Spre consultare: regulamentul licitației pentru amplasarea gheretelor

Licitații pentru cei care vor să comercializeze produsele în spațiile publice destinate, asta prevede regulamentul cu privire la organizarea comerțului stradal în mun. Chișinău. Direcția de resort a creat un regulament care definește clar modalitatea de desfășurare a licitațiilor publice pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț stradal ambulant pe teritoriul mun. Chișinău. Documentul este supus consultărilor publice. Propunerile sau sugestiile de modificări la document pot fi expediate până în data de 13 august la adresa dc@pmc.md

 

La general despre regulament

Regulamentul despre organizarea licitațiilor cu strigare pentru amplasarea unităților de comerț ambulant stradal are scopul de a defini clar modalitatea în care vor fi alese persoanele fizice și/sau juridice care vor putea să amplaseze gheretele în parcurile și străzile principale ale orașului. Conform reglementărilor generale ale comerțului stradal, cea mai obiectivă modalitate de alegere a agenților economici este printr-o licitație cu strigare, la care pot participa toate persoanele interesate, cu condiția că au un statut de întreprinzător înregistrat. 

Regulamentul stipulează că, de crearea schemelor de amplasare va fi responsabilă Primăria mun. Chișinău, acestea urmând să fie aprobate de către Consiliu Municipal Chișinău, pe când organizarea licitațiilor va fi responsabilitatea unei Comisii de licitație. Licitațiile nu vor fi deschise pentru publicul larg, accesul fiind permis participanților, autorităților, reprezentanților presei, organelor fiscale și societății civile. Câștigătorii licitației vor fi desemnați de către Comisie, fiind persoana fizică sau juridică care a propus suma cea mai mare pentru un anumit lot. De asemenea, regulamentul menționează că, amplasamentele propuse pentru licitații nu pot avea restricții juridice, asupra lor nu se extinde dreptul de folosință sau de proprietate ale terților și că nu pot fi expuse licitației amplasamentele interzise de actele normative ale CMC. Participanții vor achita o taxă de participare în mărimea stabilită de către comisie – nu mai mică de 1000 lei pentru persoane fizice și 1500 pentru persoane juridice, precum și depune un acont (o sumă de bani care va garanta participarea la licitație). 

 

Etapele de organizare și desfășurare a licitației

1. Primăria perfectează schemele de amplasament prestabilite și le înaintează CMC-ului pentru aprobare; 

2. Schemele de amplasament sunt aprobate de CMC; 

3. Cu cel puțin 30 de zile înainte de licitație, Primăria mun. Chișinău publică în Monitorul oficial al Republicii Moldova și, după caz, în presă și pe site-ul oficial www.chisinau.md, un comunicat informativ cu privire la desfășurarea licitației. Acesta va include datele despre eveniment, precum și detaliile specifice complete despre loturile expuse la licitație, taxa de participare și mărimile aconturilor, condițiile de participare la licitație – inclusiv lista documentelor necesare, termenul limită de prezentare a cererii și a ofertelor; 

4. În cele 10 zile de la publicarea comunicatului, doritorii vor trebui să prezinte o ofertă-document scrisă, care să conțină informația despre propria unitate ce se dorește amplasată, inclusiv schița de proiect a unității comerciale (plan de situație la scara 1:2000 și 1:500, fațade, soluții cromatice, desfășurata unei porțiuni de front stradal). 

5. Următoarele 10 zile, Comisia va examina ofertele și desemna proiectele și participanții la licitație;  

6. Cel târziu o zi înainte de începerea licitației, secretarul Comisiei de licitație va primi cererea de participare la licitație de către doritor, care să includă și documentele ce atestă identitatea participantului, actele ce privesc achitarea acontului și a taxei de participare și, în cazul participării prin reprezentanți – procura.

7. În ziua licitației, participanții vor trebui să se prezinte cel puțin 15 minute înainte, pentru înregistrare și primirea numărului de participant. Licitația va avea loc în format clasic, începând cu o descriere succintă a lotului și continuând cu declararea prețului și lupta participanților. Participanții vor putea să încerce să obțină doar loturile pentru care au depus acontul stabilit de către Comisie. La sfârșitul licitației, președintele Comisiei va avea grijă să enunțe fiecare lot, proprietarul și suma cu care a fost adjudecat bunul, pentru întocmirea unui proces-verbal în două copii – una pentru participant și una pentru autorități. Ambele exemplare vor fi semnate și de adjudecant. 

8. După încheierea licitației, autoritățile vor publica rezultatele acesteia, iar adjudecantul va avea 10 zile pentru transferarea sumei restante pentru lot (diferența dintre suma totală și suma acontului depus înainte de licitație); 

9. Pe parcursul a 7 zile de la achitarea prețului dreptului licitat, după prezentarea dispoziției de plată ce atestă achitarea, Primăria mun. Chișinău va perfecta contractul de vânzare-cumpărare, care va fi expediat spre semnare viceprimarului. După semnare, Primăria va transmite cumpărătorului amplasamentul la fața locului, în prezența acestuia, semnându-se și un act de primire-predare. 

 

Condiții financiare de participare

Doritorii de a participa la licitațiile respective vor trebui să fie gata să achite o taxă de participare de cel puțin 1000 lei pentru persoane fizice și 1500 lei pentru persoane juridice, precum și un acont, care reprezintă 10% din prețul inițial de vânzare a lotului. Atât taxa, cât și acontul, vor fi achitate pentru fiecare lot pe care-l dorește participantul. În cazul neadjudecării lotului, participantul nu-și va primi fondurile înapoi. Pe de altă parte, în cazul adjudecării, participantul va achita doar diferența dintre suma finală și acontul deja depozitat. Suma acumulată din taxa de participare va fi transferată organizatorului licitației, pentru desfășurarea acestui eveniment, pe când sumele aconturilor și veniturile de la vânzarea drepturilor de amplasare vor fi transferate pe contul bugetului mun. Chișinău. 

Suma de start a licitației va fi calculată după formula: 

Pdi = Tb ×(1 + K1 + K2 + K3) × K4 × S,

Unde: 

  • Tb este taxa de amplasare a unității de comerț ambulant stradal (3500 lei, în orice sector)
  • K1 este coeficientul de amplasare (parcuri, străzi, stații de așteptare, bulevarde etc) și variază de la 0.5 la 0.2; 
  • K2 este coeficientul de amplasare tehnică (gherete, automagazine, standuri etc) și variază de la 0.3 la 0.5); 
  • K3 este coeficientul de ramură (street food, flori, ziare, birotică, produse nealimentare) și variază de la 0.2 până la 1.0; 
  • K4 este coeficientul de piață și nu poate fi mai mic decât 1,0; 
  • S este suprafața unității de comerț ambulant.

Pentru o unitate de comerț ambulant de tip gheretă, care comercializează produse alimentare, amplasată într-un parc, cu o suprafață de 3 m2 și asumând valorea K4 ca fiind 1,0, suma de start la licitație ar fi de 26.250 lei. Pasul de licitație, stabilit de către organizator, va trebui să se încadreze în 10-50% din prețul de expunere pentru fiecare lot în parte. 

Cei care doresc să ofere sugestii pentru ameliorarea regulamentului, le pot expedia până pe 13 august la adresa dc@pmc.md, până la ora 17.00. Pentru neclarități, persoana de contact este Gr. Veverița și poate fi găsită și la numărul 022 22 19 55. Regulamentul în totalitate poate fi consultat aici.

Autoare: Cristina Sîrbu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md