COVID-19, licitația terenurilor și repartizarea profitului Întreprinderilor Municipale

 

Joi, 2 iulie, Consiliul municipal se reunește din nou pentru a examina 69 de subiecte. Dintre acestea, 15 proiecte prevăd expunerea la licitație a unor terenuri, iar 34 –  repartizarea profitului net înregistrat de întreprinderile municipale. Consilierii vor examina și proiectele de decizie transmise la reexaminare la ședința de pe 25 iunie.


Ordinea de zi a ședinței


1. Informație privind situația epidemiologică în municipiul Chișinău

Aleșii locali au stabilit că vor începe ședințele CMC cu audierea raportului privind situația epidemiologică. La ședința precedentă, Boris Gîlcă, șef-adjunct al Direcției asistență socială și sănătate, a prezentat consilierilor statistica cazurilor depistate, nivelul de pregătire a municipalității și unele probleme. Consilierii au adresat mai multe întrebări care vor fi adresate în raportul prezentat la ședința de pe 2 iulie.

 

2. Stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea comercială ,,LOCUINȚE PENTRU TOȚI” S.A și Firma comercială de producție ,,POJSERVICE” S.R.L. asupra lotului de pământ din str. Ginta Latină, 19/6

Proiectul de decizie permite companiilor „LOCUINȚE PENTRU TOȚI” și „POJSERVICE” să continue construcția blocului din str. Ginta Latină 19/6. Construcția se realizează  pe o suprafață de 0,4172 ha. Dacă va fi aprobat, proiectul va oferi celor 2 companii drept de folosință asupra blocului construit pentru o perioadă de 25 de ani.

Subiectul urma să fie examinat la ședința din 19 iunie, la care erau prezenți reprezentanții companiilor și locuitorii care au investit în construcția blocului. Proiectul a fost transmis la reexaminare pentru a fi studiat mai detaliat.

 

3. Abrogarea deciziei nr. 6/25-2 din 19.12.2016 „Atribuirea în folosință a unor loturi de pământ pentru proiectarea și construirea unor obiective de infrastructură a mediului de urgență de către IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”

În decembrie 2016, la cererea deputatului Boris Golovin, Consiliul municipal a decis darea în folosință Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a două terenuri amplasate pe str. Drumul Băcioiului 311a și Șoseaua Balcani pentru construcția unei baze tehnico-materiale auto și unei stații de asistență urgentă.

Proiectul aprobat în 2016 prevedea că municipalitatea va primi alte terenuri în schimbul acestora. Curtea de Apel a stabilit că aceste prevederi nu pot fi executate. Astfel, s-a propus consilierilor abrogarea deciziei. 

Subiectul a fost analizat la ședința de pe 18 iunie. Consilierii s-au întrebat dacă în continuare este necesar construcția acestor obiective, în special în contextul pandemiei Covid-19. Astfel, aleșii locali au decis să trimită la reexaminare proiectul, pentru a verifica acest aspect. Consilierii urmau să examineze posibilitatea alocării unor altor terenuri pentru Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

 

4. Formarea și adjudecarea lotului la licitație funciară

Proiectul prevede expunerea la licitație a 15 terenuri.


Subiectele 5 – 10 urmau să fie examinate la ședința de pe 25 iunie, dar au fost transmise la reexaminare pentru a audia raportul Curții de Conturi.


5. Constituirea Comisiei speciale pentru examinarea situației create la Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. 1-23 (excepție ÎMGFL nr. 7)

Comisia, constituită din 3 consilieri municipali și 4 reprezentanți ai executivului, va examina activitatea Întreprinderilor responsabile de Gestionarea Fondului Locativ 1-6 și 8-23. Membrii Comisiei vor propune un plan pentru redresarea situației la aceste întreprinderi.

Proiectul de decizie are o vechime de 2 ani. În comisie sunt propuși funcționari care deja nu activează la primărie, precum fostul viceprimar Nistor Grozavu, iar termenul limită pentru prezentarea raportului comisiei, indicat în proiect, este 1 octombrie 2018.

 

6. Transmiterea, cu titlu gratuit, a unui mijloc fix Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Buiucani

Pretura Buiucani solicită transmiterea, cu titlu gratuit, a unui autoturism Niva VAZ din 2004 Întreprinderii pentru Servicii Locative care activează în sectorul respectiv al orașului.

 

7. Inițierea procedurii de înlocuire a pavilioanelor moral învechite de pe teritoriul grădinițelor din municipiul Chișinău

Dacă proiectul va fi aprobat, Direcția educație va inspecta toate pavilioanele din grădinițe și va propune Consiliului până pe 1 octombrie:

– un program de demontare a pavilioanelor;

– un nou model de pavilioane.

 

8. Edificarea monumentului ,,Nicolae TITULESCU” din bd. Decebal-str. N. Titulescu

Cheltuielile pentru proiectare și edificare vor fi acoperite de Fundația Europeană Titulescu din România.

 

9. Stabilirea terenului aferent și zonei de protecție a monumentului de for public „Compoziția sculpturală „În memoria victimelor fascismului” din Calea Orheiului

Proiectul stabilește hotarele terenului aferent monumentului și următoarele interdicții pe suprafața acestuia:

– amplasarea panourilor publicitare

– construcții temporare și capitale

– modificarea aleilor și căilor de acces fără avizul Consiliului Național pentru Monumente de For Public care activează pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC)

– amplasarea indicatoarelor rutiere fără avizul Consiliului Național pentru Monumente de For Public 

 

10. Abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020

Decizia din 5 martie prevede elaborarea PUG-ului de către o asociație din București, acuzată de activiștii civici și politicienii din România că ar fi lucrat la comanda companiilor de construcții. Decizia a fost anulată la ședința CMC din 10 martie, după ce presa și societatea civilă a scris despre reputația acestei asociații. Ulterior, la ședința din 19 mai, secretarul CMC, Adrian Talmaci, a informat consilierii că pe 10 martie, când s-a abrogat decizia, s-ar fi comis o greșeală tehnică (nu s-a indicat corect titlul) și, din acest motiv, trebuie de repetat votul. Consilierii au acuzat executivul că încearcă să le manipuleze decizia, indicând că ei au votat foarte clar pentru abrogarea deciziei de pe 5 martie și anularea contractului de sponsorizare. Aceștia au refuzat să repete votul. 

Deși consilierii afirmă că decizia este abrogată, executivul este în proces de pregătire a acordului de sponsorizare. Conform lor, decizia nu a fost abrogată, dat fiind eroarea tehnică comisă pe 10 martie.

 

11. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale „Centrul Stomatologic municipal Chișinău”

Subiectul se regăsește pe ordinea de zi a Consiliului pentru a treia oară.

 

12. Repartizarea profitului net

 

13. Constituirea Grupului de lucru

 

 

14. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/1 din 10.03.2020

Proiectul de decizie nu a fost publicat.

 

15. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 7/7 din 09.06.2020 „Modificarea denumirii Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic municipal nr. 1”

Proiectul de decizie nu a fost publicat.

 

16. Rezultatele inventarierii și evaluării patrimoniului aflat în gestiunea Î.M. „Piața Centrală”

 

17. Stabilirea ajutorului material persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, funcționarilor publici, personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul aparatului Primăriei municipiului Chișinău, preturilor de sector, direcțiilor generale și direcțiilor Consiliului municipal Chișinău

Proiectul de decizie nu a fost publicat.

 

18. Notă informativă la demersul Asociației patronale a operatorilor de transport auto

Demersul nu a fost atașat pentru a putea fi analizat. Subiectul urma să fie examinat la ședința de pe 25 iunie, dar a fost transmis la reexaminare pentru a audia raportul Curții de Conturi.

 

19. Informație privind construcția din bd. Dacia 16 (Piața agroalimentară „Dacia”)

 

20. Informație privind posibilitatea elaborării unui proiect de decizie de stabilire a unor norme de reglementare din partea APL Chișinău a construcțiilor în zona de protecție a drumurilor de nivel național și regional aflate în limita teritoriilor unităților administrativ-teritoriale din componența municipiului

 

21. Informație privind etapa de elaborare a proiectului de decizie cu privire la neadmiterea în continuare a construirii pe teritoriul municipiului Chișinău a stațiilor PECO

 

22. Notă informativă privind construcția de pe terenul cu nr. Cadastral 0100205142 din str. București 62

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md