Ajută consilierii să decidă

Joi, 17 august, aleșii municipali se întrunesc în ședință. Consilierii urmează să hotărască dacă vor modifica unele decizii pe care tot ei le-au votat, dacă trebuie să schimbe destinația unor terenuri, să transmită în arendă loturi de pământ și să modifice și aprobe regulamente.
Pentru că felul în care arată Chișinăul depinde de cum votează consilierii, fiecare decizie este una dificilă.
Noi credem că un cetățean bun trebuie să cunoască și să se implice în treburile orașului său.  De aceea, vă invităm să citiți ce schimbări prevăd proiectele de decizii care vor fi votate de consilieri și să încurajați aleșii municipali să facă alegerile potrivite.

Ordinea de zi 


9. Modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/25-2 din 19.12.2016

Proiectul de decizie

Se propune:  excluderea punctului 7 din decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/25-2 din 19.12.2016 prin care s-a decis atribuirea în folosinţă Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească a unor loturi de pământ din Drumul Băcioiului şi sos. Balcani, pentru proiectarea şi construirea unor obiective de infrastructură a medicinei de urgenţă.

În punctul 7 din decizie se solicită Guvernului Republicii Moldova să compenseze faptul atribuirii terenurilor din contul terenurilor municipale.

Potrivit autorului, decizia Consiliul municipal Chişinău privind atribuirea în folosinţă a unor loturi de pământ, pentru proiectarea şi construirea unor obiective de infrastructură a medicinei de urgenţă de către IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească, nu atrage după sine careva obligaţiuni compensatorii din partea Guvernului Republicii Moldova.

 


10. Modificări la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/20 din 19.12.2016 „ Cu privire la proiectarea reconstrucţiei şi extinderii străzii Mesager (de la str. Albişoara până la Calea Ieşilor)

Proiectul de decizie

În scopul asigurării integrităţii hotarelor parcului „La Izvor”, se propune:

1. substituirea anexei nr. 1 a deciziei, în care este prevăzut planul lotului;

2. excluderea sintagmei „cu precizarea hotarelor Parcului « La Izvor»” din pct.7.2., prin care se solicită Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie să asigure elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz, cu precizarea hotarelor Parcului „La Izvor”, prezentarea acesteia spre avizare Ministerului Mediului, Ministerului Culturii, Agenţiei „Apele Moldovei”, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”,I.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”, Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare şi serviciilor de resort;

3. excluderea pct.7.4, prin care se solicită Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie formularea propunerilor referitoare la modificarea hotarelor spaţiilor verzi şi prezentarea lor spre aprobare Guvernului Republicii Moldova.

4. excluderea unor numere cadastrale enumerate la pct.10.2, pentru care se solicită oficiului cadastral teritorial Chișinău să opereze modificări în documentaţia cadastrală, după caz, prin stingerea drepturilor şi radierea terenurilor formate anterior şi excluderea acestora din anexa nr.3, în care se enumeră reprezintă propunerile de retragere a terenurilor proprietate publică.


11. Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

Proiectul de decizie 

Se propune: aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău care, printre altele, prevede stabilirea interdicţiilor şi cerinţelor privind desfăşurarea activităţii de comerţ în următoarele privinţe:

a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;

b) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, locașurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

c) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

d) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale şi a locaşurilor de cult;

e) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

f) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi;

g) cerinţe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfăşurarea anumitor forme de comercializare.


12. Delegarea unor împuterniciri dlui Nistor Grozavu

Proiectul de decizie nu este publicat pe site-ul primăriei.


13. Aprobarea PUZ pentru terenul din strada Uzinelor 133

Proiectul de decizie

Se propune:  operarea modificărilor în Regulamentul local de urbanism privind modificarea destinației terenului cu nr. cadastral 0100307615 din zonă cu codul „Re” (revitalizare viitoare) în zona cu codul „CI” (comercială, care cuprinde funcţiuni ce asigură comerţul cu amănuntul şi/sau unele servicii pentru care există o cerere cu caracter frecvent şi repetat). Pe terenul menţionat se preconizează amplasarea unui obiectiv comercial.

Beneficiar: Societatea cu Răspundere Limitată „Avi Clima”
Suprafaţa terenului propus: 0,0835 ha (privat)


14.  Aprobarea PUZ pentru cartierul situat în limita şos. Munceşti şi str. Liuba Dumitriu, Cetatea Albă şi Dimineţii

Proiectul de decizie

Se propune:  Modificarea destinației terenului din cartierul situat în limita şos. Munceşti şi str. Liuba Dumitriu, Cetatea Albă şi Dimineţii din zonă de revitalizare funcţională (cod Re) în zonă locuinţă unifamilială, izolată sau cuplată (cod R2); zonă locuinţă colectivă (cod R6); zonă locuinţă colectivă (cod R7) şi zonă specială (cod S).

Beneficiar: Boris Lazar
Suprafaţa terenului:
 61274 mp.


15. Darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Traian 25

Proiectul de decizie nu este publicat pe site-ul primăriei.


16. Darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Traian 5/3

Proiectul de decizie nu este publicat pe site-ul primăriei.


17.  Modificarea Regulamentului cu privire la acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Chişinău

Proiectul de decizie

Se propune: aprobarea unor modificări la Regulamentul cu privire la acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Chişinău şi stimularea morală şi materială a cetăţenilor de onoare ce locuiesc pe teritoriul municipiului Chişinău, printre care:

– titlul să fie acordat anual, de regulă, doar unei singure persoane;

– în cazul în care propunerea vine din partea unui consilier municipal, această propunere urmează să fie susţinută de cel puţin 1/3 din cei aleşi;

– propunerile şi documenetele necesare se vor înregistra până la data de 01 martie a anului. Propunerile şi documentele  înregistrate mai târziu nu se vor examina, cu aducerea la cunoştinţă în scris iniţiatorului;

– completarea listei de documente necesare pentru acordarea titlului cu Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere precum că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni;

– reglementări privind retragerea titlului și contestarea acestui fapt.


Dacă aveți comentarii la subiectele asupra cărora consilierii trebuie să decidă, scrieți în comentarii sau direct consilierilor. Echipa noastră va monitoriza dezbaterile și deciziile consilierilor referitoare la subiectele sus-menționate și va informa chișinăuienii despre acestea. Pentru a fi la curent cu activitatea celor pe care i-am ales să ne reprezinte interesele, urmăriți site-ul nostru și dați un Like la pagina de Facebook. Votul este doar un început.

Autor: Natalia Slepuhin

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md