Ședința CMC din 9 octombrie 2017

Ședința CMC (1)
La ședința din 9 octombrie consilierii au adoptat 5 decizii: Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău; Amplasarea claselor primare ale Liceului Teoretic „Miguel de Cervantes” în fostul imobil al Şcolii auxiliare internat nr. 6 și transferarea acesteia în incinta sediului Grădiniţei nr. 50; Autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pământ din str. M. Lermontov 67/1 (introdus pe agendă la începutul ședinței); Privatizarea de către SRL „Regata Imobiliare” a terenului aferent obiectivului privat din str. Kiev 7, fosta clădire Palatul Republican de Cultură al Sindicatelor (introdus pe agendă la începutul ședinței) și Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău.

Peste 40 de proiecte de decizii de pe agendă au fost transmise spre reexaminare, inclusiv cele privind conceptul dezvoltării Grădinii Zoologice și elaborarea cadastrului spațiilor verzi din municipiul Chișinău.

9-octombrie-2017
Ședința a început cu 27 de consilieri prezenți în sală. Ulterior, în sală s-au apropiat și reprezentanții PSRM. Astfel, cu votul a 41 consilieri, președinte al ședinței a fost ales Adrian Culai.

La propunerea aleșilor locali, ordinea de zi inițială a fost completată cu următoarele subiecte:

– Audierea arhitectorului șef privind dezvoltatrea infrastructurii rutiere;
– Privatizarea de către SRL „Regata Imobiliare” a terenului aferent obiectivului privat din str. Kiev 7 (nr.4 în ordinea de zi);
– Autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pământ din str. M. Lermontov 67/1 (nr.5 în ordinea de zi);
– Comasarea prin fuziune a grădiniței nr.224 cu gimnaziul nr.75 din comuna Cruzești, cu fondarea ulterioară a complexului educațional gimnaziu-grădiniță Cruzești;
– Stabilirea premiului anual pentru persoanele cu funcții de demnitate publică și funcţionarilor publici din aparatul Primăriei municipiului Chişinău, preturilor de sector, direcţiilor generale şi direcţiilor CMC;
– Definitivarea construcției complexului  sportiv de tenis pe terenul cu nr. cadastral  0100202609 din strada Vasile Lupu;
– Informație privind inscripțiile Inspecției financiare care a constatat vânzarea la prețuri mici a terenurilor municipale;
– Prezentarea raportului cu privire la activitatea Direcției sănătății de către Mihai Moldovanu;
– Operarea modificărilor în decizia 8/12 din 12.09. 2017.

Consilierii au purces la examinarea subiectelor din ordinea de zi.


ORDINEA DE ZI

(nu conține subiectele incluse la începutul ședinței)


1. Atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău

Proiectul de decizie

S-a luat act de:

– ridicarea mandatului consilierului Oleg Onişcenco, ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul municipal Chişinău, în legătură cu cererea de demisie a acestuia.
– atribuirea mandatului de consilier în Consiliul municipal Chişinău candidatului supleant Valeri Botea de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.


2. Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, printre altele, prevede stabilirea interdicţiilor şi cerinţelor privind desfăşurarea activităţii de comerţ în următoarele privinţe:

 

a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;

b) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, locașurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

c) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

d) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale şi a locaşurilor de cult;

e) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

f) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi;

g) cerinţe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfăşurarea anumitor forme de comercializare.

 

Regulamentul a fost votat ca bază. Consilierii au prezentat mai multe propuneri.  PSRM a solicitat să fie luată o pauză de o săptămână, timp în care toate propunerile formulate să fie sintetizate, iar proiectul de decizie să fie votat la următoarea ședință. Propunerea nu a acumulat nr. necesar de voturi și socialiștii au părăsit sala de ședințe.

 

Consilierii au continuat să facă propuneri. Ghenadie Botnaru (PCRM) a formulat 4 propuneri care, însă, nu au fost susșinute de colegi. Astfel, acesta a solicitat ca proiectul de decizie să fie transmis spre reexaminare și votat la următoarea ședință. Dat fiind faptul că aceasta nu a fost susținută, reprezentanții PCRM și PN au părăsit sala de ședințe. Astfel, în sală nu a rămas cvorumul necesar pentru continuarea ședinței și a fost anunțată o pauză de 10 min.

 

După pauză, cei 26 de consilieri prezenți în sală, au votat cele 4 propuneri formulate de Ghenadie Botnaru. Regulamentul a fost supus votului în întregime. Inițial, pentru acesta au votat toți consilierii, cu excepția a 3 liberali, care s-au abținut. După câteva secunde de discuții între consilierii PL, cei 3 liberali au votat PRO și astfel, cu votul a 26 de consilieri, regulamentul a fost adoptat.

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, CI – 2.


3. Operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Proiectul prevede:

– Amplasarea în incinta sediului Grădiniţei nr. 50 (sectorul Râşcani, str. Miron Costin 13/4) a Şcolii auxiliare internat nr. 6 pentru copii cu dizabilităţi mintale

– Amplasarea claselor primare ale Liceului Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”  în fostul imobil al Şcolii auxiliare nr. 6 (sectorul Râşcani, str. Grigore Ureche, 4) în scopul eliberării sediului Grădiniţei de copii nr.38 pentru utilizarea acestuia conform destinaţiei.

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, PN – 1, CI – 2.


4. Privatizarea de către SRL „Regata Imobiliare” a terenului aferent obiectivului privat din str. Kiev 7

(Proiectul de decizie nu a fost plasat pe site-ul primăriei)

Statut: Aprobat

Consilierii au votat proiectul fără dezbateri.

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, PN – 1, CI – 2.


5. Autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pământ din str. M. Lermontov 67/1 

(Proiectul de decizie nu a fost plasat pe site-ul primăriei)

Statut: Aprobat

Consilierii au votat proiectul fără dezbateri.

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, PN – 1, CI – 2.


6. Operarea modificărilor în decizia CMC nr. 8/12 din 12.09.2017

(Proiectul de decizie nu a fost plasat pe site-ul primăriei)

Statut: Aprobat

Deoarece nici proiectul de decizie și nici decizia la care s-au operat modificări nu au fost plasate pe site-ul primăriei, nu se cunosc prevederile acestora. Din discuțiile din timpul ședinței, se înțelege că, prin modificarea efectuată, se extinde termenul de încheiere a unui contract de la 3 la 6 luni.

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, PN – 1, CI – 2.


7. Substituirea anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare în municipiul Chișinău”

Proiectul de decizie

Statut: Transmis spre reexaminare

Deoarece raportorul la acest proiect, Sergiu Borozan, nu era prezent în sală, a fost propusă transmiterea la reexaminare a acestui subiect.

Voturi pentru reexaminare: PL – 17, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, PN – 1, CI – 2

Voturi împotriva la reexaminare: PPEM – 3.


8. Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Consilierul PCRM, Ghenadie Botnaru, susține că proiectul regulamentului care a fost expediat consilierilor este, de fapt, regulamentul vechi, care era în vigoare până acum. Raportorul a spus că ei au prezentat regulamentul modificat la secretariatul CMC.

Proiectul a fost votat ca bază, ulterior consilierii au prezentat propuneri privind componenţa numerică și nominală a Comisiei pentru supravegherea corectitudinii desfăşurării licitaţiilor de obţinere a dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice locale a municipiului Chişinău. S-a decis ca din partea CMC să fie delegați 5 consilieri și anume:

– Veaceslav Bulat (PPEM)
– Mihai Ceban (PL)
– Natalia Vîsotina (PCRM)
– Nicolai Țîpovici (PN)
– Ion Ștefăniță (neafiliat)

Regulamentul a fost adoptat.

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, PN – 2, CI – 2.


9. Regulamentul cu privire la vânzarea prin licitație a încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale a municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Transmis spre reexaminare

La propunerea direcției responsabile, proiectul a fost transmis spre reexaminare.

Voturi pentru reexaminare: PL – 17, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, PN – 1, CI – 2

Voturi împotriva la reexaminare: PPEM – 3.


10. Regulamentul privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Transmis spre reexaminare

La propunerea direcției responsabile, proiectul a fost transmis spre reexaminare.

Voturi pentru reexaminare: PL – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, PN – 2, CI – 2.


11. Componența nominală a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Transmis spre reexaminare

La propunerea direcției responsabile, proiectul a fost transmis spre reexaminare.

Voturi pentru reexaminare: PL – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, PN – 2, CI – 2.


12. Inițierea procedurii de elaborare a cadastrului spațiilor verzi din municipiul Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Transmis spre reexaminare

La solicitarea lui Haruţa Eliferii, şeful Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi, proiectul a fost transmis spre reexaminare.

Voturi pentru reexaminare: PL – 17, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 2, PN – 2, CI – 2

Voturi împotriva la reexaminare: PPEM – 3.


La propunerea PL, toate subiectele rămase pe agendă au fost transmise spre reexaminare și ședința a fost închisă.


Responsabil: Natalia Slepuhin

Video de la ședință

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md