Scutiri pentru plata chiriei, recuperarea terenurilor municipale și modificarea mai multor decizii

 

Consilierii au examinat 32 din 38 de subiecte de pe ordinea de zi. Aleșii au aprobat scutirea sau eșalonarea plății pentru arenda spațiilor municipale, planul executivului de a recupera 20 de terenuri înstrăinate ilegal și modificarea mai multor decizii aprobate anterior de către consilierii din actualul și precedentele mandate . Transmiterea la licitație a mai multor terenuri municipale nu a acumulat suficiente voturi. Unul dintre proiecte conținea 18 terenuri. Aleșii locali au solicitat să se pregătească câte un proiect de decizie pentru fiecare dintre acestea.

 

Ședința CMC a început cu audierea locuitorilor prezenți la ședință și dezbaterea ordinii de zi. Președintele ședinței a fost ales Dinari Cojocaru (PSRM).

 

Roman Cojuhari (PAS) a propus retragerea de pe OZ a mai multor subiecte (14, 25, 26, 27, 33), însă propunerile nu au acumulat suficiente voturi. Propunerea consilierei Veronica Herța (PL) de a audia Primarul general și directorul interimar al Apă-Canal privind mersul lucrării la stația de epurare a apelor uzate, de asemenea nu a fost susținută. Andrei Năstase (DA) și Vitalie Mucan (PSRM) au propus includerea subiectului pe agenda ședinței următoare. Andrei Năstase a solicitat ca inițial raportul să fie prezentat consilierilor în formă scrisă.

 

Valerii Klimenco (PP Șor) a propus repetat examinarea unui proiect care prevede remunerarea consilierilor simbolic cu 1 leu și redirecționarea restul indemnizațiilor pentru serviciile de protezare a persoanelor în etate. Propunerea a generat comentarii sarcastice din partea aleșilor locali.


Principalele subiecte discutate la ședință

 

Componența PSRM în CMC  a fost modificată

Consilierul Pascaru Nicolae a fost înlocuit cu Alexandr Melniciuc, care a activat în calitate de consilier și în mandatul precedent.

 

Primăria își propune să recupereze 20 de terenuri înstrăinate ilegal

Consilierii au aprobat un proiect prin care primăria intenționează să întoarcă în posesia sa 20 de terenuri ocupate fără acordul primăriei sau un alt act legal. Conform amendamentelor introduse la ședință, primăria va solicita Procuraturii Generale să investigheze funcționarii primăriei și alte persoane care au fost implicate în procesul de înstrăinare a acestor terenuri.

 

Licitația a 26 de terenuri a fost respinsă

Consilierii au examinat expunerea la licitație a mai multor terenuri, proiect transmis la reexaminare la ședința de pe 10 iunie. Deși pe agendă au fost puse doar 8 subiecte privind licitația, acestea se refereau la 26 de terenuri. Subpunctul 7 compila, într-un proiect de decizie, 18 terenuri. Consilierii au respins toate proiectele și au solicitat ca pentru cele 18 terenuri să se pregătească separat proiecte de decizie.


Fără comentarii

 

Locuitorii cer să li se ofere apartamentele în care au investit

La ședință au fost prezenți mai mulți locuitori care au investit în construcția unui bloc. Aceștia își așteaptă apartamentele, dar nu pot intra în posesia lor din cauza că lucrările de construcție au fost stopate de primărie. Deși consilierii au oferit cuvântul locuitorilor, au vorbit reprezentanții companiei de construcție. La propunerea consilierului Andrei Năstase, subiectul s-a examinat în pauza de masă cu participarea executivului, reprezentanților companiei, proprietarilor și consilierilor (câte un reprezentant din fiecare fracțiune). 

Primăria a pornit deja o investigație privind acest subiect.

 

Neînțelegeri în fracțiunea PSRM 

Consilierii PSRM s-au contrazis în cadrul ședinței. Eugenia Ceban insista ca fracțiunea să susțină mai multe propuneri pe ordinea de zi, dar nu a avut parte de susținerea colegilor. Președintele ședinței, Dinari Cojocari, colegul ei de fracțiune, a rugat consilera în reptate rânduri să nu intervină.

 

Valerii Klimenco sancționat din nou de CMC

Consilierul Valerii Klimenco a fost sancționat din nou de către CMC prin „chemare la ordine”. 21 de consilieri au susținut sancțiunea. Acesta a adresat din nou acuzații către Vasile Chirtoca – că nu e capabil să gestioneze comisia arhitectură.

Președintele ședinței, Dinari Cojocaru, a propus inițial înlăturarea acestuia din sală până la sfârșitul ședinței, dar propunerea nu a fost susținută. 


Declarații politice

 

PAS acuză autoritățile că intenționat se întârzie concursurile pentru funcția de director a instituțiilor de învățământ

Consiliera Angela Munteanu-Pojoga (PAS) a atenționat consilierii și executivul că mai multe funcții de director a instituțiilor de învățământ se execută prin interimat, iar concursul pentru acestea se tergiversează intenționat .

 

CMC va audia raportul Curții de Conturi privind evidența contabilă a subdiviziunilor primăriei

Roman Cojuhari, vicepreședintele fracțiunii PAS, a solicitat colegilor audierea raportului Curții de Conturi privind raportul de evidență contabilă a primăriei (subdiviziunilor) din 2017. Conform raportului, sistemul de management contabil nu e funcțional, s-au identificat multe erori și Curtea de Conturi nu a putut stabili situația reală.

Fracțiunea a stabilit cu reprezentanții Curții de Conturi să prezinte CMC-ului raportul, într-o ședință separată.

 

PL a solicitat explicații de la administrație privind pretorii municipiului, construcții, gherete și contractul juristului recent angajat la Infocom

Ion Cebanu (PL) s-a adresat consilierilor și executivului cu mai multe întrebării și acuzații:

1) De ce pretorii numiți înainte de alegeri, au rămas în funcție? 

2) De ce nu se prezintă contract de muncă a juristului Igor Savin angajat recent la Infocom? Consilierul a cerut prezentarea acestuia de 3 ori deja. 

3) De ce în continuare se ridică construcții contestate, deși s-a schimbat administrația?

Vasile Chirtoca (PSRM), președintele comisiei arhitectură din CMC, a zis că primarul a cerut examinarea în comisie a mai multor construcții contestate. Comisia a solicitat materialele și le va examina.

4) De ce crește numărul gheretelor din oraș?

 

Raportul privind lucrările de la stația de epurare va fi publicat pe site

Andrei Năstase (DA) a solicitat ca raportul privind lucrările la stația de epurare să fie postat pe site-ul primăriei. Consiliera PL Veronica Herța a propus includerea acestuia pe ordinea de zi, însă propunerea nu a acumulat suficiente voturi. Subiectul va fi examinat la ședințele următoare.

 

Suplimente la salarii de ziua funcționarului public

Pe 23 iunie e Ziua Funcționarului Public. Andrei Năstase (DA) a solicitat executivului să premieze funcționarii cu această ocazie cu un supliment la salariu.

 

Petiția privind redenumirea unei subterane a fost discutată în CMC

Conform lui Andrei Năstase (DA) executivul intenționează să numească o subterană „Istanbul” din motiv că a fost restaurată de un investitor turc. Locuitorii au inițiat o petiție prin care cer aleșilor să revadă decizia. Andrei Năstase a cerut executivului să analizeze petiția și să găsească o soluție care să împace toate părțile.

 

Durata ședinței: 6 h 09 min (fără pauze)

 


Ordinea de zi a ședinței


1. Scutirea de achitarea plății de locațiune pe perioada stării de urgență

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede scutirea agenților economici care închiriază spații municipale de achitarea plății de locațiune. Locatarii care închiriază spații în grădinițe și școli sunt scutiți pe perioada 11 martie – 31 august 2020. Agenții economici care închiriază alte spații municipale și și-au sistat activitatea în timpul stării de urgență – pentru perioada 17 martie – 15 mai 2020.

 

Amendamente:

– La p. 2 scutirea pentru agenții economici este înlocuită cu opțiunea eșalonării plății pentru chirie.

– Se adaugă p. 5 cu mențiunea „Direcția generală finanțe va lua în considerare modificările realizate la rectificarea bugetului”. P. 5 devine p. 6.

– Proiectul a fost redenumit, adăugându-se cuvântul „eșalonare”, după „scutire”.

 

 Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 21 8 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 1

Decizia finală 


2. Abrogarea deciziei nr. 6/25-2 din 19.12.2016: „Atribuirea în folosință a unor loturi de pământ pentru proiectarea și construirea unor obiective de infrastructură a mediului de urgență de către IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”

Proiect de decizie

 

În decembrie 2016, la cererea deputatului Boris Golovin, Consiliul municipal a decis darea în folosință Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a două terenuri amplasate pe str. Drumul Băcioiului, 311a și Șoseaua Balcani pentru construcția unei baze tehnico-materiale auto și unei stații de asistență urgentă.

 

Proiectul aprobat în 2016 prevedea că municipalitatea va primi alte terenuri în schimbul acestora. Curtea de Apel a stabilit că aceste prevederi nu pot fi executate. Astfel, s-a propus consilierilor abrogarea deciziei. 

 

Consilierii s-au întrebat dacă în continuare este necesar construcția acestor obiective, în special în contextul pandemiei Covid-19. Astfel, aleșii locali au decis să trimită la reexaminare proiectul, pentru a verifica acest aspect. Consilierii examinează posibilitatea alocării unor altor terenuri pentru Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 21 8 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 1

3. Necontestarea deciziei Curții de Apel Chișinău din 10.12.2019, dosarul nr. 3a-1048/184

Proiect de decizie

 

Pe 13 noiembrie 2014, Consiliul municipal a oferit în arendă SRL-ului „Sivol – Service – DHS” un teren de 0,0767 ha de pe str. Ion Creangă, pentru construcția unui complex comercial auto. Ulterior, în iunie 2015, primăria a eliberat, la distanța de o săptămână, certificat de urbanism și autorizație de construcție pentru acest teren prin care se permite construcția a unui bloc locativ cu până la 14 etaje și parter, locuri de parcare subterană și spații comerciale. 

 

Decizia din 2014 a fost contestată în instanță de consilierul Alexandr Odințov (ales local și în mandatul actual). Acesta a acuzat fostul Consiliu municipal că a dat în arendă terenul fără a desfășura licitație publică. Deși prima instanță (Judecătoria Chișinău, sediul Centru) a respins ca tardivă cererea de chemare în judecată, Curtea de Apel a dat câștig de cauză consilierului și a dispus anularea deciziei din 2014 și a tuturor actelor care permit construcția unui bloc pe acest teritoriu.

 

Prin proiectul de decizie de mai sus se propune Consiliului municipal să nu atace decizia Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție. Direcția juridică a primăriei este obligată să conteste orice decizie nefavorabilă până la Curtea Supremă de Justiție.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 21 8 8 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


4. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020 

Proiect de decizie

 

La ședința din 9 iunie, consilierii au intervenit cu modificări la decizia privind modernizarea transportului public din 19 mai, prin s-a impus o limită de 12 ani vechime a unităților procurate. Municipalitatea intenționează însă să procure la licitația din Riga 5 troleibuze articulate produse în 2005. Astfel, pentru a putea procura aceste unități consilieri au aprobat înlăturarea limitei de 12 ani.

 

Amendament: Se adaugă la p. 6, anexa 1, sintagma „nu mai mult de un milion de lei pentru fiecare unitate de transport”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 21 8 8 2 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


5. Completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/5 din 19 mai 2020

Proiect de decizie

 

Grupul de lucru responsabil de elaborarea conceptului parcărilor a fost completat cu un specialist în tehnologii informaționale.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 17 7 5 1 1
Contra
Abțineri 1

Decizia finală


6. Completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/8 din 19 mai 2020

Proiect de decizie

 

Grupul de lucru privind implementarea taxării electronice printr-un parteneriat public-privat a fost completat cu un specialist în tehnologii informaționale.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 7 5 1 1 1
Contra
Abțineri 1

Decizia finală


7. Operarea de modificări în decizia 6/9 din 21.05.2020 „Despre operare de modificări la decizia nr. 6/1 din 26.12.2019 ,, Cu privire la aprobarea și punerea în aplicarea taxelor locale pentru anul 2020″

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 7 5 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


8. Excluderea din evidența contabilă a costului de bilanț al imobilelor privatizate de la balanța Î.M. ,,Regia transport electric”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost votat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 8 1 1
Contra
Abțineri 5 1

Decizia finală


9. Inventarierea bunurilor imobile aflate în gestiune la Direcția Cultură

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede că Direcția economie va inventaria încăperile aflate în gestiunea Direcției cultură, iar toate spațiile eliberate fără decizia CMC sau alt temei legal, vor fi imediat evacuate.

 

Dat fiind că au apărut întrebări privind modalitatea de a executa decizia și anume cum vor fi evacuate aceste încăperi, autoarea proiectului Ina Gaidău (DA) a propus transmiterea acestuia spre reexaminare.

 

 Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 7 7 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


10. Aprobarea Acordului de colaborare între Primăria municipiului Chișinău și Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret „Buiucani”

Proiect de decizie

 

Pentru suportul acordat de primărie, clubul sportiv:

– va încadra în activitatea sa copiii din familii social vulnerabile;

– va asigura promovarea primăriei prin plasarea siglei sale pe materialele promoționale și plasarea banerelor primăriei în cadrul evenimentelor desfășurate.

 

Amendamente:

– S-a mărit de la 20 la 40 numărul copiilor care vor beneficia de pregătire sportivă gratuită în cadrul Clubului (p. 3.1).

– Logo-ul primăriei Chișinău va fi aplicat pe echipamentele de joc a echipelor de seniori Buiucani la competițiile naționale și internaționale. (p. 3.3)

– Se adaugă un baner cu logo Chișinău pentru conferințe de presă. (p. 3.7)

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 6 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


11. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.5/18 din 24 iulie 2018 „Aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor defavorizate din municipiul Chișinău pentru pregătirea elevilor de noul an școlar 2018-2019”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 8 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


12. Crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile și servicii în calitate de obiect al  parteneriatului public-privat

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost examinat și la ședința din 9 iunie 2020. Acesta a fost trimis la reexaminare pentru că au apărut mai multe obiecții și propuneri din partea consilierilor. Roman Cojuhari (PAS) a propus ca această analiză să fie efectuată de grupul de lucru responsabil de eficientizarea managementului financiar.

 

Amendamente: 

– Președintele și secretarul grupului de lucru vor fi aleși de către membrii acestuia.

– PSRM va fi reprezentat de către Alexandr Odințov.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 5 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


13. Transmiterea unui mijloc fix Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 5 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


14. Stabilirea cuantumului remunerării lunare conducătorilor întreprinderii municipale

Proiect de decizie

 

Executivul a retras proiectul de pe ordinea de zi din motiv că nu există un mecanism de calculare a salariului conducătorilor întreprinderilor. Conform șefei Direcției finanțe, Eugenia Ciumac, acest mecanism trebuie elaborat de autoritatea publică centrală.


15. Aprobarea intenției de aderare a municipiului Chișinău la Convenția Primarilor UE privind clima și energia durabilă

Proiect de decizie

 

Amendamente: 

La propunerea consilierului Sergiu Tofilat (Forța Nouă) s-au realizat mai multe modificări, printre care:

– Denumirea s-a modificat după cum urmează „aderarea la obiectivele Convenției Primarilor UE”. Formularea anterioară sugera că primăria aderă la Convenția la care deja este parte.

– Modificarea privind aderarea la obiective se face și în text.

– Se adaugă p. 4 care prevede că unitatea de implementare a proiectului și atragere a investițiilor va pregăti Termenii de Referință și alte documente de suport.

– P. 4 devine p. 5 și s-a specificat că primarul va semna formularul de aderare.

– Se adaugă p. 6 conform căruia Direcția finanțe va identifica resursele necesare pentru executarea deciziei.

– P. 5 devine p. 7 și p. 6 devine p. 8.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 7 7 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


16. Expunerea la licitații funciare a loturilor de pământ

 

Proiectul prevede expunerea la licitație a 8 terenuri municipale. Acesta urma să fie examinat la ședința din 10 iunie 2020, dar a fost trimis la reexaminare din motiv că au apărut mai multe întrebări privind modalitatea de stabilire a prețului inițial pentru licitație.

 

16.1 Str. Codru Cosminului 2

 

Consilierul Alexandru Trubca (PAS) a propus transmiterea la examinare a p. 16.1. Propunerea nu a acumulat suficiente voturi.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 1
Contra 19 7 2 1
Abțineri 7 2 1 1

 

16.2 Str. Brăila

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 1
Contra 2*
Abțineri 8 7 2 1 1 1

* Reprezentanții P. P. Șor și președintele ședinței nu au precizat dacă consilierii acestui partid s-au abținut sau au votat contra. Valerii Kilmenco s-a limitat la „ia ne haciu sideti”. Dat fiind că la proiectul precendent aceștia au votat contra cu aceeași mențiune, am considerat votul celor doi consilieri P. P. Șor ca fiind împotrivă.

 

16. 3 Str. Mihail Sadoveanu

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 1
Contra
Abțineri 8 7 2 2 2 1 1

 

16. 4 Str. Nucarilor

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 2 1
Contra
Abțineri 8 7 2 2 1 1

 

16. 5 Str. Timiș

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 2 1
Contra
Abțineri 19 8 7 2 2 1 1

 

16.6 Str. Vitalie Tulnic

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 2 1
Contra
Abțineri 8 7 2 2 1 1

 

16. 7 18 terenuri

 

Proiectul include 18 terenuri. Acesta a fost trimis la reexaminare pentru a se pregăti câte un proiect de decizie pentru fiecare.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 8 8 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 2

 

16. 8 Str. Socoleni

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 2 1
Contra
Abțineri 8 8 2 2 1 1

17. Redenumirea monumentului ,,Memorialul victimelor pogromului evreiesc din 1903” din str. Ierusalim colț cu bd. Gr. Vieru în ,,Memorialul victimelor getto-ului din Chișinău” și includerea acestuia în Registrul monumentelor de for public, de categoria B, din sectorul Râșcani

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 8 8 1 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


18. Stabilirea terenului aferent și zonei de protecție a monumentului de for public „Memorialul victimelor getto-ului din Chișinău” din str. Ierusalim

Proiect de decizie

 

Amendament: 

– A fost exclus p. 2.5.

– La p. 4 s-a inclus obligativitatea de a consulta comisia responsabilă de monumentele istorice înainte de a interveni cu modificări la terenurile aferente obiectului.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 8 8 1 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


19. Stabilirea terenului aferent și zonei de protecție a monumentului de for public ,,În memoria victimelor pogromului evreiesc din 1903” din Calea Ieșilor (Parcul ,,Alunelul”)

Proiect de decizie

 

Amendament: Se completează p. 4 cu obligativitatea de a include obiectul în registrul de evidență a monumentelor istorice, iar orice modificare a terenurilor aferente va trebui agreată cu organele responsabile.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 8 8 2 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


20. Recepționarea și transmiterea obiectivului „Reconstruirea holului clădirii Primăriei municipiului Chișinău în vederea amplasării unui ascensor pentru persoanele cu mobilitate redusă”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

 Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 8 8 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


21. Recepționarea și transmiterea obiectivului „Reparația sediului Direcției asistență socială Botanica, str. Titulescu, 47”

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 8 1 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 8

Decizia finală


22. Recepționarea și transmiterea unor obiective (2 obiective)

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 8 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 8

Decizia finală


23. Modificarea și completarea deciziei nr. 4/7 din 17.09.2019 „Achiziționarea containerelor cu volum de 1.1. m3”

Proiect de decizie

 

Conform deciziei luate de fostul Consiliu municipal la 17 septembrie 2019, Regia „Autosalubritate” urma să procure din sursele proprii containere de 1.1 metri cubi pentru colectarea deșeurilor. Proiectul de decizie prevede procurarea acestor containere prin intermediul unui împrumut. Astfel, șeful întreprinderii a fost împuternicit să contracteze un împrumut de până la 4 mln lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 8 8 1 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


24. Utilizarea toponimicului  „Chișinău”  în marca de produs de către S.A. ,,TUTUN CTC”
Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 8 1 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


25. Prelungirea relațiilor contractuale de locațiune

 

Proiectul prevede darea în locațiune a mai multor spații Direcției educație, cultură, tineret și sport a primăriei și unor asociații obștești, printre care Liga Veteranilor Războiului din Afganistan, Asociația „Spiru Haret” care activează în incinta liceului cu același nume și Asociației „Pensionarilor Social Activi”.

 

25. 1 Bd. Grigore Vieru 5

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20
Contra
Abțineri 8 8 1 1 2 1 1

 

 

25.2 Str. Kiev 2

 

Spațiul va fi oferit în folosință Asociației „Liga Veteranilor Războiului din Afganistan”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 2
Contra 1
Abțineri 8 2 1 1 1

Decizia finală

 

25.3 Str. Botanica Veche 11 „a” lit. A (subsol)

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 2 1
Contra
Abțineri 8 8 2 2 1 1

 

25.4 Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 131 lit. B (parter)

 

Spațiul va fi oferit în folosință Asociației „Cernobîl”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 2 1 1
Contra
Abțineri 8 2 2 1

Decizia finală

 

25.5 Str. Maria Cebotari 53 lit. A (etajul 1, 3)

 

Spațiul va fi oferit în folosință Asociației „Spiru Haret” care activează în incinta liceului cu același nume.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7 2 1

Decizia finală

 

25.6 Str. Nicolae Titulescu 47 lit. A (demisol)

 

Spațiul urma să fie oferit în folosință Asociației Pensionarilor Social Activi.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 2 1 1
Contra
Abțineri 8 7 2 2 1

26. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi Întreprinderii Municipale „Regia Transport electric” 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 7 1

Decizia finală


27. Darea în folosință, prin contract de comodat, a unei încăperi din str. Alecu Russo, 57 (etajul 4), Direcției generale educație, cultură, tineret și sport


Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD* F9 PC PUN
Pro 20 7 2 2     ? 1 1
Contra
Abțineri 7

* Votul PD nu a fost vociferat. Nu este clar dacă aceștia erau prezenți în sală. Este necesar de remarcat însă că s-au înregistrat 35 de voturi pro, ceea ce sugerează că aleșii locali PD, de asemenea, au fost prezenți.

Decizia finală


28. Operarea unor modificări

 

28. 1 Str. Arhanghelul Mihail 38 (7 clădiri)

 

Încăperile urmau a fi oferite în locațiune Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghelul Mihail”. Consilierii PAS s-au opus proiectului, fiind susținuți de consilierii DA, F9 și PUN, din motiv că municipalitatea acordă unele spații „în locațiune”, iar altele „în comodat”. S-a solicitat clarificarea acestui aspect și uniformizarea procedurii.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor* PD F9 PC PUN
Pro 20 2      ?
Contra
Abțineri 7 7 1 1

* Votul nu a fost exprimat clar și nu a putut fi descifrat.

 

28. 2 Str. Melestiu 20 (9 clădiri, inclusiv subsol și parter)

 

Proiectul a fost retras de executiv din cauza motivului enunțat la p. 28.1. Valeriu Bogan, juristul executivului și raportorul proiectului, a declarat că va examina care formulă este mai corectă din punct de vedere juridic: comodat, în locațiunea sau alta. Ulterior, proiectul va fi propus din nou pe ordinea de zi la ședințele CMC.


29. Întreprinderea măsurilor de recuperare a dreptului de proprietate publică a municipiului Chișinău asupra terenurilor înstrăinate în baza hotărârii judecătorești din 26.08.2016

Proiect de decizie

 

Prin acest proiect, municipalitatea își propune să recupereze prin judecată 20 bunuri imobile (adresele sunt indicate în Anexa 1 a proiectului de decizie) de care a fost deposedată ilegal.

 

Amendamente:

– P. 7 a fost completat cu prevederea de a se solicita Procuraturii generale să examineze implicarea funcționarilor primăriei municipiului Chișinău și altor persoane care au participat la înstrăinarea terenurilor.

– S-a adăugat un punct nou la proiectul de decizie conform căruia se solicită Procuraturii generale examinarea cazului de ocupare abuzivă a terenurilor adiacente magazinului Unic.

– La p. 4 s-a adaugă sintagma „și serviciului de prevenire și combatere spălării banilor”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 6 7 2 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


30. Completarea Metodologiei calculării prețului estimativ al terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/24 din 02.04.2013

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– A fost modificată metoda de calcularea a chiriei pentru terenul aferent, conform formulei indicat în avizul de la pagina 3 din proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 6 7 2 1 1
Contra
Abțineri 2 2

Decizia finală


31. Delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. Cucorilor, 49A (gestionar: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 6 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


32. Inițierea procedurii privind stabilirea hotarelor și zonelor de protecție ale ariilor naturale protejate de pe teritoriul orașului Chișinău (Grădina Dendrologică din Chișinău, Parcul de cultură și odihnă „Valea Morilor” și Grădina Zoologică din Chișinău)

Proiect de decizie

 

Amendament: Hotarele vor fi trasate conform celor din 1998.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 6 7 2 1 1 1
Contra 2
Abțineri

Decizia finală

 

Ședința a fost întreruptă până pe 19 iunie, ora 10.00. 

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md