PrimariaMea
Noi reguli de curățenie: precolectare, colectare și sortare Image
08 aug. 2020

Noi reguli de curățenie: precolectare, colectare și sortare

Un nou regulament pentru curățenie a fost aprobat recent de către Consiliul Municipal. Acesta aduce mai multe elemente noi, inclusiv presortarea deșeurilor. Deși proiectul inițial de regulament era unul amplu, care introducea reglementări clare cu privire la gestionarea tuturor tipurilor de deșeuri și procese noi, benefice, precum colectarea organizată a deșeurilor electronice sau compostarea celor vegetale, în versiunea finală de regulament aceste prevederi nu se regăsesc. Problema curățeniei în oraș este una dintre cele care îi preocupă cel mai mult pe chișinăuieni, inclusiv conform sondajelor Primăria Mea, fiind pe locul doi în lista problemelor urbei. 

 

Separarea deșeurilor alimentare și a celor reciclabile: o nouă practică pentru chișinăuieni

La ședința din 23 iulie 2020, CMC a aprobat un nou Regulament cu privire la salubrizare în mun. Chișinău. Documentul a introdus noțiuni și prevederi noi pentru locuitorii capitalei, iar în lunile ce urmează, Direcția de resort trebuie să facă primii pași pentru implementare. O noutate a Regulamentului privind salubrizarea și curățenia în mun. Chișinău, o reprezintă crearea etapei de presortare a deșeurilor menajere, în particular împărțirea acestora în: fracție reciclabilă, fracție biodegradabilă și sticlă (pentru persoane juridice, instituții și asociații locative) sau în fracție reciclabilă și fracție biodegradabilă (pentru persoane fizice). Precolectarea va avea loc în containere de culori diferite, puse la dispoziție de către operator în comodat.

Pentru blocurile de locuințe, spaţiile de colectare exterioare puse la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale vor fi amenajate astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să asigure capacitatea de depozitare. Aceste spaţii vor fi împrejmuite, acoperite şi amplasate în locuri care să permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deşeurilor municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanţa până la ferestrele locuințelor să fie mai mare de 10 m. 

Responsabilitatea cu privire la menținerea în stare salubră, ventilare, deratizare, dezinfecție și dezinsecție a punctelor de colectare va reveni persoanelor fizice și/sau juridice, asociațiilor de locatari atunci când acestea se află în încăperi ce aparțin utilizatorului sau când sunt amplasate pe domeniu public. În cazul în care un recipient se deteriorează sau gunoiul se împrăștie, personalul operatorului va avea obligația de a strânge întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, lăsând locul curat. Mai mult, acesta va avea obligațiunea de a colecta și deșeurile amplasate lângă containere. 

 

Diferențe între proiect și regulament

Proiectul inițial al regulamentului de gestionare a deșeurilor a fost publicat spre consultare în luna februarie. Noi l-am analizat și chiar ne-am bucurat de prevederile clare expuse amplu: de la gestionarea deșeurilor electronice, la cele animale, din construcții și mobilă, precum și introducerea componentei de precolectare și de compostare a deșeurilor vegetale. Proiectul inițial avea 34 de pagini. Totuși, versiunea de regulament aprobată pe 23 iulie 2020 a înlăturat o majoritate de prevederi specifice. Doar la capitolul de precolectare și sortare a deșeurilor, regăsim următoarele diferențe: 

1. Autoritățile au înlăturat componenta ce ține de ritmicitatea evacuării deșeurilor. Inițial, în proiect erau menționate următoarele:  

Deșeurile organice și preponderent biodegradabile din municipiu vor fi colectate în funcție de sezon și de categoria utilizatorului, în felul următor: 

- În perioada 1 aprilie - 1 octombrie, zilnic din zonele centrale și unități alimentare și de cazare, piețe agroalimentare, grădinițe și creșe;

- În perioada 1 aprilie - 1 octombrie: o dată la două zile maximum în celelalte cazuri; 

- În perioada 1 octombrie - 1 aprilie: o dată la trei zile maximum în perioada rece a anului, cu condiția că există spațiu pentru stocarea legitimă a deșeurilor. 

Depozitarea deșeurilor fără presortare va fi strict interzisă, iar staționarea acestora în stațiile de transfer sau sortare a operatorului va putea fi de maximum 24 ore. 

Această componentă a fost înlăturată total, menționându-se doar la punctul 61 despre faptul că deșeurile vor fi evacuate conform unei ritmicități, conform unui orar coordonat de direcția de resort. 

 

2. Componenta cu privire la compostarea deșeurilor vegetale în stații de compostare specifice lipsește în totalitate. În versiunea originală, regulamentul menționa următoarele: 

Deșeurile biodegradabile, precum resturi de mâncare, frunze, crengi etc., aruncate în containerul respectiv, vor fi transportate către stații speciale de compostare (transformarea deșeurilor biodegradabile în îngrășământ pentru sol). Operatorul care asigură activitatea de colectare și transport a acestora va avea obligația de a asigura compostarea lor. Deșeurile biodegradabile vor fi colectate separat de celelalte.

Această componentă a fost înlăturată total, fără vreo mențiune despre compostare. 

 

3. Componenta informativă: în proiectul inițial de regulament, autoritățile se obligau să informeze chișinăuienii prin toate sursele posibile despre noua modalitate de sortare. Aceștia menționau următoarele:

Pe lângă implementarea acestui proiect ambițios, autoritățile publice locale își asumă responsabilitatea de a informa și educa chișinăuienii cu privire la noul regulament prin organizarea unei campanii mediatice și diseminarea informației prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media, broșuri și afișe, inclusiv în instituțiile de învățământ. De asemenea, autoritățile menționează stabilirea unor facilități pentru persoanele care vor aplica precolectarea selectivă.

Acest punct al proiectului de regulament a fost înlocuit cu sintagma generică la pt. 56: „Operatorul va asigura utilizatorii cu recipiente pentru realizarea colectării separate, în paralel cu conștientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deșeurilor”. Așadar, angajamentul public de a organiza o campanie masivă de informare și educare a fost înlăturat. 

 

Printre schimbările pozitive, putem menționa confirmarea culorilor tomberoanelor, precum și modificarea distanței de la amplasarea acestora la geamurile locuințelor: 10 m în loc de 5 cum era menționat în proiectul inițial. 

 

Regulamentul, de asemenea, nu menționează despre modalitatea concretă de implementare a proiectului respectiv, și anume alegerea locațiilor pentru amplasare, încheierea contractelor și condițiile acestora sau formula de calcul a tarifelor ce vor fi percepute pentru acest serviciu.

Echipa Primăria Mea a expediat o solicitare către autoritățile competente, în vederea clarificării întrebărilor apărute pe parcursul analizei regulamentului. Vom monitoriza subiectul și reveni cu actualizări. Până atunci, vă invităm să începeți de pe acum să aveți grijă de mediu, compostând acasă și sortând plasticul

Autoare: Cristina Sîrbu

Acest articol a fost editat pe 10.08.2020, adăugându-se comparația dintre prevederile incluse în proiectul de regulament inițial și regulamentul aprobat de CMC la 23 iulie 2020. 


Publicat de:

Distribuie