Transport public, împrumuturi și colaborări

 

Chișinăul va împrumuta 261 mln lei pentru procurarea a 100 de autobuze și 9 milioane de euro pentru managementul deșeurilor solide.  Primăria va încheia două acorduri de cooperare pentru promovarea imaginii turistice a orașului și implementarea măsurilor antiCovid, iar instituția Publică „Teatrul Municipal de Marionete” va fi lichidată.

 

 

Ședința a început cu o întârziere de 30 minute și prezența a 40 de consilieri. Conform secretarului CMC, nici unul din consilierii absenți nu a informat executivul că nu va fi prezent la ședință.

 

Președinta ședinței a fost aleasă Angela Munteanu-Pojaga (PAS).

 

Ordinea de zi a fost completată cu două solicitări de informație privind:

– Lucrările realizate de Apă-Canal pentru înlocuirea apeductelor.

– Motivul contestarii Statutului ÎM Piața Centrală de către Cancelaria de Stat, pentru a treia oară, explicații solicitate de la șefa direcției management financiar Eugenia Ciumac.


DECLARAȚII


Ruslan Verbițchi (DA) a declarat că directorul interimar al ÎM Piața Centrală, Ion Pîntea, reduce statele de personal și astfel își depășește atribuțiile de serviciu. Conform alesului local, directorul concediază veterani de război, persoane care mai au 2-3 ani până la vârsta de pensionare, pentru că intenționează să angajeze o întreprindere privată. Cu atât mai mult, acești lucrători ar fi lucrat câte 15 ore, dar sunt remunerați doar pentru 11.

Consilierul a citit o declarație a angajaților întreprinderii prin care aceștia solicită să fie consultați privind schimbările realizate la întreprindere, altfel vor protesta. 

 

Consilierii PSRM susțin însă că nici un paznic nu a fost eliberat din funcție. 

 

Un reprezentant al angajaților de la Piața Centrală, prezent la ședință, a declarat că ar fi fost anunțați că în două luni vor fi concediați. Conform acestuia, directorul întreprinderii susține că decizia de concediere a fost luată de Consiliul municipal.

 

Corneliu Pântea (PUN) a solicitat avertizarea candidatului electoral Igor Dodon, până la excluderea acestuia din campania electorală, din motiv că a utilizat campania de salubrizare inițiată de primărie ca mijloc de promovare. Consilierul a solicitat primarului Ion Ceban să elimine de pe pagina primăriei imaginile cu Igor Dodon și să nu mai permită utilizarea resurselor administrației locale pentru campania electorală a candidaților electorali.

 

De asemenea, consilierul a declarat că în ziua de 20 octombrie s-au marcat 81 de ani de la nașterea scriitorului Dumitru Matcovschi, cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Alesul a solicitat primăriei să accepte cererea organizației obștești „Focul din Vatră” de a organiza un muzeu dedicat scriitorului.

 

Valerii Klimenco (Partidul Șor) a cerut aleșilor să nu încurce șefilor întreprinderilor să-și desfășoare activitatea, precum în cazul Pieții Centrale. Alesul a recomandat colegilor să aibă încredere în managementul întreprinderilor și să opereze cu dovezi în cazurile unde se înregistrează abuzuri. 

Valerii Klimenco consideră că la această etapă o prioritate ar trebui să constituie situația epidemiologică, pentru care primăria nu are un plan de gestionare.

De asemenea, consilierul a declarat că salariile funcționarilor primăriei sunt prea mici și a întrebat secretarul CMC de ce nu se execută decizia consilierilor privind acordarea premiilor pentru angajați.

 

Și la această ședință, după intervenția consilierului Valerii Klimenco, a urmat un schimb de replici și acuzații reciproce dintre acesta și alesul local Vasile Chirtoca.

 

Angela Munteanu-Pojoga (PAS) a prezentat rezultatele investigației realizate de Ziarul de Gardă privind companiile implicate în repararea trotuarelor din capitală. De asemenea, consiliera a solicitat explicații de ce autoturismele de deszăpezire au fost aduse în timpul campaniei electorale și prezentate în centrul orașului.

 

Corneliu Doni, reprezentantul companiei „Автотехкомплект”, a declarat că licitația pentru procurarea celor 100 de autobuze s-a desfășurat cu încălcări. Acesta susține că „Автотехкомплект”, una dintre cele 4 companii care a depus oferta pentru livrarea autobuzelor, a fost exclusă neîntemeiat. Reprezentantul a informat consilierii că „Автотехкомплект” a contestat decizia comisiei de selecție. Compania a fost exclusă din motiv că a utilizat o semnătură electronică care nu este valabilă și pentru că nu dispune de o cifră de afaceri suficient de mare. Corneliu Doni susține însă că semnătura utilizată este valabilă în Federația Rusă, iar cifra de afaceri trebuia să fie calculată în sumă cu cea a companiei partenere indicate în ofertă.

 

Vladimir Mitru, consilierul primarului, a precizat că oferta a fost depusă de către „Автотехкомплект”, fără compania parteneră. Astfel, comisia a examinat doar cifra de afaceri a companiei ofertante.

 

De asemenea, consilierul Alexandr Trubca (PAS) a remarcat că respectiva companie nici nu are prevăzut în statut livrarea de astfel de servicii precum producerea autobuzelor. Conform lui Corneliu Doni însă, aceasta nu contravine legislației Federației Ruse și Republicii Moldova.

 

Durata: 5 h 11 min (cu pauze și întârzieri)


Ordinea de zi


1. Aprobarea contractului de împrumut între Î.M. „Regia Autosalubritate” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în scopul implementării proiectului „Deșeuri solide Chișinău”

Proiect de decizie

 

Proiectul de decizie prevede contractarea unui împrumut de 9 milioane euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Creditul va fi rambursat de municipalitate timp de 12 ani. Plățile vor începe după primii 3 ani (perioada de grație) din momentul semnării contractului.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 5 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


2. Informație privind activitatea Grupului de lucru pentru identificarea soluției tehnice și opțiunii financiare optime în vederea renovării parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău creat în baza deciziei CMC nr. 5/1 din 10.03.2020

 

Viceprimarul Victor Chironda a informat consilierii că activitatea grupului de lucru s-a încheiat prin raportul prezentat în mai 2020 și proiectul de decizie care prevede achiziționarea celor 100 de autobuze.

 

Conform alesei Aliona Doroș (DA) solicitarea de informație a fost indicată greșit de către secretariat. Consilierii au solicitat de fapt informație despre desfășurarea licitației pentru 100 de autobuze.

 

Viceprimarul a precizat că licitația, care a fost lansată la sfârșitul lunii iulie, s-a încheiat pe 10 octombrie cu alegerea companiei câștigătoare: „ISUZU Anadolu Otomotiv Sanazii ve Ticaret”. 

Consilierul primarului Vladimir Mitru a precizat că a fost aleasă compania care a avut cea mai bună ofertă din perspectiva raportului calitate – preț. De asemenea, un criteriu important a constituit suma de afaceri a companiei, ceea ce ar fi un garant că aceasta poate livra la timp autobuzele și asigura ulterior termenul de garanție.


3. Aprobarea contractului de credit dintre B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. și Primăria municipiului Chișinău în scopul implementării planului de procurare a autobuzelor

Proiect de decizie

 

Pentru procurarea a 100 de autobuze, municipalitatea va contracta un împrumut de 261 mln. lei de la Moldova Agroindbank. Creditul urmează a fi rambursat din bugetul municipal în 7 ani și are o perioadă de grație de 12 luni.

 

Rata dobânzii flotante a fost „secretizată” de către administrația publică locală, la solicitarea băncii, deşi împrumutul va fi întors din bugetul municipal local.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA* PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 7 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

* Numărul voturilor nu a fost vociferat la microfon. Primăria Mea a dedus voturile Platformei DA din numărul total de 39 și nu poate asigura corectitudinea datelor.


 4. Delegarea de împuterniciri Primarului General al municipiului Chișinău

Proiect de decizie

Prin acest proiect de decizie, primarul Ion Ceban va fi împuternicit să negocieze și să semneze contractul de împrumut bancar (proiectul de decizie nr. 3) pentru procurarea celor 100 de autobuze.

 

Amendament:

– În preambul data de 16 octombrie a fost înlocuită cu data de 20 octombrie.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 6 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


5. Aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Chișinău și Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM)

Proiect de decizie

 

Acordul urmărește promovarea imaginii municipiului Chișinău ca destinație turistică. Conform acordului, în perioada 2020 – 2021 vor fi realizate următoarele acțiuni și proiecte:

– Dezvoltarea identității turistice a orașului Chișinău și a Strategiei municipale de dezvoltare a turismului pentru perioada 2020 – 2025;

– Demararea campaniei de informare pentru locuitorii capitalei despre atracțiile turistice din oraș #AskMeAboutChișinău;

– Elaborarea materialelor promoționale cu atracții turistice  din oraș în limbile de circulație internațională (un ghid oficial al orașului Chișinău, harta, agenda de evenimente, etc.);

– Crearea unei platforme online, care va conține informație despre atracțiile turistice și de agrement, activități și o agendă a evenimentelor din orașul Chișinău, de interes pentru turiști;

– Crearea și promovarea traseelor turistice tematice, inclusiv Troleibuzul Turistic ș.a.

 

Acordul este atașat proiectului de decizie.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 4 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


                     6. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 13/5 din 04.08.2020

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 5 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


                                                 7. Aprobarea Acordului de cooperare trilateral Mannheim – Chișinău – Cernăuți

Proiect de decizie

 

Prin acest proiect de decizie se aprobă participarea Chișinăului, alături de Cernăuți, cu suportul orașului german Mannheim, în cadrul unui program de consolidare a capacităților administrației publice locale de a gestiona situația epidemiologică cauzată de răspândirea virusului Covid-19. Proiectul prevede:

– Ateliere de lucru online;

– Achiziționarea de echipamente medicale;

– Campanie de informare pentru sensibilizarea opiniei publice.

În acest sens, orașului Chișinău i se va aloca un grant nerambursabil de 18 800 euro.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 6 6 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


8. Inițierea procedurii de lichidare a Instituției Publice „Teatrul Municipal de Marionete”

Proiect de decizie

 

Activitatea instituției a fost sistată, iar aceasta a acumulat datorii de 1 428,3 mii lei în perioada 2012 – 2020.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro ? ? ? 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

* Proiectul a fost aprobat cu 31 de voturi. Din cauza zgomotului din sală și faptului că voturile nu au fost anunțate la microfon, nu am putut desluși voturile fracțiunilor PSRM, DA și PAS.


9. Lucrările realizate de Apă-Canal pentru reabilitarea apeductelor

 

Reabilitare rețelei de apeduct și modernizarea trașamentelor este realizată de către trei companii. Pe pagina web a întreprinderii Apă-Canal sunt indicate adresele unde se desfășoară lucrările.

 

Lucrările trebuiau finalizate în decembrie 2019, însă au fost prelungite până la sfârșitul anului 2020. Conform contractelor încheiate cu agenții economici, lucrările pot întârzia cu 10-12 luni. Pentru aceste rețineri primăria achită însă penalități.


10. Motivul contestării pentru a treia oară a Statutului ÎM Piața Centrală de către Cancelaria de Stat

 

Conform raportoarei, Eugeniu Ciumac, șefa Direcției management financiar, statutul nu a fost contestat de cancelarie și este la moment în proces de înregistrare la Agenția Servicii Publice.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md