SCOATEM SUBTERANELE LA SUPRAFAȚĂ

 

Locuitorii Chișinăului sunt tot mai nemulțumiți de starea subteranelor. Aceștia sunt deranjați de faptul că sunt murdare, distruse și periculoase. Problema subteranelor a apărut sporadic în atenția mass-mediei sau a aleșilor locali, dar și în rapoartele Curții de Conturi, care au semnalat constant nereguli în gestionarea lor. Totuși, problema a fost abordată doar la nivel de discuții, nu este o prioritate pe agenda autorităților, iar acțiuni hotărâte și soluții complexe pe termen lung nu au fost găsite. Între timp, din cauza gestionării ineficiente, starea lor se deteriorează. PRIMĂRIAMEA a cercetat cine se face responsabil de situația creată și a propus un set de măsuri conceptuale întru îmbunătățirea situației actuale, care au fost prezentate și discutate împreună cu locuitori ai capitalei și reprezentanți ai autorităților.
La 29 mai, în incinta bibliotecii municipale „B.P. Hașdeu” au avut loc discuții publice despre starea subteranelor din municipiul Chișinău. La discuțiile inițiate de PRIMĂRIAMEA au participat activiști civici, arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai Î.M. „EXDRUPO” și chișinăuieni care își doresc subterane sigure și curate.

Evenimentul a început cu prezentarea situației actuale. PRIMĂRIAMEA a identificat că starea deplorabilă a trecerilor subterane are două cauze principale:

I. Subteranele nu sunt gestionate eficient. Cele 20 de subterane sunt gestionate de Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului Municipal Chișinău. Prin intermediul Întreprinderii Municipale „Exdrupo”, direcția trebuie să asigure întreținerea acestora. Direcția poate propune Consiliului Municipal transmiterea spațiilor din subterane în locațiune agenților economici și să urmărească respectarea contractelor. 12 din cele 20 de subterane sunt transmise în locațiune agenților economici. Aceștia sunt obligați să întrețină, salubrizeze, asigure paza, deszăpezirea, reparația curentă și amenajarea încăperilor închiriate, dar și a scărilor și teritoriului adiacent. Autoritățile însă nu reușesc să asigure respectarea de către agenții economici a obligațiilor contractuale, iar pasajele subterane sunt într-o continuă degradare.

II. Subteranele nu sunt o prioritate pe agenda autorităților. Majoritatea subteranelor nu au fost reparate capital niciodată. În același timp, în ultimii 5 ani, municipalitatea a cheltuit aproape un milion de lei doar pentru reparația curentă.

PRIMĂRIAMEA a propus un set de soluții conceptuale privind gestionarea subteranelor și a recomandat autorităților locale să analizeze subteranele municipiului Chișinău prin prisma acestora și să le aplice corespunzător, în funcție de specificul și starea fiecărui pasaj pietonal subteran. Și anume: (1) gestionarea de către administrația publică locală în parteneriat cu agenții economici; (2) gestionarea directă de către administrația publică locală; (3) închiderea lor. Fiecare din aceste alternative trebuie aplicată corespunzător, după o analiză detaliată din partea autorităților publice locale.
De-asemenea, a fost evidențiat faptul că trecerile pietonale subterane nu s-au aflat pe lista priorităților autorităților publice locale de mai multe decenii. Abia în 2018, autoritățile și-au propus restaurarea celor opt treceri pietonale subterane aflate în gestiunea lor. În acest context, au fost formulate recomandări: (1) Primăriei municipiului Chișinău: elaborarea unui studiu comprehensiv privind eficiența și necesitatea trecerilor pietonale subterane; elaborarea unui plan de acțiuni pe termen scurt, mediu și lung; consultarea și chestionarea sistematică a locuitorilor orașului Chișinău cu privire la problemele legate de trecerile pietonale subterane; (2) Partenerilor din societatea civilă: participarea sistematică la consultările publice; înaintarea și/sau susținerea propunerilor pentru ameliorarea stării subteranelor; atenționarea autorităților publice locale cu privire la problemele și neregulile depistate; elaborarea și prezentarea propunerilor de politici publice; (3) Instituțiilor mass-media: mediatizarea problemelor, a propunerilor și a evenimentelor conexe problemei trecerilor pietonale subterane.
PRIMĂRIAMEA consideră că este necesară o reevaluare conceptuală a rolului și necesității trecerilor pietonale subterane în Chișinău. Astăzi, ele nu sunt adecvate pentru pietoni, mai ales pentru cei cu mobilitate redusă; sunt periculoase și nu au un aspect estetic sau uniform. Un prim pas este ca autoritățile publice locale să evalueze starea fiecărei treceri subterane, costurile pentru reabilitarea lor completă și ajustarea la necesitățile tuturor locuitorilor și, în caz de necesitate, închiderea unora din ele. Ulterior, să dezvolte un plan de acțiuni pe termen scurt, mediu și lung privind gestionarea lor. La fiecare etapă, autoritățile trebuie să consulte și să implice locuitorii în procesul decizional.

Cei prezenți la discuții au fost invitați să vină cu sugestii și comentarii, care vor fi folosite în activitatea de monitorizare și advocacy realizată de PRIMĂRIAMEA. Chișinăuienii au comentat toate cele 3 soluții alternative și au venit cu sugestii:

Gestionarea subteranelor de către administrația publică locală în parteneriat cu agenții economici

În pasajele subterane nu ar trebui să se vândă produse alimentare. Participanții au atenționat că îi deranjează mirosul neplăcut din subterane, cum ar fi în cazul subteranei de pe str. Ismail. Totuși, unul dintre participanți a menționat că interzicerea comerțului alimentelor nu este o soluție și ar trebui de introdus sisteme de aerisire.

Gestionarea directă a subteranelor de către administrația publică locală

Participanții care susțin această soluție consideră că „Primăria nu trebuie să caute profit din subterane; ele sunt o necesitate socială”, „Scopul primar al subteranelor este securitatea în trafic” și „Autoritățile trebuie să investească în subterane”.

Închiderea subteranelor

Părerile participanților privind închiderea pasajelor subterane au fost împărțite. Unii consideră că subteranele cauzează „o serie de probleme sociale”. Acestea sunt periculoase, inclusiv pentru sănătate din cauza gazelor de eșapament care, fiind mai grele ca aerul, se depozitează în subterane. Alții consideră că închiderea subteranelor va pune oamenii în pericol și va modifica traficul rutier. Unul dintre participanți a menționat că gestionarea lor greșită nu implică necesitatea închiderii acestora.

S-a discutat și posibilitatea construcției a noi pasaje subterane. Conform unui participant, pe unele segmente de drum, unde circulația este foarte intensă, mai este nevoie de construit pasaje pietonale subterane.
Participanții au menționat despre necesitatea adoptării unui regulament clar care să stabilească parametrii tehnici pentru subterane. De asemenea, s-a indicat că trebuie studiate amănunțit cazurile de succes (de exemplu subterana din str. Ion Creangă).
Propunerile și sinteza discuțiilor vor fi prezentate și expediate reprezentanților Primăriei municipiului Chișinău, consilierilor municipali, reprezentanților societății civile și mass-mediei locale. PRIMĂRIAMEA va monitoriza evoluția problemei subteranelor și va urmări implementarea soluțiilor recomandate. Informațiile privind măsurile și acțiunile întreprinse de către autoritățile publice locale vor fi publicate pe pagina web www.primariamea.md și comunicate sistematic locuitorilor municipiului Chișinău online.


Pentru o bună vizualizare apăsați butonul FULLSCREEN din colțul drept de jos al ferestrei sau accesați propunerile aici. 


logo soros
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Monitorizarea Consiliului Municipal Chișinău” implementat de Asociația „Primăria MEA”, cu sprijinul financiar al Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia Fundaţiei.


 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md