Transport public ineficient, executarea bugetului municipal și lemn pentru iarnă


La ședință au fost prezenți 28 din 51 consilieri aleși. Aceștia au petrecut cea mai mare parte a ședinței completând ordinea de zi și făcând declarații politice. Conform principiului rotației,
Ruslan Verbițchi (DA) a condus ședința CMC.

Ordinea de zi inițială conținea proiecte care au stârnit discuții, precum: inventarierea și reabilitarea curților din municipiul Chișinău, executarea bugetului municipal Chișinău pentru semestrul I al anului 2022, asigurarea necesarului de masă lemnoasă pe timp de iarnă persoanelor care utilizează această sursă alternativă de încălzire, starea canalizării pluviale și măsurile de protecție împotriva inundațiilor în orașul Chișinău.
După ce au dedicat cea mai mare parte a ședinței dezbaterilor pe ordinea de zi, ajungând la punctul 7, consilierii au agreat amânarea celorlalte puncte din agendă pentru următoarea zi.


Ordinea de zi, ca bază, a fost votată de către 36 de consilieri. Ulterior, executivul a suplinit ordinea de zi cu subiectele: 

– Informație privind etapa de implementare a proiectelor din cadrul bugetului participativ pentru anul 2022 inclusiv a celor care nu au trecut etapa de preselecție;

– Informație privind concedierea Valentinei Volontir din funcția de șef al Direcției cultură.

La propunerea lui Alexandr Odințov (PSRM) a fost exclus punctul 18, cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” în marca „TeleFilm Chișinău” de către I.P. Compania „Teleradio Moldova”.
De asemenea, Alexandr Odințov (PSRM) a propus excluderea subiectului cu privire la inventarierea și reabilitarea curților din municipiul Chișinău, motivând că proiectul de decizie nu a fost prezentat la Biroul permanent. Deși, propunerea consilierului a stârnit dispute politice aprinse, nu a acumulat numărul necesar de voturi.

În continuare, pe ordinea de zi au fost aprobate modificări cu privire la ordinea examinării subiectelor, precum:

– Punctul 9 a fost urcat pe primul loc;
– Punctul 10 a fost mutat pe al doilea loc;
– Punctul 19 a fost mutat pe al șaselea loc.

Ordinea de zi în noua redacție a fost aprobată de către 40 de consilieri.

 

Serghei Burgudji (ȘOR) a remarcat că la ședință nu este prezent secretariatul CMC și a cerut explicații de la secretarul CMC, Adrian Talmaci. Secretarul a răspuns că majoritatea sunt în concediu.

În timp ce consilierii discutau ordinea de zi, societatea civilă a inițiat un protest privind transportul public ineficient. Un grup de locuitori ai zonei Malina Mică și a orășelului Codru au venit la tribună pentru a solicita Primăriei Chișinău și Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație suplinirea cu rute suplimentare a autobuzului nr. 9 pe strada N. Testemițanu, precum și crearea rutelor noi în această parte a orașului și a distribuirii transportului public municipal în orășelul Codru.


DECLARAȚII


Ion Cebanu (PL) a subliniat poziția fracțiunii față de îndemnurile de destabilizare a situației din țară în contextul invaziei ruse din Ucraina. Apoi a criticat sistemul de canalizare pluvială defectuos, învinuind de starea acestuia administrația municipiului Chișinău și remarcând lipsa de viziune strategică de dezvoltare.
În altă ordine de idei, în contextul incendiului care a avut loc pe 5 septembrie la Piața Centrală, din numele fracțiunii a cerut demisia lui Ion Pîntea, șef al Î.M. „Piața Centrală”.

Dinari Cojocaru (PSRM) a învinuit guvernarea de lipsa transportului public eficient în zona Malina Mică. Consilierul a făcut  aluzie că protestul ar fi organizat de către susținătorii PAS.
Potrivit consilierului, doi ani în urmă PSRM a pus în discuție procurarea unităților de transport, dar inițiativa lor nu a fost susținută.

Alexandr Odințov (PSRM) a precizat, cu referire la lipsa transportului public eficient în zona Malina Mică, că s-au reparat străzile Constantin Vârnav, Nicolae Testemițanu,  iar str. Vladimir Korolenko este în proces de reparație. De asemenea, a subliniat că în 2019 au pus în discuție necesitatea procurării mijloacelor de transport cu capacitate de până la 30 persoane. Mai mult, a susținut că a reușit să convingă Primăria municipiului de a organiza și o licitație publică.
La ședința curentă, consilierul a solicitat o notă protocolară cu privire la suplinirea cu 2-3 rute a autobuzului nr. 9 la Malina Mică și de prevăzut posibilitatea de a extinde orarului de circulație a acestuia până la orele 23:00.

La invitația lui Alexandr Odințov (PSRM), a fost invitat la tribună Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație să se expună referitor la lipsa transportului public eficient în zona Malina Mică. Acesta nu a contrazis existența problemei, dar a precizat că pe parcursul ultimilor doi ani au fost achiziționate 240 unități de transport care au înlocuit unitățile de transportul vechi. A menționat că în prezent a fost achiziționat suficient transport, dar lipsa șoferilor și a taxatorilor îngreunează aprovizionarea cu transport public în zonele menționate.

Roman Cojuhari (PAS) a reiterat că problema are două cauze: nerespectarea planului urbanistic de către companiile de construcții și insuficiența de unități de transport. Totodată, acesta a menționat că Planul de acțiuni aprobat prevedea achiziționarea unităților de transport de capacitate mică destinate zonelor mai puțin accesibile.

În altă ordine de idei, consilierul a sesizat aleșii despre un anunț de achiziții dubios care avea ca obiect elaborarea regulilor de amplasare a inscripțiilor pe clădiri și construcții (publicitate exterioară) în mun. Chișinău. Consilierul și-a manifestat nemulțumirea deoarece mai mult de un an în urmă a fost elaborat un Regulament de amplasare a publicității exterioare, în cadrul unui grup de lucru în care au fost implicați experți, reprezentanți ai societății civile și alte părți interesate. Acesta a făcut apel către Consiliul Municipal de a lua atitudine și să nu admită spălarea de bani.

Dumitru Ivanov (PAS) a declarat că fondurile alocate bugetului municipal nu au fost valorificate eficient.


CETĂȚENII


Ion Melnic, cetățean, a declarat că se confruntă cu lipsa transportului public eficient. Locuiește în zona Malina Mică, unde există ruta de autobuz nr 9, cu următorul program 06:15 – 19:22. A informat că anul trecut împreună cu alți locuitori ai zonei au colectat o petiție cu peste 800 de semnături în care au cerut primăriei și Direcției Generale transport public și căi de comunicație să adauge unități noi de transport pe ruta ruta de autobuz 9, să creeze rute noi de circulație care ar permite interconectarea zonei Malina Mică cu alte zone a Chișinăului și să extindă programul de circulație a transportului public până la 23:00. Anul acesta au colectat peste 1000 de semnături.

Veronica Plăcintă, locuitoare a orașului Codru, de asemenea se confruntă cu lipsa transportului public. Această a relatat că după nenumărate demersuri au avut o ședință cu reprezentanți ai consiliului municipal și ai consiliului primăriei Codru. Lilian Copaci de la Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a revenit cu recomandări de soluționare a problemei:
– Pe str. Sihastrului de 3 ani nu există transport public din cauza că străzile sunt foarte înguste și nu ar permite circulația transportului public existent. S-a propus procurarea unităților de transport de dimensiuni mai mici.
– Crearea unei rute noi, deoarece în orașul Codru lipsește transportul public.

Viorica Uscov, locuitoare a zonei Malina Mică și lucrătoare medicală, a solicitat ca ruta autobuzului 9 să fie interconectată cu gările din orașul Chișinău pentru a ușura accesul la instituțiile medicale de importanță națională.

Nicolae Tricolici, director general a companiei „SUPRATEN”, s-a adresat Consiliului Municipal pentru a afla ce acte lipsesc din dosar pentru a fi aprobat proiectul de decizie cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Tricolorului 42, folosit cu drept de superficie de către Societatea cu răspundere limitată „NA VI HOTELS.

Durata ședinței: 5 ore 24 minute

Pauză: 1 oră 58 minute


Ordinea de zi


                                    1. Măsurile de combatere a ambroziei pe teritoriul municipiului Chișinău                                                                                                       

În ultimii ani, pe teritoriul Republicii Moldova, ambrozia s-a extins. Pentru diminuarea riscurilor asupra sănătății, serviciile specializate ale Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” au aplicat metode chimice și tehnice de combatere a ambroziei pe teritoriul orașului Chișinău. De la începutul anului curent a fost eradicată o suprafață de circa 15 ha.
Pe 2 septembrie a avut loc o conferință de presă privind combaterea ambroziei, în cadrul căreia a fost promovată linia fierbinte. Doar în perioada 2-6 septembrie au fost înregistrate 49 de apeluri cu sesizări din partea populației.
În data de 26 august a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la inițiativa Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”. Cea din urmă a venit cu următoarele recomandări:
– planificarea pe termen lung și mediu a mijloacelor financiare necesare autorităților responsabile, inclusiv autorităților publice locale pentru eradicarea mecanică și a preparatelor chimice de combatere a ambroziei;
– elaborarea și răspândirea materialelor informative;

– oferirea gratuită a medicamentelor afectate de alergie la această plantă;
– intensificarea controlului de către subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru protecția mediului ale Agenției Naționale pentru siguranța alimentelor și ale Agenției Naționale pentru Sănătate publică cu întocmirea proceselor verbale și aplicarea amenzilor pentru răspândirea ambroziei.
– testarea noilor preparatelor chimice cu acțiune sistemică și informarea ulterioară a tuturor autorităților, inclusiv deținătorii de terenuri.
– elaborarea unui spot social, pentru informarea populației despre pericolul acestei plante.

 

Alexandra Tolocico (PSRM) a întrebat despre eficacitatea actualizării hărții digitale cu zonele de răspândire a ambroziei și despre responsabilii de încărcare a informațiilor.  Raportoarea, Victoria Covali  a menționat că atunci când zonele de răspândire a ambroziei erau mai mici, harta era utilă, dar la moment când planta s-a răspândit pe întreg teritoriul orașului, utilitatea ei a scăzut. De asemenea,  raportoarea a remarcat că ar fi necesar de aplicat cu rigurozitate măsurile la nivel național, deoarece semințele plantei se răspândesc în raza a circa 40 km, iar efortul depus în orașul Chișinău se dovedește a fi zadarnic.

Serghei Burgudji (ȘOR) s-a interesat despre măsurile întreprinse în parcurile și scuarurile din oraș. Raportoarea a  precizat că de la 1 iunie, angajații Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” încep a trata cu erbicide zonele afectate. Aceștia atestă că nu sunt depuse eforturi conjugate între instituțiile specializate pentru combaterea ambroziei ceea ce conduce la o intervenție continuă. Instituțiile specializate invocă motive de neintervenție precum: lipsa personalului, lipsa bugetelor aprobate pentru măsuri de combatere. De asemenea, uneori este imposibil de aplicat amenzi fiindcă nu pot fi identificați proprietarii terenurilor afectate de ambrozie.

Ruslan Verbițchi (DA) a întrebat dacă legea prevede ca proprietarii de terenuri să aibă obligația de a stropi ambrozia. Raportoarea a răspuns afirmativ, subliniind că se prevăd și amenzi.

Grigore Bejenaru (PSRM) a solicitat informații referitor la includerea medicamentelor destinate tratării ambroziei în lista medicamentele compensate de stat.
Raportoarea din cadrul Direcției Generale asistență medicală și socială a menționat că la 1 septembrie 2022 a fost înaintat un demers către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Compania Naţională de Asigurări în Medicină de a include preparatele medicamentoase în lista medicamentele compensate de stat, dar încă nu primit răspuns.


2. Asigurarea necesarului de masă lemnoasă pe timp de iarnă persoanelor care utilizează această sursă alternativă de încălzire

 

În contextul unei posibile crize energetice, una din măsurile aprobate de Guvern este utilizarea surselor alternative de încălzire. Evaluarea necesarului de masă lemnoasă pe timp de iarnă persoanelor care utilizează această sursă alternativă de încălzire are un rol deosebit de important.

Victoria Covali, șefă interimară a Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, a comunicat că la depozitul întreprinderii sunt circa 2200 m3 de lemn și 2300 m3 de deșeuri/crengi. Dintre acestea,  2000 m3  sunt lemn de foc, iar 200 m3 lemn de lucru. Estimativ, sunt preconizate spre recoltare 1440 m3 de lemn  și 360 m3 de crengi. Din masa lemnoasă existentă, pentru încălzirea sediilor va fi nevoie de 300 m3, iar angajaților întreprinderii va fi necesar de oferit 4000 m3.
În aceeași ordine de idei, au parvenit 200 cereri de eliberare a unei mase lemnoase de 2100 m3.


Deși consilierii insistent au dorit să afle masa lemnoasă estimată ce poate fi asigurată de către activitatea adiacentă a întreprinderii, raportoarea a precizat că este imposibil să ofere niște estimări, invocând că nu a fost elaborat un plan concret de intervenții și tăieri sanitare. Totodată, a mai adăugat că în scurt timp vor propune Consiliul Municipal noile prețuri la lemn, iar după aprobarea acestora va fi permisă vânzare masei lemnoase acumulate.


Cererile pentru eliberarea masei lemnoase se depun online.


3. Raportul privind executarea bugetului municipal Chișinău pentru semestrul I al anului 2022

Proiect de decizie

 

Raportul privind executarea bugetului municipal Chișinău pentru semestrul I al anului 2022 a fost prezentat de către Direcția generală finanțe, Ministerului de Finanțe la data de 26 august 2022.
Olesea Pșenițchi, șef interimar al Direcției generale finanțe a comunicat cei mai importanți indicatori economici executați în prima jumătate a anului curent:

Venituri încasate – 2.9 mlrd. lei sau 52.2 % din bugetul precizat
Defalcări de la impozite și taxe executate 856.8 mln. lei sau 53 % din bugetul precizat
Venituri proprii realizate – 366.8 mln. lei sau 46.6%  din bugetul precizat
Venituri colectate – 65.5 mln. lei sau 52.7% din bugetul precizat
Granturi încasate – 49.9 mln. lei sau 112.9 % din bugetul precizat
Transferurile de la bugetul de stat – 1.6 mlrd. lei sau  52.3 % din bugetul precizat

Cheltuieli executate – 2.7 mlrd.lei sau 40.3 % din bugetul precizat
Cheltuielile de personal executate –  54.8 % din bugetul precizat
Cheltuieli pentru bunuri și servicii executate – 32.5 % din bugetul precizat
Subsidiile întreprinderilor municipale – 11.1 mln. lei
Granturi acordate instituțiilor publice la autogestiune – 10.5 mln. lei
Granturi capitale acordate altor beneficiari – 28.9 mln. lei
Cheltuieli ce țin de prestațiile sociale – 165.2 mln. lei
Lucrări de reparații capitale a clădirilor – 139.8 mln. lei 

Lucrări de construcții capitale a clădirilor speciale – 35.7 mln. lei
Cheltuieli ce țin de investiții capitale – 10.5 mln. lei
Cheltuieli ce țin de procurarea materialelor circulante – 116.3 mln. lei
Transferurile cu destinație specială către suburbiile Chișinăului – 10.5 mln.

În concluzie, executarea bugetului municipal s-a soldat cu un surplus de 198.1 mln. lei. În a doua jumătate de an rămâne de încasat 48 % din venituri și să se execute 60% din cheltuieli. Se constată o micșorare a veniturilor din dividende, încasările din arendă terenurilor și impozitele pe bunurile imobiliare în comparație cu indicatorii aceleiași perioade a anului trecut. Raportoarea a invocat că anul trecut s-a încasat de la AMIC suma profitului pentru 4 ani, iar erorile în planificarea anuală a încasărilor din impozite pe bunurile imobiliare au condus spre înregistrarea unor indicatori mai mici comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Executarea scăzută a alocațiilor pentru domeniul transportului (19%) a fost cauzată de contestarea mai multor proceduri de achiziții publice.

Serghei Burgudji (ȘOR) s-a interesat despre fondurile alocate pentru gestionarea crizei refugiaților.
Raportoarea a menționat că din 9.5 mln. lei pentru gestionarea crizei refugiaților primăria a executat 2 mln. lei, deoarece procedura de finanțare a acestor plăți este una foarte dificilă și nu poate acoperi toate cheltuielile care necesită a fi suportate.

Deoarece au apărut numeroase întrebări privind executarea bugetului municipal pe categorii de cheltuieli, iar explicațiile Olesei Pșenițchi nu au fost apreciate de consilieri, aleșii au agreat să invite pretorii de sector la următoarea ședință ca să prezinte informație detaliată.

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat
Afanasenco 
Neafiliată

Mandatii

Pro 18 5 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 1

Decizia finală 


4. Aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare
Proiect de decizie
            

                       

Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație, a reamintit că serviciile de salubrizare se execută de către Î.M. Regia „EXDRUPO”. Procesul de ajustare a tarifelor a fost inițiat în 2019. Întreprinderea a luat decizia de ajustare parțială și treptată a tarifelor pentru a nu împovăra bugetul municipal. Acesta a fost influențat de majorarea costului pentru carburanți și costului privind retribuirea muncii. Luând în considerare faptul că întreprinderea a finalizat anul cu un sold negativ pentru prestarea serviciului de salubrizare, de circa 1.5 mln, raportorul a menționat că ar fi bine cheltuielile suportate să fie compensate de ajustarea tarifelor.

Alexandr Bondarenco (PSRM) a întrebat  dacă noile tarife pentru prestarea serviciilor municipale urmează a fi aprobate la 1 ianuarie 2022. Raportorul a precizat că va reveni cu un amendament privind excluderea acestei sintagme. 

Amendament:

– În punctul 1, excluderea sintagmei „începând cu data 01.01.2023”.

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliat
Afanasenco 
Neafiliată

Mandatii

Pro 18 7 2 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3

Decizia finală 


                 5. Starea canalizării pluviale și măsurile de protecție împotriva inundațiilor în orașul ChișinăuCu referire la starea canalizării pluviale și măsurile de protecție împotriva inundațiilor în or. Chișinău, Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație, a oferit următoarele informații:

 – Lungimea sistemului de scurgere a apelor pluviale este de 207.13 km (sec. Centru – 43.8 km, sec.Buiucani – 43.9 km, sec. Râșcani – 38.9 km, sec. Botanica – 40.2 km, sec. Ciocana – 40.2 km). Există zone în sec. Centru și Telecentru neacoperite cu sisteme de scurgere ce cauzează apariția zonelor inundate.
– Î.M. Regia „EXDRUPO” execută întreținerea și salubrizarea râulețelor: Bâc, Durlești, Tighina, Golbaciha, Valea Gâștei, Călărași, Ișnovăț, Sfânta Vineri, Inculeț.
În cadrul întreprinderii „Exdrupo” în ultimii 4 ani a fost constituită o subdiviziune specială ce se ocupă de deservirea și întreținerii sistemelor de canalizare.
– Rețeaua de canalizare se restabilește cu utilități achiziționate anul trecut.
– Au fost executate lucrări de majorare a capacității de colectare a apei pluviale pe străzile Albișoara și Ion Creangă.
Zonele de acumulare a apelor pluviale sunt cartografiate de către Direcția transport și căi de comunicație, în sistemul GIS. Se colaborează cu Î.M. Regia „EXDRUPO” pentru înlăturarea obstacolelor în evacuarea apelor care duce la crearea acelor zone de acumulare.
–  A fost elaborat un plan de acțiuni ce ar avea menirea de protecție împotriva inundațiilor în or.Chișinău.
– Stabilirea și elaborarea unui model hidrologic al or. Chișinău care ar permite evaluarea infrastructurii existente, capacitatea de evacuare a debitului de ape care-l avem pe suprafețele din mun. Chișinău și inclusiv zonele de evacuare acestor debite de ape. Astfel, va fi posibilă identificarea zonelor problematice și înaintarea propunerilor concrete de acțiuni care vor duce la diminuarea riscurilor de inundare a acelor zone cartografiate și incluse în sistemul GIS.

S-a înaintat o notă protocolară ca toate informația relatată să fie expusă public.


6. Datoriile debitoare acumulate de la neachitarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, cazurile de conectare frauduloasă la rețeaua de apeduct și canalizare, gestionate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, precum și măsurile de combaterea a acestora


Anatolie Lichii a oferit informații cu referire la inventarierea consumatorilor de servicii „Apă-Canal Chișinău”. Acesta a informat că în perioada ianuarie – august 2022, la consumatorii casnici au fost depistate zeci de conectări neautorizate la sistemul de alimentare cu apă și canalizare. În cadrul Comisiei pentru examinarea încălcărilor din evidența serviciului public de apă și canalizare s-a decis calcularea unui volum 6 598 m³ în sumă de 57 mii lei. Tot la consumatorii casnici au fost depistate în perioadă analizată 304 conectări neautorizate la sistemul public de canalizare, care au fost facturate cu suma de 42 mii lei. La sistemul de apă și canalizare s-au acumulat datorii în sumă de 61 670 lei.  

În perioada ianuarie – august 2022, la consumatorii noncasnici a fost depistat un volum de 69 450 de circa jumătate de milion de lei.


Datoriile debitoare acumulate la S.A. „Apă-Canal Chișinău” au ajuns la suma totală de 321 mln lei.

Consilierii au agreat ca începând cu punctul 7, toate subiectele să fie examinate la următoarea ședință din 7 septembrie, începând cu ora 09:30.

 

   Responsabilă de monitorizare: Alina Stăvilă    

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md