la preț normativ.

Luând în considerare faptul că din suprafața totală 98 m² erau inițial teren public, consilierul Ion Macovei (DA) a propus trimiterea proiectului de decizie la reexaminare sau transmiterea în proprietate privată la prețul de piață. Propunerea acestuia a fost supusă votului, dar nu a fost susținută de către majoritatea consilierilor.

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 15 - - - 2 1 1 1 - - - - -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - 6 3 - - - - - 1 - 1 - -

 

13.2 str. Simeon Murafa

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții față de acest proiect de decizie.

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 15 5 - 2 1 1 1 - - - - -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - 1 3 - - - - - 1 - 1 - -

 

13.3 str. Plaiului

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții față de acest proiect de decizie.

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 15 5 - 2 1 1 1 - - - 1 -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - 1 4 - - - - - - - 1 - -

Decizia finală

13.4 str. Constructorilor

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții față de acest proiect de decizie.

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 15 5 - - 2 1 1 1 - - - 1 -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - 1 4 - - - - - - - 1 - -

Decizia finală

13.5 str. Suceava

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții față de acest proiect de decizie.

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 15 5 - 2 1 1 1 - - - 1 -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - 4 - - - - - 1 - 1 - -

Decizia finală

13.6 str. Cramei

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții față de acest proiect de decizie.

Amendament:

- Excluderea punctului 4.

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 15 5 - - 2 1 1 1 - - - 1 -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - 4 - - - - - 1 - 1 - -

Decizia finală


14. Stabilirea relațiilor contractuale de superficie/locațiune a terenurilor din:

 

14.1 str. Constructorilor

Proiect de decizie

 

Consilierii au avut obiecții față de acest proiect de decizie din motivul lipsei raportului de evaluare.

Statut: Trimis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 15 5 4 - 2 1 1 1 1 - 1 1 -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - - - - - - - - - - - -

14.2 str. Băcioii Noi

 Proiect de decizie

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții față de acest proiect de decizie.

Statut: Aprobat

Publicat de:

Distribuie

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat

Afanasenco 

Neafiliată

Mandatii

Pro 15 6 - - 2 1 1 1 - - - 1 -
Contra - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - 1 4 - - - - - 1 - 1 - -