Ședința CMC din 3 martie 2016

La 3 martie 2016, ora 10:20, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 11 februarie 2016. 

La ședință au fost prezenți 28 din cei 51 consilieri aleși.

Președinte al ședinței : Maxim Lebedinschi
Secretar: Alexandra Moțpan

Subiectele din ordinea de zi aprobată la 11 februarie 2016 care au fost discutate:

12. Cu privire la crearea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în Întreprinderile municipale, Direcții, societăți comerciale ÎMGFL din mun. Chișinău

13. Audierea dnei Gabriela Ciumac, șef al Direcției Relații Externe, Cooperare regională și Integrare europeană privind salarizarea și deplasările de serviciu acesteia peste hotarele țării;

Sinteza integrală a ședinței și votul consilierilor le găsiți aici.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md