Vânzarea terenului de la UNIC și probleme cu regulamentul Consiliului arhitectural-urbanistic

 

Consilierii au votat vânzarea unui lot de 1,38 ha din centrul orașului Magazinului UNIC cu puțin peste 2 milioane de lei, au aprobat Regulamentul Consiliului arhitectural urbanistic și mai multe subiecte funciare. Aceștia au dedicat cea mai mare parte a ședinței dezbaterilor și acuzațiilor reciproce și au început cu o oră mai târziu pentru a permite consilierilor PSRM să protesteze cu pancarte împotriva PAS. 

 

Ședința din 17 februarie a început cu un protest. Consilierii PSRM s-au prezentat în sala de ședințe cu pancarte împotriva partidului PAS și a guvernării. Aceștia au acuzat membrii fracțiunii PAS din Consiliul municipal că ar manipula informația în ce privește Planurile Urbanistice Zonale de pe ordinea de zi și că ar susține apariția „Cartierului Cluj” la Poșta Veche și „Orășelului German” la Băcioi. Totodată, au acuzat guvernul de incompetență în ce privește gestionarea țării și au cerut demisia membrilor acestuia. Mai mult, aceștia s-au lăudat cu oprirea mai multor construcții problematice și au declarat că susțin apariția construcțiilor atunci când acestea sunt legale. Protestul a stârnit mai multe reacții. Ion Cebanu (PL) a menționat că sunt construcții care, când PSRM era în opoziție, nu progresau și care au început să progreseze anume de la venirea PSRM-ului „la putere” în CMC. Valerii Klimenko (P. Șor) l-a acuzat iarăși pe Vasile Chirtoca (PSRM) că ar sta în spatele construcției de pe str. M. Eminescu 70 – declarații dezmințite de Alexandru Bondarenco (PSRM), care a informat consilierii că Valerii Klimenko a fost acționat în judecată pentru defăimare. Serghei Burgudji (P. Șor) a declarat că deschiderea ședinței cu o oră întârziere pentru a permite discursuri politice repetate este un abuz din partea președintelui de ședință, iar Zinaida Popa (PAS) – că protestul de fapt este pentru a distrage atenția de la proiectele care urmează a fi votate de consilieri. Pe parcursul ședinței, consilierii s-au insultat reciproc. 

 

Durata: 7 ore 4 minute

Pauză: 1 oră 20 minute

 


Ordinea de zi

Ordinea de zi modificată


 

17. Aprobarea listei terenurilor proprietate publică municipală

Proiect de decizie

 

 

Terenurile aflate pe bd. Renașterii Naționale (5,82 ha), bd. Mircea cel Bătrân (5,68 ha) și str. Petricani (0,06 ha) sunt proprietate publică municipală din domeniul privat. În urma unor modificări legislative, este necesară înregistrarea acestora în Registrul bunurilor imobile ca bunuri municipale, lucru care va permite și înregistrarea în Registrul cadastral al deținătorilor de teren. Terenurile ar fi fost deja expuse la licitație publică și adjudecate. Astfel, conform lui Valeriu Bogdan, șef al Direcției asistență juridică, respingerea proiectului ar însemna inclusiv probleme în valorificarea bugetului pentru anul curent. 

 

Corneliu Pântea (PUN) a declarat că problemele cu aceste proiecte apar din cauza proastei funcționări a Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare – acuzație respinsă de raportor, șeful adjunct al DGAURF, Andrian Grigorițchi. Andrei Năstase (Platforma DA) a întrebat de ce cele trei terenuri sunt examinate la un loc, în același proiect de decizie, și a solicitat trimiterea subiectului la reexaminare, pe motiv că nu ar fi pregătit corespunzător. Totuși, după mai multe discuții, propunerea lui Năstase a fost refuzată și subiectul a fost supus votului, fără a acumula însă cele 26 de voturi necesare pentru aprobare. 

 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 17 6 1 1
Contra
Abțineri 10 3 2 1 1

Decizia finală


 

 

18. Regulamentul Consiliului arhitectural-urbanistic

Proiect de decizie 

 

 

Consiliul arhitectural-urbanistic are scopul de a oferi asistență consultativă Direcției arhitectură (DGAURF). Componența consiliului va fi decisă de Primarul general, nominal, în baza propunerilor arhitectei șefe, pentru o perioadă de 24 de luni. Conform Regulamentului de funcționare, acesta va fi compus din specialiști în domeniul arhitecturii, amenajării teritoriului, monumentelor istorice și alte domenii implicate în activitatea de urbanism. Consiliul va avea 13 membri permanenți și 4 supleanți. Președinte al Consiliului este, la fel, arhitecta șefă, iar secretar – un reprezentat al DGAURF. Consiliul se va putea întruni dacă se adună jumătate din membrii acestuia. Consiliul va oferi avize privind studii de fundamentare, respectarea Planului Urbanistic General și al celor Zonale (PUZ-uri), teme-program pentru elaborarea documentațiilor de urbanism. Totodată, consiliul respectiv va semnala disfuncționalitățile urbanistice din oraș și veni cu propuneri de remediere, dar și înainta propuneri de întocmire a unor documentații pentru zonele care nu sunt suficient de reglementate. Ordinea de zi a ședinței va trebui publicată pe site-ul www.dgaurf.md cu trei zile înainte de întrunire și nu va mai putea fi modificată după aceasta, iar procesele verbale trebuie să fie publice. Totodată, rezultatele ședinței – adică acordarea sau nu a avizelor, trebuie la fel publicate pe site-ul DGAURF, la trei zile după ședință. La respingerea unor propuneri, arhitecta șefă va trebui să justifice motivul respingerii. 

 

 

Proiectul a fost supus consultărilor publice în perioada august-septembrie 2021 și a recepționat câteva propuneri, printre care oferirea dreptului consilierilor municipali de a delega membri în consiliu. Propunerea a fost respinsă. 

 

 

Subiectul a stârnit discuții chiar și înainte de a fi examinat. Pe 19 ianuarie, Vasile Grădinaru – deputat PAS în Parlament, a organizat o conferință de presă în care a vorbit despre mai multe probleme în constituirea consiliului. Mai mult, proiectul a fost expediat spre avizare către Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), care la prima examinare a solicitat modificarea a peste 30% din proiect, inclusiv subordonarea Consiliului arhitectural urbanistic către Consiliul municipal Chișinău, și nu Primarului municipiului. Deși autorii proiectului ulterior au dat curs la o parte din recomandările MEI, aceștia nu au urmat recomandarea privind subordonarea Consiliului către CMC, motiv pentru care reprezentanții Ministerului, la cea de-a doua avizare, au menționat încă o dată că, legal, Consiliul arhitectural trebuie să se supună CMC-ului și nu primarului. 

 

 

La examinarea subiectului în Consiliul municipal, mai mulți consilieri s-au arătat nedumeriți de faptul că, deși ei aprobă regulamentul, nu vor avea un rol în funcționarea acestuia, inclusiv nu vor putea delega reprezentanți în componența acestuia. Aliona Mandatii (Platforma DA) însă a reiterat că acest consiliu este obligatoriu, fiind solicitate avizele acestuia, iar Andrian Grigorițchi, șeful adjunct al DGAURF, a menționat că regulamentul trebuie aprobat de către Consiliul municipal pentru a fi legal.

 

 

Totuși, consilierii au votat subiectul ca bază, iar Ion Macovei (Platforma DA) a venit cu mai multe amendamente la document. Printre acestea, a fost propusă remunerarea membrilor consiliului pentru fiecare oră de ședință, cu 200-250 lei. Propunerea a nemulțumit o parte din aleșii locali, în special privind sursa de acoperire financiară pentru salarizare. Andrei Năstase a solicitat votarea amendamentului ca măsură de responsabilizare a membrilor consiliului și de atragere a unor specialiști buni. Valeriu Bogdan a reiterat că aprobarea acestui amendament ar pune în pericol întregul regulament, din cauza lipsei de surse de acoperire și a relațiilor contractuale între membrii consiliului și primărie. Amendamentul totuși a fost aprobat.

 

 

Amendamente: 

– Preambulul este completat cu trimiterea la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/28 din 02 aprilie 2021 „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului municipal Chișinău a planurilor urbanistice zonale și de detaliu” (propus de comisia de specialitate);

 

– Pct. 4 devine pct. 5, (propus de Ion Macovei, Platforma DA);

 

– Pct. 4 este completat cu textul „se stabilește membrilor consiliului arhitectural urbanistic cuantumul indemnizației pentru fiecare ședință de 200 de lei pe oră”, (propus de Ion Macovei, Platforma DA);

 

– Cap. III, pct. 5, a fost completat cu cuvântul „protejării” înainte de „monumente istorice”,  (propus de Ion Macovei, Platforma DA); 

 

– Pct. 8 a fost completată componența consiliului, cu 13 membri permanenți cu drept de vot și 4 membri supleanți,  (propus de Ion Macovei, Platforma DA);

 

– Pct. 22 a fost completat cu textul „Grupul de lucru va examina problema propusă spre examinare și va înainta soluția identificată Consiliului pentru avizare”, (propus de Ion Macovei, Platforma DA);

 

– Pct. 36 a fost exclus textul „și de către proiectanții care prezintă documentația în ședință”,  (propus de Ion Macovei, Platforma DA);

 

– Pct. 41 a fost completat cu textul „Consiliul prin decizia sa poate stabili modul de prezentare a documentației.”,  (propus de Ion Macovei, Platforma DA).

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 17 10 1
Contra 1 2 2
Abțineri 4 1 1 1

Decizia finală


 

19. Modificarea Regulamentului local de urbanism 

Proiect de decizie 

 

 

Un grup de locatari din zona cuprinsă între str. Nadejda Russo și Spartacus au chemat în judecată Primăria și Consiliul municipal, solicitând să fie schimbat codul urbanistic al zonei, după ce câțiva agenți economici au dorit să înceapă construcții mai mari. Aceștia au câștigat, iar hotărârea este irevocabilă. Astfel, este necesară schimbarea codului zonei cuprinse între str. Nadejda Russo și Spartacus din C4 – „comercială cu restricții, care cuprinde clădirile de birouri, marile magazine și funcțiunile conexe acestora, amplasate în zonele centrale de afaceri și care servesc întregului oraș” în R3 – „rezidențială, liniștită cu densitate redusă”. Decizia instanței trebuia executată în 2019 în termen de 30 de zile, lucru care nu s-a făcut.

 

 

Prin decizia aprobată, codul urbanistic în zona respectivă a fost schimbat. 

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 11 2 2 1 1
Contra
Abțineri 3 1 1

Decizia finală


 

20. Executarea unor hotărâri judecătorești

20.1 Executarea unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile

 

 

Proiectul a stârnit confuzii între consilieri și executiv. Andrian Grigorițchi, șeful adjunct al DGAURF, a menționat că proiectul nu a fost prezentat de executiv, motiv pentru care el nu este în drept de a raporta la subiect. Secretarul CMC, Adrian Talmaci, a menționat că proiectul a fost prezentat și, ulterior retras, de către Direcția arhitectură, din cauza modificărilor legislative și altele. Mai mult, aprobarea proiectului în varianta actuală ar însemna posibila anulare de către oficiul teritorial al Cancelariei de stat. După mai multe discuții, consilierii au constatat că proiectul a fost retras de pe ordinea de zi de către DGAURF și au trecut la examinarea următorului subiect. 

 

 

Totodată, Serghei Burgudji (P. Șor) a solicitat să fie ridicată stenograma ședinței Biroului Permanent pentru a verifica cine a propus includerea acestuia pe agendă. 

 

 

 

20.2 Privatizarea și darea în locațiune a terenului aferent Magazinului UNIC

 

Terenul din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 8 a fost oferit S.A. „Magazinul Universal Central „UNIC”” în 1997. În 2017, administrația magazinului UNIC a chemat în judecată Consiliul municipal Chișinău pentru că nu ar fi emis acte permisive și nu a examinat în termen privatizarea terenului aferent magazinului și încheierea unui contract de locațiune. Astfel, conform unei decizii a Curții Supreme de Justiție, Consiliul municipal a fost obligat să încheie contract de locațiune a terenului respectiv. În octombrie 2021, executorul judecătoresc – Nicolae Pașa, a solicitat examinarea de către consilieri a proiectului de decizie privind privatizarea și darea în locațiune a terenurilor aferente magazinului UNIC. Conform proiectului, UNIC va cumpăra lotul aferent magazinului, care are o suprafață de 1,2863 ha, la preț normativ – 2 691 792 lei. Totodată, societății pe acțiuni i se va oferi în locațiune, pe termen de cinci ani, un alt lot de 0,2138 ha, pentru a amenaja o parcare fără îngrădiri. Cumpărătorul, magazinul UNIC, pe lângă achitarea pentru lot, va efectua amenajarea stradală în fața magazinului. Totodată, acesta va respecta regimul de servitute de înălțime. 

 

 

Subiectul a fost discutat mai mult de  o oră, cu acuzații reciproce și insulte între consilieri. Înainte de prezentarea din partea raportorului, Zinaida Popa (PAS) a informat consilierii că subiectul a ajuns în vizorul Procuraturii, CNA-ului și al AST, primind deja o reacție de la ultima, precum că ar fi fost constatate mai multe încălcări în eliberarea documentației de urbanism, lucru care ar putea constitui temei pentru revocarea deciziei Curții Supreme de Justiție. Andrian Grigorițchi, reprezentant al DGAURF, a menționat că sunt mai multe întrebări la proiect, inclusiv suprafața terenului, prețul normativ sau comercial – așa cum prevăd noile modificări legislative ș.a., fiind așteptate clarificările din partea organelor care au emis decizia. Astfel, acesta a solicitat consilierilor să trimită subiectul la reexaminare până la clarificarea detaliilor privind suprafață și preț. Mai mult, DGAURF a oferit aviz negativ proiectului. Conform estimărilor enunțate în timpul ședinței, terenul e oferit la preț de cca. 135 000 euro, pe când prin expunerea sa la licitație ar putea fi câștigați 2-3 milioane de euro. 

 

 

Valerii Klimenko (P. Șor), Ion FIlimon (PCRM) și Ion Cebanu (PL) s-au expus împotriva proiectului, ultimul solicitând ca toate proiectele de acest tip (cca. 10 la număr) să fie examinate la următoarea ședință CMC și să includă o notă cu poziția executivului pentru fiecare în parte. Mai mult, Roman Cojuhari (PAS) a declarat că graba în vânzarea terenului ar veni în contextul în care Parlamentul urmează să interzică vânzarea bunurilor publice la prețuri normative, iar Zinaida Popa (PAS) a menționat că Consiliul municipal nu are dreptul de a încheia contracte de vânzare-cumpărare, acest drept aparținând strict executivului – lucru menționat într-o decizie CSJ din 2018. În semn de protest, consilierii PAS și P. Șor au părăsit sala cât a vorbit executorul.

 

 

Dinari Cojocaru (PSRM), inițiatorul proiectului de decizie, a declarat că neexecutarea deciziei ar putea aduce pagube primăriei. Mai mult, acesta a insistat audierea lui Nicolae Pașa, executorul judecătoresc care a somat Consiliul municipal să examineze subiectul. Pașa a declarat că, deși a fost dispus să negocieze cu primăria, executivul nu a fost deschis spre discuții. Totodată, acesta a reiterat că, în cazul respingerii proiectului și neexecutării deciziei, magazinul UNIC va avea dreptul să se adreseze la Curtea Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului.

 

 

Într-un final, președintele ședinței – Victor Poleacov (PSRM) a închis dezbaterile și a supus proiectul votului, chiar dacă mai mulți consilieri au solicitat trimiterea la reexaminare. Astfel, cu votul consilierilor PSRM și ai Platformei DA, terenul de peste un hectar a fost vândut pentru puțin peste 2 milioane de lei. După ce procedura de vot s-a încheiat, Andrei Năstase (Platforma DA) a declarat că de fapt votul ar fi fost ca bază și a propus modificarea proiectului, astfel încât prețul să nu fie o cifră concretă, ci „la preț normativ”. Totuși, proiectul a fost supus votului din start în totalitate.

 

 

Pentru mai multe detalii despre cum s-a ajuns la înstrăinarea terenului public la preț normativ, citiți și „Detalii noi despre litigiul în urma căruia mun. Chișinău a pierdut un teren de 1,38 ha” pe zdg.md.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 16 11
Contra 3
Abțineri 3 2 1 1 1

Decizia finală

 

 

20.3 Prelungirea termenului de folosință (superficie) a lotului de pământ cu nr. Cadastral 0100520062 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt companiei „SCANA” S.A. 

 

Executivul a retras proiectul de decizie. 

 


 

21. Transmiterea în proprietate privată

21.1 Lotul din str. A. Izbaș 34

 

Raportorul a avut mai multe amendamente care ar fi necesare pentru a facilita procesul de înregistrare la cadastru. După votarea amendamentelor, Ion Macovei (Platforma DA) a solicitat ca proiectele cu atât de multe amendamente să fie trimise  la reexaminare. 

 

 

Amendamente: 

– Pct. 1 textul a fost modificat în redacția „Se stabilesc suprafața și hotarele terenului proprietate publică municipală din domeniul privat aferent obiectivului din str. A. Izbaș 34 în baza soluției urbanistice și elementele specificate în planul anexă”; 

 

– Pct. 2 textul a fost modificat în redacția „Se modifică planul cadastral al terenului din str. A. Izbaș 34, nr. cadastral 0100310166, proprietate publică municipală din domeniul privat, având suprafața actualizată de 536 m.p., conform schemei anexe prin actualizarea hotarelor comune cu terenurile adiacente proprietate municipală, nr. cadastrale 0100310514 și 0100310591”;

 

– Pct. 1 și 2 din proiectul inițial au devenit pct. 3 și 4, pct. 3 a devenit pct. 5, iar la pct. 6 a fost adăugat subpunctul 6.3 cu textul „Operarea de modificări în documentația cadastrală perfectată anterior, parcelele cu nr. cadastrale 0100310166, 0100310514 și 0100310591”;

 

– Subpunctul 7 textul a fost completat cu „Se împuternicește dl Sergiu Graur să asigure pe cheltuiala sa perfectarea documentației cadastrale de modificare a planului cadastral prin intermediul executantului de lucrări cadastrale pentru terenurile proprietate municipală adiacente cu înregistrarea dreptului de proprietate privată în registrul bunurilor imobile, asupra terenului specificat în punctul 3 al prezentei decizii”;

 

– Subpunctul 8, textul a fost completat cu „Serviciul cadastral teritorial Chișinău la cerere va opera modificările de rigoare în documentația cadastrală în baza planului bunului imobil și al actelor de drept prin terenul proprietate publică municipale cu nr. cadastrale 0100310166, 0100310514 și 0100310591 și va înregistra dreptul de proprietate asupra terenului specificat în pct. 3 al prezentului proiect de decizii în Registrul bunurilor imobile”. 

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 14 10 2 1 1
Contra
Abțineri 3 3 1

Decizia finală

 

21.2 Lotul din str. Voluntar Grigore Vîrtosu, 18

 

 

Proiectul, ca și cel precedent, necesită mai multe amendamente. Astfel, s-a propus transmiterea la reexaminare, cu mențiunea unei note protocolare ca toate proiectele respective să fie actualizate până la următoarea ședință și să fie prezentate în variantă finală.

 

 

Statut: Reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 14 10 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 3

Decizia finală

 

 

 

21.3 Lotul din str. Roguleni 40

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 14 10 2 1 1
Contra
Abțineri 3 2 1

Decizia finală

 

 

 

21.4 Lotul din str. A. Negru-Vodă

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 10 2 1 1
Contra
Abțineri 3 2 1

Decizia finală

 

 

 

21.5 Lotul din str. Zmeurei

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 10 2 2 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

 

 

21.6 Lotul din str. Mihail Grebencea

 

 

Amendament: 

Pct. 6 este completat cu un nou subpunct, cu textul: „Să elibereze terenul ocupat în afara hotarelor stabilite prin prezenta decizie.”  

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 10 2 1 1
Contra
Abțineri 3 2 1

Decizia finală

 

 

 

21.7 Lotul din str-la 1 Petricani

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 10 2 2 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

 

21.8 Lotul din str. A. Bernardazzi

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 10 2 1 1
Contra
Abțineri 4 2 1

Decizia finală

 


 

22. Transmiterea în proprietate privată comună

22.1 Lotul din str. Mihail Lomonosov 4

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 10 2 1 1
Contra
Abțineri 4 2 1

Decizia finală

 

22.2 Lotul din str. Constructorilor

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 14 10 2 1 1
Contra
Abțineri 4 2 1

Decizia finală

 

 

22.3 Lotul din str. Roguleni 33

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 10 2 1 1
Contra
Abțineri 4 2 1

Decizia finală

 

 

22.4 Lotul din str. Doina 12

 

 

Amendamente: 

– Pct. 1 textul a fost completat cu „Se stabilesc suprafața și hotarele terenului proprietate publică municipală din domeniul privat aferent construcțiilor din str. Doina 12 în limitele specificate în schema de renui planul lotului anexat la prezenta decizie. Se modifică planul cadastral nr. 0100411402 al terenului din str. Doina 12, proprietate publică municipală din domeniul privat, având suprafața actualizată de 509 m.p. prin actualizarea hotarelor comune cu terenurile adiacente proprietate publică municipală cu nr. cadastrale 0100411401 și 0100411503. Modificarea planurilor cadastrale ale terenurilor adiacente proprietate privată prin actualizarea hotarelor va fi acceptată la cererea titularilor de drept după caz”;

 

– Subpunctul 6 a fost modificat cu „Coproprietarii se împuternicesc să asigure pe cheltuiala sa perfectarea documentației cadastrale de modificare a planurilor cadastrale prin intermediul executantului de lucrări cadastrale pentru terenurile specificate în pct. 1 al prezentei decizii și să solicite de la serviciul cadastral teritorial Chișinău operarea de modificări a datelor cadastrale corespunzătoare în Registrul bunurilor imobile. Serviciul cadastral teritorial Chișinău la cerere va opera modificările de rigoare în Registrul bunurilor imobile în baza planurilor bunurilor imobile și al actelor de drept pentru terenurile proprietate publică municipale cu nr. cadastrale 0100411402, 0100411401 și 0100411503 și va înregistra dreptul de proprietate privată asupra terenurilor specificate în pct. 2 al prezentei decizii.” 

  

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 9 2 2 1 1
Contra
Abțineri 4 1

Decizia finală

 

 

22.5 Lotul din str. M. Lermontov 57

 

 

Amendamente: 

– Pct. 1 textul a fost completat cu „Se stabilesc suprafața și hotarele terenului proprietate publică municipală din domeniul privat aferent construcțiilor din str. M. Lermontov 57 în limitele specificate în schema de renui planul loturilor anexate la prezenta decizie. Se modifică planul cadastral nr. 0100218275 al terenului din str. M. Lermontov 57, proprietate publică municipală din domeniul privat, având suprafața actualizată de 904 m.p. prin actualizarea hotarelor comune cu terenurile adiacente proprietate publică municipală cu nr. cadastrale 0100218111 și 0100218794.”

 

– Subpunctul 6 a fost modificat cu „Coproprietarii se împuternicesc să asigure pe cheltuiala sa perfectarea documentației cadastrale de modificare a planurilor cadastrale prin intermediul executantului de lucrări cadastrale pentru terenurile specificate în pct. 1 al prezentei decizii și să solicite de la serviciul cadastral teritorial Chișinău operarea de modificări a datelor cadastrale corespunzătoare în Registrul bunurilor imobile. Serviciul cadastral teritorial Chișinău la cerere va opera modificările de rigoare în Registrul bunurilor imobile în baza planurilor bunurilor imobile și al actelor de drept pentru terenurile proprietate publică municipale cu nr. cadastrale 0100218275, 0100218111 și 0100218794 și va înregistra dreptul de proprietate privată asupra terenurilor specificate în pct. 2 al prezentei decizii.”

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 9 2 1 1
Contra
Abțineri 4 3 1

Decizia finală

 

 

22.6 Lotul din str. Valeriu Cupcea

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 9 2 1 1
Contra
Abțineri 4 3 1

Decizia finală

 

 

22.7 Lotul din str. Petru Ungureanu

 

 

 

Amendament: 

Pct. 6 este completat cu un nou subpunct, cu textul: „Să elibereze terenul nr. 2 cu suprafața de 17 m.p.”

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 10 3 2 1 1
Contra
Abțineri 4 1

Decizia finală

 

 

22.8 Lotul din str. Colonița 118

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 10 3 2 1 1
Contra
Abțineri 4 1

Decizia finală

 

 

22.9 Lotul din str. Copăceni 3

 

 

Consilierii nu au avut întrebări și au votat proiectul.

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 15 10 3 2 1 1
Contra
Abțineri 4 1

Decizia finală


 

 

Următoarea zi de ședință a fost stabilită pentru marți, 22 februarie, la ora 10.00.

 

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Sîrbu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md