PrimariaMea
Ce se întâmplă cu Planul Urbanistic General al Chișinăului? Image
13 mai 2020

Ce se întâmplă cu Planul Urbanistic General al Chișinăului?

Municipiul Chișinău are nevoie urgentă de un Plan Urbanistic General (PUG), care ar stabili direcțiile de dezvoltare a orașului, ar opri haosul din construcții și ar face orașul confortabil pentru cetățeni. În martie, în cadrul ședinței Consiliului Municipal a fost discutată oferta de sponsorizare a elaborării PUG-ului, venită din partea Asociației Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (ACCDD), din București. Inițial, proiectul de decizie a fost votat, cu anumite amendamente și cu mai multe comentarii din partea unor consilieri în legătură cu reputația controversată a respectivei asociații. Și în presa moldovenească au apărut câteva articole despre presupuse lucrări necalitative și protejarea mai degrabă a intereselor dezvoltatorilor imobiliari de către ACCDD. La ședința următoare, majoritatea consilierilor au votat pentru abrogarea deciziei. Totuși, conform autorităților, procesul de avizare a acordului continuă. Opoziția și societatea civilă însă cer mai multă claritate și transparență. 

De ce acum?

Despre necesitatea unui nou Plan Urbanistic General (PUG) se discută deja de mai bine de șase ani. PUG-ul din 2007 este învechit și oricum multe prevederi ale lui nu au fost respectate. A fost chiar și un caiet de sarcini, care s-a discutat în Consiliul Municipal precedent, dar fără de rezultate. Într-o cercetare Primăria Mea din 2017, explicam de ce avem nevoie de un asemenea plan și evoluția discuțiilor. Trei ani mai târziu, această necesitate rămâne la fel de actuală. 

De ce Planul Urbanistic General este important?

PUG-ul este un document esențial pentru dezvoltarea unui oraș. Dacă acesta nu este actualizat sau nu se respectă, apar construcții haotice și ilegale și, în general, este afectată întreaga funcționare a orașului. Construcțiile în cartiere, din contul terenurilor de sport sau de joacă, complexe locative fără acces la spații verzi sau acces la infrastructură socială (școli, grădinițe, policlinici etc.), rețele de transport dezorganizate și multe altele care ne afectează viața în fiecare zi sunt rezultatul unor reglementări imperfecte.  

Un PUG se întocmeşte pentru întreg teritoriul localităţii și vizează: schema de transport, a sistemului de rețele, zonele protejate, delimitarea zonei centrale, a zonelor funcționale, dar și regimul de construire care cuprinde mai multe detalii, de exemplu, înălțimea construcției sau procentul de ocupare și utilizare a terenului, printre altele. În lipsa acestui document, de-a lungul timpului au apărut mai multe dispoziții sau decizii ale autorităților publice locale care încercau să reglementeze construcțiile. De exemplu, un moratoriu de construcții în sectorul Centru sau interzicerea construcției blocurilor cu multe etaje în interiorul curților. Toate acestea însă nu erau respectate. 

Oferta de sponsorizare la dinți nu se caută 

Pe 5 martie 2020, în cadrul ședinței Consiliului Municipal, pe ordinea de zi a fost inclus proiectul de decizie despre „acceptarea ofertei de sponsorizare din partea Asociației Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (ACCDD)”. Primul punct al proiectului de decizie prevedea:   

Se acceptă oferta de sponsorizare a acțiunilor privind elaborarea și avizarea Planului Urbanistic General al mun. Chișinău de către Asociația „Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă” din România, în valoare de 500.000 de euro. 

Proiectul de decizie mai stipula, printre altele, că asociația are la dispoziție 18 luni pentru a asigura elaborarea și avizarea noului PUG. Fracțiunea PAS și consilierul Sergiu Tofilat (Forța Nouă) au semnalat că există puțină informație, dar și unele controverse cu privire la asociația din București și unii specialiști ai acesteia. 

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi, dar cu unele amendamente, printre care excluderea semnării contractului de sponsorizare decât după avizele pozitive din partea comisiilor de specialitate și cu completarea că Planul va fi supus aprobării Consiliului municipal (informația detaliată despre ce s-a discutat la ședință, o puteți găsi aici). Totodată, s-a adăugat faptul că documentele vor fi proprietatea municipiului și nu a ACCDD, așa cum a fost prevăzut inițial. Totodată, aleșii locali au decis crearea unui consorțiu internațional și a unui grup de lucru pentru supravegherea procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a mun. Chișinău și a Planului Urbanistic General. 

La ședința CMC din 10 martie, consilierii (cu excepția celor de la PSRM și PD) au votat pentru abrogarea deciziei adoptate anterior despre acceptarea ofertei de sponsorizare, fiind menționat și faptul că asociația din București nu dispune de expertiza necesară și că ar fi lucrat în beneficiul companiilor de construcții.

Contra unui Plan Urbanistic General donat 

Pe 16 martie, Platforma Save Chișinău publică articolul „Text contra unui PUG donat”, care prezintă, pe de o parte, de ce există suspiciuni față de oferta de sponsorizare, iar, pe de altă parte, accentuează care sunt etapele necesare atunci când sunt adoptate documentații de urbanism și amenajare a teritoriului. 

Autorii menționează că:

„Această asociație a intrat în atenția publică în 2019 când după același scenariu ca și la Chișinău, a oferit Primăriilor sectoarelor 1,4 și 6, sponsorizare pentru realizarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ). Firma care se ocupă de elaborarea acestora, SC Vego Concept Engineering SRL, este condusă de Virgil Profeanu care este totodată și președintele ACCDD. Asociațiile obștești au bătut alarma în cazul PUZ-urilor elaborate de VEGO, făcând referință la modificări care i-ar avantaja pe unii dezvoltatori imobiliari care sunt clienți ai firmei. Asociațiile obștești susțin că toate cele trei PUZ-uri impun reglementări prin care se distrug unele cartiere de case și blocuri mici, fără a asigura o dezvoltare a infrastructurii complementare și urmăresc transformarea în spații construibile a unor zone de parcuri și păduri.”

Un articol din februarie 2020 din ziarul românesc „Libertatea” prezintă istoria Planului Urbanistic Zonal din sectorul 1 din București, oferit fără licitație, prin contract de sponsorizare aceleiași asociații. Câteva organizații din București au făcut o sesizare pe motiv că un astfel de contract nu este permis de lege, mai mult, acesta reprezintă și un conflict de interese: „Sponsorizarea vine din partea unei asociații deținute de tenorul Virgil Profeanu, proiectul e făcut de firma SC Vego Concept Engineering SRL, deținută tot de Virgil Profeanu, iar șeful de proiect este tot Virgil Profeanu.

Dincolo de procedură, articolul menționează despre îngrijorările locuitorilor din București precum că Vego ar apăra interesele marilor dezvoltatori. Arhitectul Mihai Munteanu, citat în text,  spune că „Toate PUZ-urile făcute de Vego sunt de o calitate îndoielnică.”

Save Chișinău atrage atenția și pașii necesari până a fi achiziționate servicii de elaborare a PUG-ului. Primele acțiuni ar trebui să fie:

1) inițierea procesului de elaborare/actualizare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului prin decizia Consiliului Municipal; 2) formarea grupului de lucru responsabil de monitorizarea procesului elaborare/actualizare; 3) elaborarea caietului de sarcini, apoi aprobarea acestuia de către CMC.

La momentul introducerii pe agenda Consiliului Municipal a proiectului de decizie despre oferta de sponsorizare nu era elabora un caiet de sarcini. 

Ce spun autoritățile?

Autoritățile își pun nădejdea în ajutorul specialiștilor moldoveni și în supravegherea proceselor de către grupul de lucru. La ședința Primăriei din 21 aprilie, arhitecta-șefă a Chișinăului, Svetlana Dogotaru, menționa că autoritățile sunt la etapa de examinare a propunerii de proiect și a contractului - acestea având nevoie de avizul comisiilor de specialitate (conform recomandărilor CMC la ședința din 5 martie). Totodată, comisia juridică este în proces de elaborare a cadrului juridic de formare a Consorțiumului Internațional (format din Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, ACCDD și Institutul municipal de proiectări „Chișinăuproiect” ), iar grupul de lucru de supraveghere a fost deja creat.

Strategia de dezvoltare a or. Chișinău - cu ajutorul unui fond de investiții rusesc

În același proiect de decizie din 5 martie se menționa și despre elaborarea Strategiei de Dezvoltare a mun. Chișinău, deși nu era menționat în responsabilitatea cui intră această sarcină. La 23 aprilie, Primăria mun. Chișinău a semnat un acord de cooperare cu Fondul de investiții RK, filială a Fundației Roscongress (100%) și „Academy of Real Estate". Acesta prevede, conform spuselor primarului, susținere în elaborarea Strategiei de dezvoltare a municipiului și a altor documente de dezvoltare urbană. În ziua următoare, consilierii municipali ai fracțiunii PAS, Dumitru Ivanov și Roman Cojuhari, au solicitat primarului general informații detaliate despre acest fond de investiții, inclusiv, cine sunt beneficiarii finali; criteriile și indicatorii care au stat la baza selectării fondului de investiții și lista persoanelor care au negociat acordul.

***

Municipiul Chișinău are nevoie urgentă de un Plan Urbanistic General. Însă haosul, corupția și ilegalitățile care au afectat întregul oraș pe decenii înainte au fost rezultatul inclusiv al netransparenței fostelor administrații a orașului. Astăzi, este nevoie de mai multă comunicare și înlăturarea oricăror suspiciuni de rea-intenție a celor care vor să ajute orașul în elaborarea noilor documente. 

Autoare: Vlada Ciobanu


Dacă doriți să susțineți activitatea Primăria Mea, puteți redirecționa 2% din venit la IDNO 1017620003813. Vă mulțumim ❤

 


Publicat de:

Distribuie