Şedinţa CMC din 19 mai 2016

Subiectele din ordinea de zi aprobată la 11 februarie 2016 care au fost discutate:

 

72. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat (ultimele 28 din total 34 subpuncte)

73. Despre operarea unor modificări ( cu 52 subpuncte)

74. Cu privire la transmiterea unor încăperi din bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 132 lit. A (parter)

75. Cu privire la constatarea apartenenței imobilului nr.10 din str.Miorița în proprietatea proprietarului încăperilor Firmei „SIM” S.R.L

76. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune (cu 58 subpucte)

77. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi (cu 85 subpucte)

78. Despre operarea unor modificări (cu 10 subpucte)

79. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.6/17 din 25.10.2012

80. Cu privire la transmiterea unor fonduri fixe din gestiunea ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” Consiliului orașului Vadul lui Vodă

81. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău.

Proiectele de decizii, votul consilierilor şi deciziile finale le găsiţi aici.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md