Ședința CMC: Transport, PUG, parcări și Piața Centrală

Transportul public, parcările, tichetarea electronică, Planul Urbanistic General, Piața Centrală și alte subiecte importante pentru oraș vor fi discutate mâine, 19 mai, începând cu ora 10.00, la ședința Consiliului municipal. După o pauză de peste două luni, aleșii locali urmează să hotărască dacă vor procura 100 de autobuze și 30 troleibuze, dacă vor crea mai multe grupuri de lucru și dacă vor modifica și abroga mai multe decizii pe care tot ei le-au votat.

Un cetățean bun trebuie să cunoască și să se implice în treburile orașului său. Vă invităm să citiți ce schimbări prevăd proiectele de decizii care vor fi votate de consilieri și să încurajați aleșii municipali să facă alegerile potrivite.

 

Pe ordinea de zi sunt plasate 28 de subiecte, dintre care p. 2 și p. 27 pare să se refere la același proiect de decizie – Abrogarea deciziei CMC privind oferta de sponsorizare din partea Asociației „Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare din România”. P. 24 include alte 13 proiecte de decizie privind modificarea Statutelor mai multor Întreprinderi Municipale.


Ordinea de zi a ședinței


1.  Atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău

Consilierul Nichita Țurcan (PSRM) va fi înlocuit de către colegul său de partid Alexandru Aghenie, candidatul cu nr. 27 de pe lista consilierilor cu care a candidat Partidului Socialiștilor la alegerile locale din 2019.

 

2. Abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 „Cu privire la acceptarea ofertei de sponsorizare din partea Asociației „Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare din România”

Proiectul a fost aprobat la ședința din 5 martie și reexaminat la ședința de pe 10 martie. Acesta prevede sponsorizarea în sumă de 500 000 euro din partea unei Asociații din București pentru elaborarea Planului Urbanistic General al mun. Chișinău. Subiectul a cauzat discuții controversate în presă și printre societatea civilă, invocându-se că asociația din București nu dispune de expertiza necesară și că ar fi lucrat în beneficiul companiilor de construcții. Mai multe detalii la subiect în „Ce se întâmplă cu Planul Urbanistic General al Chișinăului?”.

 

3. Încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) în perioada aprilie-iulie 2020

 

4. Continuarea asamblării troleibuzelor în municipiul Chișinău

Proiectul a fost examinat și aprobat la ședința din 10 martie 2020. Textul proiectului de decizie atașat indică că primarul ar trebui să prezinte un concept de dezvoltare a transportului până pe 31 martie, iar președintele ședinței este indicat, deși acesta încă nu a fost ales. O eroare tehnică sau aleșii locali vor examina din nou proiectul deja aprobat

 

5. Raport privind soluția tehnică și opțiunea financiară optimă în vederea renovării parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău.

Raportul a fost făcut public pe 14 mai și a fost supus consultărilor publice pe 18 mai.

 

6. Aprobarea planului de reînnoire a parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău pentru anii 2020-2023

Proiectul prevede implementarea concluziilor raportului privind renovarea parcului de raport și include:

– desfășurarea licitației publice pentru achiziționarea a 100 de autobuze și 30 de troleibuze

– împuternicirea primarului pentru negocierea unui împrumut de până la 400 000 MDL pentru achiziționarea unităților de transport

– împuternicirea primarului de către CMC pe parcursul anilor 2021 – 2023 pentru negocierea altor împrumuturi care ar permite implementarea Planului de reînnoire a transportului public, elaborat de Grupul de Lucru.

 

7. Crearea Grupului de lucru pentru elaborarea conceptului de modernizare a Î.M. „Piața Centrală”

 

8. Crearea Grupului de lucru pentru elaborarea conceptului cu privire la parcările și parcajele auto cu plată

Grupul de lucru va fi prezidat de viceprimarul Victor Chironda și va include reprezentanții Direcției transport și căi de comunicație, Direcției arhitectură, urbanism și relații funciare, Direcția Asistență Socială, „Chișinăuproiect” și consilieri municipali. 

Acest grup de lucru va fi responsabil de crearea și consultarea conceptului privind parcările din Chișinău, deși în mai 2020 primăria a publicat un concept în acest sens. Mai multe detalii în „Parcări pe carosabil și sistemul Park&Ride – soluții pentru șoferii din Chișinău”

Grupul de asemenea va fi responsabil de elaborarea unui proiect de decizie în baza conceptului elaborat și prezentarea acestuia spre examinare în CMC. La acest moment, nu este clar dacă grupul de lucru își va baza activitatea pe conceptul deja elaborat de primărie sau va dezvolta un nou concept.

 

9. Crearea Comisiei pentru efectuarea controlului legalității privatizării terenului ce aparține S.A. „Taxi-Service”

10. Abrogarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău nr.12/4 din 03.11.2017 și 15/4 din 22.12.2017

 

11. Aprobarea în calitate de obiect pentru parteneriatul public-privat al proiectului privind implementarea sistemului taxarea electronică în transportul public

Proiectul prevede selectarea unui agent economic care să implementeze sistemul de taxare electronică. Agentul economic poate fi o companie locală sau internațională cu minim 5 ani de activitate și minim 2 proiecte similare finalizate. Mai multe detalii despre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească agentul economic sunt indicate în anexa 2 din proiectul de decizie.

 

12. Corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 cu prevederile Legii nr. 61/2020

13. Operarea de modificări decizia nr.6/1 din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare taxelor locale pentru anul 2020″

 

14. Delegarea dreptului de aprobare a volumului suplimentar de ore pentru personalul din instituțiile din învățământul general

15. Raport cu privire la executarea p.1.1 din decizia CMC 3/5 din 20.02.2020 „Îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău pe anul 2020″

16. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.3/5 din 20.02.2020

17. Completarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, aprobat prin decizia nr. 2/1 din 14.06.2016

18. Instituirea Comisiilor de supraveghere a proiectului „Eficiență energetică și izolarea termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din municipiul Chișinău” și de evaluarea ofertelor

19. Aprobarea documentului de planificare strategică și dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău – Chișinău – oraș verde – Planificare Strategică a municipiului Chișinău

20. Instituirea Unității de coordonare și implementare a proiectului (UCIPE) finanțat prin contractul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare nr.47889 din 06.12.2016

21. Desemnarea persoanei responsabile de semnare a contractelor și a tuturor actelor aferente acestora, în cadrul proiectului „Eficiența energetică și izolarea termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din municipiul Chișinău”

22. Darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi Direcției generale locativ-comunale și amenajare

23. Delegarea de împuterniciri Primarului General al municipiului Chișinău

 

24. Aprobarea statutelor Întreprinderilor municipale:

Parcul „Dendrariu

EXDRUPO

Întreprinderea municipală pentru servicii locative Ciocana

Întreprinderea municipală pentru servicii locative Botanica

Întreprinderea municipală pentru servicii locative Buiucani

Liftservice

Lumteh

Infocom

Primtrans

„Chișinăuproiect

Centrul Stomatologic municipal Chișinău

Piața Centrală

„Dieta-Vitas

 

25. Crearea grupului de lucru pentru eficientizarea managementului financiar

26. Constituirea Comisiei pentru efectuarea controlului în cadrul Î.M. „Piața Centrală” referitor la prestarea serviciilor de alimentație publică a copiilor din instituțiile publice de învățământ școlar și preșcolar din mun. Chișinău

27. Abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020

28. Distribuirea resurselor financiare pentru susținerea persoanelor ce dețin patentă de întreprinzător

 

Dacă proiectul va fi adoptat, primăria va aloca 11061,15 mii lei pentru micii întreprinzători care activează în bază de patentă și care au înregistrat pierderi financiare în urma restricțiilor impuse de Covid-19. Suma va fi gestionată și repartizată de Direcția asistență socială și sănătate.

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și „Ce au făcut aleșii municipali în pandemie?”.

 

Dacă doriți să susțineți activitatea Asociației Obștești Primăria Mea, puteți redirecționa 2% din venit la IDNO 1017620003813. Vă mulțumim ❤

Autoare: Cristina Voroneanu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md