PrimariaMea
49 de subiecte - în așteptarea ședinței următoare Image
21 iun. 2022

49 de subiecte - în așteptarea ședinței următoare

Consilierii au examinat doar informația despre situația economico-financiară a întreprinderilor municipale care solicită modificarea tarifelor pentru serviciile prestate. Cea mai mare parte a ședinței, a fost dedicată ajustarea ordinii de zi propusă, au audiat declarații și au făcut schimb de replici și acuzații.

Ședința Consiliului Municipal a început cu prezența a 40 de consilieri din cei 51 aleși. Potrivit principiului rotației, consiliera Zinaida Popa (PAS) a fost aleasă președintă a ședinței. 

Consilierii au aprobat o serie de modificări la ordinea de zi.

Proiecte excluse de pe ordinea de zi:

- La propunerea lui Vitalie Mucan (PSRM), p. 22 s-a exclus din agendă. 

- Executivul a retras de pe ordinea de zi, subiectul cu privire la Regulamentul privind regimul de acces în sediul primăriei.

 

Proiecte incluse pe ordinea de zi:

- Consiliera Silvia Grigorieva (PSRM) a solicitat informație suplimentară de la Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției educație, tineret și sport, privind trecerea controlului medical de către lucrătorii din grădinițe. Propunerea a fost aprobată cu 34 de voturi. 

- Consilierul Burgudji Serghei (ȘOR) a solicitat primarului general al municipiului să prezinte informația privind situația economico-financiară a întreprinderilor municipale subvenționate din bugetul municipal care solicită majorarea tarifelor pentru serviciile prestate. Acumulând majoritatea voturilor, subiectul de interes public a fost inclus pe ordinea de zi.

De asemenea, la propunerea aceluiași consilier a fost inclus pe ordinea de zi subiectul aferent proiectului imobiliar „Satul german” cu următoarea formulare „informația privind măsurile întreprinse în vederea excluderii ambuteiajelor și blocajelor circulației transportului public și privat pe arterele centrale de la Porțile orașului și Complexului de la intrarea din com. Stăuceni spre Calea Orheiului”.

- La solicitarea consilierului Bejenaru Grigore (PSRM) a fost inclus pe ordinea de zi  subiectul „Informația privind amplasarea gheretelor din sectoarele municipiului Chișinău”, în contextul examinării proiectului de decizie  privind aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite.

- Tesa Iurie (DA) a solicitat prezentarea unei note informative privind deblocarea drumului public din str. Valea Dicescu, colț cu str. Lacului. Propunerea consilierului a fost aprobată cu 44 de voturi.

- Propunerea lui Klimenco Valerii (ȘOR) privind plasarea subiect 42 la p. 28 a fost acceptată.

- Președinta ședinței, Zinaida Popa (PAS) a propus includerea pe ordinea de zi raportarea acțiunilor întreprinse de pretura sectorului Buiucani în raport cu construcția amplasată pe strada Coca 7. Propunerea acesteia a fost aprobată cu 43 de voturi.

- La propunerea consilierului Alexandr Odințov (PSRM), susținută cu 32 de voturi, subiectele 4 și 6 au fost plasate la sfârșitul ordinii de zi, sub p. 44 și 45. 

Executivul a făcut o excepție prin includerea pe ordinea de zi a proiectului de decizie cu privire la cererea de înregistrare a Grupului de inițiativă privind inițierea referendumului local în municipiului Chișinău, care nu era avizat. Aceasta a stârnit mari dezbateri și schimb de replici acide între cei prezenți, punându-se în discuție posibilitatea realegerii președintei ședinței.

 

După aproximativ trei ore de discuții înflăcărate și acuzații multiple a fost aprobată ordinea de zi cu 30 de voturi, iar timpul rămas a fost dedicat declarațiilor politice și discursurilor cetățenilor. 

 

DECLARAȚII:

Înainte de a începe examinarea ordinii de zi, aleșii locali și reprezentanții societății civile s-au expus cu privire la subiectele de pe ordinea de zi și activitatea CMC:

Grigore Bejenaru (PSRM) și-a manifestat nemulțumirea privind modul în care guvernarea gestionează creșterea prețurilor. Consilierul a criticat guvernarea pentru proiectul de lege privind arderea cauciucurilor uzate și pentru gunoiștea de la Boșcana, deoarece contravine normelor de mediu. Grigore Bejenaru a făcut un apel către cetățenii din suburbii de a conștientiza efectele negative a gunoiștelor de pe terenurile cu destinație agricolă și a criticat blocarea activității poligonului de la Țânțăreni de către guvernarea actuală.

 

Ion Cebanu (PL) a solicitat de la Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare informație privind modalitatea de obținere a dreptului de proprietate de către agenții economici, cât și documentația tehnică pentru autorizația de construcție a obiectului aflat la str. Miorița 5/1.

 

Serghei Burgudji (ȘOR) a prezentat o solicitare de la comitetul părintesc al gimnaziului „Galata”. Părinții sunt îngrijorați de viața și securitatea copiilor în drum spre școală deoarece traversează cele mai periculoase străzi: Dacia, Muncești, Băcioii Noi, pe care se înregistrează cel mai mare număr de accidente cu implicarea pietonilor. Consilierul a informat că s-a adresat Direcției de transport cu solicitarea de a analiza posibilitatea modificării rutei troleibuzului 30, ce ar permite parțial rezolvarea acestei probleme. De asemenea, a solicitat de la Direcția generală transport public și căi de comunicație, în colaborare cu Direcția generală educație, tineret și sport să analizeze posibilitatea punerii la dispoziția școlarilor a transportului organizat în prima parte a zilei.

O altă solicitare a fost destinată primarului de a premia cei peste 126 de angajați a Întreprinderii Municipale „Grădina Zoologică” cu ocazia aniversării a celor 44 ani de activitate.

Alexandr Odințov (PSRM) a criticat guvernarea actuală și a învinuit-o de inacțiune față de creșterea prețurilor la carburanți. Consilierul a solicitat în regim de urgență examinarea posibilității de compensare din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a cheltuielilor survenite de la oferirea gratuităților la transportul public tuturor categoriilor de funcționari publici și aprobarea proiectului de lege privind întreprinderile importante din punct de vedere social, ceea ce ar reduce presiune asupra acestora. De asemenea, și-a manifestat nedumerirea față de licența oferită doar pentru un an de activitate poligonului de deșeuri solide din comuna Țânțăreni, deoarece atestă că ar fi unica platformă pregătită pentru depozitarea deșeurilor. Cu referire la asta, consilierul a declarat că guvernarea ar fi lobat un agent economic în favoarea gunoiștii de la Boșcana.

 

În contextul examinării proiectului de decizie privind darea în locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, nr. 37/1, lit. A (et. 1, demisol) pentru crearea Centrului de Tineret Botanica, Dumitru Ivanov (PAS) a atras atenția consilierilor asupra contextului creării și componența centrului care ar putea avea ca efect folosirea de către primar a tinerilor în scopuri de propagandă preelectorală.

Roman Cojuhari (PAS) a atestat implementarea defectuoasă a strategiilor de dezvoltare în întreprinderile municipale.

Dinari Cojocaru (PSRM) a făcut declarații despre creșterea prețurilor și tarifelor la serviciile publice.

Valerii Klimenco (ȘOR) a criticat guvernarea făcând referire la problema sărăciei.

Președinta ședinței, Zinaida Popa (PAS) a ținut un discurs axat pe hărțuirea femeilor în cadrul autorităților publice locale în contextul cazului recent de sinucidere a unei femei transgender.

 

Năstase Andrei (DA) a criticat guvernarea și a menționat că ajustarea tarifelor este una argumentată, însă era necesar de elaborat un proiect treptat de modificare a tarifelor prin cooperare interinstituțională și consultare a cetățenilor.  

 

DECLARAȚIILE LOCUITORILOR:

Mihai Balan (cetățean) a prezentat cazul construirii blocului neautorizat de 11 nivele pe terenul de pe str. Eugen Coca 7, care prin dispoziția de eliberare a terenului municipal ar fi obligat autoritățile publice locale să demoleze această construcție constată ilegală. Acesta a solicitat ca Consiliul municipal să-și revendice terenul municipal ocupat ilegal cu construcții neautorizate, iar pretura sec. Buiucani să întocmească proces verbal de contravenție ca blocul să fie demolat integral și pretorul să prezinte un raport pe marginea acestui caz.

Revenco Ala (activistă) a declarat că planul anticorupție propus de primărie nu va avea efectul scontat atât timp cât nu va fi voința să fie implementat. Ar trebui de depus efort nu doar la elaborarea planului, dar ar fi necesar controlul respectării prevederilor acestuia. 

De asemenea, activista a solicitat informație de la pretorul sec. Râșcani privind reparația scuarului de pe str. Dimo și falsul în acte publice aferent acestei lucrări.

Ion Bolocan (cetățean) a solicitat reexaminarea cererii depuse în 2002 la Direcția relații funciare și cadastru pentru a i se repartiza un teren de construcție, deoarece este nevoit să locuiască în atelierul de creație.

Durata: 7 h și 42 minute

Pauza: 2 h 10 min


Ordinea de zi


Informație privind situația economico-financiară a întreprinderilor municipale subvenționate din bugetul municipal care solicită modificarea tarifelor pentru serviciile prestate

 

Primarul Ion Ceban a fost invitat pentru a raporta privind situația economico-financiară a întreprinderilor municipale subvenționate din bugetul municipal care solicită modificarea tarifelor pentru serviciile prestate. A ținut să menționeze că rapoartele financiare cu contractanții și furnizorii de servicii sunt publice. Referitor la majorarea taxelor de călătorie la transportul public a declarat că ar putea rămâne aceleași, cu condiția compensării de către guvernare a cheltuielilor asumate de municipalitate pentru gestionarea crizei Covid-19, crizei refugiaților și mai recent criza gazelor, valoarea totală fiind de 467 mil. MDL. 

În acest sens, pe 12 mai, în ziua ședinței, primarul a trimis solicitare către Parlamentul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Moldova de a aloca 350 mil. MDL (indexate anual la rata inflației), iar municipalitatea se obligă să contribuie cu 700 000 MDL/anual pentru ca taxele de călătorie la transportul public să nu fie majorate. 

Suma totală a fost estimată în baza următoarelor informații:

- 650 000 călătorii zilnice cu transportul public;

- taxele actuale de călătorie la autobuz - 3 MDL/pers, troleibuz - 2 MDL/pers;

- tarifele din 2009 nu au suportat modificări;

- în baza formulelor de calcul elaborate de către experții BCI, sinecostul unei călătorii cu:

a)  autobuzul în raza o.Chișinău este 19 MDl/bilet și 28 MDl/bilet în raza mun.Chișinău,

b)  troleibuzul este de 7.40 MDL/bilet.

 

Cu o informație mai detaliată va reveni executivul la ședința următoare din 17 mai.

 

În aproape 8 ore de muncă, consilierii au reușit doar să aprobe ordinea de zi, să audieze cetățenii prezenți la ședință și să facă declarații politice. Nici un proiect de decizie nu a fost aprobat. Astfel, aleșii au decis să continue ședința pe 17 mai. Reamintim că pentru o zi de ședință consilierii primesc 3300 MDL. 

 

Responsabilă de monitorizare: Alina Stăvilă

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

 

 


Publicat de:

Distribuie